SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            ĐÁP ÁN
               ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
  ĐỀ CHÍNH THỨC          Môn: TIẾNG ANH; Khối A1
                www.dethidaihoc.edu.vn
                   Mã đề thi
 Câu số
      318   426     537     681   794   859
 1.    B    B      B        B  B    C
 2.    C    A      B        D  B    A
 3.    C    D      C        C  C    B
 4.    B    B      A        A  B    C
 5.    B    C      C        B  A    A
 6.    B    D      D        C  D    C
 7.    C    B      A        D  D    B
 8.    D    A      B        A  D    D
 9.    A    C      B        D  A    A
 10.    B    D      C        C  D    C
 11.    A    B      A        D  C    A
 12.    D    A      B        B  B    B
 13.    B    A      D        A  A    B
 14.    C    B      C        D  D    A
 15.    D    C      C        D  B    C
 16.    D    B      B        A  D    C
 17.    B    D      C        B  A    B
 18.    C    C      A        C  D    D
 19.    D    C      B        B  B    D
 20.    D    C      C        A  D    D
 21.    B    B      B        A  D    D
 22.    B    D      A        D  D    A
 23.    A    C      A        A  C    B
 24.    C    D      C        C  C    C
 25.    B    D      A        A  D    D
 26.    A    D      D        B  A    A
 27.    A    A      A        D  D    A
 28.    D    D      A        A  C    D
 29.    A    B      C        A  B    C
 30.    B    B      C        A  C    D
 31.    C    B      D        C  A    B
 32.    D    C      C        B  C    A
 33.    A    B      A        D  D    C
 34.    D    A      A        C  D    D
 35.    D    A      C        D  D    A
 36.    C    A      A        A  C    C
 37.    C    A      C        B  B    D
 38.    C    D      D        D  C    D
 39.    B    C      C        B  A    C
 40.    C    B      B        C  A    D
             www.dethidaihoc.edu.vn           1
www.dethidaihoc.edu.vn


                Mã đề thi
Câu số
     318  426     537     681   794  859
 41.   A   C      D        B  A   A
 42.   B   A      A        C  B   B
 43.   C   B      B        C  C   B
 44.   A   D      C        A  A   B
 45.   C   C      A        A  B   D
 46.   D   D      B        A  B   D
 47.   B   C      D        A  C   A
 48.   D   D      D        A  A   D
 49.   A   A      D        B  A   B
 50.   A   B      D        B  A   A
 51.   A   D      B        D  C   B
 52.   B   A      D        A  B   A
 53.   D   D      D        C  A   D
 54.   D   C      A        B  D   A
 55.   A   B      B        A  D   A
 56.   C   B      C        B  B   B
 57.   A   D      B        D  A   A
 58.   B   A      B        A  B   B
 59.   C   B      D        D  D   D
 60.   C   B      B        C  A   D
 61.   A   D      A        B  B   B
 62.   A   A      D        C  B   C
 63.   C   C      B        B  C   A
 64.   B   B      D        C  D   B
 65.   B   C      D        C  A   C
 66.   A   C      D        C  B   B
 67.   A   C      D        D  D   C
 68.   D   C      A        B  C   C
 69.   D   B      A        D  C   A
 70.   A   A      C        C  A   B
 71.   C   D      D        B  C   C
 72.   D   A      A        D  B   D
 73.   D   C      C        D  B   C
 74.   A   A      B        C  C   C
 75.   B   A      B        C  B   C
 76.   D   D      A        D  C   C
 77.   D   D      D        B  C   A
 78.   C   C      C        C  A   B
 79.   B   A      C        D  A   D
 80.   C   A      B        B  C   B

        www.dethidaihoc.edu.vn


                              2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013
Hương Lan Hoàng
 
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Taodethinet
 
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2009 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2009 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học
tuituhoc
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 2 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 2 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 2 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 2 có đáp án - VipLam.Net
Thùy Linh
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Hương Lan Hoàng
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 6 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 6 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 6 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 6 có đáp án - VipLam.Net
Thùy Linh
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 7 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 7 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 7 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 7 có đáp án - VipLam.Net
Thùy Linh
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
De 3-ta-ts-hien
De 3-ta-ts-hienDe 3-ta-ts-hien
De 3-ta-ts-hien
Huong Van
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 15 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 15 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 15 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 15 có đáp án - VipLam.Net
Thùy Linh
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 4 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 4 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 4 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 4 có đáp án - VipLam.Net
Thùy Linh
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 5 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 5 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 5 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 5 có đáp án - VipLam.Net
Thùy Linh
 
Hoja de respuestas 34
Hoja de respuestas 34Hoja de respuestas 34
Hoja de respuestas 34
Francisco Meléndez
 
Đề thi đại học 2008 môn Tiếng Anh
Đề thi đại học 2008 môn Tiếng AnhĐề thi đại học 2008 môn Tiếng Anh
Đề thi đại học 2008 môn Tiếng Anh
tuituhoc
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 3 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 3 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 3 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 3 có đáp án - VipLam.Net
Thùy Linh
 
Testarea psihologica pentru obtinere permis auto, categoria b
Testarea psihologica pentru obtinere permis auto, categoria bTestarea psihologica pentru obtinere permis auto, categoria b
Testarea psihologica pentru obtinere permis auto, categoria b
10Otilia
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
dethinet
 

Was ist angesagt? (20)

Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013
 
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2009 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2009 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 2 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 2 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 2 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 2 có đáp án - VipLam.Net
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 6 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 6 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 6 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 6 có đáp án - VipLam.Net
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 7 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 7 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 7 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 7 có đáp án - VipLam.Net
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
De 3-ta-ts-hien
De 3-ta-ts-hienDe 3-ta-ts-hien
De 3-ta-ts-hien
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 15 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 15 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 15 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 15 có đáp án - VipLam.Net
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 4 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 4 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 4 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 4 có đáp án - VipLam.Net
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 5 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 5 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 5 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 5 có đáp án - VipLam.Net
 
Hoja de respuestas 34
Hoja de respuestas 34Hoja de respuestas 34
Hoja de respuestas 34
 
Đề thi đại học 2008 môn Tiếng Anh
Đề thi đại học 2008 môn Tiếng AnhĐề thi đại học 2008 môn Tiếng Anh
Đề thi đại học 2008 môn Tiếng Anh
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 3 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 3 có đáp án - VipLam.NetĐề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 3 có đáp án - VipLam.Net
Đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 3 có đáp án - VipLam.Net
 
Testarea psihologica pentru obtinere permis auto, categoria b
Testarea psihologica pentru obtinere permis auto, categoria bTestarea psihologica pentru obtinere permis auto, categoria b
Testarea psihologica pentru obtinere permis auto, categoria b
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
 

Andere mochten auch

đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012
đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012
đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012
Anh Pham Duy
 
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013
tuituhoc
 
Giai chi tiet de thi dh khoi d t anh 2011
Giai chi tiet de thi dh khoi d t anh 2011Giai chi tiet de thi dh khoi d t anh 2011
Giai chi tiet de thi dh khoi d t anh 2011Hua Tran Phuong Thao
 
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-491
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-491De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-491
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-491
Linh Nguyễn
 
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-637
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-637De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-637
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-637
Linh Nguyễn
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Tiếng Anh số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Tiếng Anh số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Tiếng Anh số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Tiếng Anh số 3 - Megabook.vn
Megabook
 

Andere mochten auch (6)

đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012
đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012
đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012
 
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013
 
Giai chi tiet de thi dh khoi d t anh 2011
Giai chi tiet de thi dh khoi d t anh 2011Giai chi tiet de thi dh khoi d t anh 2011
Giai chi tiet de thi dh khoi d t anh 2011
 
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-491
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-491De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-491
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-491
 
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-637
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-637De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-637
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-nam-2013-ma-de-637
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Tiếng Anh số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Tiếng Anh số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Tiếng Anh số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Tiếng Anh số 3 - Megabook.vn
 

Ähnlich wie đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012

Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Sự Kiện Hay
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010nhathung
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010nhathung
 
Da sinh b_2010
Da sinh b_2010Da sinh b_2010
Da sinh b_2010nhathung
 
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Sự Kiện Hay
 
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Sự Kiện Hay
 
Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)Sự Kiện Hay
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11nh0cluuly
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdntquangbs
 
Da hoa b_2010
Da hoa b_2010Da hoa b_2010
Da hoa b_2010nhathung
 
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_dDap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_dPham Van Cong
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10ppossry
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10ntquangbs
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10ntquangbs
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10ppossry
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010nhathung
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2adminseo
 

Ähnlich wie đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012 (20)

Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
Da sinh b_2010
Da sinh b_2010Da sinh b_2010
Da sinh b_2010
 
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
 
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
 
Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
 
Da hoa b_2010
Da hoa b_2010Da hoa b_2010
Da hoa b_2010
 
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_dDap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 

Mehr von Anh Pham Duy

Internet of things
Internet of thingsInternet of things
Internet of thingsAnh Pham Duy
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt NamBÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
Anh Pham Duy
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013 BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
Anh Pham Duy
 
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Anh Pham Duy
 
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điểnEbook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
Anh Pham Duy
 
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Anh Pham Duy
 
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Anh Pham Duy
 
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng vietTai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Anh Pham Duy
 
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Anh Pham Duy
 
10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense
Anh Pham Duy
 
Facebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph searchFacebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph search
Anh Pham Duy
 
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singaporethủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
Anh Pham Duy
 
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Anh Pham Duy
 
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Anh Pham Duy
 
25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website
Anh Pham Duy
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
Anh Pham Duy
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
Anh Pham Duy
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chínhĐề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Anh Pham Duy
 
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng ViệtTài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Anh Pham Duy
 

Mehr von Anh Pham Duy (20)

Internet of things
Internet of thingsInternet of things
Internet of things
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt NamBÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013 BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
 
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
 
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điểnEbook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
 
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
 
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
 
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng vietTai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
 
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
 
10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense
 
Facebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph searchFacebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph search
 
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singaporethủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
 
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
 
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
 
25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chínhĐề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
 
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng ViệtTài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
 

đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 www.dethidaihoc.edu.vn Mã đề thi Câu số 318 426 537 681 794 859 1. B B B B B C 2. C A B D B A 3. C D C C C B 4. B B A A B C 5. B C C B A A 6. B D D C D C 7. C B A D D B 8. D A B A D D 9. A C B D A A 10. B D C C D C 11. A B A D C A 12. D A B B B B 13. B A D A A B 14. C B C D D A 15. D C C D B C 16. D B B A D C 17. B D C B A B 18. C C A C D D 19. D C B B B D 20. D C C A D D 21. B B B A D D 22. B D A D D A 23. A C A A C B 24. C D C C C C 25. B D A A D D 26. A D D B A A 27. A A A D D A 28. D D A A C D 29. A B C A B C 30. B B C A C D 31. C B D C A B 32. D C C B C A 33. A B A D D C 34. D A A C D D 35. D A C D D A 36. C A A A C C 37. C A C B B D 38. C D D D C D 39. B C C B A C 40. C B B C A D www.dethidaihoc.edu.vn 1
 • 2. www.dethidaihoc.edu.vn Mã đề thi Câu số 318 426 537 681 794 859 41. A C D B A A 42. B A A C B B 43. C B B C C B 44. A D C A A B 45. C C A A B D 46. D D B A B D 47. B C D A C A 48. D D D A A D 49. A A D B A B 50. A B D B A A 51. A D B D C B 52. B A D A B A 53. D D D C A D 54. D C A B D A 55. A B B A D A 56. C B C B B B 57. A D B D A A 58. B A B A B B 59. C B D D D D 60. C B B C A D 61. A D A B B B 62. A A D C B C 63. C C B B C A 64. B B D C D B 65. B C D C A C 66. A C D C B B 67. A C D D D C 68. D C A B C C 69. D B A D C A 70. A A C C A B 71. C D D B C C 72. D A A D B D 73. D C C D B C 74. A A B C C C 75. B A B C B C 76. D D A D C C 77. D D D B C A 78. C C C C A B 79. B A C D A D 80. C A B B C B www.dethidaihoc.edu.vn 2