SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            ĐÁP ÁN
                ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
  ĐỀ CHÍNH THỨC
                    Môn: VẬT LÍ; Khối: A


                 Mã đề thi
    Câu số
        136   357  485   642   716   927
     1.    C   A    D    C    B      A

     2.    C   B    A    A    D      B

     3.    C   B    C    C    D      D

     4.    C   B    B    C    D      D

     5.    C   C    D    A    D      D

     6.    A   B   A    D    B      D

     7.    A   A   B    D    A      A

     8.    D   D    D    B    B      D

     9.    B   C    C    B    C      B

     10.    A   D    B    C    B      B

     11.    A   C    B    B    A      C

     12.    B   C    B    D    B      D

     13.    D   C    B    B    D      C

     14.    D   B    B    D    C      B

     15.    B   D    D    D    D      B

     16.    D   D    A    D    B      C

     17.    D   C    B    A    A      C

     18.    A   D    D    A    A      C

     19.    A   A   A    C    C      C

     20.    B   C    B    B    C      A

     21.    C   A    D    B    C      D

     22.    B   A   A    A    C      C

     23.    C   A    C    A    B      B

     24.    A   B   D    A    B      D

     25.    A   A   C    A    C      C

     26.    D   D    C    B    A      A

     27.    A   B   B    C    D      A

     28.    A   D    C    A    D      A

     29.    D   C    D    B    B      A

     30.    C   C    A    A    D      A

     31.    A   A   D    D    A      B

     32.    C   D    A    A    A      C

     33.    D   D    D    C    C      D

                                  1
Mã đề thi
Câu số
     136  357  485   642  716  927
 34.  D   A   B    D  D   B

 35.  B   B   A    A   B  D

 36.  B   B  D    C   A   B

 37.  B   B  D    B  C   A

 38.  A   B  D    D   A   A

 39.  B   D   C    C  D   A

 40.  C   C   C    C   B  D

 41.  B   B   A    B   A  D

 42.  B   C   C    A   B   A

 43.  D   D   C    D  D   B

 44.  B   A  D    C   A   B

 45.  B   B   A    B  C   A

 46.  C   C   C    B   B  C

 47.  B   C   A    B   A  C

 48.  B   B  C    B   A   B

 49.  D   D   B    D  C   A

 50.  A   C   C    B  C   B

 51.  C   A   C    A   A   A

 52.  A   D   A    A  C   C

 53.  D   A   A    C  D   C

 54.  C   A   C    C  D   D

 55.  A   C   B    D  D   D

 56.  D   D   D    D  C   B

 57.  D   A   B    C  C   B

 58.  C   D   A    D   A  C

 59.  C   B   B    D   B  D

 60.  D   A   A    C   B  C
                        2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
ppossry
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
ppossry
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
Anh Pham Duy
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
Anh Pham Duy
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Pham Van Cong
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
nh0cluuly
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Ngô Tiến Dũng
 

Was ist angesagt? (7)

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
 

Andere mochten auch

Agenda abril juny 2014 de la Pobla de Vallbona
Agenda abril juny 2014 de la Pobla de VallbonaAgenda abril juny 2014 de la Pobla de Vallbona
Agenda abril juny 2014 de la Pobla de Vallbona
Ajuntament La Pobla de Vallbona
 
Йога на смеха и ефективност на работа
Йога на смеха и ефективност на работаЙога на смеха и ефективност на работа
Йога на смеха и ефективност на работа
spencheva
 
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвициУлога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
CCMMacedonia
 
Muzik tahun 5 a4
Muzik tahun 5 a4Muzik tahun 5 a4
Muzik tahun 5 a4
An Hawa
 
Active Merchant - Krzysztof Jabłoński (PRUG 2.0)
Active Merchant - Krzysztof Jabłoński (PRUG 2.0)Active Merchant - Krzysztof Jabłoński (PRUG 2.0)
Active Merchant - Krzysztof Jabłoński (PRUG 2.0)
ecommerce poland expo
 
Ccm macedonia hiv results
Ccm macedonia hiv resultsCcm macedonia hiv results
Ccm macedonia hiv results
CCMMacedonia
 
Concurs de cartells dona 2014 la pobla de vallbona
Concurs de cartells dona 2014 la pobla de vallbonaConcurs de cartells dona 2014 la pobla de vallbona
Concurs de cartells dona 2014 la pobla de vallbona
Ajuntament La Pobla de Vallbona
 
API Upload Test
API Upload TestAPI Upload Test
API Upload Test
decatv
 
Buscas por internet usando Google
Buscas por internet usando GoogleBuscas por internet usando Google
Buscas por internet usando Google
ecoiote
 
Google Apps for Education (Presentation for Teachers)
Google Apps for Education (Presentation for Teachers)Google Apps for Education (Presentation for Teachers)
Google Apps for Education (Presentation for Teachers)
Randall Black
 
The Anatomy of Analysis Tools (EVO 2008)
The Anatomy of Analysis Tools (EVO 2008)The Anatomy of Analysis Tools (EVO 2008)
The Anatomy of Analysis Tools (EVO 2008)
Tudor Girba
 
Jquery mobile
Jquery mobileJquery mobile
Jquery mobile
Voyelle Voyelle
 
Realidad aumentada
Realidad aumentadaRealidad aumentada
Realidad aumentada
William Lozano
 
19
1919
L11 personal project part 2
L11 personal project part 2L11 personal project part 2
L11 personal project part 2
vshackley
 
Treći razred u Barandi školska 2010/11.
Treći razred u Barandi školska 2010/11.Treći razred u Barandi školska 2010/11.
Treći razred u Barandi školska 2010/11.
Nada Kljajić
 
Customs in my country
Customs in my countryCustoms in my country
Customs in my country
guest5df3af
 

Andere mochten auch (20)

Agenda abril juny 2014 de la Pobla de Vallbona
Agenda abril juny 2014 de la Pobla de VallbonaAgenda abril juny 2014 de la Pobla de Vallbona
Agenda abril juny 2014 de la Pobla de Vallbona
 
Йога на смеха и ефективност на работа
Йога на смеха и ефективност на работаЙога на смеха и ефективност на работа
Йога на смеха и ефективност на работа
 
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвициУлога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
 
Muzik tahun 5 a4
Muzik tahun 5 a4Muzik tahun 5 a4
Muzik tahun 5 a4
 
Active Merchant - Krzysztof Jabłoński (PRUG 2.0)
Active Merchant - Krzysztof Jabłoński (PRUG 2.0)Active Merchant - Krzysztof Jabłoński (PRUG 2.0)
Active Merchant - Krzysztof Jabłoński (PRUG 2.0)
 
Ccm macedonia hiv results
Ccm macedonia hiv resultsCcm macedonia hiv results
Ccm macedonia hiv results
 
Concurs de cartells dona 2014 la pobla de vallbona
Concurs de cartells dona 2014 la pobla de vallbonaConcurs de cartells dona 2014 la pobla de vallbona
Concurs de cartells dona 2014 la pobla de vallbona
 
части на речта
части на речтачасти на речта
части на речта
 
API Upload Test
API Upload TestAPI Upload Test
API Upload Test
 
Buscas por internet usando Google
Buscas por internet usando GoogleBuscas por internet usando Google
Buscas por internet usando Google
 
Google Apps for Education (Presentation for Teachers)
Google Apps for Education (Presentation for Teachers)Google Apps for Education (Presentation for Teachers)
Google Apps for Education (Presentation for Teachers)
 
The Anatomy of Analysis Tools (EVO 2008)
The Anatomy of Analysis Tools (EVO 2008)The Anatomy of Analysis Tools (EVO 2008)
The Anatomy of Analysis Tools (EVO 2008)
 
Jquery mobile
Jquery mobileJquery mobile
Jquery mobile
 
JARDINES
JARDINESJARDINES
JARDINES
 
Realidad aumentada
Realidad aumentadaRealidad aumentada
Realidad aumentada
 
19
1919
19
 
L11 personal project part 2
L11 personal project part 2L11 personal project part 2
L11 personal project part 2
 
Treći razred u Barandi školska 2010/11.
Treći razred u Barandi školska 2010/11.Treći razred u Barandi školska 2010/11.
Treći razred u Barandi školska 2010/11.
 
1
11
1
 
Customs in my country
Customs in my countryCustoms in my country
Customs in my country
 

Ähnlich wie Da ly a_2010

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
nhathung
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
ntquangbs
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
ntquangbs
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
ntquangbs
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
nhathung
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
adminseo
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
adminseo
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
deniziel
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
regstrtn
 

Ähnlich wie Da ly a_2010 (15)

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
11 dn-03
11 dn-0311 dn-03
11 dn-03
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Respuestas
RespuestasRespuestas
Respuestas
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
Da anh d_2010
Da anh d_2010Da anh d_2010
Da anh d_2010
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
 

Mehr von nhathung

Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
nhathung
 
Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
nhathung
 
Da toan d_2010
Da toan d_2010Da toan d_2010
Da toan d_2010
nhathung
 
Da toan b_2010
Da toan b_2010Da toan b_2010
Da toan b_2010
nhathung
 
De toan d_2010
De toan d_2010De toan d_2010
De toan d_2010
nhathung
 
Da toan-d 2010
Da toan-d 2010Da toan-d 2010
Da toan-d 2010
nhathung
 
Toan d 2010
Toan d 2010Toan d 2010
Toan d 2010
nhathung
 
Toan b1 2010
Toan b1 2010Toan b1 2010
Toan b1 2010
nhathung
 
Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010
nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010
nhathung
 

Mehr von nhathung (12)

Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
 
Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
 
Da toan d_2010
Da toan d_2010Da toan d_2010
Da toan d_2010
 
Da toan b_2010
Da toan b_2010Da toan b_2010
Da toan b_2010
 
De toan d_2010
De toan d_2010De toan d_2010
De toan d_2010
 
Da toan-d 2010
Da toan-d 2010Da toan-d 2010
Da toan-d 2010
 
Toan d 2010
Toan d 2010Toan d 2010
Toan d 2010
 
Toan b1 2010
Toan b1 2010Toan b1 2010
Toan b1 2010
 
Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010
 

Da ly a_2010

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối: A Mã đề thi Câu số 136 357 485 642 716 927 1. C A D C B A 2. C B A A D B 3. C B C C D D 4. C B B C D D 5. C C D A D D 6. A B A D B D 7. A A B D A A 8. D D D B B D 9. B C C B C B 10. A D B C B B 11. A C B B A C 12. B C B D B D 13. D C B B D C 14. D B B D C B 15. B D D D D B 16. D D A D B C 17. D C B A A C 18. A D D A A C 19. A A A C C C 20. B C B B C A 21. C A D B C D 22. B A A A C C 23. C A C A B B 24. A B D A B D 25. A A C A C C 26. D D C B A A 27. A B B C D A 28. A D C A D A 29. D C D B B A 30. C C A A D A 31. A A D D A B 32. C D A A A C 33. D D D C C D 1
 • 2. Mã đề thi Câu số 136 357 485 642 716 927 34. D A B D D B 35. B B A A B D 36. B B D C A B 37. B B D B C A 38. A B D D A A 39. B D C C D A 40. C C C C B D 41. B B A B A D 42. B C C A B A 43. D D C D D B 44. B A D C A B 45. B B A B C A 46. C C C B B C 47. B C A B A C 48. B B C B A B 49. D D B D C A 50. A C C B C B 51. C A C A A A 52. A D A A C C 53. D A A C D C 54. C A C C D D 55. A C B D D D 56. D D D D C B 57. D A B C C B 58. C D A D A C 59. C B B D B D 60. D A A C B C 2