SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           ĐÁP ÁN
             ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
  ĐỀ CHÍNH THỨC
                Môn: VẬT LÍ; Khối A và khối A1


              Mã đề thi
  Câu số
      196  371  527    683    749   958
   1.   C   D   A     C     C    D
   2.   A   D   A     D     A    B
   3.   C   C   A     A     B    A
   4.   C   B   C      C     D    A
   5.   B   C   D      C     D    A
   6.   B   B   C      B     A    D
   7.   A   D   D      B     D    C
   8.   A   B   C      D     C    D
   9.   A   C   A     C     B    D
   10.   D   D   C      C     C    C
   11.   B   C   C      A     B    C
   12.   A   B   D      B     B    B
   13.   B   A   D      B     D    C
   14.   A   A   A     C     A    D
   15.   C   C   B     A     B    B
   16.   C   D   A     A     D    B
   17.   C   A   D      D     C    A
   18.   D   B   B     D     C    A
   19.   C   C   D      D     D    B
   20.   B   A   A     D     D    A
   21.   C   B   D      A     B    A
   22.   D   A   B     A     C    D
   23.   B   D   A     A     D    C
   24.   D   C   C      A     B    B
   25.   B   A   A     C     A    B
   26.   D   A   B     A     D    C
   27.   A   B   C      B     B    C
   28.   C   C   D      C     A    B
   29.   D   D   A     C     B    B
   30.   D   A   C      B     D    D
   31.   A   A   D      B     A    C
   32.   A   B   A     A     A    A
   33.   B   B   D      A     C    B

                                 1
Mã đề thi
Câu số
     196  371  527   683  749  958
 34.  B   C   B    B  D   C
 35.  A   D   B    B  C   C
 36.  B   C   A    D  B   A
 37.  A   A   C    D  B   A
 38.  D   D   A    D  C   C
 39.  A   A   C    D  A   C
 40.  D   D   A    C  B   B
 41.  D   B   C    B  A   D
 42.  D   C   C    B  A   A
 43.  D   C   B    D  A   C
 44.  C   C   B    C  D   C
 45.  C   B   B    A  A   B
 46.  C   D   D    D  A   D
 47.  B   C   B    C  D   D
 48.  B   B   D    B  B   A
 49.  D   B   B    B  C   B
 50.  C   A   C    B  A   D
 51.  A   B   B    A  B   D
 52.  D   C   C    C  A   D
 53.  B   D   D    A  C   A
 54.  B   D   B    D  C   C
 55.  B   D   C    D  C   B
 56.  D   A   B    C  B   A
 57.  C   D   D    D  C   D
 58.  C   A   B    A  D   A
 59.  A   A   D    B  D   D
 60.  A   B   A    C  C   B
                        2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10ppossry
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10ppossry
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
Anh Pham Duy
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
Anh Pham Duy
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Pham Van Cong
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11nh0cluuly
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Ngô Tiến Dũng
 

Was ist angesagt? (7)

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
 

Andere mochten auch

Chak nib
Chak nibChak nib
Chak nib
Yu (Nira) Liu
 
Otras variables que determinan la diversidad en el aula”
Otras variables que determinan la diversidad en el aula”Otras variables que determinan la diversidad en el aula”
Otras variables que determinan la diversidad en el aula”
ElidaTapuy
 
Paquetes de software
Paquetes de softwarePaquetes de software
Paquetes de software
Jaritza Cedeño
 
Llubia de hideas yefferson lopez 7 d
Llubia de hideas yefferson lopez 7 dLlubia de hideas yefferson lopez 7 d
Llubia de hideas yefferson lopez 7 d
Yefferson Nicolas Lopez Buirago
 
Rolas en El Mañanero.
Rolas en El Mañanero.Rolas en El Mañanero.
Rolas en El Mañanero.
Brozo Xmiswebs
 
Antuquilen f 133
Antuquilen f 133Antuquilen f 133
Antuquilen f 133daisyrj
 
Valentina
ValentinaValentina
Valentina
BassDrums
 
Chico Xavier
Chico XavierChico Xavier
Chico Xavier
liciavian
 
Blogs
BlogsBlogs
Casey Starnes: Measuring Success
Casey Starnes: Measuring SuccessCasey Starnes: Measuring Success
Casey Starnes: Measuring Success
Jack Molisani
 
Filosofía
FilosofíaFilosofía
Filosofía
Richhari Orellana
 
Retoque digital
Retoque digitalRetoque digital
Retoque digital
Lucio Borges
 
Pontuasão
PontuasãoPontuasão
Pontuasão
Carmem David
 

Andere mochten auch (16)

Chak nib
Chak nibChak nib
Chak nib
 
Otras variables que determinan la diversidad en el aula”
Otras variables que determinan la diversidad en el aula”Otras variables que determinan la diversidad en el aula”
Otras variables que determinan la diversidad en el aula”
 
Paquetes de software
Paquetes de softwarePaquetes de software
Paquetes de software
 
Llubia de hideas yefferson lopez 7 d
Llubia de hideas yefferson lopez 7 dLlubia de hideas yefferson lopez 7 d
Llubia de hideas yefferson lopez 7 d
 
LP
LPLP
LP
 
Rolas en El Mañanero.
Rolas en El Mañanero.Rolas en El Mañanero.
Rolas en El Mañanero.
 
Antuquilen f 133
Antuquilen f 133Antuquilen f 133
Antuquilen f 133
 
Valentina
ValentinaValentina
Valentina
 
Chico Xavier
Chico XavierChico Xavier
Chico Xavier
 
Blogs
BlogsBlogs
Blogs
 
Casey Starnes: Measuring Success
Casey Starnes: Measuring SuccessCasey Starnes: Measuring Success
Casey Starnes: Measuring Success
 
Filosofía
FilosofíaFilosofía
Filosofía
 
Retoque digital
Retoque digitalRetoque digital
Retoque digital
 
Byline - 2
Byline - 2Byline - 2
Byline - 2
 
Pontuasão
PontuasãoPontuasão
Pontuasão
 
Pic1
Pic1Pic1
Pic1
 

Ähnlich wie Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdntquangbs
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10ntquangbs
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10ntquangbs
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010nhathung
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2adminseo
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2adminseo
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006deniziel
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
regstrtn
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)SEO by MOZ
 

Ähnlich wie Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan) (17)

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
11 dn-03
11 dn-0311 dn-03
11 dn-03
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
Respuestas
RespuestasRespuestas
Respuestas
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
 

Mehr von Sự Kiện Hay

[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
Sự Kiện Hay
 
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Sự Kiện Hay
 
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Sự Kiện Hay
 
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Sự Kiện Hay
 
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
Sự Kiện Hay
 
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Sự Kiện Hay
 
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi bDe thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
Sự Kiện Hay
 
Dap an de thi dai hoc 2012 mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Dap an de thi dai hoc 2012  mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]Dap an de thi dai hoc 2012  mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Dap an de thi dai hoc 2012 mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Sự Kiện Hay
 
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Sự Kiện Hay
 
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Sự Kiện Hay
 
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Sự Kiện Hay
 
Phongthuy
PhongthuyPhongthuy
Phongthuy
Sự Kiện Hay
 
Lập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thôngLập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thông
Sự Kiện Hay
 
Best global brands_2010
Best global brands_2010Best global brands_2010
Best global brands_2010
Sự Kiện Hay
 
Day con lam giau t1_2 3_4_5
Day con lam giau t1_2 3_4_5Day con lam giau t1_2 3_4_5
Day con lam giau t1_2 3_4_5Sự Kiện Hay
 
Trich chia khoa tu duy tich cuc
Trich chia khoa tu duy tich cucTrich chia khoa tu duy tich cuc
Trich chia khoa tu duy tich cucSự Kiện Hay
 

Mehr von Sự Kiện Hay (20)

[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
 
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
 
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
 
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
 
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
 
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
 
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi bDe thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
 
Dap an de thi dai hoc 2012 mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Dap an de thi dai hoc 2012  mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]Dap an de thi dai hoc 2012  mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Dap an de thi dai hoc 2012 mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
 
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
 
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
 
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
 
Phongthuy
PhongthuyPhongthuy
Phongthuy
 
Lập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thôngLập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thông
 
Best global brands_2010
Best global brands_2010Best global brands_2010
Best global brands_2010
 
Bao cao viet nam
Bao cao viet nam Bao cao viet nam
Bao cao viet nam
 
lam_giau_nhanh
lam_giau_nhanhlam_giau_nhanh
lam_giau_nhanh
 
Day con lam giau t1_2 3_4_5
Day con lam giau t1_2 3_4_5Day con lam giau t1_2 3_4_5
Day con lam giau t1_2 3_4_5
 
tri tue dam dong
tri tue dam dongtri tue dam dong
tri tue dam dong
 
Trich chia khoa tu duy tich cuc
Trich chia khoa tu duy tich cucTrich chia khoa tu duy tich cuc
Trich chia khoa tu duy tich cuc
 
Hanh trang vao doi
Hanh trang vao doiHanh trang vao doi
Hanh trang vao doi
 

Giai de thi dai hoc 2012 - mon ly khoi a (Chuan)

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối A và khối A1 Mã đề thi Câu số 196 371 527 683 749 958 1. C D A C C D 2. A D A D A B 3. C C A A B A 4. C B C C D A 5. B C D C D A 6. B B C B A D 7. A D D B D C 8. A B C D C D 9. A C A C B D 10. D D C C C C 11. B C C A B C 12. A B D B B B 13. B A D B D C 14. A A A C A D 15. C C B A B B 16. C D A A D B 17. C A D D C A 18. D B B D C A 19. C C D D D B 20. B A A D D A 21. C B D A B A 22. D A B A C D 23. B D A A D C 24. D C C A B B 25. B A A C A B 26. D A B A D C 27. A B C B B C 28. C C D C A B 29. D D A C B B 30. D A C B D D 31. A A D B A C 32. A B A A A A 33. B B D A C B 1
 • 2. Mã đề thi Câu số 196 371 527 683 749 958 34. B C B B D C 35. A D B B C C 36. B C A D B A 37. A A C D B A 38. D D A D C C 39. A A C D A C 40. D D A C B B 41. D B C B A D 42. D C C B A A 43. D C B D A C 44. C C B C D C 45. C B B A A B 46. C D D D A D 47. B C B C D D 48. B B D B B A 49. D B B B C B 50. C A C B A D 51. A B B A B D 52. D C C C A D 53. B D D A C A 54. B D B D C C 55. B D C D C B 56. D A B C B A 57. C D D D C D 58. C A B A D A 59. A A D B D D 60. A B A C C B 2