SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010

  ĐỀ CHÍNH THỨC
                           ĐÁP ÁN
                 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông

                     Mã đề thi
 Câu số
     168  176  208  235   348  426  493  531  615  720  841  925
  1.  D   A   C   B    B   D   B   D   B  D   C     B
  2.  B   C   D   C    A   D  B   D   A   B   B     A
  3.  B   D   C   A    B   A  C   C   C   A   A   D
  4.  B   D   D   A    D   C  C   D   B   A   A     A
  5.  A   D   B   D    C   C  D   B   B  D   B   D
  6.  D   A   D   D    C   D  C   A   A   B   C   D
  7.  D   A   A   C    D   A  C    A   A   B   C   D
  8.  A   D   A   D    A   A  A    A   A   A   B     B
  9.  A   B  C   A    A   C  C   D   D   B   B     B
  10.  A   D   B   A    A   B   B   B   A  D   D   C
  11.  A   B  D   C    C   C  B    B  D   C   A     A
  12.  C   B   B   C    D   D  C   A   D   A   D     A
  13.  A   C   C   D    B   B   A   D   B   B   D     A
  14.  C   B   A   A    A   D  C    A  C   C   B   D
  15.  C   B   C   C    C   A  A   A   A   A   B     A
  16.  A   D   A   C    B   B  C    B   B   A   C     A
  17.  C   C   A   C    A   C   B   C   B   B   C   D
  18.  D   C   D   C    B   B  D   C   C   B   B   D
  19.  B   D   C   B    A   D  D    A   A  C   A   C
  20.  D   B   D   C    C   D  D   C   A  D   C   C
  21.  D   D   C   B    C   A   A   C   B  D   C   C
  22.  C   C   A   A    D   B  D   C   D   B   D     B
  23.  D   B   C   A    A   A   A   C   C   B   D     B
  24.  B   B   A  D    D   A   A   A   B   B   D     B
  25.  B   A   A   B    B   C  D    B   B  D   C   C
  26.  C   A   A   B    B   A   A   B  C   D   C   D
  27.  B   D   B   B    C   B   B   B  C   D   A     A
  28.  D   A   C   A    D   D   B   C   A  C   D     B
  29.  B   C   D   A    B   C  B    B   B  C   A     B
  30.  B   C   C   D    A   A   A   D   C   C   B     A
  31.  C   A   B   A    D   B   A   B  D   B   D     A
  32.  B   B   A   A    B   B   B   C   C   A   B     A
  33.  C   A   B   D    D   C   A   D   B  D   A   D
  34.  A   D   D   C    A   D   B   D   D   A   D   C
  35.  D   C   A   D    A   D   B   B  C   C   D     B
  36.  D   D   A   B    A   C  D   D   D   A   A     B
  37.  D   C   D   B    D   C  D   A   A   C   A   C
                                     Trang 1/2
Mã đề thi
Câu số
     168  176  208  235  348  426  493  531  615  720  841  925
 38.  A   A   B  D   B  D   D   C   D   C   D     B
 39.  D   A   B   D   C   A  D   D   D   B   A   C
 40.  C   B   B   C   B  C   D   A  D   C   B   D
 41.  A   A   B   B  D   C   A   A   A  D   C   C
 42.  C   B   D   B   B   A  D   B  D   A   B   D
 43.  C   B   C   B   C   B   B   B  C   C   A     A
 44.  B   C   B   C   C   D   C   A   B   A   C   C
 45.  A   C   C   A   D   B  C   D   C   C   B   C
 46.  C   C   B   D   C   B  C   D   C   A   C   C
 47.  B   D   D   B   C   B   A  C   A  D   D     B
 48.  A   A  D   D   D   A  C   C   D   D   A   D
                                   Trang 2/2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
Anh Pham Duy
 
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Sự Kiện Hay
 
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_dDap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Pham Van Cong
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
Anh Pham Duy
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Pham Van Cong
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
nh0cluuly
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 

Was ist angesagt? (7)

đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
 
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_dDap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 

Andere mochten auch

Cambiando paragdigmas
Cambiando paragdigmasCambiando paragdigmas
Cambiando paragdigmas
chio1969
 
Evaluation question 1
Evaluation question 1 Evaluation question 1
Evaluation question 1
Kieran Hadfield
 
Ayurvedic Remedies To Improve Eyesight And Vision Without Glasses
Ayurvedic Remedies To Improve Eyesight And Vision Without Glasses Ayurvedic Remedies To Improve Eyesight And Vision Without Glasses
Ayurvedic Remedies To Improve Eyesight And Vision Without Glasses
Ayush Remedies
 
Ticaco
TicacoTicaco
Ciencia Tecnología y Sociedad
Ciencia Tecnología y SociedadCiencia Tecnología y Sociedad
Ciencia Tecnología y Sociedad
Janet Pantiga
 
Unidad educativa municipal
Unidad educativa municipalUnidad educativa municipal
Unidad educativa municipal
kelly_2667
 
Las medusas por Mario
Las medusas por MarioLas medusas por Mario
Las medusas por Mario
tutor6apicasso
 
Diapositivas social
Diapositivas socialDiapositivas social
Diapositivas social
julij14
 
Páscoa Lacta 2013
Páscoa Lacta 2013Páscoa Lacta 2013
Páscoa Lacta 2013
gruponove_promonove
 
Presentación1 (1) (1)
Presentación1 (1) (1)Presentación1 (1) (1)
Presentación1 (1) (1)
Paul Marin Mundaca
 
Derechos juveniles
Derechos juvenilesDerechos juveniles
Derechos juveniles
Mateo Valencia
 
Trabajo practico nº4
Trabajo practico nº4Trabajo practico nº4
Trabajo practico nº4
sirioarabia
 
Tics lina1
Tics lina1Tics lina1
Tics lina1
ibedgarces
 
Biodiversidad
BiodiversidadBiodiversidad
Biodiversidad
UNAD
 
MIL RAZONES PARA VOTAR EN BLANCO
MIL RAZONES PARA VOTAR EN BLANCOMIL RAZONES PARA VOTAR EN BLANCO
MIL RAZONES PARA VOTAR EN BLANCO
Manuel A. Gudiño D.
 
Avestruz – mário prata
Avestruz – mário prataAvestruz – mário prata
Avestruz – mário prata
izabelgois
 

Andere mochten auch (16)

Cambiando paragdigmas
Cambiando paragdigmasCambiando paragdigmas
Cambiando paragdigmas
 
Evaluation question 1
Evaluation question 1 Evaluation question 1
Evaluation question 1
 
Ayurvedic Remedies To Improve Eyesight And Vision Without Glasses
Ayurvedic Remedies To Improve Eyesight And Vision Without Glasses Ayurvedic Remedies To Improve Eyesight And Vision Without Glasses
Ayurvedic Remedies To Improve Eyesight And Vision Without Glasses
 
Ticaco
TicacoTicaco
Ticaco
 
Ciencia Tecnología y Sociedad
Ciencia Tecnología y SociedadCiencia Tecnología y Sociedad
Ciencia Tecnología y Sociedad
 
Unidad educativa municipal
Unidad educativa municipalUnidad educativa municipal
Unidad educativa municipal
 
Las medusas por Mario
Las medusas por MarioLas medusas por Mario
Las medusas por Mario
 
Diapositivas social
Diapositivas socialDiapositivas social
Diapositivas social
 
Páscoa Lacta 2013
Páscoa Lacta 2013Páscoa Lacta 2013
Páscoa Lacta 2013
 
Presentación1 (1) (1)
Presentación1 (1) (1)Presentación1 (1) (1)
Presentación1 (1) (1)
 
Derechos juveniles
Derechos juvenilesDerechos juveniles
Derechos juveniles
 
Trabajo practico nº4
Trabajo practico nº4Trabajo practico nº4
Trabajo practico nº4
 
Tics lina1
Tics lina1Tics lina1
Tics lina1
 
Biodiversidad
BiodiversidadBiodiversidad
Biodiversidad
 
MIL RAZONES PARA VOTAR EN BLANCO
MIL RAZONES PARA VOTAR EN BLANCOMIL RAZONES PARA VOTAR EN BLANCO
MIL RAZONES PARA VOTAR EN BLANCO
 
Avestruz – mário prata
Avestruz – mário prataAvestruz – mário prata
Avestruz – mário prata
 

Ähnlich wie Da cthoa gdthpt_tn_k10

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
ntquangbs
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
ntquangbs
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
nhathung
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
nhathung
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
regstrtn
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
adminseo
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anh
adminseo
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
adminseo
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
SEO by MOZ
 
De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)
SEO by MOZ
 
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solutionIIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
regstrtn
 
Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2
adminseo
 

Ähnlich wie Da cthoa gdthpt_tn_k10 (17)

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
11 dn-03
11 dn-0311 dn-03
11 dn-03
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anh
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
 
De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)
 
Respuestas
RespuestasRespuestas
Respuestas
 
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solutionIIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
 
Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2
 

Da cthoa gdthpt_tn_k10

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Mã đề thi Câu số 168 176 208 235 348 426 493 531 615 720 841 925 1. D A C B B D B D B D C B 2. B C D C A D B D A B B A 3. B D C A B A C C C A A D 4. B D D A D C C D B A A A 5. A D B D C C D B B D B D 6. D A D D C D C A A B C D 7. D A A C D A C A A B C D 8. A D A D A A A A A A B B 9. A B C A A C C D D B B B 10. A D B A A B B B A D D C 11. A B D C C C B B D C A A 12. C B B C D D C A D A D A 13. A C C D B B A D B B D A 14. C B A A A D C A C C B D 15. C B C C C A A A A A B A 16. A D A C B B C B B A C A 17. C C A C A C B C B B C D 18. D C D C B B D C C B B D 19. B D C B A D D A A C A C 20. D B D C C D D C A D C C 21. D D C B C A A C B D C C 22. C C A A D B D C D B D B 23. D B C A A A A C C B D B 24. B B A D D A A A B B D B 25. B A A B B C D B B D C C 26. C A A B B A A B C D C D 27. B D B B C B B B C D A A 28. D A C A D D B C A C D B 29. B C D A B C B B B C A B 30. B C C D A A A D C C B A 31. C A B A D B A B D B D A 32. B B A A B B B C C A B A 33. C A B D D C A D B D A D 34. A D D C A D B D D A D C 35. D C A D A D B B C C D B 36. D D A B A C D D D A A B 37. D C D B D C D A A C A C Trang 1/2
 • 2. Mã đề thi Câu số 168 176 208 235 348 426 493 531 615 720 841 925 38. A A B D B D D C D C D B 39. D A B D C A D D D B A C 40. C B B C B C D A D C B D 41. A A B B D C A A A D C C 42. C B D B B A D B D A B D 43. C B C B C B B B C C A A 44. B C B C C D C A B A C C 45. A C C A D B C D C C B C 46. C C B D C B C D C A C C 47. B D D B C B A C A D D B 48. A A D D D A C C D D A D Trang 2/2