SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            ĐÁP ÁN
                ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
  ĐỀ CHÍNH THỨC
                   Môn: SINH HỌC; Khối: B


                 Mã đề thi
    Câu số
        381   473  615   724   826   958
     1.    C   D    C    A    B    B

     2.    D   D    D    A    B    D

     3.    C   C    D    C    B    D

     4.    A   A   D    D    A    A

     5.    C   B    C    D    C    D

     6.    A   A   B    B    C    B

     7.    B   D    A    B    B    A

     8.    D   C    B    C    B    D

     9.    C   A    B    C    D    A

     10.    D   C    A    A    A    D

     11.    D   B    A    A    C    A

     12.    A   D    B    D    C    D

     13.    B   C    C    B    C    B

     14.    A   B   C    A    A    D

     15.    B   C    A    D    C    A

     16.    B   C    D    B    D    B

     17.    C   A    D    D    B    C

     18.    D   A    C    D    B    A

     19.    A   D    C    C    B    C

     20.    D   B    A    B    D    A

     21.    B   A   D    B    D    C

     22.    C   D    D    B    C    D

     23.    A   B   C    B    D    A

     24.    C   D    C    D    C    C

     25.    B   C    B    C    A    B

     26.    D   C    C    A    A    B

     27.    C   C    D    D    C    C

     28.    A   B   D    A    A    C

     29.    A   B   B    A    B    B

     30.    B   C    D    D    A    B

     31.    D   A    B    A    A    A

     32.    C   C    C    C    D    D


                                  1
Mã đề thi
Câu số
     381  473  615   724  826  958
 33.  D   B   A    B  D   D

 34.  D   A   B    D   A   B

 35.  D   A   B    B   A  C

 36.  B   B  C    C   A   A

 37.  A   D   A    C   B  D

 38.  D   B   A    D  C   B

 39.  B   D   D    B   A  D

 40.  C   B   A    A   B   A

 41.  A   C   C    A  C   A

 42.  C   C   B    C  D   C

 43.  D   D   D    A  D   D

 44.  A   C   C    A  D   C

 45.  A   B   B    C  D   D

 46.  B   A  D    B  D   A

 47.  B   D   B    C  C   C

 48.  B   D   A    C  D   A

 49.  A   D   C    C  C   B

 50.  C   C   D    C  B   B

 51.  B   A   B    A   A  C

 52.  D   A   A    B  D   C

 53.  B   A   A    D   A  C

 54.  A   D   B    A   B  C

 55.  D   B   C    B   B   B

 56.  A   A  D    D  C   A

 57.  C   B   A    C   A  D

 58.  C   B   B    D   B   B

 59.  B   D   A    D  C   B

 60.  C   A   A    B  D   C
                        2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
ppossry
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
ppossry
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
Anh Pham Duy
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
Anh Pham Duy
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Pham Van Cong
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
nh0cluuly
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Ngô Tiến Dũng
 

Was ist angesagt? (7)

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
 

Andere mochten auch

Спектакли для взрослых (Донской казачий театр)
Спектакли для взрослых (Донской казачий театр)Спектакли для взрослых (Донской казачий театр)
Спектакли для взрослых (Донской казачий театр)
6ocukoM
 
tecnologia
tecnologiatecnologia
tecnologia
saraiguerra
 
Presentación de avances ConectaDEL 2012
Presentación de avances ConectaDEL 2012Presentación de avances ConectaDEL 2012
Presentación de avances ConectaDEL 2012
ConectaDEL
 
Vfossa hoi thao phan mem nguon mo
Vfossa hoi thao phan mem nguon moVfossa hoi thao phan mem nguon mo
Vfossa hoi thao phan mem nguon mo
Vu Hung Nguyen
 
ANTOLAKUNTZA2 e jarduera
ANTOLAKUNTZA2 e jardueraANTOLAKUNTZA2 e jarduera
ANTOLAKUNTZA2 e jarduera
xbilbao
 
Y9 walls
Y9 wallsY9 walls
Y9 walls
Ashleigh100
 
Thesis week9 s1150033
Thesis week9 s1150033Thesis week9 s1150033
Thesis week9 s1150033
s1150033
 
Magazine logo and text
Magazine logo and textMagazine logo and text
Magazine logo and text
JM200016
 
Natalie Joy Pierce CV Sports 2015
Natalie Joy Pierce CV Sports 2015Natalie Joy Pierce CV Sports 2015
Natalie Joy Pierce CV Sports 2015
Natalie Pierce
 
Derechos Autor
Derechos AutorDerechos Autor
Derechos Autor
guestb8910b
 
Inside Out 2004
Inside Out 2004Inside Out 2004
Inside Out 2004
Karen Pilarski
 
Hernando sepulveda grupo 201602-2_4060779_ reconocimiento biodiversidad
Hernando sepulveda grupo 201602-2_4060779_ reconocimiento biodiversidadHernando sepulveda grupo 201602-2_4060779_ reconocimiento biodiversidad
Hernando sepulveda grupo 201602-2_4060779_ reconocimiento biodiversidad
hjsepulvedal
 
Doing design
Doing designDoing design
Doing design
Daniel Stillman
 
newsflash 02/2012 – Erfolg an allen Fronten für ticketportal
newsflash 02/2012 – Erfolg an allen Fronten für ticketportalnewsflash 02/2012 – Erfolg an allen Fronten für ticketportal
newsflash 02/2012 – Erfolg an allen Fronten für ticketportal
ticketportal
 
FESTIVAL200PORPROVA
FESTIVAL200PORPROVAFESTIVAL200PORPROVA
FESTIVAL200PORPROVA
sergiosouto73
 

Andere mochten auch (16)

Спектакли для взрослых (Донской казачий театр)
Спектакли для взрослых (Донской казачий театр)Спектакли для взрослых (Донской казачий театр)
Спектакли для взрослых (Донской казачий театр)
 
tecnologia
tecnologiatecnologia
tecnologia
 
Presentación de avances ConectaDEL 2012
Presentación de avances ConectaDEL 2012Presentación de avances ConectaDEL 2012
Presentación de avances ConectaDEL 2012
 
Vfossa hoi thao phan mem nguon mo
Vfossa hoi thao phan mem nguon moVfossa hoi thao phan mem nguon mo
Vfossa hoi thao phan mem nguon mo
 
ANTOLAKUNTZA2 e jarduera
ANTOLAKUNTZA2 e jardueraANTOLAKUNTZA2 e jarduera
ANTOLAKUNTZA2 e jarduera
 
Y9 walls
Y9 wallsY9 walls
Y9 walls
 
Thesis week9 s1150033
Thesis week9 s1150033Thesis week9 s1150033
Thesis week9 s1150033
 
43 ม.3/1
43 ม.3/143 ม.3/1
43 ม.3/1
 
Magazine logo and text
Magazine logo and textMagazine logo and text
Magazine logo and text
 
Natalie Joy Pierce CV Sports 2015
Natalie Joy Pierce CV Sports 2015Natalie Joy Pierce CV Sports 2015
Natalie Joy Pierce CV Sports 2015
 
Derechos Autor
Derechos AutorDerechos Autor
Derechos Autor
 
Inside Out 2004
Inside Out 2004Inside Out 2004
Inside Out 2004
 
Hernando sepulveda grupo 201602-2_4060779_ reconocimiento biodiversidad
Hernando sepulveda grupo 201602-2_4060779_ reconocimiento biodiversidadHernando sepulveda grupo 201602-2_4060779_ reconocimiento biodiversidad
Hernando sepulveda grupo 201602-2_4060779_ reconocimiento biodiversidad
 
Doing design
Doing designDoing design
Doing design
 
newsflash 02/2012 – Erfolg an allen Fronten für ticketportal
newsflash 02/2012 – Erfolg an allen Fronten für ticketportalnewsflash 02/2012 – Erfolg an allen Fronten für ticketportal
newsflash 02/2012 – Erfolg an allen Fronten für ticketportal
 
FESTIVAL200PORPROVA
FESTIVAL200PORPROVAFESTIVAL200PORPROVA
FESTIVAL200PORPROVA
 

Ähnlich wie Da sinh b_2010

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
ntquangbs
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
ntquangbs
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
ntquangbs
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
nhathung
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
deniziel
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
adminseo
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
adminseo
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
regstrtn
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
SEO by MOZ
 
De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)
SEO by MOZ
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 

Ähnlich wie Da sinh b_2010 (18)

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
11 dn-03
11 dn-0311 dn-03
11 dn-03
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
 
De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Respuestas
RespuestasRespuestas
Respuestas
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
 

Mehr von nhathung

Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
nhathung
 
Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
nhathung
 
Da toan d_2010
Da toan d_2010Da toan d_2010
Da toan d_2010
nhathung
 
Da toan b_2010
Da toan b_2010Da toan b_2010
Da toan b_2010
nhathung
 
De toan d_2010
De toan d_2010De toan d_2010
De toan d_2010
nhathung
 
Da toan-d 2010
Da toan-d 2010Da toan-d 2010
Da toan-d 2010
nhathung
 
Toan d 2010
Toan d 2010Toan d 2010
Toan d 2010
nhathung
 
Toan b1 2010
Toan b1 2010Toan b1 2010
Toan b1 2010
nhathung
 
Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010
nhathung
 
Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010
nhathung
 

Mehr von nhathung (10)

Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
 
Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
 
Da toan d_2010
Da toan d_2010Da toan d_2010
Da toan d_2010
 
Da toan b_2010
Da toan b_2010Da toan b_2010
Da toan b_2010
 
De toan d_2010
De toan d_2010De toan d_2010
De toan d_2010
 
Da toan-d 2010
Da toan-d 2010Da toan-d 2010
Da toan-d 2010
 
Toan d 2010
Toan d 2010Toan d 2010
Toan d 2010
 
Toan b1 2010
Toan b1 2010Toan b1 2010
Toan b1 2010
 
Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010
 
Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010
 

Da sinh b_2010

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 381 473 615 724 826 958 1. C D C A B B 2. D D D A B D 3. C C D C B D 4. A A D D A A 5. C B C D C D 6. A A B B C B 7. B D A B B A 8. D C B C B D 9. C A B C D A 10. D C A A A D 11. D B A A C A 12. A D B D C D 13. B C C B C B 14. A B C A A D 15. B C A D C A 16. B C D B D B 17. C A D D B C 18. D A C D B A 19. A D C C B C 20. D B A B D A 21. B A D B D C 22. C D D B C D 23. A B C B D A 24. C D C D C C 25. B C B C A B 26. D C C A A B 27. C C D D C C 28. A B D A A C 29. A B B A B B 30. B C D D A B 31. D A B A A A 32. C C C C D D 1
 • 2. Mã đề thi Câu số 381 473 615 724 826 958 33. D B A B D D 34. D A B D A B 35. D A B B A C 36. B B C C A A 37. A D A C B D 38. D B A D C B 39. B D D B A D 40. C B A A B A 41. A C C A C A 42. C C B C D C 43. D D D A D D 44. A C C A D C 45. A B B C D D 46. B A D B D A 47. B D B C C C 48. B D A C D A 49. A D C C C B 50. C C D C B B 51. B A B A A C 52. D A A B D C 53. B A A D A C 54. A D B A B C 55. D B C B B B 56. A A D D C A 57. C B A C A D 58. C B B D B B 59. B D A D C B 60. C A A B D C 2