SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         ĐÁP ÁN
             ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
  ĐỀ CHÍNH THỨC
                Môn: SINH HỌC; Khối B


              Mã đề thi
  Câu số
      279  415  524   731   836   957
   1.   C   D   D    D    B    D
   2.   D   A   D    B    C    D
   3.   D   D   D    C    C    C
   4.   A   A   A    C    C    D
   5.   C   B   B    D    B    D
   6.   D   C   D    D    B    D
   7.   A   C   D    A    C    D
   8.   A   D   B    A    C    B
   9.   D   B   A    A    D    D
   10.   C   D   B    D    A    B
   11.   B   B   A    A    A    A
   12.   C   B   C    C    A    B
   13.   A   A   A    A    A    C
   14.   C   A   D    D    A    D
   15.   B   C   D    A    C    A
   16.   B   A   C    D    B    B
   17.   B   A   A    B    B    D
   18.   A   D   C    C    A    C
   19.   A   C   B    B    D    C
   20.   B   D   D    A    B    C
   21.   B   A   D    C    A    C
   22.   C   A   A    B    D    A
   23.   D   D   D    B    A    D
   24.   C   B   B    A    B    A
   25.   D   B   A    C    D    A
   26.   A   B   A    C    D    B
   27.   D   B   A    D    D    A
   28.   D   D   A    A    B    B
   29.   A   C   C    A    D    B
   30.   C   A   D    C    A    D
   31.   A   B   C    D    D    B
   32.   B   C   A    B    D    B
   33.   A   D   C    C    B    A

                               1
Mã đề thi
Câu số
     279  415  524   731  836  957
 34.  C   B   B    A  B   C
 35.  B   D   B    D  A   B
 36.  C   D   D    D  C   B
 37.  D   D   B    C  C   C
 38.  B   B   C    B  B   B
 39.  C   D   C    D  A   C
 40.  C   C   A    B  C   A
 41.  D   C   B    B  B   C
 42.  A   C   C    A  D   B
 43.  B   D   D    D  D   B
 44.  C   B   B    D  A   C
 45.  C   B   B    B  B   A
 46.  B   C   C    D  B   A
 47.  C   B   C    B  C   A
 48.  D   A   C    C  C   A
 49.  A   A   B    B  C   D
 50.  B   C   A    C  D   A
 51.  D   A   C    C  C   A
 52.  D   B   C    B  A   A
 53.  B   A   B    C  A   D
 54.  A   A   A    D  B   C
 55.  B   C   B    B  D   C
 56.  D   A   B    A  C   C
 57.  A   C   A    B  D   C
 58.  A   D   D    C  C   B
 59.  B   C   D    A  A   D
 60.  D   C   C    A  D   D
                        2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10ppossry
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
Anh Pham Duy
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Pham Van Cong
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
Anh Pham Duy
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11nh0cluuly
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Ngô Tiến Dũng
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10ppossry
 

Was ist angesagt? (7)

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 

Andere mochten auch

Vivian iboy ejercicio
Vivian iboy ejercicioVivian iboy ejercicio
Vivian iboy ejercicio
viviiboy
 
Ganadores #alcineconIberia
Ganadores #alcineconIberiaGanadores #alcineconIberia
Ganadores #alcineconIberia
Iberia
 
Mapa sistema nervioso
Mapa sistema nerviosoMapa sistema nervioso
Mapa sistema nervioso
Jennifer Oyarzun
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slideshare
Ariel Gomez
 
C B Financial Services Limited-DOJI
C B Financial Services Limited-DOJIC B Financial Services Limited-DOJI
C B Financial Services Limited-DOJI
doji service
 
Goodyear: il servizio viaggia su gomma
Goodyear: il servizio viaggia su gommaGoodyear: il servizio viaggia su gomma
Goodyear: il servizio viaggia su gommaStefano Sgambati
 
Rokit 6 krk studio monitor
Rokit 6 krk studio monitorRokit 6 krk studio monitor
Rokit 6 krk studio monitorRees Broomfield
 
Chequeopulmonar es
Chequeopulmonar esChequeopulmonar es
Chequeopulmonar esBGrupo
 
Plan semestral 2012 1ero medio
Plan semestral 2012 1ero medioPlan semestral 2012 1ero medio
Plan semestral 2012 1ero medio
David Medina Novoa
 
Autointruccional de analisis financiero
Autointruccional de analisis financieroAutointruccional de analisis financiero
Autointruccional de analisis financiero
vmantilla1955
 

Andere mochten auch (20)

Vivian iboy ejercicio
Vivian iboy ejercicioVivian iboy ejercicio
Vivian iboy ejercicio
 
Ganadores #alcineconIberia
Ganadores #alcineconIberiaGanadores #alcineconIberia
Ganadores #alcineconIberia
 
Homòfanes
HomòfanesHomòfanes
Homòfanes
 
Mapa sistema nervioso
Mapa sistema nerviosoMapa sistema nervioso
Mapa sistema nervioso
 
Test1
Test1Test1
Test1
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slideshare
 
Fantasias animadas
Fantasias animadasFantasias animadas
Fantasias animadas
 
C B Financial Services Limited-DOJI
C B Financial Services Limited-DOJIC B Financial Services Limited-DOJI
C B Financial Services Limited-DOJI
 
Fender amp and mics
Fender amp and micsFender amp and mics
Fender amp and mics
 
Goodyear: il servizio viaggia su gomma
Goodyear: il servizio viaggia su gommaGoodyear: il servizio viaggia su gomma
Goodyear: il servizio viaggia su gomma
 
Rokit 6 krk studio monitor
Rokit 6 krk studio monitorRokit 6 krk studio monitor
Rokit 6 krk studio monitor
 
Chequeopulmonar es
Chequeopulmonar esChequeopulmonar es
Chequeopulmonar es
 
Presentation1Estate Buildingx
Presentation1Estate BuildingxPresentation1Estate Buildingx
Presentation1Estate Buildingx
 
Plan semestral 2012 1ero medio
Plan semestral 2012 1ero medioPlan semestral 2012 1ero medio
Plan semestral 2012 1ero medio
 
voz activa
voz activa voz activa
voz activa
 
Mac
MacMac
Mac
 
Mi Brillante Carrera
Mi Brillante CarreraMi Brillante Carrera
Mi Brillante Carrera
 
Control room
Control roomControl room
Control room
 
Autointruccional de analisis financiero
Autointruccional de analisis financieroAutointruccional de analisis financiero
Autointruccional de analisis financiero
 
12
1212
12
 

Ähnlich wie Dap an mon Sinh Khoi B 2012

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdntquangbs
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10ntquangbs
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10ntquangbs
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2adminseo
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2adminseo
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010nhathung
 
Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2adminseo
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anhadminseo
 

Ähnlich wie Dap an mon Sinh Khoi B 2012 (17)

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
Da anh d_2010
Da anh d_2010Da anh d_2010
Da anh d_2010
 
11 dn-03
11 dn-0311 dn-03
11 dn-03
 
Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anh
 
Respuestas
RespuestasRespuestas
Respuestas
 

Mehr von Sự Kiện Hay

[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
Sự Kiện Hay
 
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Sự Kiện Hay
 
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Sự Kiện Hay
 
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Sự Kiện Hay
 
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
Sự Kiện Hay
 
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Sự Kiện Hay
 
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi bDe thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
Sự Kiện Hay
 
Dap an de thi dai hoc 2012 mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Dap an de thi dai hoc 2012  mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]Dap an de thi dai hoc 2012  mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Dap an de thi dai hoc 2012 mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Sự Kiện Hay
 
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Sự Kiện Hay
 
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Sự Kiện Hay
 
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Sự Kiện Hay
 
Phongthuy
PhongthuyPhongthuy
Phongthuy
Sự Kiện Hay
 
Lập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thôngLập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thông
Sự Kiện Hay
 
Best global brands_2010
Best global brands_2010Best global brands_2010
Best global brands_2010
Sự Kiện Hay
 
Day con lam giau t1_2 3_4_5
Day con lam giau t1_2 3_4_5Day con lam giau t1_2 3_4_5
Day con lam giau t1_2 3_4_5Sự Kiện Hay
 
Trich chia khoa tu duy tich cuc
Trich chia khoa tu duy tich cucTrich chia khoa tu duy tich cuc
Trich chia khoa tu duy tich cucSự Kiện Hay
 

Mehr von Sự Kiện Hay (20)

[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
[Kpop festival 2012] Những gương mặt ấn tượng Kpop
 
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
Nhóm nhạc tham gia Kpop festival 2012 Ha Noi (P2) ve 0966624813
 
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
Cac nhom nhac kpop festival 2012 - Mua ve 0966624815 - 0966624813
 
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
Mua vé Kpop festival 2012 tại Hà Nội 0966.624.813 - 0966.624.813
 
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
de thi mon toan khoi B dai hoc 2012
 
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
Dap an de toan dai hoc khoi B 2012
 
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi bDe thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
De thi dai hoc mon sinh hoc 2012 khoi b
 
Dap an de thi dai hoc 2012 mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Dap an de thi dai hoc 2012  mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]Dap an de thi dai hoc 2012  mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
Dap an de thi dai hoc 2012 mon tieng anh a1 [chuan bo giao duc]
 
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
Giai de thi dai hoc 2012 - mon toan khoi a (Chuan)
 
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
Dap an de thi dai hoc 2012 mon toan khoi a1
 
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
Ve liveshow dam vinh hung 0966 624 813 - 0966 624 815
 
Phongthuy
PhongthuyPhongthuy
Phongthuy
 
Lập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thôngLập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thông
 
Best global brands_2010
Best global brands_2010Best global brands_2010
Best global brands_2010
 
Bao cao viet nam
Bao cao viet nam Bao cao viet nam
Bao cao viet nam
 
lam_giau_nhanh
lam_giau_nhanhlam_giau_nhanh
lam_giau_nhanh
 
Day con lam giau t1_2 3_4_5
Day con lam giau t1_2 3_4_5Day con lam giau t1_2 3_4_5
Day con lam giau t1_2 3_4_5
 
tri tue dam dong
tri tue dam dongtri tue dam dong
tri tue dam dong
 
Trich chia khoa tu duy tich cuc
Trich chia khoa tu duy tich cucTrich chia khoa tu duy tich cuc
Trich chia khoa tu duy tich cuc
 
Hanh trang vao doi
Hanh trang vao doiHanh trang vao doi
Hanh trang vao doi
 

Dap an mon Sinh Khoi B 2012

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC; Khối B Mã đề thi Câu số 279 415 524 731 836 957 1. C D D D B D 2. D A D B C D 3. D D D C C C 4. A A A C C D 5. C B B D B D 6. D C D D B D 7. A C D A C D 8. A D B A C B 9. D B A A D D 10. C D B D A B 11. B B A A A A 12. C B C C A B 13. A A A A A C 14. C A D D A D 15. B C D A C A 16. B A C D B B 17. B A A B B D 18. A D C C A C 19. A C B B D C 20. B D D A B C 21. B A D C A C 22. C A A B D A 23. D D D B A D 24. C B B A B A 25. D B A C D A 26. A B A C D B 27. D B A D D A 28. D D A A B B 29. A C C A D B 30. C A D C A D 31. A B C D D B 32. B C A B D B 33. A D C C B A 1
 • 2. Mã đề thi Câu số 279 415 524 731 836 957 34. C B B A B C 35. B D B D A B 36. C D D D C B 37. D D B C C C 38. B B C B B B 39. C D C D A C 40. C C A B C A 41. D C B B B C 42. A C C A D B 43. B D D D D B 44. C B B D A C 45. C B B B B A 46. B C C D B A 47. C B C B C A 48. D A C C C A 49. A A B B C D 50. B C A C D A 51. D A C C C A 52. D B C B A A 53. B A B C A D 54. A A A D B C 55. B C B B D C 56. D A B A C C 57. A C A B D C 58. A D D C C B 59. B C D A A D 60. D C C A D D 2