SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            ĐÁP ÁN
                ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
  ĐỀ CHÍNH THỨC
                    Môn: VẬT LÍ; Khối: A


                 Mã đề thi
    Câu số
        136   357  485   642   716   927
     1.    C   A    D    C    B      A

     2.    C   B    A    A    D      B

     3.    C   B    C    C    D      D

     4.    C   B    B    C    D      D

     5.    C   C    D    A    D      D

     6.    A   B   A    D    B      D

     7.    A   A   B    D    A      A

     8.    D   D    D    B    B      D

     9.    B   C    C    B    C      B

     10.    A   D    B    C    B      B

     11.    A   C    B    B    A      C

     12.    B   C    B    D    B      D

     13.    D   C    B    B    D      C

     14.    D   B    B    D    C      B

     15.    B   D    D    D    D      B

     16.    D   D    A    D    B      C

     17.    D   C    B    A    A      C

     18.    A   D    D    A    A      C

     19.    A   A   A    C    C      C

     20.    B   C    B    B    C      A

     21.    C   A    D    B    C      D

     22.    B   A   A    A    C      C

     23.    C   A    C    A    B      B

     24.    A   B   D    A    B      D

     25.    A   A   C    A    C      C

     26.    D   D    C    B    A      A

     27.    A   B   B    C    D      A

     28.    A   D    C    A    D      A

     29.    D   C    D    B    B      A

     30.    C   C    A    A    D      A

     31.    A   A   D    D    A      B

     32.    C   D    A    A    A      C

     33.    D   D    D    C    C      D

                                  1
Mã đề thi
Câu số
     136  357  485   642  716  927
 34.  D   A   B    D  D   B

 35.  B   B   A    A   B  D

 36.  B   B  D    C   A   B

 37.  B   B  D    B  C   A

 38.  A   B  D    D   A   A

 39.  B   D   C    C  D   A

 40.  C   C   C    C   B  D

 41.  B   B   A    B   A  D

 42.  B   C   C    A   B   A

 43.  D   D   C    D  D   B

 44.  B   A  D    C   A   B

 45.  B   B   A    B  C   A

 46.  C   C   C    B   B  C

 47.  B   C   A    B   A  C

 48.  B   B  C    B   A   B

 49.  D   D   B    D  C   A

 50.  A   C   C    B  C   B

 51.  C   A   C    A   A   A

 52.  A   D   A    A  C   C

 53.  D   A   A    C  D   C

 54.  C   A   C    C  D   D

 55.  A   C   B    D  D   D

 56.  D   D   D    D  C   B

 57.  D   A   B    C  C   B

 58.  C   D   A    D   A  C

 59.  C   B   B    D   B  D

 60.  D   A   A    C   B  C
                        2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
ppossry
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
ppossry
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
Anh Pham Duy
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
Anh Pham Duy
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Pham Van Cong
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
nh0cluuly
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Ngô Tiến Dũng
 

Was ist angesagt? (7)

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
 

Andere mochten auch

Windows media-streaming-guide-en
Windows media-streaming-guide-enWindows media-streaming-guide-en
Windows media-streaming-guide-en
techservices
 
¿Cómo implementar Admob en mi app Android?
¿Cómo implementar Admob en mi app Android?¿Cómo implementar Admob en mi app Android?
¿Cómo implementar Admob en mi app Android?
Enrique Diaz
 
The artandcultureofhaiti
The artandcultureofhaitiThe artandcultureofhaiti
The artandcultureofhaiti
Nancy Walkup
 
22 години прва детска амбасада во светот меѓаши
22 години прва детска амбасада во светот меѓаши22 години прва детска амбасада во светот меѓаши
22 години прва детска амбасада во светот меѓаши
Детска Амбасада Меѓаши
 
Catalogue gril
Catalogue grilCatalogue gril
Catalogue gril
nworgu emeka
 
Christ's Impossible Commands
Christ's Impossible CommandsChrist's Impossible Commands
Christ's Impossible Commands
Biblical Counseling Center of Bradenton, FL
 

Andere mochten auch (6)

Windows media-streaming-guide-en
Windows media-streaming-guide-enWindows media-streaming-guide-en
Windows media-streaming-guide-en
 
¿Cómo implementar Admob en mi app Android?
¿Cómo implementar Admob en mi app Android?¿Cómo implementar Admob en mi app Android?
¿Cómo implementar Admob en mi app Android?
 
The artandcultureofhaiti
The artandcultureofhaitiThe artandcultureofhaiti
The artandcultureofhaiti
 
22 години прва детска амбасада во светот меѓаши
22 години прва детска амбасада во светот меѓаши22 години прва детска амбасада во светот меѓаши
22 години прва детска амбасада во светот меѓаши
 
Catalogue gril
Catalogue grilCatalogue gril
Catalogue gril
 
Christ's Impossible Commands
Christ's Impossible CommandsChrist's Impossible Commands
Christ's Impossible Commands
 

Ähnlich wie Da ly a_2010

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
nhathung
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
ntquangbs
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
ntquangbs
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
ntquangbs
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
nhathung
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
adminseo
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
adminseo
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
deniziel
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
regstrtn
 

Ähnlich wie Da ly a_2010 (15)

Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
11 dn-03
11 dn-0311 dn-03
11 dn-03
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Respuestas
RespuestasRespuestas
Respuestas
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
Da anh d_2010
Da anh d_2010Da anh d_2010
Da anh d_2010
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
 

Mehr von nhathung

Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
nhathung
 
Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
nhathung
 
Da toan d_2010
Da toan d_2010Da toan d_2010
Da toan d_2010
nhathung
 
Da toan b_2010
Da toan b_2010Da toan b_2010
Da toan b_2010
nhathung
 
De toan d_2010
De toan d_2010De toan d_2010
De toan d_2010
nhathung
 
Da toan-d 2010
Da toan-d 2010Da toan-d 2010
Da toan-d 2010
nhathung
 
Toan d 2010
Toan d 2010Toan d 2010
Toan d 2010
nhathung
 
Toan b1 2010
Toan b1 2010Toan b1 2010
Toan b1 2010
nhathung
 
Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010
nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010
nhathung
 

Mehr von nhathung (12)

Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
 
Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
 
Da toan d_2010
Da toan d_2010Da toan d_2010
Da toan d_2010
 
Da toan b_2010
Da toan b_2010Da toan b_2010
Da toan b_2010
 
De toan d_2010
De toan d_2010De toan d_2010
De toan d_2010
 
Da toan-d 2010
Da toan-d 2010Da toan-d 2010
Da toan-d 2010
 
Toan d 2010
Toan d 2010Toan d 2010
Toan d 2010
 
Toan b1 2010
Toan b1 2010Toan b1 2010
Toan b1 2010
 
Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010
 

Da ly a_2010

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối: A Mã đề thi Câu số 136 357 485 642 716 927 1. C A D C B A 2. C B A A D B 3. C B C C D D 4. C B B C D D 5. C C D A D D 6. A B A D B D 7. A A B D A A 8. D D D B B D 9. B C C B C B 10. A D B C B B 11. A C B B A C 12. B C B D B D 13. D C B B D C 14. D B B D C B 15. B D D D D B 16. D D A D B C 17. D C B A A C 18. A D D A A C 19. A A A C C C 20. B C B B C A 21. C A D B C D 22. B A A A C C 23. C A C A B B 24. A B D A B D 25. A A C A C C 26. D D C B A A 27. A B B C D A 28. A D C A D A 29. D C D B B A 30. C C A A D A 31. A A D D A B 32. C D A A A C 33. D D D C C D 1
 • 2. Mã đề thi Câu số 136 357 485 642 716 927 34. D A B D D B 35. B B A A B D 36. B B D C A B 37. B B D B C A 38. A B D D A A 39. B D C C D A 40. C C C C B D 41. B B A B A D 42. B C C A B A 43. D D C D D B 44. B A D C A B 45. B B A B C A 46. C C C B B C 47. B C A B A C 48. B B C B A B 49. D D B D C A 50. A C C B C B 51. C A C A A A 52. A D A A C C 53. D A A C D C 54. C A C C D D 55. A C B D D D 56. D D D D C B 57. D A B C C B 58. C D A D A C 59. C B B D B D 60. D A A C B C 2