SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
www.dethidaihoc.edu.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          ĐÁP ÁN
   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯       ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
   ĐỀ CHÍNH THỨC       Môn: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1
                   (Đáp án có 02 trang)

             MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN
 CÂU
      159   396  574    613      842   937
  1    A    A   B     A       B    D
  2    A    B   B     B       B    B
  3    A    D   A     A       A    A
  4    A    A   A     D       C    C
  5    D    B   C     D       A    D
  6    A    C   A     B       A    A
  7    C    C   B     A       B    A
  8    D    D   C     D       A    D
  9    D    B   A     C       C    B
  10    C    A   D     A       D    C
  11    A    A   C     D       D    A
  12    A    B   A     B       B    D
  13    C    D   A     D       D    D
  14    D    B   D     A       A    C
  15    B    C   C     B       B    D
  16    C    D   B     D       C    C
  17    D    C   A     C       D    D
  18    D    D   B     B       B    C
  19    A    B   C     B       D    C
  20    B    C   C     D       D    D
  21    B    D   C     C       C    B
  22    C    C   A     D       B    C
  23    B    C   C     B       C    D
  24    B    A   D     C       A    C
  25    D    A   B     D       D    B
  26    B    B   D     C       C    C
  27    A    A   C     A       D    D
  28    C    B   B     C       B    D
  29    B    D   B     C       B    B
  30    C    C   D     C       C    A
  31    C    B   A     B       A    C
  32    B    D   A     A       D    D
  33    B    C   B     D       D    C
  34    D    A   B     C       B    A
  35    A    D   D     D       C    B
  36    B    A   C     A       B    B
  37    C    B   A     B       D    D
  38    C    A   D     A       B    A
  39    A    D   C     A       A    A
  40    A    C   D     B       D    A
  41    C    B   A     A       C    B
  42    C    B   C     B       A    C
  43    A    A   B     D       A    B
  44    D    A   A     B       B    B
  45    D    D   D     D       D    B
www.dethidaihoc.edu.vn
            MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN
CÂU
   159  396    574    613   842  937
46   C   C     D     B    A   A
47   B   C     D     C    C   B
48   D   C     B     D    C   D
49   B   A     D     A    A   A
50   D   B     D     A    B   A
51   B   C     A     A    C   A
52   D   A     B     C    C   A
53   D   D     D     C    A   C
54   A   C     A     A    B   B
55   C   A     C     D    D   D
56   D   D     B     B    A   B
57   C   D     C     C    D   C
58   B   D     D     C    C   C
59   A   B     B     C    A   B
60   B   B     C     B    C   A

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
Anh Pham Duy
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
電子學103-Chapter4 二極體&特殊二極體
電子學103-Chapter4 二極體&特殊二極體電子學103-Chapter4 二極體&特殊二極體
電子學103-Chapter4 二極體&特殊二極體
Fu Jen Catholic University
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Hương Lan Hoàng
 
Chuyên đề 3 phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
Chuyên đề 3 phương pháp toạ độ trong mặt phẳngChuyên đề 3 phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
Chuyên đề 3 phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
phamchidac
 
9 hinh nang cao hk 1 dap an
9 hinh nang cao hk 1 dap an9 hinh nang cao hk 1 dap an
9 hinh nang cao hk 1 dap an
Hồng Quang
 
Đề thi đại học 2012 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2012 môn Vật LýĐề thi đại học 2012 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2012 môn Vật Lý
tuituhoc
 
Analog Layout and Process Concern
Analog Layout and Process ConcernAnalog Layout and Process Concern
Analog Layout and Process Concern
asinghsaroj
 
Cac dinh-ly-hinhhocphang
Cac dinh-ly-hinhhocphangCac dinh-ly-hinhhocphang
Cac dinh-ly-hinhhocphanghonghoi
 
Chuong3 bjt p2
Chuong3 bjt p2Chuong3 bjt p2
Chuong3 bjt p2
KhngNguyn65
 
Chuong 7.2 bai giai
Chuong 7.2  bai giaiChuong 7.2  bai giai
Chuong 7.2 bai giaithanhyu
 
Aula 04 noçoes de eletrônica - diodos e transistores
Aula 04  noçoes de eletrônica - diodos e transistoresAula 04  noçoes de eletrônica - diodos e transistores
Aula 04 noçoes de eletrônica - diodos e transistores
viktordwarf
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Ngô Tiến Dũng
 
龍騰[突破]數學B複習講義
龍騰[突破]數學B複習講義龍騰[突破]數學B複習講義
龍騰[突破]數學B複習講義
lungtengtech
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Taodethinet
 
Chương 5 vật lý 11
Chương 5 vật lý 11Chương 5 vật lý 11
Chương 5 vật lý 11Duc Le Gia
 
Lect10_Analog Layout and Process Concern
Lect10_Analog Layout and Process ConcernLect10_Analog Layout and Process Concern
Lect10_Analog Layout and Process Concern
vein
 
電子學Ii 教師手冊ch7
電子學Ii 教師手冊ch7電子學Ii 教師手冊ch7
電子學Ii 教師手冊ch7
lungtengtech
 

Was ist angesagt? (20)

Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
電子學103-Chapter4 二極體&特殊二極體
電子學103-Chapter4 二極體&特殊二極體電子學103-Chapter4 二極體&特殊二極體
電子學103-Chapter4 二極體&特殊二極體
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-nam-2013
 
Chuyên đề 3 phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
Chuyên đề 3 phương pháp toạ độ trong mặt phẳngChuyên đề 3 phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
Chuyên đề 3 phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
 
9 hinh nang cao hk 1 dap an
9 hinh nang cao hk 1 dap an9 hinh nang cao hk 1 dap an
9 hinh nang cao hk 1 dap an
 
Đề thi đại học 2012 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2012 môn Vật LýĐề thi đại học 2012 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2012 môn Vật Lý
 
Analog Layout and Process Concern
Analog Layout and Process ConcernAnalog Layout and Process Concern
Analog Layout and Process Concern
 
Cac dinh-ly-hinhhocphang
Cac dinh-ly-hinhhocphangCac dinh-ly-hinhhocphang
Cac dinh-ly-hinhhocphang
 
Chuong3 bjt p2
Chuong3 bjt p2Chuong3 bjt p2
Chuong3 bjt p2
 
Chuong 7.2 bai giai
Chuong 7.2  bai giaiChuong 7.2  bai giai
Chuong 7.2 bai giai
 
Aula 04 noçoes de eletrônica - diodos e transistores
Aula 04  noçoes de eletrônica - diodos e transistoresAula 04  noçoes de eletrônica - diodos e transistores
Aula 04 noçoes de eletrônica - diodos e transistores
 
virtuoso
virtuosovirtuoso
virtuoso
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
 
龍騰[突破]數學B複習講義
龍騰[突破]數學B複習講義龍騰[突破]數學B複習講義
龍騰[突破]數學B複習講義
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Chương 5 vật lý 11
Chương 5 vật lý 11Chương 5 vật lý 11
Chương 5 vật lý 11
 
Lect10_Analog Layout and Process Concern
Lect10_Analog Layout and Process ConcernLect10_Analog Layout and Process Concern
Lect10_Analog Layout and Process Concern
 
電子學Ii 教師手冊ch7
電子學Ii 教師手冊ch7電子學Ii 教師手冊ch7
電子學Ii 教師手冊ch7
 

Andere mochten auch

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
dethinet
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
Anh Pham Duy
 
Cực trị trong bài toán điện xoay chiều
Cực trị trong bài toán điện xoay chiềuCực trị trong bài toán điện xoay chiều
Cực trị trong bài toán điện xoay chiều
thayhoang
 
Giải chi tiết đề thi đh lí 2007-2014
Giải chi tiết đề thi đh lí 2007-2014Giải chi tiết đề thi đh lí 2007-2014
Giải chi tiết đề thi đh lí 2007-2014
Hải Finiks Huỳnh
 
Mạch RLC có omega biến thiên
Mạch RLC có omega biến thiênMạch RLC có omega biến thiên
Mạch RLC có omega biến thiên
tuituhoc
 

Andere mochten auch (6)

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
 
Cực trị trong bài toán điện xoay chiều
Cực trị trong bài toán điện xoay chiềuCực trị trong bài toán điện xoay chiều
Cực trị trong bài toán điện xoay chiều
 
Giải chi tiết đề thi đh lí 2007-2014
Giải chi tiết đề thi đh lí 2007-2014Giải chi tiết đề thi đh lí 2007-2014
Giải chi tiết đề thi đh lí 2007-2014
 
Mạch RLC có omega biến thiên
Mạch RLC có omega biến thiênMạch RLC có omega biến thiên
Mạch RLC có omega biến thiên
 

Ähnlich wie ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1

Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010nhathung
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
regstrtn
 
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.aLá Mùa Thu
 
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solutionIIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
regstrtn
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006deniziel
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)SEO by MOZ
 
De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)SEO by MOZ
 
Gabarito 2005
Gabarito 2005Gabarito 2005
Gabarito 2005deniziel
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10ntquangbs
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10ppossry
 
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Sự Kiện Hay
 
Gabarito objetivo[1]
Gabarito objetivo[1]Gabarito objetivo[1]
Gabarito objetivo[1]Daniel Bsn
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010nhathung
 
Da hoa b_2010
Da hoa b_2010Da hoa b_2010
Da hoa b_2010nhathung
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10ppossry
 

Ähnlich wie ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1 (20)

Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
Respuestas
RespuestasRespuestas
Respuestas
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
 
11 dn-03
11 dn-0311 dn-03
11 dn-03
 
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
 
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solutionIIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
 
De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)
 
Keyee 3
Keyee 3Keyee 3
Keyee 3
 
Gabarito 2005
Gabarito 2005Gabarito 2005
Gabarito 2005
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
 
Gabarito objetivo[1]
Gabarito objetivo[1]Gabarito objetivo[1]
Gabarito objetivo[1]
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da hoa b_2010
Da hoa b_2010Da hoa b_2010
Da hoa b_2010
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 

Mehr von Anh Pham Duy

Internet of things
Internet of thingsInternet of things
Internet of thingsAnh Pham Duy
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt NamBÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
Anh Pham Duy
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013 BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
Anh Pham Duy
 
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Anh Pham Duy
 
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điểnEbook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
Anh Pham Duy
 
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Anh Pham Duy
 
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Anh Pham Duy
 
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng vietTai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Anh Pham Duy
 
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Anh Pham Duy
 
10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense
Anh Pham Duy
 
Facebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph searchFacebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph search
Anh Pham Duy
 
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singaporethủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
Anh Pham Duy
 
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Anh Pham Duy
 
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Anh Pham Duy
 
25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website
Anh Pham Duy
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
Anh Pham Duy
 
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chínhĐề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Anh Pham Duy
 
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng ViệtTài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Anh Pham Duy
 
Đề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPT
Đề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPTĐề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPT
Đề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPT
Anh Pham Duy
 
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1
Anh Pham Duy
 

Mehr von Anh Pham Duy (20)

Internet of things
Internet of thingsInternet of things
Internet of things
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt NamBÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013 BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
 
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
 
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điểnEbook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
 
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
 
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
 
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng vietTai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
 
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
 
10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense
 
Facebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph searchFacebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph search
 
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singaporethủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
 
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
 
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
 
25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
 
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chínhĐề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
 
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng ViệtTài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
 
Đề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPT
Đề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPTĐề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPT
Đề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPT
 
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1
 

Kürzlich hochgeladen

Polizeigeschichten.pptx PolizeigeschichtenPolizeigeschichten
Polizeigeschichten.pptx PolizeigeschichtenPolizeigeschichtenPolizeigeschichten.pptx PolizeigeschichtenPolizeigeschichten
Polizeigeschichten.pptx PolizeigeschichtenPolizeigeschichten
OlenaKarlsTkachenko
 
Teaching and Learning Experience Design – der Ruf nach besserer Lehre: aber wie?
Teaching and Learning Experience Design – der Ruf nach besserer Lehre: aber wie?Teaching and Learning Experience Design – der Ruf nach besserer Lehre: aber wie?
Teaching and Learning Experience Design – der Ruf nach besserer Lehre: aber wie?
Isa Jahnke
 
Mathematikunterricht in 1zu1 Ausstattungen.pptx
Mathematikunterricht in 1zu1 Ausstattungen.pptxMathematikunterricht in 1zu1 Ausstattungen.pptx
Mathematikunterricht in 1zu1 Ausstattungen.pptx
FlippedMathe
 
matematicasIIcastellano.pdfnavarraevau2024
matematicasIIcastellano.pdfnavarraevau2024matematicasIIcastellano.pdfnavarraevau2024
matematicasIIcastellano.pdfnavarraevau2024
amayaltc18
 
Wie spät ist es.pptx Wie spät ist es Wie spät ist es
Wie spät ist es.pptx Wie spät ist es Wie spät ist esWie spät ist es.pptx Wie spät ist es Wie spät ist es
Wie spät ist es.pptx Wie spät ist es Wie spät ist es
OlenaKarlsTkachenko
 
6 Verben Gruppe e a o.pptx 6 Verben Gruppe e a o
6 Verben Gruppe e a o.pptx 6 Verben Gruppe e a o6 Verben Gruppe e a o.pptx 6 Verben Gruppe e a o
6 Verben Gruppe e a o.pptx 6 Verben Gruppe e a o
OlenaKarlsTkachenko
 

Kürzlich hochgeladen (6)

Polizeigeschichten.pptx PolizeigeschichtenPolizeigeschichten
Polizeigeschichten.pptx PolizeigeschichtenPolizeigeschichtenPolizeigeschichten.pptx PolizeigeschichtenPolizeigeschichten
Polizeigeschichten.pptx PolizeigeschichtenPolizeigeschichten
 
Teaching and Learning Experience Design – der Ruf nach besserer Lehre: aber wie?
Teaching and Learning Experience Design – der Ruf nach besserer Lehre: aber wie?Teaching and Learning Experience Design – der Ruf nach besserer Lehre: aber wie?
Teaching and Learning Experience Design – der Ruf nach besserer Lehre: aber wie?
 
Mathematikunterricht in 1zu1 Ausstattungen.pptx
Mathematikunterricht in 1zu1 Ausstattungen.pptxMathematikunterricht in 1zu1 Ausstattungen.pptx
Mathematikunterricht in 1zu1 Ausstattungen.pptx
 
matematicasIIcastellano.pdfnavarraevau2024
matematicasIIcastellano.pdfnavarraevau2024matematicasIIcastellano.pdfnavarraevau2024
matematicasIIcastellano.pdfnavarraevau2024
 
Wie spät ist es.pptx Wie spät ist es Wie spät ist es
Wie spät ist es.pptx Wie spät ist es Wie spät ist esWie spät ist es.pptx Wie spät ist es Wie spät ist es
Wie spät ist es.pptx Wie spät ist es Wie spät ist es
 
6 Verben Gruppe e a o.pptx 6 Verben Gruppe e a o
6 Verben Gruppe e a o.pptx 6 Verben Gruppe e a o6 Verben Gruppe e a o.pptx 6 Verben Gruppe e a o
6 Verben Gruppe e a o.pptx 6 Verben Gruppe e a o
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1

 • 1. www.dethidaihoc.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 159 396 574 613 842 937 1 A A B A B D 2 A B B B B B 3 A D A A A A 4 A A A D C C 5 D B C D A D 6 A C A B A A 7 C C B A B A 8 D D C D A D 9 D B A C C B 10 C A D A D C 11 A A C D D A 12 A B A B B D 13 C D A D D D 14 D B D A A C 15 B C C B B D 16 C D B D C C 17 D C A C D D 18 D D B B B C 19 A B C B D C 20 B C C D D D 21 B D C C C B 22 C C A D B C 23 B C C B C D 24 B A D C A C 25 D A B D D B 26 B B D C C C 27 A A C A D D 28 C B B C B D 29 B D B C B B 30 C C D C C A 31 C B A B A C 32 B D A A D D 33 B C B D D C 34 D A B C B A 35 A D D D C B 36 B A C A B B 37 C B A B D D 38 C A D A B A 39 A D C A A A 40 A C D B D A 41 C B A A C B 42 C B C B A C 43 A A B D A B 44 D A A B B B 45 D D D D D B
 • 2. www.dethidaihoc.edu.vn MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 159 396 574 613 842 937 46 C C D B A A 47 B C D C C B 48 D C B D C D 49 B A D A A A 50 D B D A B A 51 B C A A C A 52 D A B C C A 53 D D D C A C 54 A C A A B B 55 C A C D D D 56 D D B B A B 57 C D C C D C 58 B D D C C C 59 A B B C A B 60 B B C B C A