SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn: HÓA HỌC; Khối A và Khối B
(Đáp án có 02 trang)
MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN
CÂU
169 425 537 648 791 935
1 C D C A B D
2 B B D C B C
3 A B D B A D
4 D A D B A B
5 A B A B C D
6 D A C D A C
7 A B C D A A
8 B C C A C A
9 A C A C C A
10 A D B A C A
11 C D C C A D
12 C A A D B C
13 C D A B A D
14 B A D A D A
15 C D B B D D
16 B A B C D A
17 C B A D B C
18 B C A A B C
19 A C C A C B
20 D D B A C D
21 A C A C D A
22 D C C C D B
23 D C A B D B
24 C D D B A D
25 D B B A A C
26 A A C A C D
27 B D D C A B
28 A D D A A C
29 B A A D B C
30 D B A D B B
31 D B C D A D
32 C C C B D D
33 A D C A C A
34 D A A B C B
35 B A A B B A
36 A C A D C C
37 B B B C B B
38 A B D D D B
39 C C D D B D
40 A B D B D B
41 B D C D A B
42 A A C D B A
43 D A A D D C
44 D B B A C D
45 C A D B C A
www.dethidaihoc.edu.vn
MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN
CÂU
169 425 537 648 791 935
46 C C B C A B
47 D B D A B A
48 D D B A C B
49 B A B D B A
50 B D D B C A
51 C D D C D C
52 C A B C A D
53 B C B B C A
54 C D C C B C
55 A B B C A C
56 B C A D D C
57 C C B A B D
58 D A D C D B
59 B B C B D B
60 D C B C D C
www.dethidaihoc.edu.vn
www.dethidaihoc.edu.vn

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Da sinh b_2010
Da sinh b_2010Da sinh b_2010
Da sinh b_2010
nhathung
 
Dap an hoa a 2013
Dap an hoa a 2013Dap an hoa a 2013
Dap an hoa a 2013
dethinet
 

Was ist angesagt? (17)

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
 
Da sinh b_2010
Da sinh b_2010Da sinh b_2010
Da sinh b_2010
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
 
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn vật lý
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn vật lýđáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn vật lý
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn vật lý
 
Đáp án đề thi môn Vật lý THPT quốc gia năm 2016
Đáp án đề thi môn Vật lý THPT quốc gia năm 2016Đáp án đề thi môn Vật lý THPT quốc gia năm 2016
Đáp án đề thi môn Vật lý THPT quốc gia năm 2016
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
 
đáp án đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013
đáp án đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013đáp án đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013
đáp án đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
 
Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016
 
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
Dap an hoa a 2013
Dap an hoa a 2013Dap an hoa a 2013
Dap an hoa a 2013
 
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp ánđáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
 
Da hoa a-cd
Da hoa a-cdDa hoa a-cd
Da hoa a-cd
 

Andere mochten auch (7)

Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
 
đề ôN tập hóa
đề ôN tập hóađề ôN tập hóa
đề ôN tập hóa
 
Đề CAO ĐẲNG 2007
Đề CAO ĐẲNG 2007Đề CAO ĐẲNG 2007
Đề CAO ĐẲNG 2007
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối ...
 
Phản ứng nhiệt nhôm
Phản ứng nhiệt nhômPhản ứng nhiệt nhôm
Phản ứng nhiệt nhôm
 
Ap dung phuong phap do thi giai toan hoa hoc
Ap dung phuong phap do thi giai toan hoa hocAp dung phuong phap do thi giai toan hoa hoc
Ap dung phuong phap do thi giai toan hoa hoc
 
[Bt ôn luyện] 80 bài tập về nhôm và các hợp chất của nhôm (có đáp án)
[Bt ôn luyện]  80 bài tập về nhôm và các hợp chất của nhôm (có đáp án)[Bt ôn luyện]  80 bài tập về nhôm và các hợp chất của nhôm (có đáp án)
[Bt ôn luyện] 80 bài tập về nhôm và các hợp chất của nhôm (có đáp án)
 

Ähnlich wie đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012

Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 
Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013
dethinet
 

Ähnlich wie đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012 (20)

đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
 
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
 
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
 
Dap an vat ly a a1 dh2014
Dap an vat ly a a1 dh2014Dap an vat ly a a1 dh2014
Dap an vat ly a a1 dh2014
 
Sinh vienit.net --da-sinh_b
Sinh vienit.net --da-sinh_bSinh vienit.net --da-sinh_b
Sinh vienit.net --da-sinh_b
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Da sinh-dh2014
Da sinh-dh2014Da sinh-dh2014
Da sinh-dh2014
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-b-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-b-nam-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
 
Dap an hoa hoc a a1 dh2014
Dap an hoa hoc a a1 dh2014Dap an hoa hoc a a1 dh2014
Dap an hoa hoc a a1 dh2014
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-ly-nam-2013
 
Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013
 
đáp án đề thi đại học môn hóa khối a năm 2013
đáp án đề thi đại học môn hóa khối a năm 2013đáp án đề thi đại học môn hóa khối a năm 2013
đáp án đề thi đại học môn hóa khối a năm 2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
 

Mehr von Anh Pham Duy

Internet of things
Internet of thingsInternet of things
Internet of things
Anh Pham Duy
 

Mehr von Anh Pham Duy (20)

Internet of things
Internet of thingsInternet of things
Internet of things
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt NamBÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013 Việt Nam
 
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013 BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 2 năm 2013
 
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
Toàn cảnh thương mại điện tử thế giới 2013
 
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điểnEbook hướng dẫn lập trình từ điển
Ebook hướng dẫn lập trình từ điển
 
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012Google Vietnam digital profiling report 7/2012
Google Vietnam digital profiling report 7/2012
 
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
Người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm như thế nào? 5/2012
 
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng vietTai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
Tai lieu hoc ms word 2013 tieng viet
 
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
Đáp án và đề thi môn lý khối A, A1 năm 2013
 
10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense10 tips for 10 years Google Adsense
10 tips for 10 years Google Adsense
 
Facebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph searchFacebook graph search & seo facebook graph search
Facebook graph search & seo facebook graph search
 
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singaporethủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại singapore
 
25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website25 điều lưu ý trong website
25 điều lưu ý trong website
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Kh...
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chínhĐề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh - Tài chính
 
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng ViệtTài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
Tài liệu Microsoft Outlook 2010 Tiếng Việt
 
Đề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPT
Đề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPTĐề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPT
Đề thi mẫu khối ngành CNTT - Điện tử Viễn thông đại học FPT
 
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1, D1
 

đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC; Khối A và Khối B (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 169 425 537 648 791 935 1 C D C A B D 2 B B D C B C 3 A B D B A D 4 D A D B A B 5 A B A B C D 6 D A C D A C 7 A B C D A A 8 B C C A C A 9 A C A C C A 10 A D B A C A 11 C D C C A D 12 C A A D B C 13 C D A B A D 14 B A D A D A 15 C D B B D D 16 B A B C D A 17 C B A D B C 18 B C A A B C 19 A C C A C B 20 D D B A C D 21 A C A C D A 22 D C C C D B 23 D C A B D B 24 C D D B A D 25 D B B A A C 26 A A C A C D 27 B D D C A B 28 A D D A A C 29 B A A D B C 30 D B A D B B 31 D B C D A D 32 C C C B D D 33 A D C A C A 34 D A A B C B 35 B A A B B A 36 A C A D C C 37 B B B C B B 38 A B D D D B 39 C C D D B D 40 A B D B D B 41 B D C D A B 42 A A C D B A 43 D A A D D C 44 D B B A C D 45 C A D B C A www.dethidaihoc.edu.vn
 • 2. MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 169 425 537 648 791 935 46 C C B C A B 47 D B D A B A 48 D D B A C B 49 B A B D B A 50 B D D B C A 51 C D D C D C 52 C A B C A D 53 B C B B C A 54 C D C C B C 55 A B B C A C 56 B C A D D C 57 C C B A B D 58 D A D C D B 59 B B C B D B 60 D C B C D C www.dethidaihoc.edu.vn www.dethidaihoc.edu.vn