SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            ĐÁP ÁN
                ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
  ĐỀ CHÍNH THỨC
                   Môn: HOÁ HỌC; Khối: B


                 Mã đề thi
    Câu số
        174   268  395   519   641   937
     1.    A   D    A    D    D    D

     2.    D   C    D    B    D    A

     3.    A   D    C    A    B    B

     4.    B   B   C    B    C    D

     5.    C   A    A    C    A    A

     6.    B   D    A    C    A    D

     7.    C   C    C    A    D    B

     8.    D   D    A    C    C    D

     9.    A   C    D    A    A    C

     10.    B   A   D    C    C    C

     11.    B   B   D    C    B    D

     12.    B   B   C    B    C    B

     13.    C   B    B    A    B    C

     14.    B   B   A    C    B    D

     15.    A   B   C    D    A    B

     16.    B   A   A    D    C    A

     17.    C   A    B    D    B    A

     18.    B   A   B    A    C    A

     19.    A   B   A    D    D    C

     20.    C   D    D    A    C    A

     21.    C   D    C    D    B    D

     22.    A   C    B    D    A    B

     23.    D   B    B    C    C    C

     24.    A   D    A    C    A    C

     25.    C   B    B    B    B    C

     26.    D   B    A    A    A    D

     27.    D   A    D    B    B    D

     28.    A   D    D    C    C    C

     29.    B   B   D    C    D    C

     30.    D   C    D    C    A    A

     31.    A   B   D    A    C    C

     32.    D   A    D    D    A    B

     33.    D   D    C    B    D    A

                                  1
Mã đề thi
Câu số
     174  268  395   519  641  937
 34.  D   C   C    A  A   B

 35.  C   A   C    A  C   C

 36.  C   C   B    D  A   B

 37.  D   C   B    D  D   C

 38.  A   B   B    B  D   A

 39.  A   A   B    D  D   D

 40.  B   D   D    B  C   D

 41.  C   D   A    C  D   D

 42.  C   C   B    A  D   C

 43.  B   D   A    C   B   B

 44.  D   D   C    A   A  C

 45.  C   A   C    B   A  D

 46.  B   B   A    C  D   B

 47.  A   D   D    B  D   B

 48.  C   C   C    D  D   A

 49.  C   A   A    A   B  D

 50.  D   A   B    D   A   A

 51.  B   C   D    B  C   B

 52.  B   A  C    D   A   A

 53.  A   B  D    B   B   A

 54.  D   C   C    B   B  C

 55.  D   A   A    C   B  D

 56.  A   C   C    D  C   A

 57.  D   C   A    B  C   B

 58.  C   A   B    B  D   B

 59.  A   C   B    A   B   A

 60.  B   D   B    A   B   B
                        2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
ppossry
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
ppossry
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
Anh Pham Duy
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Pham Van Cong
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
Anh Pham Duy
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
nh0cluuly
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 

Was ist angesagt? (7)

Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11Da anhd ct_dh_k11
Da anhd ct_dh_k11
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 

Andere mochten auch

звук и буква мм
звук и буква ммзвук и буква мм
звук и буква мм
Vera
 
高いUXをハイブリッド開発で実現するためのポイント
高いUXをハイブリッド開発で実現するためのポイント高いUXをハイブリッド開発で実現するためのポイント
高いUXをハイブリッド開発で実現するためのポイント
Monaca
 
Consultoria de expressão Marília Queiroz
Consultoria de expressão Marília QueirozConsultoria de expressão Marília Queiroz
Consultoria de expressão Marília Queiroz
Marília Queiroz
 
Roxecto definitivo 2014
Roxecto definitivo 2014Roxecto definitivo 2014
Roxecto definitivo 2014
pradosanpedro
 
Premis teodor llorente 2014 la pobla de vallbona
Premis teodor llorente 2014 la pobla de vallbonaPremis teodor llorente 2014 la pobla de vallbona
Premis teodor llorente 2014 la pobla de vallbona
Ajuntament La Pobla de Vallbona
 
Workshop on e-board
Workshop on e-boardWorkshop on e-board
Workshop on e-board
Simone Lima
 

Andere mochten auch (7)

звук и буква мм
звук и буква ммзвук и буква мм
звук и буква мм
 
高いUXをハイブリッド開発で実現するためのポイント
高いUXをハイブリッド開発で実現するためのポイント高いUXをハイブリッド開発で実現するためのポイント
高いUXをハイブリッド開発で実現するためのポイント
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Consultoria de expressão Marília Queiroz
Consultoria de expressão Marília QueirozConsultoria de expressão Marília Queiroz
Consultoria de expressão Marília Queiroz
 
Roxecto definitivo 2014
Roxecto definitivo 2014Roxecto definitivo 2014
Roxecto definitivo 2014
 
Premis teodor llorente 2014 la pobla de vallbona
Premis teodor llorente 2014 la pobla de vallbonaPremis teodor llorente 2014 la pobla de vallbona
Premis teodor llorente 2014 la pobla de vallbona
 
Workshop on e-board
Workshop on e-boardWorkshop on e-board
Workshop on e-board
 

Ähnlich wie Da hoa b_2010

Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
nhathung
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
ntquangbs
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
ntquangbs
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
ntquangbs
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
nhathung
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
adminseo
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
SEO by MOZ
 
De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)
SEO by MOZ
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
deniziel
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
adminseo
 

Ähnlich wie Da hoa b_2010 (17)

Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
 
Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10Da ctanh cnc_tn_k10
Da ctanh cnc_tn_k10
 
Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
11 dn-03
11 dn-0311 dn-03
11 dn-03
 
Respuestas
RespuestasRespuestas
Respuestas
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
 
De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)De thi dai hoc mon hoa (14)
De thi dai hoc mon hoa (14)
 
Gabarito 2006
Gabarito 2006Gabarito 2006
Gabarito 2006
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
Da anh d_2010
Da anh d_2010Da anh d_2010
Da anh d_2010
 

Mehr von nhathung

Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
nhathung
 
Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
nhathung
 
Da toan d_2010
Da toan d_2010Da toan d_2010
Da toan d_2010
nhathung
 
Da toan b_2010
Da toan b_2010Da toan b_2010
Da toan b_2010
nhathung
 
De toan d_2010
De toan d_2010De toan d_2010
De toan d_2010
nhathung
 
Da toan-d 2010
Da toan-d 2010Da toan-d 2010
Da toan-d 2010
nhathung
 
Toan d 2010
Toan d 2010Toan d 2010
Toan d 2010
nhathung
 
Toan b1 2010
Toan b1 2010Toan b1 2010
Toan b1 2010
nhathung
 
Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010
nhathung
 
Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010
nhathung
 

Mehr von nhathung (10)

Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
 
Bài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánhBài tập ánh sánh
Bài tập ánh sánh
 
Da toan d_2010
Da toan d_2010Da toan d_2010
Da toan d_2010
 
Da toan b_2010
Da toan b_2010Da toan b_2010
Da toan b_2010
 
De toan d_2010
De toan d_2010De toan d_2010
De toan d_2010
 
Da toan-d 2010
Da toan-d 2010Da toan-d 2010
Da toan-d 2010
 
Toan d 2010
Toan d 2010Toan d 2010
Toan d 2010
 
Toan b1 2010
Toan b1 2010Toan b1 2010
Toan b1 2010
 
Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010Da toan-chi-tiet-b 2010
Da toan-chi-tiet-b 2010
 
Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010Da2010 day-du 2010
Da2010 day-du 2010
 

Da hoa b_2010

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 174 268 395 519 641 937 1. A D A D D D 2. D C D B D A 3. A D C A B B 4. B B C B C D 5. C A A C A A 6. B D A C A D 7. C C C A D B 8. D D A C C D 9. A C D A A C 10. B A D C C C 11. B B D C B D 12. B B C B C B 13. C B B A B C 14. B B A C B D 15. A B C D A B 16. B A A D C A 17. C A B D B A 18. B A B A C A 19. A B A D D C 20. C D D A C A 21. C D C D B D 22. A C B D A B 23. D B B C C C 24. A D A C A C 25. C B B B B C 26. D B A A A D 27. D A D B B D 28. A D D C C C 29. B B D C D C 30. D C D C A A 31. A B D A C C 32. D A D D A B 33. D D C B D A 1
 • 2. Mã đề thi Câu số 174 268 395 519 641 937 34. D C C A A B 35. C A C A C C 36. C C B D A B 37. D C B D D C 38. A B B B D A 39. A A B D D D 40. B D D B C D 41. C D A C D D 42. C C B A D C 43. B D A C B B 44. D D C A A C 45. C A C B A D 46. B B A C D B 47. A D D B D B 48. C C C D D A 49. C A A A B D 50. D A B D A A 51. B C D B C B 52. B A C D A A 53. A B D B B A 54. D C C B B C 55. D A A C B D 56. A C C D C A 57. D C A B C B 58. C A B B D B 59. A C B A B A 60. B D B A B B 2