SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
DE UITPAS IN HET VLAAMS BELEID 
• VLAAMS REGEERAKKOORD: 
• BESCHIKBAAR MAKEN VOOR HEEL VLAANDEREN 
• INTEGRATIE VAN ALLE KORTINGS-, VOORDEEL-, KLANTEN- EN KANSENPASSEN 
• IN ÉÉN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM 
• MET ALS DOEL : 
• OP EEN NIET STIGMATISERENDE MANIER 
• IEDEREEN DIE KANSEN MIST, DE KANS BIEDEN OM TE PARTICIPEREN 
• PRIORITEIT VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
HET VLAAMS CULTUURBELEID 
BELEIDSAMBITIES 
1. DUURZAAM CULTUURBELEID: AANDACHT VOOR DE WAARDE VAN CULTUUR OP 
(MIDDEL)LANGE TERMIJN GERICHT OP EEN STRUCTURELE VERSTERKING VAN DE SECTOR 
2. INNOVATIEGERICHT IMPULSBELEID: CULTURELE ACTOREN ACTIEF STIMULEREN OM 
PROACTIEF EN ONDERNEMEND IN TE SPELEN OP ACTUELE UITDAGINGEN 
3. GEÏNTEGREERD EN VERBINDEND CULTUURBELEID: INZETTEN OP SAMENWERKING 
4. INTERNATIONAAL CULTUURBELEID: ONDERSTEUNEN VAN INTERNATIONALE PROJECTEN EN 
SAMENWERKING 
5. EMANCIPEREND CULTUURBELEID: STIMULEREN VAN LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN 
EN PARTICIPEREN AAN CULTUUR OM MENSEN TE STERKEN
HET VLAAMS JEUGDBELEID 
BELEIDSAMBITIES 
1. DE KRACHT VAN HET JEUGDWERK VERDER UITBOUWEN 
2. JEUGDWERK DAT ALLE JONGEREN BEREIKT: IEDEREEN MOET KUNNEN 
PARTICIPEREN 
3. JEUGDBELEID KRIJGT VORM DOOR DOELGERICHTE SAMENWERKING TUSSEN 
BELEIDSDOMEINEN 
4. KENNISOPBOUW OVER EN VOOR ONZE JONGEREN
DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID 
BELEIDSNOTA CULTUUR: LEREN EN PARTICIPEREN VERBONDEN IN 1 SD: 
 
IEDEREEN KRIJGT KANSEN EN WORDT UITGEDAAGD OM LEVENSLANG TE 
PARTICIPEREN AAN CULTUUR EN ZICH CREATIEF UIT TE DRUKKEN 
 
INTEGRALE VISIE OP CULTUUREDUCATIE ÉN CULTUURPARTICIPATIE 
 
DOOR HET VERBINDEN VAN CULTUREEL LEREN EN PARTICIPEREN OVER VERSCHILLENDE 
BEVOEGDHEDEN (CULTUUR, MEDIA, JEUGD) 
 
DOOR BRUGGEN TE SLAAN NAAR ANDERE BELEIDSDOMEINEN (SPORT, WELZIJN, 
ONDERWIJS, WERK..) 
 
NETWERKING, EXPERTISE-UITWISSELING EN ZELFS INTERNATIONALISERING
DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID 
 
DOOR EXPLICIETE AANDACHT VOOR HET SOCIALE LEREN: CULTUREEL LEREN ALS BIJZONDER 
LEERPROCES (LEREN DOOR TE PARTICIPEREN EN PARTICIPEREN DOOR TE LEREN) 
 
DOOR ACTUALISERING EN AFSTEMMING VAN DE FLANKERENDE PARTICIPATIEMAATREGELEN 
(CULTUUR, JEUGD, SPORT) 
 
DOOR CREËREN EN OPTIMALISEREN VAN NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN EN INSTRUMENTEN: 
O.A.DE VERDERE UITROL UITPAS 
 
MET WEDERZIJDS VERSTERKENDE EFFECTEN 
 
MET DRAAGVLAK 
 
DUURZAAM EN HAALBAAR
DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID 
AMBITIE: 
• EIND 2018 BEREIK VAN 3.000.000 VLAMINGEN IN EEN 20-TAL CONFIGURATIES (= 3 TOT 5 NIEUWE PARTNERS/JAAR). 
• EIND 2016 EVALUATIE VAN DE UITPAS ALS PARTICIPATIE-INSTRUMENT(EFFECTENMETING) 
• UITPAS DECRETAAL VERANKEREN IN PARTICIPATIEDECREET 
INZET OP 3 FRONTEN: 
• STIMULEREN VAN VT-PARTICIPATIE VAN ELKE INWONER 
• PROFESSIONALISEREN VAN VT- EN PARTICIPATIEBELEID (ÉÉN GEÏNTEGREERDE PAS) 
• AFSTEMMEN EN VERBETEREN VAN MARKETING- EN PROMOTIESTRATEGIEËN
UITROL UITPAS: STAND VAN ZAKEN 
• 2011: 
• BESLISSING VR LANCERING PROEFPROJECT IN PILOOTREGIO AALST 
• 2013: 
• BESLISSING VR STAPSGEWIJZE UITROL UITPAS + VERPLICHTE BEOORDELINGSCRITERIA 
• BESLISSING ONTWIKKELING PROCEDURE VOOR INSTAPMOGELIJKHEID ALLE LOKALE BESTUREN 
• 2014: 
• VOORBEREIDING IMPLEMENTATIE UITPAS IN OOSTENDE EN REGIO’S KORTRIJK EN TURNHOUT 
• LANCERING UITPAS GENT 
• LANCERING UITPAS BRUSSEL (PASPARTOE) 
• BESLISSING ONTWIKKELING PROCEDURE VOOR INSTAPMOGELIJKHEID ALLE LOKALE BESTUREN
LOKALE BESTUREN EN DE UITPAS 
• LOKALE BESTUREN: 3 INSTAPMOGELIJKHEDEN 
1. AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN CN EN HET LB 
 
ZONDER ONDERSTEUNING DOOR CULTUURNET 
 
VERPLICHT VOLDOEN AAN CRITERIA VIA OVEREENKOMST 
2. AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN CN EN LB 
 
MET GRATIS ONDERSTEUNING TIJDENS OPSTART- EN IMPLEMENTATIEFASE 
 
VERPLICHT VOLDOEN AAN CRITERIA 
3. INSTAPPEN DOOR LB IN EEN BESTAANDE OVEREENKOMST 
 
INSTAPPEN IN BESTAANDE UITPASREGIO 
 
ALIGNEREN OP BESTAANDE REGIO
CRITERIA 
• GEÏNTEGREERD VRIJETIJDSBELEID 
• GEÏNTEGREERD PARTICIPATIEBELEID (AANDACHT VOOR MENSEN IN ARMOEDE) 
• DIVERS EN UITGEBREID AANBOD (CULTUUR, SPORT, JEUGD) 
• UITGEWERKT ZAKELIJK MODEL 
• INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING (MET OOG OP BESCHIKBAAR AANBOD) 
• SOLIDAIRE KOSTENDELING EN KANSENTARIEF VOOR MENSEN IN ARMOEDE 
• INTEGRATIE BESTAANDE PASSEN
PROCEDURE (VOLOP IN ONTWIKKELING) 
DOEL: 
GARANDEREN VAN KWALITEIT UITROL UITPAS (OP BASIS VAN DE CRITERIA) 
 
STUURGROEP: OPVOLGING EN STURING UITPASPROGRAMMA 
• DEPARTEMENT, CULTUURNET, BETROKKEN KABINETTEN, VVSG 
PROCEDURE: 
1. INDIENEN KANDIDAAT-DOSSIER: 
• 1 INSTAPMOMENT/JAAR 
• MET FEEDBACK EN MOGELIJKHEID OM DOSSIER AAN TE VULLEN
PROCEDURE (VOLOP IN ONTWIKKELING) 
2. BEOORDELINGSPROCEDURE: 
• BEOORDELINGSCOMMISSIE: 
• EXPERTEN IN ONTWIKKELING LOKAAL VT-BELEID 
• EXPERTEN IN OPZETTEN VAN NETWERKEN MET SOCIALE PARTNERS EN MENSEN IN ARMOEDE 
• WAARNEMEND DEPARTEMENT CJSM 
• BESLISSING RAAD VAN BESTUUR CULTUURNET 
• RANKING BIJ MEER VRAGEN DAN DRAAGKRACHT/CAPACITEIT 
• RECHT INDIENING BEZWAAR 
• REGLEMENT DAT CONCRETE MODALITEITEN REGELT 
• PROCEDURE VOLOP IN ONTWIKKELING
TIMING 
• INFORONDE CULTUURNET FEBRUARI 2015 
• INDIENEN KANDIDAAT-DOSSIERS: MEI 
• FEEDBACK VOOR DE ZOMER 
• MOGELIJKHEID TOT AANVULLING TOT SEPTEMBER 
• BESLISSING NIEUWE UITPASREGIO’S IN OKTOBER
TOT SLOT 
• UITPAS IS TRANSVERSAAL INSTRUMENT 
 
BEVORDEREN VAN ZOWEL CULTUUR-, JEUGD- ALS SPORTPARTICPATIE 
 
BEVORDEREN VAN LOKALE INTERSECTORALE SAMENWERKING 
 
BEVORDEREN VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 
 
VOOR IEDEREEN EN IN HET BIJZONDER VOOR MENSEN IN ARMOEDE DOOR HET 
AANBIEDEN VAN EEN TRANSPARANT EN EENDUIDIG KANSENTARIEF

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

geo.admin.ch: das Geoportal des Bundes egovernment-wettbewerb FinalistenTag
geo.admin.ch: das Geoportal des Bundes egovernment-wettbewerb FinalistenTaggeo.admin.ch: das Geoportal des Bundes egovernment-wettbewerb FinalistenTag
geo.admin.ch: das Geoportal des Bundes egovernment-wettbewerb FinalistenTag
geoportal of the federal authorities of the Swiss Confederation
 
FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y EL USO DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APREND...
FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y EL USO DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APREND...FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y EL USO DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APREND...
FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y EL USO DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APREND...
Xavi Jimenez Jima
 
Groups 2010.09: Free/Open Spectrum (Digital Sustainability)
Groups 2010.09: Free/Open Spectrum (Digital Sustainability)Groups 2010.09: Free/Open Spectrum (Digital Sustainability)
Groups 2010.09: Free/Open Spectrum (Digital Sustainability)
Marcus Dapp
 
Oracle Secure Patching Concept
Oracle Secure Patching ConceptOracle Secure Patching Concept
Oracle Secure Patching Concept
Carsten Muetzlitz
 
Display werbung
Display werbungDisplay werbung
Display werbungidealogues
 
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Marcus Dapp
 
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Marcus Dapp
 
VCAT EDULABS @ WP Camp 2013: Plugin-Entwicklung mit eigenen Tabellen, Backend...
VCAT EDULABS @ WP Camp 2013: Plugin-Entwicklung mit eigenen Tabellen, Backend...VCAT EDULABS @ WP Camp 2013: Plugin-Entwicklung mit eigenen Tabellen, Backend...
VCAT EDULABS @ WP Camp 2013: Plugin-Entwicklung mit eigenen Tabellen, Backend...
VCAT Consulting GmbH
 
Unkorrekte Politikgedanken
Unkorrekte PolitikgedankenUnkorrekte Politikgedanken
Unkorrekte Politikgedanken
Thomas Brasch
 
Groups 2010.10: Potential von Open Data (Digital Sustainability)
Groups 2010.10: Potential von Open Data (Digital Sustainability)Groups 2010.10: Potential von Open Data (Digital Sustainability)
Groups 2010.10: Potential von Open Data (Digital Sustainability)
Marcus Dapp
 
Groups 2010.08: facebook Alternativen (Digital Sustainability)
Groups 2010.08: facebook Alternativen (Digital Sustainability)Groups 2010.08: facebook Alternativen (Digital Sustainability)
Groups 2010.08: facebook Alternativen (Digital Sustainability)
Marcus Dapp
 
Nistagmus
NistagmusNistagmus
Nistagmus
kebaplik
 
Margelhs1
Margelhs1Margelhs1
Margelhs1kabbada
 
Sami Khalaji Notfälle in der Zahnmedizin
Sami Khalaji Notfälle in der ZahnmedizinSami Khalaji Notfälle in der Zahnmedizin
Sami Khalaji Notfälle in der Zahnmedizin
SamiKhalaji
 
Effektiv erfolgreich durch Social Media
Effektiv erfolgreich durch Social MediaEffektiv erfolgreich durch Social Media
Effektiv erfolgreich durch Social Media
VCAT Consulting GmbH
 
Leipzig sportrechtstag 11_11_12
Leipzig sportrechtstag 11_11_12Leipzig sportrechtstag 11_11_12
Guest Lecture 2011.06 - Georg Greve - Mit FOSS Geld verdienen (Digital Sustai...
Guest Lecture 2011.06 - Georg Greve - Mit FOSS Geld verdienen (Digital Sustai...Guest Lecture 2011.06 - Georg Greve - Mit FOSS Geld verdienen (Digital Sustai...
Guest Lecture 2011.06 - Georg Greve - Mit FOSS Geld verdienen (Digital Sustai...Marcus Dapp
 
Marke Gott - Die Wiedergeburt in Lebenswelten
Marke Gott - Die Wiedergeburt in LebensweltenMarke Gott - Die Wiedergeburt in Lebenswelten
Marke Gott - Die Wiedergeburt in Lebenswelten
Ostfalia - University of Applied Sciences; Media Management
 

Andere mochten auch (19)

geo.admin.ch: das Geoportal des Bundes egovernment-wettbewerb FinalistenTag
geo.admin.ch: das Geoportal des Bundes egovernment-wettbewerb FinalistenTaggeo.admin.ch: das Geoportal des Bundes egovernment-wettbewerb FinalistenTag
geo.admin.ch: das Geoportal des Bundes egovernment-wettbewerb FinalistenTag
 
FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y EL USO DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APREND...
FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y EL USO DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APREND...FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y EL USO DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APREND...
FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y EL USO DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APREND...
 
Groups 2010.09: Free/Open Spectrum (Digital Sustainability)
Groups 2010.09: Free/Open Spectrum (Digital Sustainability)Groups 2010.09: Free/Open Spectrum (Digital Sustainability)
Groups 2010.09: Free/Open Spectrum (Digital Sustainability)
 
Oracle Secure Patching Concept
Oracle Secure Patching ConceptOracle Secure Patching Concept
Oracle Secure Patching Concept
 
Display werbung
Display werbungDisplay werbung
Display werbung
 
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
 
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
Groups 2010.15 Mobile Plattformen (Digital Sustainability)
 
VCAT EDULABS @ WP Camp 2013: Plugin-Entwicklung mit eigenen Tabellen, Backend...
VCAT EDULABS @ WP Camp 2013: Plugin-Entwicklung mit eigenen Tabellen, Backend...VCAT EDULABS @ WP Camp 2013: Plugin-Entwicklung mit eigenen Tabellen, Backend...
VCAT EDULABS @ WP Camp 2013: Plugin-Entwicklung mit eigenen Tabellen, Backend...
 
Unkorrekte Politikgedanken
Unkorrekte PolitikgedankenUnkorrekte Politikgedanken
Unkorrekte Politikgedanken
 
Groups 2010.10: Potential von Open Data (Digital Sustainability)
Groups 2010.10: Potential von Open Data (Digital Sustainability)Groups 2010.10: Potential von Open Data (Digital Sustainability)
Groups 2010.10: Potential von Open Data (Digital Sustainability)
 
Startupbus#1
Startupbus#1Startupbus#1
Startupbus#1
 
Groups 2010.08: facebook Alternativen (Digital Sustainability)
Groups 2010.08: facebook Alternativen (Digital Sustainability)Groups 2010.08: facebook Alternativen (Digital Sustainability)
Groups 2010.08: facebook Alternativen (Digital Sustainability)
 
Nistagmus
NistagmusNistagmus
Nistagmus
 
Margelhs1
Margelhs1Margelhs1
Margelhs1
 
Sami Khalaji Notfälle in der Zahnmedizin
Sami Khalaji Notfälle in der ZahnmedizinSami Khalaji Notfälle in der Zahnmedizin
Sami Khalaji Notfälle in der Zahnmedizin
 
Effektiv erfolgreich durch Social Media
Effektiv erfolgreich durch Social MediaEffektiv erfolgreich durch Social Media
Effektiv erfolgreich durch Social Media
 
Leipzig sportrechtstag 11_11_12
Leipzig sportrechtstag 11_11_12Leipzig sportrechtstag 11_11_12
Leipzig sportrechtstag 11_11_12
 
Guest Lecture 2011.06 - Georg Greve - Mit FOSS Geld verdienen (Digital Sustai...
Guest Lecture 2011.06 - Georg Greve - Mit FOSS Geld verdienen (Digital Sustai...Guest Lecture 2011.06 - Georg Greve - Mit FOSS Geld verdienen (Digital Sustai...
Guest Lecture 2011.06 - Georg Greve - Mit FOSS Geld verdienen (Digital Sustai...
 
Marke Gott - Die Wiedergeburt in Lebenswelten
Marke Gott - Die Wiedergeburt in LebensweltenMarke Gott - Die Wiedergeburt in Lebenswelten
Marke Gott - Die Wiedergeburt in Lebenswelten
 

Mehr von UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen

UiTsalon Oostende: vrijetijdscommunicatie
UiTsalon Oostende: vrijetijdscommunicatieUiTsalon Oostende: vrijetijdscommunicatie
UiTsalon Oostende: vrijetijdscommunicatie
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTsalon Oostende: toegankelijk communiceren
UiTsalon Oostende: toegankelijk communicerenUiTsalon Oostende: toegankelijk communiceren
UiTsalon Oostende: toegankelijk communiceren
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb Zilver
UiTsalon Oostende: praktijkvb ZilverUiTsalon Oostende: praktijkvb Zilver
UiTsalon Oostende: praktijkvb Zilver
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb UiTPAS Oostende
UiTsalon Oostende: praktijkvb UiTPAS OostendeUiTsalon Oostende: praktijkvb UiTPAS Oostende
UiTsalon Oostende: praktijkvb UiTPAS Oostende
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb Theater aan zee
UiTsalon Oostende: praktijkvb Theater aan zeeUiTsalon Oostende: praktijkvb Theater aan zee
UiTsalon Oostende: praktijkvb Theater aan zee
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb Sportkans en G-sport
UiTsalon Oostende: praktijkvb Sportkans en G-sportUiTsalon Oostende: praktijkvb Sportkans en G-sport
UiTsalon Oostende: praktijkvb Sportkans en G-sport
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb De Wegwijzer
UiTsalon Oostende: praktijkvb De WegwijzerUiTsalon Oostende: praktijkvb De Wegwijzer
UiTsalon Oostende: praktijkvb De Wegwijzer
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb cc De Grote Post
UiTsalon Oostende: praktijkvb cc De Grote PostUiTsalon Oostende: praktijkvb cc De Grote Post
UiTsalon Oostende: praktijkvb cc De Grote Post
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS in jouw organisatie of vereniging
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS in jouw organisatie of vereniging1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS in jouw organisatie of vereniging
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS in jouw organisatie of vereniging
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS en sport
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS en sport1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS en sport
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS en sport
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
1 jaar UiTPAS Leuven - inleiding
1 jaar UiTPAS Leuven - inleiding1 jaar UiTPAS Leuven - inleiding
1 jaar UiTPAS Leuven - inleiding
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
1 jaar UiTPAS Leuven - Hoe bereik je jongeren met UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - Hoe bereik je jongeren met UiTPAS1 jaar UiTPAS Leuven - Hoe bereik je jongeren met UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - Hoe bereik je jongeren met UiTPAS
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
1 jaar UiTPAS Leuven - Haal meer uit UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - Haal meer uit UiTPAS1 jaar UiTPAS Leuven - Haal meer uit UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - Haal meer uit UiTPAS
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
1 jaar UiTPAS Leuven - de vele gezichten van UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - de vele gezichten van UiTPAS1 jaar UiTPAS Leuven - de vele gezichten van UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - de vele gezichten van UiTPAS
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTforum XL 2017: Maatschappelijk engagement van de sportclub
UiTforum XL 2017: Maatschappelijk engagement van de sportclubUiTforum XL 2017: Maatschappelijk engagement van de sportclub
UiTforum XL 2017: Maatschappelijk engagement van de sportclub
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTforum XL 2017: Een mini audit van jouw vrijetijdscommunicatie
UiTforum XL 2017: Een mini audit van jouw vrijetijdscommunicatieUiTforum XL 2017: Een mini audit van jouw vrijetijdscommunicatie
UiTforum XL 2017: Een mini audit van jouw vrijetijdscommunicatie
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTforum XL 2017: complementaire waarderingssystemen en en UiTPAS
UiTforum XL 2017: complementaire waarderingssystemen en en UiTPASUiTforum XL 2017: complementaire waarderingssystemen en en UiTPAS
UiTforum XL 2017: complementaire waarderingssystemen en en UiTPAS
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTforum XL 2017: Als vrijetijdsorganisator samenwerken met een armoedevereni...
UiTforum XL 2017: Als vrijetijdsorganisator samenwerken met een armoedevereni...UiTforum XL 2017: Als vrijetijdsorganisator samenwerken met een armoedevereni...
UiTforum XL 2017: Als vrijetijdsorganisator samenwerken met een armoedevereni...
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yvan Verhavert
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yvan VerhavertUiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yvan Verhavert
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yvan Verhavert
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yves Rosseel
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yves RosseelUiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yves Rosseel
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yves Rosseel
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 

Mehr von UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen (20)

UiTsalon Oostende: vrijetijdscommunicatie
UiTsalon Oostende: vrijetijdscommunicatieUiTsalon Oostende: vrijetijdscommunicatie
UiTsalon Oostende: vrijetijdscommunicatie
 
UiTsalon Oostende: toegankelijk communiceren
UiTsalon Oostende: toegankelijk communicerenUiTsalon Oostende: toegankelijk communiceren
UiTsalon Oostende: toegankelijk communiceren
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb Zilver
UiTsalon Oostende: praktijkvb ZilverUiTsalon Oostende: praktijkvb Zilver
UiTsalon Oostende: praktijkvb Zilver
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb UiTPAS Oostende
UiTsalon Oostende: praktijkvb UiTPAS OostendeUiTsalon Oostende: praktijkvb UiTPAS Oostende
UiTsalon Oostende: praktijkvb UiTPAS Oostende
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb Theater aan zee
UiTsalon Oostende: praktijkvb Theater aan zeeUiTsalon Oostende: praktijkvb Theater aan zee
UiTsalon Oostende: praktijkvb Theater aan zee
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb Sportkans en G-sport
UiTsalon Oostende: praktijkvb Sportkans en G-sportUiTsalon Oostende: praktijkvb Sportkans en G-sport
UiTsalon Oostende: praktijkvb Sportkans en G-sport
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb De Wegwijzer
UiTsalon Oostende: praktijkvb De WegwijzerUiTsalon Oostende: praktijkvb De Wegwijzer
UiTsalon Oostende: praktijkvb De Wegwijzer
 
UiTsalon Oostende: praktijkvb cc De Grote Post
UiTsalon Oostende: praktijkvb cc De Grote PostUiTsalon Oostende: praktijkvb cc De Grote Post
UiTsalon Oostende: praktijkvb cc De Grote Post
 
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS in jouw organisatie of vereniging
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS in jouw organisatie of vereniging1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS in jouw organisatie of vereniging
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS in jouw organisatie of vereniging
 
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS en sport
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS en sport1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS en sport
1 jaar UiTPAS Leuven - UiTPAS en sport
 
1 jaar UiTPAS Leuven - inleiding
1 jaar UiTPAS Leuven - inleiding1 jaar UiTPAS Leuven - inleiding
1 jaar UiTPAS Leuven - inleiding
 
1 jaar UiTPAS Leuven - Hoe bereik je jongeren met UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - Hoe bereik je jongeren met UiTPAS1 jaar UiTPAS Leuven - Hoe bereik je jongeren met UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - Hoe bereik je jongeren met UiTPAS
 
1 jaar UiTPAS Leuven - Haal meer uit UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - Haal meer uit UiTPAS1 jaar UiTPAS Leuven - Haal meer uit UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - Haal meer uit UiTPAS
 
1 jaar UiTPAS Leuven - de vele gezichten van UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - de vele gezichten van UiTPAS1 jaar UiTPAS Leuven - de vele gezichten van UiTPAS
1 jaar UiTPAS Leuven - de vele gezichten van UiTPAS
 
UiTforum XL 2017: Maatschappelijk engagement van de sportclub
UiTforum XL 2017: Maatschappelijk engagement van de sportclubUiTforum XL 2017: Maatschappelijk engagement van de sportclub
UiTforum XL 2017: Maatschappelijk engagement van de sportclub
 
UiTforum XL 2017: Een mini audit van jouw vrijetijdscommunicatie
UiTforum XL 2017: Een mini audit van jouw vrijetijdscommunicatieUiTforum XL 2017: Een mini audit van jouw vrijetijdscommunicatie
UiTforum XL 2017: Een mini audit van jouw vrijetijdscommunicatie
 
UiTforum XL 2017: complementaire waarderingssystemen en en UiTPAS
UiTforum XL 2017: complementaire waarderingssystemen en en UiTPASUiTforum XL 2017: complementaire waarderingssystemen en en UiTPAS
UiTforum XL 2017: complementaire waarderingssystemen en en UiTPAS
 
UiTforum XL 2017: Als vrijetijdsorganisator samenwerken met een armoedevereni...
UiTforum XL 2017: Als vrijetijdsorganisator samenwerken met een armoedevereni...UiTforum XL 2017: Als vrijetijdsorganisator samenwerken met een armoedevereni...
UiTforum XL 2017: Als vrijetijdsorganisator samenwerken met een armoedevereni...
 
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yvan Verhavert
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yvan VerhavertUiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yvan Verhavert
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yvan Verhavert
 
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yves Rosseel
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yves RosseelUiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yves Rosseel
UiTforum XL 2017: Publiekspraktijk Yves Rosseel
 

UITforum 2014 - UiTPAS

 • 1.
 • 2. DE UITPAS IN HET VLAAMS BELEID • VLAAMS REGEERAKKOORD: • BESCHIKBAAR MAKEN VOOR HEEL VLAANDEREN • INTEGRATIE VAN ALLE KORTINGS-, VOORDEEL-, KLANTEN- EN KANSENPASSEN • IN ÉÉN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM • MET ALS DOEL : • OP EEN NIET STIGMATISERENDE MANIER • IEDEREEN DIE KANSEN MIST, DE KANS BIEDEN OM TE PARTICIPEREN • PRIORITEIT VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
 • 3. HET VLAAMS CULTUURBELEID BELEIDSAMBITIES 1. DUURZAAM CULTUURBELEID: AANDACHT VOOR DE WAARDE VAN CULTUUR OP (MIDDEL)LANGE TERMIJN GERICHT OP EEN STRUCTURELE VERSTERKING VAN DE SECTOR 2. INNOVATIEGERICHT IMPULSBELEID: CULTURELE ACTOREN ACTIEF STIMULEREN OM PROACTIEF EN ONDERNEMEND IN TE SPELEN OP ACTUELE UITDAGINGEN 3. GEÏNTEGREERD EN VERBINDEND CULTUURBELEID: INZETTEN OP SAMENWERKING 4. INTERNATIONAAL CULTUURBELEID: ONDERSTEUNEN VAN INTERNATIONALE PROJECTEN EN SAMENWERKING 5. EMANCIPEREND CULTUURBELEID: STIMULEREN VAN LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN EN PARTICIPEREN AAN CULTUUR OM MENSEN TE STERKEN
 • 4. HET VLAAMS JEUGDBELEID BELEIDSAMBITIES 1. DE KRACHT VAN HET JEUGDWERK VERDER UITBOUWEN 2. JEUGDWERK DAT ALLE JONGEREN BEREIKT: IEDEREEN MOET KUNNEN PARTICIPEREN 3. JEUGDBELEID KRIJGT VORM DOOR DOELGERICHTE SAMENWERKING TUSSEN BELEIDSDOMEINEN 4. KENNISOPBOUW OVER EN VOOR ONZE JONGEREN
 • 5. DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID BELEIDSNOTA CULTUUR: LEREN EN PARTICIPEREN VERBONDEN IN 1 SD:  IEDEREEN KRIJGT KANSEN EN WORDT UITGEDAAGD OM LEVENSLANG TE PARTICIPEREN AAN CULTUUR EN ZICH CREATIEF UIT TE DRUKKEN  INTEGRALE VISIE OP CULTUUREDUCATIE ÉN CULTUURPARTICIPATIE  DOOR HET VERBINDEN VAN CULTUREEL LEREN EN PARTICIPEREN OVER VERSCHILLENDE BEVOEGDHEDEN (CULTUUR, MEDIA, JEUGD)  DOOR BRUGGEN TE SLAAN NAAR ANDERE BELEIDSDOMEINEN (SPORT, WELZIJN, ONDERWIJS, WERK..)  NETWERKING, EXPERTISE-UITWISSELING EN ZELFS INTERNATIONALISERING
 • 6. DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID  DOOR EXPLICIETE AANDACHT VOOR HET SOCIALE LEREN: CULTUREEL LEREN ALS BIJZONDER LEERPROCES (LEREN DOOR TE PARTICIPEREN EN PARTICIPEREN DOOR TE LEREN)  DOOR ACTUALISERING EN AFSTEMMING VAN DE FLANKERENDE PARTICIPATIEMAATREGELEN (CULTUUR, JEUGD, SPORT)  DOOR CREËREN EN OPTIMALISEREN VAN NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN EN INSTRUMENTEN: O.A.DE VERDERE UITROL UITPAS  MET WEDERZIJDS VERSTERKENDE EFFECTEN  MET DRAAGVLAK  DUURZAAM EN HAALBAAR
 • 7. DE UITPAS IN HET VLAAMS CULTUURBELEID AMBITIE: • EIND 2018 BEREIK VAN 3.000.000 VLAMINGEN IN EEN 20-TAL CONFIGURATIES (= 3 TOT 5 NIEUWE PARTNERS/JAAR). • EIND 2016 EVALUATIE VAN DE UITPAS ALS PARTICIPATIE-INSTRUMENT(EFFECTENMETING) • UITPAS DECRETAAL VERANKEREN IN PARTICIPATIEDECREET INZET OP 3 FRONTEN: • STIMULEREN VAN VT-PARTICIPATIE VAN ELKE INWONER • PROFESSIONALISEREN VAN VT- EN PARTICIPATIEBELEID (ÉÉN GEÏNTEGREERDE PAS) • AFSTEMMEN EN VERBETEREN VAN MARKETING- EN PROMOTIESTRATEGIEËN
 • 8. UITROL UITPAS: STAND VAN ZAKEN • 2011: • BESLISSING VR LANCERING PROEFPROJECT IN PILOOTREGIO AALST • 2013: • BESLISSING VR STAPSGEWIJZE UITROL UITPAS + VERPLICHTE BEOORDELINGSCRITERIA • BESLISSING ONTWIKKELING PROCEDURE VOOR INSTAPMOGELIJKHEID ALLE LOKALE BESTUREN • 2014: • VOORBEREIDING IMPLEMENTATIE UITPAS IN OOSTENDE EN REGIO’S KORTRIJK EN TURNHOUT • LANCERING UITPAS GENT • LANCERING UITPAS BRUSSEL (PASPARTOE) • BESLISSING ONTWIKKELING PROCEDURE VOOR INSTAPMOGELIJKHEID ALLE LOKALE BESTUREN
 • 9. LOKALE BESTUREN EN DE UITPAS • LOKALE BESTUREN: 3 INSTAPMOGELIJKHEDEN 1. AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN CN EN HET LB  ZONDER ONDERSTEUNING DOOR CULTUURNET  VERPLICHT VOLDOEN AAN CRITERIA VIA OVEREENKOMST 2. AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN CN EN LB  MET GRATIS ONDERSTEUNING TIJDENS OPSTART- EN IMPLEMENTATIEFASE  VERPLICHT VOLDOEN AAN CRITERIA 3. INSTAPPEN DOOR LB IN EEN BESTAANDE OVEREENKOMST  INSTAPPEN IN BESTAANDE UITPASREGIO  ALIGNEREN OP BESTAANDE REGIO
 • 10. CRITERIA • GEÏNTEGREERD VRIJETIJDSBELEID • GEÏNTEGREERD PARTICIPATIEBELEID (AANDACHT VOOR MENSEN IN ARMOEDE) • DIVERS EN UITGEBREID AANBOD (CULTUUR, SPORT, JEUGD) • UITGEWERKT ZAKELIJK MODEL • INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING (MET OOG OP BESCHIKBAAR AANBOD) • SOLIDAIRE KOSTENDELING EN KANSENTARIEF VOOR MENSEN IN ARMOEDE • INTEGRATIE BESTAANDE PASSEN
 • 11. PROCEDURE (VOLOP IN ONTWIKKELING) DOEL: GARANDEREN VAN KWALITEIT UITROL UITPAS (OP BASIS VAN DE CRITERIA)  STUURGROEP: OPVOLGING EN STURING UITPASPROGRAMMA • DEPARTEMENT, CULTUURNET, BETROKKEN KABINETTEN, VVSG PROCEDURE: 1. INDIENEN KANDIDAAT-DOSSIER: • 1 INSTAPMOMENT/JAAR • MET FEEDBACK EN MOGELIJKHEID OM DOSSIER AAN TE VULLEN
 • 12. PROCEDURE (VOLOP IN ONTWIKKELING) 2. BEOORDELINGSPROCEDURE: • BEOORDELINGSCOMMISSIE: • EXPERTEN IN ONTWIKKELING LOKAAL VT-BELEID • EXPERTEN IN OPZETTEN VAN NETWERKEN MET SOCIALE PARTNERS EN MENSEN IN ARMOEDE • WAARNEMEND DEPARTEMENT CJSM • BESLISSING RAAD VAN BESTUUR CULTUURNET • RANKING BIJ MEER VRAGEN DAN DRAAGKRACHT/CAPACITEIT • RECHT INDIENING BEZWAAR • REGLEMENT DAT CONCRETE MODALITEITEN REGELT • PROCEDURE VOLOP IN ONTWIKKELING
 • 13. TIMING • INFORONDE CULTUURNET FEBRUARI 2015 • INDIENEN KANDIDAAT-DOSSIERS: MEI • FEEDBACK VOOR DE ZOMER • MOGELIJKHEID TOT AANVULLING TOT SEPTEMBER • BESLISSING NIEUWE UITPASREGIO’S IN OKTOBER
 • 14. TOT SLOT • UITPAS IS TRANSVERSAAL INSTRUMENT  BEVORDEREN VAN ZOWEL CULTUUR-, JEUGD- ALS SPORTPARTICPATIE  BEVORDEREN VAN LOKALE INTERSECTORALE SAMENWERKING  BEVORDEREN VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING  VOOR IEDEREEN EN IN HET BIJZONDER VOOR MENSEN IN ARMOEDE DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN TRANSPARANT EN EENDUIDIG KANSENTARIEF

Hinweis der Redaktion

 1. De 5 krachtlijnen vertalen zich in 5 beleidsambities Bvb langetermijnvisie cultureel erfgoed, strategische visie kunsten, strategische visie scw Innovatieve financierings- en organisatievormen, digitalisering Complementair beleid met lokale besturen, vitale coalities, new deals Aandacht voor productie, presentatie, promotie, netwerking en expertisedeling Sociaal-cultureel werk als bruggenbouwer in een superdiverse samenleving
 2. Er wachten ons nog belangrijke uitdagingen. Zo werd er de voorbije jaren heel wat gewerkt rond inclusie, maar toch zien we dat we nog niet staan waar we zouden willen staan. Ik wil dat het jeugdwerk alle jongeren bereikt, dus ook de gekleurde jeugd. Het jeugdwerk mag geen verhaal blijven van de blanke middenklasse. Deelnemen aan het verenigingsleven is daarbij geen doel op zich. Ook individuele jongeren moeten zich, los van structuren, goed kunnen voelen in onze maatschappij. inzetten voor het toegankelijker maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongeren van vreemde origine. Ik wil dan ook nieuwe methodieken en experimenteel jeugdwerk ondersteunen die inzetten op praktische projecten.   inzetten op de organisaties die zich specifiek richten op jongeren die het moeilijker hebben in onze maatschappij.  Positief omgaan met diversiteit betekent ook dat stereotiepe beeldvorming over gender, seksuele geaardheid, handicap of hertkomst wordt doorbroken. Dit kan o.m. door sensibiliserings- en informatiecampagnes.  Vrijetijdsbeleving wil ik ook toegankelijker maken voor andersvalide kinderen en jongeren.
 3. aandacht voor het sociale leren: cultureel leren als bijzonder leerproces dat overal en continu gebeurt en meer is dan kennisoverdracht maar evenzeer verloopt via beleving en interactie Afstemmen lokale netwerken, fonds voor VT-participatie en Uitpas
 4. - 3 tot 5 = afhankelijk van aantal regio’s die indienen – gekoppeld aan draagkracht van Cultuurnet Concreet is de Uit-pas een spaar- en voordeelkaart die iedereen stimuleert om meer en anders te participeren door punten te sparen die omgeruild kunnen worden in voordelen. Mensen in armoede kunnen met de UiTPAS tegen kansentarief participeren. Lokale aanbieders die zich inschrijven in het UiTPAS-systeem bieden een kansentarief aan en engageren zich tot derving van een gedeelte van de toegangsprijs.
 5. Ook al kunnen lokale besturen “vrijwillig” intekenen en krijgen zij inhoudelijk en vormelijk redelijk wat beslissingsruimte toch moeten zij voldoen aan een aantal verplichte beoordelingscriteria (VR oktober 2013).
 6. aanvraagdossier
 7. Reglement: Garantie op gelijkheid in behandeling Alle gemeenten krijgen kans om in te dienen en gelijk behandeld te worden