SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
           pełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,
e-booki .
Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook
Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook
W nie swojej skórze
!                     "
  #      !      $    %    & !'  ( )'
         "*    & !      ( +%       (,
                    !'     #     %
%!-       ! .'         / % &      ( '!
 #    ("   % ' '!     &     (&   (
  ("     &               ' "     &
    (     & 0       % '      % &
   1$ -                . '&-    1   ,
  % '      %

  1 2                   '      '    % '
        '! 1           %      -       "     ,
            '             (               ,
   %      (%  &              "  (  % ).

  3 %     & !'  %.                     !    '
4      %    ' ' "                  )       ,
  "      '     5                 *      '
  % ' -   ! '   '                          -!
       #    % ' -                       & ( !
  % &  ( ' #    !                        %  .
' !' ! ( 6 !                               '  ,
    '!    ' %   '                  ".  &
- & #  %'  (  !'
% % '          &    (               +       $ * 7 (
      '                !       1 $                        ,
               '8         )     ' ( 6 *
           %                $' - '                     !- '
' )   %              &        .  ' "  '                   9
 1 $ -                         ( (&  .

    4                                      -      -
       '          ! ( "9 1 3             ' )(      (-    !    '&-,
      "          '  &                   $          '
%      ).           & !  (                 (       :       !"
'                                -    -     &         .
  (&
   1 2 ; 1 !)'    ' &                                1          ,
      6   !                             ;
  1 + (    ).< 1                                 ' %! 1 2
%   6 %      =                              ! '    &
 !  %    !     )                            > "   ' .
     ). -    !. &                         '         &
' . &       ). 1                         (&         '
         .                              %

    14      &%       &                 5   ?       2 (
           %          &      6 ('          - '              %
  &                    =               ' % '         &. (
2    -   %                 "   "                         '
       '        (    '           "    %          !6(
' '           %                   =       @   ' '
 %       %            !(                 (" %  '! (    0
                   %       '!               % ' &
'          !            =                   % '
                        - '  '                   %
      '      &          # ' )' (            & % '     -

                              A
'                 $ %        (  -
    '        % '        &               '
 (                 %  ! 6!      %  % '
 -      2     %    '   ' %          ?! % '
      % '         )(           - % '      -
  !&      '                      %   %
      ' "
   5     !     % '   %"     '&    9        ,
        %     -   B        ! (      "% '    (,
  !' 3           )' ( % ' &              .
           -     '    &           (
   (  % ' -        '    %   %           )    ,
           =      @           =         ,
    &        @!    % ' > (          "    ( &
    '       -     (%    & ( -      ' 2    %   ,
    '&      !     .         )         !"
  ' " %       "            ) " 3         % -
       %            '     % '      (!   '
         ! &      %         (     '
             (           % ' ! .          )
  %          ! !       ! '     = ! '         ,
 % '       &                 =      3 (! &
         1   =     '! " . %
 %     !(    .   !   '    (     3   & & '    .
     %!     "- % '       %   ( !      '     % '
C)        % ' -         !&    =             1
      ' )(& -          &        !          ,
     &

   #&  "   ( "       ( '   &        !       (
          '     (         !   %
     '   ! % '       '    '          & 3
' %            ( D.       -      !      %

                    E
%        .    (      "       ( '       % ,
        '   %        1 =           '   )
        (       (    (! &      !(    "  - %
   -        "      &  !' &      %    !
'            ! &    '  (!        !
)     &
   1 2     %               4 6!  !    '   %
                    %
 1 #      % &           ;
 1 2 '    % ' % '        0           %
   '!       % '              % '    &
    & /    % ' &      (!    ' # '       ,
   !  (" % ' (       &      % ' (       ,
 % '                      )      %
'      "   "      ' ).
   (!    !     % & -         !-     '
      (  ! %       '   %     ' @     "
$ -     !        " (             " 1
   & '      "       "     %"   )' %"    ,
   &     " B ( '!      % - '      " '! "
    2         " &% "      (!    !( &
            = '&-          "       !
         4 %!    %         = !   %
  (- '         ( '
 1 $! &        . '! &    ). 1        %

 1 $  !   (               % - . %       ' - ,
 ' (  '                  '! % -        . -
   %   1 %!'              '    !        1
'! % ' . (
 1  ;
 1 2 3  % ' "                '      !       ,
(

                  F
1 +(       % )          ;
  1        ' '    !       %       &       ,
  ).        G !    !

        %    (     "     (         (     1
          !     "         -   %      ( -
       (        =         '           !
  ! % $ %       %!                   =
#     -    ' %                (   .%
           %     %   %      (!
   %       (         =
!     %       " %     ).          &    &   ,
  " ( % $ (       %   &   ).          &  ' %
   ( '     ! '            3        %      -
 & ' (!       &   %"           !
  1                ''     % '       ' -    ,
    &    '     &      &              H ,
    )      % '       ")        &   !' ( ' (
        !       ' % '               "  % '
     " !                      3 ' % ' &
     .      "              '   % !-    '
  !(          %    &    (!   .       -   % '
 &         %' 1          ; $%              1
    ( & 1 $ '              ! " '     & 1      ,
  % '     &               (   ( )       % '
   !   !        '!     (        % '
   )    # '       % ' &       % '      ( ! -
       ". &        "            % '    (
         (     '     ).              % '
             %   % ' !                ! % !
   '   '      %   % ' (!          ( % ')     ,
 & ' (     % ' & 4 ! "             '    !      ,
% '       "    C     )         " ( " #

                    FF
' %   )                 % ' %! '       (   ' &      ,
   % ' (  (               (            ' ' !
' % ' !-               (               ' # "
     (-                      !
  % '   (                     ! 3        ' &    - ,
                              %       "    % ,
   % '     )(        %          '
 %                1 B                '     1   ,
' )( % '
 3 (           % ' "          1 I   ( ,
              1    %  %    %  " '
  % ' ) - & :        % -       '
      (          %     " % "      ".
     %  (      . &           . &    ,
'    .   %   ; C    < 1 #       ' )   &
 &        1       % '        !' "% '
            % '               '
    >  '      "< >   '     "< 1     % '
   ' 5      (%     %!    '   % ' '    -
  ! '    % '    &       !   % '    !% '
 !'&   (  ). 3             ! %     '
    -     ! !.

   5    2      '    '    9 > )( '&-        D        "
 &                                       * @!(,
!     !              &%     B         & !    ). (
                    (  %   5%               '*
           %                 9            '
               1          2
         !    %  ' (         6           !     &
       !      '& ! >                  %   '&-   ,
     -    &    ' -                       &)
   %    '                 ! (             &!   ,

                      F
% -                    !       &   ,
             (                  !       *    "    % .
                  &       !             %         ,
           #       '     & " '           &)          '
'      !                      (            (
4                                  '    ! ( " #
      !                          )    1 - = " '& ,
  "      -           '                      =
 2                    (  '    '              ,
 " (         &)  '                          %   ,
( & ?          ' "                           '& '
   !           !         $ -              .    ,
 ! &                      (
  %

    2             '                !              ,
6        %                  -      '&-         2
     '      (  %!'            ' -     '&- D
    %      '           "           % !        '
           % "        '            ! (         '    (!
- =                 & ! ! -                         ,
                      &   ( -
               %  $   '&-  '! "                .      ,
                  '     ' '                '&
         ! !       '! !(   ' #
       !            %& !                    &      -
!                 '      ! -                  '

                 % ' !& >          %    -
         ' )          % -            -     !  (    4   ,
         % &         - "      %&           "
' (        "        &                 ( '

                        FJ
1   %               1                ! ,
    1 4 "% ' &            .         "     "
      '   '          6
                   & #                  %
  &        %     3    '                 % '
        =        ' 6!  ' ' > (
  &    ' )( %        % ' & -                   (
       (" ! &          ! #                 % '
   = .     "
   5  %            ' %                " -
-                 " ' !-           %     2 '
     %   &     ! . 2   %              '     ,
        '     % '  .    !             &
   %    = !  (                 '        -
' -      '
  @    )      !         %                 ( ,
 "   ( '   &    %"      ).    ! %               ,
     )'    1 B     1  ' )( %
  2        -   %  & - > (" 1     "              ,
   " #       % 9 (       (     ?           %
  -               '     !    &             &
  " -

   1 :    %         (           ; 1       '
   1 / ' 1      !             !         %    "
   &
   1 $&            '&
   1                         ( '       ' ,
      % '    (            (    !
   1      %    -       &          .;
   1 2 '    )    2           ' -       9
      !% ' -     '   %      '       (. -      -
    (      ! % '    %                FK
'         (      '          ,
       % &    (" . !-             '!   ,
     % #       '        '          %
#        (       % - % -      '    6 ,
%     /    % -   &   (  %
   2    &               !         '
             % &         ! %   %     ,
( 6      ' ' 9       ! ! ( '      "     '
      (    &   '           &    %! !*
1       )          % '! &9 3         ' ,
'             &     "      '      '
          '!*
   @             %           "%   &
@       %    !(    %   - %  # (  %   ( !
            (

   LM       !      :       - %   (         (
 NI  5% "%       !          %     %         "
 ( %  "          "      %      %     &  %  ).
                    )           %    ( ' "
H         %    ( :       ?!      LM
   ?           !       #      ! !      %
'              '          6  ' '
                           ,
 !     4   '     "%         ! % &
              !      )     % -
     "   (   NI  7'   ' ? 8      '
       " ". # -     (        & ?
   %  -  %  & !(!   "
I(-   #   ( '   &   (%    ( &    "
   '    !      ! %      (    " (,
  )                 %   @
  D  I     % & #    ! ! !-     %   '

                   FO
'&    '     (   !             !     % - ?
       '
  @%         &%   &      I         % &
    ( '                .    !        !        ,
       "    '    '       .
  (         &( (         . -           " >
 '        !   .        I             %
#     !            %! ? $
   %               &      % @ )               %
'! ' "        (               &       ! (       ,
'! C       )   I          (                   ,
"%                      %        )   @ -
    )' ( % & " .               '&     ).       %
              "        '      %!    % &       ,
    ?&        "        % -   (           %   (
        I  '    %    &    )         3 (
              %    " '        %              ,
     ' )        % ! (        -          "      ,
             %   " )' % ) "                  % %
  @     (  NI      %        '         ' 3      (
   (      '   % - % &          %              '
    " % %!          (                    .
    ?!     LM        & % '!         ' %    ( ?!     ,
     LM         & &     %        I     ?     !
#    !    (       ' %           %   . %!        ,
                " &                '   !
I     #     '     (!           '             (
I                   %           ' ?!       LM
     %     "       ( -
3     %    (      -       !   '            !
      6   !             &    '! ! !
                !              (
'! %         )   *

                    FP
I       ' %       ! #        (    "     !%"
' %D      %      ! 3            (       ' %-
$                    (   %        ' @ (
!-     % '!                 6         %   %    ,
  !     #      NI     %       '      !(
          (     .       (!           %     ,
              '& %      "*       (   >        ,
  (       ' " !-                     . '&
    '      '          ) '      !% & D( + %
       -                " % ! (           '& ,
  '     !         (    " %         &
  #     =    !                   I       ',
     %      (              ! !       (!    6   ,
 !          %          C        & )     ( - ,
     & %     &       !      ! 4' %      ?
  FAF      ! 5       %   !       % - ' %        %
   ' (      '&-        :                     ,
   % @                '! '       %
(   -        '             "          )' ,
 "             (             ' (            ,
                !    *
  4     = (                -               ,
      % )          I      ' -             . &
            -   "                       )
@ -                     % )     '&       &    ,
   & % !       (" '                 !        &
                             !          C
        I       ! (     !     (       '      ,
       '! 1       '

  #                        !      '     !-
                !          &          (    9

                    F
13                           -                  ,
% '      '        2          '    ! %            &-
  ' =
  1 $ -                             -      1         ,
 !&
  #    !         !)'         '   %       & 914         ,
   % ' & 5                  %  ' %                  (
        !    %          (%      %        -    %      -
     %       B          (     '             &       ,
    " #           %      '     "% '      !      !       1
    ( &
  1         &   %     !;
  1 3    -    ' 6   '      # (                  1
 !      !    #    &   &    - %                  ' 1
   (        %        (   >!-
      =    ' % ''         D(                     % '
3      (      !                                ,
  % '       '   % '      "                 "     "
          ' #   &   %    3                      - '
    -          "    -
  1  (    )
  1    )        1          %   "

  #        )                 !            %
    )(!  ' @! %                               "      ,
 !( &     "
  12                 (        (    % )        ( '
1  -     % #         %        !)'     '         % ,
(                     !  @             %    ! %
!)'        %
  1 3            & 1 '   % &
  1 >           % -& 1  & % % "
  1 +(           !; 1    % " ".

                        FA
1 5%!              &             2
   )                    (

   13           <2             '  %    .   ,
   < 1           !          !   "        ' ,
  '      ! 1   &
             ' -       ' '      '         % &
          .    '   &   .       &         )
!-         ' % '
  $'     - % & #      " 2    '  1 ,
   % &     2       '  %    - (
    '     '    -        ' -
' -   ' .         $ %- =    ' %    .
 6     '  = ' %!           "
  2 (  -      (   ' %   ' ! &     ,
 . 3     %      ' )(       ! ' %
 &            % - .       %
# ' % '!     '                (
    %   (   C    %  %  !    ! ,
 &%      %  .

   4       !         (   " %  &            ,
   '       &1    (& C (     )     % +
(     )(!           =    $      %         &
   ( '        ! " !      "   '   '
   1        -       % '     "             9
       "       % '     '!    "            ,
      % '        &         "              "
  '       % ' #      % ' &      (!           &,
       (         % '    % ' & -
'      %!    @  )   "      &
      ' '   )    '    )' ( %                     FE
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
           pełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,
e-booki .

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
FARM-Africa
 
Olor, una cosa invisible
 Olor, una cosa invisible Olor, una cosa invisible
Olor, una cosa invisible
nurialopezre
 
Resume buku dari gerakan ke negara
Resume buku dari gerakan ke negaraResume buku dari gerakan ke negara
Resume buku dari gerakan ke negara
Sirajuddin Putra
 
Hulu Marketing Campaign
Hulu Marketing CampaignHulu Marketing Campaign
Hulu Marketing Campaign
Joshua Purvis
 
Appadurai modernidad desbordada (2001)
Appadurai modernidad desbordada (2001)Appadurai modernidad desbordada (2001)
Appadurai modernidad desbordada (2001)
tamalogia
 
Oracle Data Integrator Curriculum
Oracle Data Integrator CurriculumOracle Data Integrator Curriculum
Oracle Data Integrator Curriculum
kapildevang
 
H. g. wells a máquina do tempo
H. g. wells  a máquina do tempoH. g. wells  a máquina do tempo
H. g. wells a máquina do tempo
Rogger Wins
 
Antígona - Sófocles
Antígona - SófoclesAntígona - Sófocles
Antígona - Sófocles
julilp10
 
Criterios & modalidades de implementacion de la contabilidad de costos
Criterios & modalidades de implementacion de la contabilidad de costosCriterios & modalidades de implementacion de la contabilidad de costos
Criterios & modalidades de implementacion de la contabilidad de costos
Instituto Tecnologico De Pachuca
 
FeWo 2011
FeWo 2011FeWo 2011
FeWo 2011
die Touristin
 
Procedimientos de composicion digital
Procedimientos de composicion digitalProcedimientos de composicion digital
Procedimientos de composicion digital
Leocadio Cruz Garcia
 
Management
ManagementManagement
Management
risban
 

Was ist angesagt? (16)

Pom2001d
Pom2001dPom2001d
Pom2001d
 
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
 
Olor, una cosa invisible
 Olor, una cosa invisible Olor, una cosa invisible
Olor, una cosa invisible
 
Resume buku dari gerakan ke negara
Resume buku dari gerakan ke negaraResume buku dari gerakan ke negara
Resume buku dari gerakan ke negara
 
2nd annual cem
2nd annual cem2nd annual cem
2nd annual cem
 
Hulu Marketing Campaign
Hulu Marketing CampaignHulu Marketing Campaign
Hulu Marketing Campaign
 
Appadurai modernidad desbordada (2001)
Appadurai modernidad desbordada (2001)Appadurai modernidad desbordada (2001)
Appadurai modernidad desbordada (2001)
 
Marketing afiliacion
Marketing afiliacionMarketing afiliacion
Marketing afiliacion
 
Oracle Data Integrator Curriculum
Oracle Data Integrator CurriculumOracle Data Integrator Curriculum
Oracle Data Integrator Curriculum
 
Proposta de actuación, sin techo, bilbao
Proposta de actuación, sin techo, bilbaoProposta de actuación, sin techo, bilbao
Proposta de actuación, sin techo, bilbao
 
H. g. wells a máquina do tempo
H. g. wells  a máquina do tempoH. g. wells  a máquina do tempo
H. g. wells a máquina do tempo
 
Antígona - Sófocles
Antígona - SófoclesAntígona - Sófocles
Antígona - Sófocles
 
Criterios & modalidades de implementacion de la contabilidad de costos
Criterios & modalidades de implementacion de la contabilidad de costosCriterios & modalidades de implementacion de la contabilidad de costos
Criterios & modalidades de implementacion de la contabilidad de costos
 
FeWo 2011
FeWo 2011FeWo 2011
FeWo 2011
 
Procedimientos de composicion digital
Procedimientos de composicion digitalProcedimientos de composicion digital
Procedimientos de composicion digital
 
Management
ManagementManagement
Management
 

Andere mochten auch

Moja firma - Anna Jarczyk - ebook
Moja firma - Anna Jarczyk - ebookMoja firma - Anna Jarczyk - ebook
Moja firma - Anna Jarczyk - ebook
e-booksweb.pl
 
Morderca bez twarzy Henning Mankell
Morderca bez twarzy Henning MankellMorderca bez twarzy Henning Mankell
Morderca bez twarzy Henning Mankell
e-booksweb.pl
 
Akupresura w praktyce - Danuta Popowicz - ebook
Akupresura w praktyce - Danuta Popowicz - ebookAkupresura w praktyce - Danuta Popowicz - ebook
Akupresura w praktyce - Danuta Popowicz - ebook
e-booksweb.pl
 
Ukradziony sen Aleksandra Marinina ebook
Ukradziony sen Aleksandra Marinina ebookUkradziony sen Aleksandra Marinina ebook
Ukradziony sen Aleksandra Marinina ebook
e-booksweb.pl
 
Naturalne planowanie rodziny - ebook
Naturalne planowanie rodziny - ebookNaturalne planowanie rodziny - ebook
Naturalne planowanie rodziny - ebook
e-booksweb.pl
 
Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook
Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebookReprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook
Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook
e-booksweb.pl
 
Ruchy - Sławomir Shuty - ebook
Ruchy - Sławomir Shuty - ebookRuchy - Sławomir Shuty - ebook
Ruchy - Sławomir Shuty - ebook
e-booksweb.pl
 
Kodeks karny wykonawczy. Wydanie 8 - ebook
Kodeks karny wykonawczy. Wydanie 8 - ebookKodeks karny wykonawczy. Wydanie 8 - ebook
Kodeks karny wykonawczy. Wydanie 8 - ebook
e-booksweb.pl
 
Psy z Rygi Henning Mankell ebook
Psy z Rygi  Henning Mankell ebookPsy z Rygi  Henning Mankell ebook
Psy z Rygi Henning Mankell ebook
e-booksweb.pl
 
Problemy związane z pomiarem przestępczości - ebook
Problemy związane z pomiarem przestępczości - ebookProblemy związane z pomiarem przestępczości - ebook
Problemy związane z pomiarem przestępczości - ebook
e-booksweb.pl
 

Andere mochten auch (10)

Moja firma - Anna Jarczyk - ebook
Moja firma - Anna Jarczyk - ebookMoja firma - Anna Jarczyk - ebook
Moja firma - Anna Jarczyk - ebook
 
Morderca bez twarzy Henning Mankell
Morderca bez twarzy Henning MankellMorderca bez twarzy Henning Mankell
Morderca bez twarzy Henning Mankell
 
Akupresura w praktyce - Danuta Popowicz - ebook
Akupresura w praktyce - Danuta Popowicz - ebookAkupresura w praktyce - Danuta Popowicz - ebook
Akupresura w praktyce - Danuta Popowicz - ebook
 
Ukradziony sen Aleksandra Marinina ebook
Ukradziony sen Aleksandra Marinina ebookUkradziony sen Aleksandra Marinina ebook
Ukradziony sen Aleksandra Marinina ebook
 
Naturalne planowanie rodziny - ebook
Naturalne planowanie rodziny - ebookNaturalne planowanie rodziny - ebook
Naturalne planowanie rodziny - ebook
 
Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook
Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebookReprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook
Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook
 
Ruchy - Sławomir Shuty - ebook
Ruchy - Sławomir Shuty - ebookRuchy - Sławomir Shuty - ebook
Ruchy - Sławomir Shuty - ebook
 
Kodeks karny wykonawczy. Wydanie 8 - ebook
Kodeks karny wykonawczy. Wydanie 8 - ebookKodeks karny wykonawczy. Wydanie 8 - ebook
Kodeks karny wykonawczy. Wydanie 8 - ebook
 
Psy z Rygi Henning Mankell ebook
Psy z Rygi  Henning Mankell ebookPsy z Rygi  Henning Mankell ebook
Psy z Rygi Henning Mankell ebook
 
Problemy związane z pomiarem przestępczości - ebook
Problemy związane z pomiarem przestępczości - ebookProblemy związane z pomiarem przestępczości - ebook
Problemy związane z pomiarem przestępczości - ebook
 

Ähnlich wie Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook

C Design Summary
C Design SummaryC Design Summary
C Design Summary
OptiTex
 
Manual de Disco Externo
Manual de Disco ExternoManual de Disco Externo
Manual de Disco Externo
Jose Luz
 
Figures i piràmides
Figures i piràmidesFigures i piràmides
Figures i piràmides
dbarrero
 
Appadurai modernidad desbordada
Appadurai modernidad desbordadaAppadurai modernidad desbordada
Appadurai modernidad desbordada
melisene
 
שירות לציבור
 שירות לציבור שירות לציבור
שירות לציבור
Ashtori Haparhi
 
Programa saúde e bem estar
Programa saúde e bem estarPrograma saúde e bem estar
Programa saúde e bem estar
csmendes
 
Cpnsbahasainggris
CpnsbahasainggrisCpnsbahasainggris
Cpnsbahasainggris
Raja Aidil Angkat
 
Roey Almog Search Engine
Roey Almog Search EngineRoey Almog Search Engine
Roey Almog Search Engine
Ram Dutt Shukla
 
Design &amp; Evaluation Edu-Game
Design &amp; Evaluation Edu-GameDesign &amp; Evaluation Edu-Game
Design &amp; Evaluation Edu-Game
Luc Sluijsmans
 
Taximedia
TaximediaTaximedia
Taximedia
minored
 

Ähnlich wie Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook (20)

Cpnsbahasainggris
CpnsbahasainggrisCpnsbahasainggris
Cpnsbahasainggris
 
Cpnsbahasainggris
CpnsbahasainggrisCpnsbahasainggris
Cpnsbahasainggris
 
C Design Summary
C Design SummaryC Design Summary
C Design Summary
 
Sanchezpreciado dv pac3
Sanchezpreciado dv pac3Sanchezpreciado dv pac3
Sanchezpreciado dv pac3
 
Manual de Disco Externo
Manual de Disco ExternoManual de Disco Externo
Manual de Disco Externo
 
Figures i piràmides
Figures i piràmidesFigures i piràmides
Figures i piràmides
 
Appadurai modernidad desbordada
Appadurai modernidad desbordadaAppadurai modernidad desbordada
Appadurai modernidad desbordada
 
שירות לציבור
שירות לציבורשירות לציבור
שירות לציבור
 
שירות לציבור
 שירות לציבור שירות לציבור
שירות לציבור
 
Programa saúde e bem estar
Programa saúde e bem estarPrograma saúde e bem estar
Programa saúde e bem estar
 
Instituto La Inmaculada
Instituto La InmaculadaInstituto La Inmaculada
Instituto La Inmaculada
 
Test logika angka
Test logika angkaTest logika angka
Test logika angka
 
Cpnsbahasainggris
CpnsbahasainggrisCpnsbahasainggris
Cpnsbahasainggris
 
Draft of fgd guide on ecohome
Draft of fgd guide on ecohomeDraft of fgd guide on ecohome
Draft of fgd guide on ecohome
 
Proposta de actuación, sin techo, bilbao
Proposta de actuación, sin techo, bilbaoProposta de actuación, sin techo, bilbao
Proposta de actuación, sin techo, bilbao
 
Cpnsbahasainggris
CpnsbahasainggrisCpnsbahasainggris
Cpnsbahasainggris
 
fatlossbook_promo
fatlossbook_promofatlossbook_promo
fatlossbook_promo
 
Roey Almog Search Engine
Roey Almog Search EngineRoey Almog Search Engine
Roey Almog Search Engine
 
Design &amp; Evaluation Edu-Game
Design &amp; Evaluation Edu-GameDesign &amp; Evaluation Edu-Game
Design &amp; Evaluation Edu-Game
 
Taximedia
TaximediaTaximedia
Taximedia
 

Mehr von e-booksweb.pl

Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebookJak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
e-booksweb.pl
 
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebookJak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
e-booksweb.pl
 
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebookABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
e-booksweb.pl
 
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebookŻycie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
e-booksweb.pl
 
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebookżYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
e-booksweb.pl
 
Zwielokrotnianie umysłu - ebook
Zwielokrotnianie umysłu - ebookZwielokrotnianie umysłu - ebook
Zwielokrotnianie umysłu - ebook
e-booksweb.pl
 
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebookZrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
e-booksweb.pl
 
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebookZostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
e-booksweb.pl
 
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebookZnaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
e-booksweb.pl
 
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebookZłote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
e-booksweb.pl
 
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebookZłodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
e-booksweb.pl
 
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebookZdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
e-booksweb.pl
 
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebookZbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
e-booksweb.pl
 
Zarządzanie pracą - ebook
Zarządzanie pracą - ebookZarządzanie pracą - ebook
Zarządzanie pracą - ebook
e-booksweb.pl
 
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebookZakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
e-booksweb.pl
 
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
e-booksweb.pl
 
Wypełnianie dokumentów ZUS - ebook
Wypełnianie dokumentów ZUS - ebookWypełnianie dokumentów ZUS - ebook
Wypełnianie dokumentów ZUS - ebook
e-booksweb.pl
 
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebook
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebookWymiar i rozkład czasu pracy - ebook
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebook
e-booksweb.pl
 
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
e-booksweb.pl
 
Warsztaty edukacji teatralnej - ebook
Warsztaty edukacji teatralnej - ebookWarsztaty edukacji teatralnej - ebook
Warsztaty edukacji teatralnej - ebook
e-booksweb.pl
 

Mehr von e-booksweb.pl (20)

Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebookJak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
 
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebookJak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
 
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebookABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
 
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebookŻycie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
 
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebookżYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
 
Zwielokrotnianie umysłu - ebook
Zwielokrotnianie umysłu - ebookZwielokrotnianie umysłu - ebook
Zwielokrotnianie umysłu - ebook
 
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebookZrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
 
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebookZostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
 
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebookZnaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
 
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebookZłote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
 
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebookZłodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
 
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebookZdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
 
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebookZbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
 
Zarządzanie pracą - ebook
Zarządzanie pracą - ebookZarządzanie pracą - ebook
Zarządzanie pracą - ebook
 
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebookZakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
 
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
 
Wypełnianie dokumentów ZUS - ebook
Wypełnianie dokumentów ZUS - ebookWypełnianie dokumentów ZUS - ebook
Wypełnianie dokumentów ZUS - ebook
 
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebook
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebookWymiar i rozkład czasu pracy - ebook
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebook
 
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
 
Warsztaty edukacji teatralnej - ebook
Warsztaty edukacji teatralnej - ebookWarsztaty edukacji teatralnej - ebook
Warsztaty edukacji teatralnej - ebook
 

Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook

 • 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio, e-booki .
 • 5. W nie swojej skórze
 • 6. ! " # ! $ % & !' ( )' "* & ! ( +% (, !' # % %!- ! .' / % & ( '! # (" % ' '! & (& ( (" & ' " & ( & 0 % ' % & 1$ - . '&- 1 , % ' % 1 2 ' ' % ' '! 1 % - " , ' ( , % (% & " ( % ). 3 % & !' %. ! ' 4 % ' ' " ) , " ' 5 * ' % ' - ! ' ' -! # % ' - & ( ! % & ( ' # ! % . ' !' ! ( 6 ! ' , '! ' % ' ". & - & # %' ( !'
 • 7. % % ' & ( + $ * 7 ( ' ! 1 $ , '8 ) ' ( 6 * % $' - ' !- ' ' ) % & . ' " ' 9 1 $ - ( (& . 4 - - ' ! ( "9 1 3 ' )( (- ! '&-, " ' & $ ' % ). & ! ( ( : !" ' - - & . (& 1 2 ; 1 !)' ' & 1 , 6 ! ; 1 + ( ).< 1 ' %! 1 2 % 6 % = ! ' & ! % ! ) > " ' . ). - !. & ' & ' . & ). 1 (& ' . % 14 &% & 5 ? 2 ( % & 6 (' - ' % & = ' % ' &. ( 2 - % " " ' ' ( ' " % !6( ' ' % = @ ' ' % % !( (" % '! ( 0 % '! % ' & ' ! = % ' - ' ' % ' & # ' )' ( & % ' - A
 • 8. ' $ % ( - ' % ' & ' ( % ! 6! % % ' - 2 % ' ' % ?! % ' % ' )( - % ' - !& ' % % ' " 5 ! % ' %" '& 9 , % - B ! ( "% ' (, !' 3 )' ( % ' & . - ' & ( ( % ' - ' % % ) , = @ = , & @! % ' > ( " ( & ' - (% & ( - ' 2 % , '& ! . ) !" ' " % " ) " 3 % - % ' % ' (! ' ! & % ( ' ( % ' ! . ) % ! ! ! ' = ! ' , % ' & = 3 (! & 1 = '! " . % % !( . ! ' ( 3 & & ' . %! "- % ' % ( ! ' % ' C) % ' - !& = 1 ' )(& - & ! , & #& " ( " ( ' & ! ( ' ( ! % ' ! % ' ' ' & 3 ' % ( D. - ! % E
 • 9. % . ( " ( ' % , ' % 1 = ' ) ( ( (! & !( " - % - " & !' & % ! ' ! & ' (! ! ) & 1 2 % 4 6! ! ' % % 1 # % & ; 1 2 ' % ' % ' 0 % '! % ' % ' & & / % ' & (! ' # ' , ! (" % ' ( & % ' ( , % ' ) % ' " " ' ). (! ! % & - !- ' ( ! % ' % ' @ " $ - ! " ( " 1 & ' " " %" )' %" , & " B ( '! % - ' " '! " 2 " &% " (! !( & = '&- " ! 4 %! % = ! % (- ' ( ' 1 $! & . '! & ). 1 % 1 $ ! ( % - . % ' - , ' ( ' '! % - . - % 1 %!' ' ! 1 '! % ' . ( 1 ; 1 2 3 % ' " ' ! , ( F
 • 10. 1 +( % ) ; 1 ' ' ! % & , ). G ! ! % ( " ( ( 1 ! " - % ( - ( = ' ! ! % $ % %! = # - ' % ( .% % % % (! % ( = ! % " % ). & & , " ( % $ ( % & ). & ' % ( ' ! ' 3 % - & ' (! & %" ! 1 '' % ' ' - , & ' & & H , ) % ' ") & !' ( ' ( ! ' % ' " % ' " ! 3 ' % ' & . " ' % !- ' !( % & (! . - % ' & %' 1 ; $% 1 ( & 1 $ ' ! " ' & 1 , % ' & ( ( ) % ' ! ! '! ( % ' ) # ' % ' & % ' ( ! - ". & " % ' ( ( ' ). % ' % % ' ! ! % ! ' ' % % ' (! ( % ') , & ' ( % ' & 4 ! " ' ! , % ' " C ) " ( " # FF
 • 11. ' % ) % ' %! ' ( ' & , % ' ( ( ( ' ' ! ' % ' !- ( ' # " (- ! % ' ( ! 3 ' & - , % " % , % ' )( % ' % 1 B ' 1 , ' )( % ' 3 ( % ' " 1 I ( , 1 % % % " ' % ' ) - & : % - ' ( % " % " ". % ( . & . & , ' . % ; C < 1 # ' ) & & 1 % ' !' "% ' % ' ' > ' "< > ' "< 1 % ' ' 5 (% %! ' % ' ' - ! ' % ' & ! % ' !% ' !'& ( ). 3 ! % ' - ! !. 5 2 ' ' 9 > )( '&- D " & * @!(, ! ! &% B & ! ). ( ( % 5% '* % 9 ' 1 2 ! % ' ( 6 ! & ! '& ! > % '&- , - & ' - &) % ' ! ( &! , F
 • 12. % - ! & , ( ! * " % . & ! % , # ' & " ' &) ' ' ! ( ( 4 ' ! ( " # ! ) 1 - = " '& , " - ' = 2 ( ' ' , " ( &) ' % , ( & ? ' " '& ' ! ! $ - . , ! & ( % 2 ' ! , 6 % - '&- 2 ' ( %!' ' - '&- D % ' " % ! ' % " ' ! ( ' (! - = & ! ! - , & ( - % $ '&- '! " . , ' ' ' '& ! ! '! !( ' # ! %& ! & - ! ' ! - ' % ' !& > % - ' ) % - - ! ( 4 , % & - " %& " ' ( " & ( ' FJ
 • 13. 1 % 1 ! , 1 4 "% ' & . " " ' ' 6 & # % & % 3 ' % ' = ' 6! ' ' > ( & ' )( % % ' & - ( (" ! & ! # % ' = . " 5 % ' % " - - " ' !- % 2 ' % & ! . 2 % ' , ' % ' . ! & % = ! ( ' - ' - ' @ ) ! % ( , " ( ' & %" ). ! % , )' 1 B 1 ' )( % 2 - % & - > (" 1 " , " # % 9 ( ( ? % - ' ! & & " - 1 : % ( ; 1 ' 1 / ' 1 ! ! % " & 1 $& '& 1 ( ' ' , % ' ( ( ! 1 % - & .; 1 2 ' ) 2 ' - 9 !% ' - ' % ' (. - - ( ! % ' % FK
 • 14. ' ( ' , % & (" . !- '! , % # ' ' % # ( % - % - ' 6 , % / % - & ( % 2 & ! ' % & ! % % , ( 6 ' ' 9 ! ! ( ' " ' ( & ' & %! !* 1 ) % '! &9 3 ' , ' & " ' ' '!* @ % "% & @ % !( % - % # ( % ( ! ( LM ! : - % ( ( NI 5% "% ! % % " ( % " " % % & % ). ) % ( ' " H % ( : ?! LM ? ! # ! ! % ' ' 6 ' ' , ! 4 ' "% ! % & ! ) % - " ( NI 7' ' ? 8 ' " ". # - ( & ? % - % & !(! " I(- # ( ' & (% ( & " ' ! ! % ( " (, ) % @ D I % & # ! ! !- % ' FO
 • 15. '& ' ( ! ! % - ? ' @% &% & I % & ( ' . ! ! , " ' ' . ( &( ( . - " > ' ! . I % # ! %! ? $ % & % @ ) % '! ' " ( & ! ( , '! C ) I ( , "% % ) @ - )' ( % & " . '& ). % " ' %! % & , ?& " % - ( % ( I ' % & ) 3 ( % " ' % , ' ) % ! ( - " , % " )' % ) " % % @ ( NI % ' ' 3 ( ( ' % - % & % ' " % %! ( . ?! LM & % '! ' % ( ?! , LM & & % I ? ! # ! ( ' % % . %! , " & ' ! I # ' (! ' ( I % ' ?! LM % " ( - 3 % ( - ! ' ! 6 ! & '! ! ! ! ( '! % ) * FP
 • 16. I ' % ! # ( " !%" ' %D % ! 3 ( ' %- $ ( % ' @ ( !- % '! 6 % % , ! # NI % ' !( ( . (! % , '& % "* ( > , ( ' " !- . '& ' ' ) ' !% & D( + % - " % ! ( '& , ' ! ( " % & # = ! I ', % ( ! ! (! 6 , ! % C & ) ( - , & % & ! ! 4' % ? FAF ! 5 % ! % - ' % % ' ( '&- : , % @ '! ' % ( - ' " )' , " ( ' ( , ! * 4 = ( - , % ) I ' - . & - " ) @ - % ) '& & , & % ! (" ' ! & ! C I ! ( ! ( ' , '! 1 ' # ! ' !- ! & ( 9 F
 • 17. 13 - , % ' ' 2 ' ! % &- ' = 1 $ - - 1 , !& # ! !)' ' % & 914 , % ' & 5 % ' % ( ! % (% % - % - % B ( ' & , " # % ' "% ' ! ! 1 ( & 1 & % !; 1 3 - ' 6 ' # ( 1 ! ! # & & - % ' 1 ( % ( >!- = ' % '' D( % ' 3 ( ! , % ' ' % ' " " " ' # & % 3 - ' - " - 1 ( ) 1 ) 1 % " # ) ! % )(! ' @! % " , !( & " 12 ( ( % ) ( ' 1 - % # % !)' ' % , ( ! @ % ! % !)' % 1 3 & 1 ' % & 1 > % -& 1 & % % " 1 +( !; 1 % " ". FA
 • 18. 1 5%! & 2 ) ( 13 <2 ' % . , < 1 ! ! " ' , ' ! 1 & ' - ' ' ' % & . ' & . & ) !- ' % ' $' - % & # " 2 ' 1 , % & 2 ' % - ( ' ' - ' - ' - ' . $ %- = ' % . 6 ' = ' %! " 2 ( - ( ' % ' ! & , . 3 % ' )( ! ' % & % - . % # ' % '! ' ( % ( C % % ! ! , &% % . 4 ! ( " % & , ' &1 (& C ( ) % + ( )(! = $ % & ( ' ! " ! " ' ' 1 - % ' " 9 " % ' '! " , % ' & " " ' % ' # % ' & (! &, ( % ' % ' & - ' %! @ ) " & ' ' ) ' )' ( % FE
 • 19. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio, e-booki .