SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
In der Gruppe sind :
1.
2.
3.

1
Das Plakat
Informacje do poniższego zadania należy znaleźć przy pomocy
Internetu i własnej pamięci
Der Titel (tytuł) :………………………………………………………………………………………………………………
Der Regisseur : ………………………………………………………………………………………………………………………
Die Hauptdarsteller (główni aktorzy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ort der Handlung : ………………………………………………………………………………………………………………
Webseite des Films : ……………………………………………………………………………………………………………
Hauptfarbe (główny kolor plakatu): ………………………………………………………………………………
Deiner Meinung nach, warum diese Farbe? ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verbindung zwischen den 2 Darstellern? (Jakie związek/polaczenie/pokrewieństwo
jest między dwojgiem głównych bohaterów)………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LENIN
Wer war es?/ Kto to jest?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………

H. Kohl – Lenin – E. Honecker
1. Bundeskanzler – Parteichef der DDR – Gründer der Sowjetunion

Die DDR
-

-

Wie nennt man die Siegermächte, die Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg in vier Zonen teilten ?/ Jak

nazywałay się siły zwycięskie po II Wojnie Światowej, które dokonały podziału Niemiec na 4 strefy wpływów?

………………………………………
Wie nannte man die einzige Partei der DDR ? (Jak nazywała się jedyna partia NRD?) ………………………………………
Wie nannte man die Polizei, die an der Mauer auf die Flüchtlinge schoss? (Jak nazywała się policja, która strzegąc
Muru Berlińskiego, niejednokrotnie zabijając uciekinierów? )………………………………………
Wie hieß der letzte Parteichef der DDR?(Jak się nazywał przewodniczący partii NRD?) ………………………………………
Wie nannten die Westdeutschen die Ostdeutschen ? (Jak zachodni Niemcy nazywali tych ze wschodu?)

………………………………………

Wie nannten die Ostdeutschen die Westdeutschen ?(patrząc na poprzednie pytanie zrozumiesz ;) )
………………………………………
Wie nannte man den Konflikt zwischen dem Kommunismus und dem Kapitalismus ? (Jak nazywamy konfilt między
Zachodem a wschodnią Europą?) ………………………………………
Wie heißt einer der Begründer des Kommunismus? (Jak mówiło się na obywatela w komunistycznym państwie?)
………………………………………

2
-

Am 3.Oktober feiern die Deutschen die……………………………………………. Es ist der Tag der deutschen …………………………………….
(3 października Niemcy świętują…………………………………………………………. . Jest to Dzień Jedności Narodowej.

Der Vorspann: Wprowadzenie/Czołówka
 Im Vorspann ist alles mit Kommunismus assoziiert. Zitiere einige
Elemente! – W czołówce filmu widać przedmioty/osoby/które

kojarzymy z komunizmem. Podaj własne!
-

……………………………………………………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

Kapitel 1 und 2: Die Kindheit von Alex


Was passiert in der DDR im Jahre 1978?/ Co się stało w NRD w 1978 roku?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Warum kommt die Stasi zur Alex ‘Familie?/ Dlaczego ‘Stasi’ przyszła do rodziny Alexa?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
 Wer sind diese Kinder? Was passiert? (Kim są dzieci ze
zdjęcia?)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



Was kannst du über die Mutter sagen?/ (Czym zajmowała się matka Alexa?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

3
Die Protagonisten
Richtiger Name:…………………………………………………………………
Name im Film: ……………………………………………………………………
Charakter: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Richtiger Name: …………………………………………………………………
Name im Film: ……………………………………………………………………
Beziehung mit Alex: ……………………………………………………………
Charakter: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Richtiger Name: …………………………………………………………………
Name im Film: ……………………………………………………………………
Beziehung mit Alex: ……………………………………………………………
Charakter: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Kapitel 3 und 4: 10 Jahre später


-

Was passiert am 7. Oktober 1989? ……………………………………………………………………………………………………………………………

Die Demonstration ( demonstrieren = manifester)

Warum demonstrieren sie? / Dlaczego demonstrowali?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

-

Wie reagiert die Polizei? / Jak zareagowała policja?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


Was ist denn los mit der Mutter?/ Co się stało matce?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4
Kapitel 5-8: die Mutter im Koma
Andere Protagonisten:
Name:....................................................................................................................................
Beruf: :.................................................................................................................................
Verbindung mit Alex: :......................................................................................................
……….......................................................................................................................... ...............
.
Name:....................................................................................................................................
Beruf: :.................................................................................................................................
Verbindung mit Alex: :......................................................................................................
……….......................................................................................................................... ................

Name:....................................................................................................................................
Beruf: :.................................................................................................................................
Verbindung mit Alex: :......................................................................................................
……….......................................................................................................................... ................

 Welches Ereignis findet statt? (Jakie wydarzenie miało miejsce?)
…………………………………………………………………………


Wie heißt der erste Bundeskanzler?(Jak nazywał się ówczesny kanclerz?
………………………………………………………………



Was ändert nach dem Mauerfall? (Co zmieniło się po upadku muru?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5
Kapitel 9-11: Aufwacht der Mutter


Auf dem Filmplakat ist die Webseite www.79qmDDR.de geschrieben. Was kann deiner Meinung nach
79qm bedeuten?/ Na plakacie filmowycm mamy podaną stronę www.79qmDDR.de . Co oznacza 79qm ? Jak

myślicie ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Was für Änderungen macht Alex für seine Mutter? / Jakich zmian dokonał Alex dla swojej mamy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Ist Ariane einverstanden? Czy Arine się z tym zgadzała?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………



An ihrer Stelle, wärest du einverstanden? Warum? A co ty byś zrobiła/zrobił na jej miejscu?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Welches Problem hat Alex? …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oto kilka produktów z 80lat, wg filmu, które są produktami WSCHODU, a które ZACHODU?

Kapitel 12-15 : Geburtstag der Mutter


Welches Ereignis findet statt? /Co się wtedy odbywało?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………



Was passiert während Christianes Geburtstag? (Co niespodziewanego wydarzyło się podczas urodzin?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Was machen sie mit dem Geld? (Co zrobili z pieniędzmi?) ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 Was machen Alex und Denis?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………


Was bedeuten diese Buchstaben [litery] (AK)? Was ist es?

6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….....................................................................................................

Kapitel 16- 17: Begegnung mit dem Vater
 Wen sieht Ariane in Burger King?/ Kogo zobaczyła Ariane w Burger King’u?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Wie kann man diesen Plan mit dem Titel verbinden [połączyć]?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

 In den Nachrichten von Denis, auf welchem Grund fahren
die Leute nach Osten?/ Jaki powód przyjazdu ludzi z zachodu na

wschód podał w wiadomościach Denis?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7
Kapitel 18- 23: das Ende


Warum ist der Vater verschwunden? / Dlaczego
ojciec zniknął z życia rodziny?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Wen trifft Alex im Taxi? / Kogo spotkał Alex w
taxówce?
…………………………………………………………………………………………



Mit wem wurde die letzte [ostatnia] Aktuelle
Kamera gedreht[nakręcona]? Was ist das Thema dieser Kamera (Co było tematem ostatniego wydania)?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………



Was passiert am Ende? (co się wydarzyło na końcu?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8
So eine Unordnung!

Przy pomocy zdjęć znajdź prawidłowy przebieg akcji
filmu :
1. Die Familie macht einen Ausflug zur Datsche. Die
Mutter sagt die Wahrheit über den Vater.
2. Die Mutter wacht aus dem Koma auf und darf nach
Hause zurück.
3.Alex und Ariane sehen den Kosmonauten, Siegmund
Jähn, im Fernsehen. Mutter spricht mit zwei STASIMännern, die Informationen über ihren Mann haben
möchten.
4. Die Mauer fällt. Es gibt keine deutsch-deutsche
Grenze mehr.
5. Lara sagt der Mutter die Wahrheit: dass die Mauer
gefallen ist, dass es die DDR nicht mehr gibt.
6. Alex und sein Freund Denis räumen Mutters
Schlafzimmer um. Die Mutter darf nämlich nichts vom
Mauerfall merken.
7. Mutter geht aus der Wohnung hinaus und sieht die
Statur von Lenin, die fliegt.
8. Alex sucht im Supermarkt und in den Mülltonnen
nach Ostprodukten (Gurken, Kaffee).
9. Die Mutter kommt nach acht Wochen in einer
Psycho-Klinik nach Hause zurück, sie wirft alle Sachen
vom Vater weg und wird aktives Mitglied der Partei.
Sie engagiert sich für ihr kommunistisches Vaterland.
10. Alex verliebt sich in Lara.
11. Zehn Jahre später : Während die DDR ihre 40
Jahre feiert, ist Alex auf einer Demo, er lernt Lara
kennen und wird von den Vopos verhaftet. Alex sieht
seine Mutter, die in Ohnmacht fällt, leider kann er ihr
nicht helfen.
12. Die Mutter liegt im Koma.
13. Alex besucht seinen Vater, der in Westberlin lebt.
14. Die Mutter stirbt (= ist tot) und die Familie streut
ihre Asche über Berlin.
15. Alex’ Vater besucht die Mutter im Krankenhaus.
16. Alle feiern Mutters Geburtstag. Die Mutter
schaut aus dem Fenster und sieht eine Coca-ColaWerbung.

9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Filmkritiken von Jugendlichen
Und nun schreib deine Kritik (5 Sätze) / Napisz 5 zdań recenzujących film.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Katarzyna Pluta

Zbiór
ZbiórZbiór
Wiederholungstest kl.3 pp
Wiederholungstest kl.3 ppWiederholungstest kl.3 pp
Wiederholungstest kl.3 ppKatarzyna Pluta
 
Julka i przemek
Julka i przemekJulka i przemek
Julka i przemek
Katarzyna Pluta
 
Monuments in sosnowiec
Monuments in sosnowiecMonuments in sosnowiec
Monuments in sosnowiec
Katarzyna Pluta
 
Zadania realizacja w projekcie 5.05
Zadania  realizacja w projekcie 5.05Zadania  realizacja w projekcie 5.05
Zadania realizacja w projekcie 5.05Katarzyna Pluta
 
Sosnowiec1
Sosnowiec1Sosnowiec1
Sosnowiec1
Katarzyna Pluta
 
Zadania realizacja w projekcie
Zadania  realizacja w projekcieZadania  realizacja w projekcie
Zadania realizacja w projekcieKatarzyna Pluta
 
Plan wizyty w polsce uczniowie
Plan wizyty w polsce  uczniowiePlan wizyty w polsce  uczniowie
Plan wizyty w polsce uczniowieKatarzyna Pluta
 
Deutsch, ich liebe es - zadania projektowe
Deutsch, ich liebe es - zadania projektoweDeutsch, ich liebe es - zadania projektowe
Deutsch, ich liebe es - zadania projektoweKatarzyna Pluta
 
Powtórka i zdania komunikacyjne 1-10
Powtórka i  zdania komunikacyjne 1-10Powtórka i  zdania komunikacyjne 1-10
Powtórka i zdania komunikacyjne 1-10Katarzyna Pluta
 
Krankheit. nazwy i rady - arbeitsblatt
Krankheit.  nazwy i rady - arbeitsblattKrankheit.  nazwy i rady - arbeitsblatt
Krankheit. nazwy i rady - arbeitsblattKatarzyna Pluta
 

Mehr von Katarzyna Pluta (20)

Zbiór
ZbiórZbiór
Zbiór
 
Wiederholungstest kl.3 pp
Wiederholungstest kl.3 ppWiederholungstest kl.3 pp
Wiederholungstest kl.3 pp
 
Londyn
LondynLondyn
Londyn
 
Julka i przemek
Julka i przemekJulka i przemek
Julka i przemek
 
Monuments in sosnowiec
Monuments in sosnowiecMonuments in sosnowiec
Monuments in sosnowiec
 
Zadania realizacja w projekcie 5.05
Zadania  realizacja w projekcie 5.05Zadania  realizacja w projekcie 5.05
Zadania realizacja w projekcie 5.05
 
Sosnowiec1
Sosnowiec1Sosnowiec1
Sosnowiec1
 
Zadania realizacja w projekcie
Zadania  realizacja w projekcieZadania  realizacja w projekcie
Zadania realizacja w projekcie
 
Plan wizyty w polsce uczniowie
Plan wizyty w polsce  uczniowiePlan wizyty w polsce  uczniowie
Plan wizyty w polsce uczniowie
 
Dinozaury
DinozauryDinozaury
Dinozaury
 
Deutsch, ich liebe es - zadania projektowe
Deutsch, ich liebe es - zadania projektoweDeutsch, ich liebe es - zadania projektowe
Deutsch, ich liebe es - zadania projektowe
 
Wiederholungstest kopia
Wiederholungstest  kopiaWiederholungstest  kopia
Wiederholungstest kopia
 
Thema19.03
Thema19.03Thema19.03
Thema19.03
 
Thema
ThemaThema
Thema
 
Thema
ThemaThema
Thema
 
Powtórka i zdania komunikacyjne 1-10
Powtórka i  zdania komunikacyjne 1-10Powtórka i  zdania komunikacyjne 1-10
Powtórka i zdania komunikacyjne 1-10
 
Krankheit. nazwy i rady - arbeitsblatt
Krankheit.  nazwy i rady - arbeitsblattKrankheit.  nazwy i rady - arbeitsblatt
Krankheit. nazwy i rady - arbeitsblatt
 
Wiederholung test
Wiederholung test Wiederholung test
Wiederholung test
 
Wiederholungstetst
WiederholungstetstWiederholungstetst
Wiederholungstetst
 
Webquest
WebquestWebquest
Webquest
 

Good bye lenin'1

 • 1. In der Gruppe sind : 1. 2. 3. 1
 • 2. Das Plakat Informacje do poniższego zadania należy znaleźć przy pomocy Internetu i własnej pamięci Der Titel (tytuł) :……………………………………………………………………………………………………………… Der Regisseur : ……………………………………………………………………………………………………………………… Die Hauptdarsteller (główni aktorzy): ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Ort der Handlung : ……………………………………………………………………………………………………………… Webseite des Films : …………………………………………………………………………………………………………… Hauptfarbe (główny kolor plakatu): ……………………………………………………………………………… Deiner Meinung nach, warum diese Farbe? …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Verbindung zwischen den 2 Darstellern? (Jakie związek/polaczenie/pokrewieństwo jest między dwojgiem głównych bohaterów)……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LENIN Wer war es?/ Kto to jest? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… H. Kohl – Lenin – E. Honecker 1. Bundeskanzler – Parteichef der DDR – Gründer der Sowjetunion Die DDR - - Wie nennt man die Siegermächte, die Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg in vier Zonen teilten ?/ Jak nazywałay się siły zwycięskie po II Wojnie Światowej, które dokonały podziału Niemiec na 4 strefy wpływów? ……………………………………… Wie nannte man die einzige Partei der DDR ? (Jak nazywała się jedyna partia NRD?) ……………………………………… Wie nannte man die Polizei, die an der Mauer auf die Flüchtlinge schoss? (Jak nazywała się policja, która strzegąc Muru Berlińskiego, niejednokrotnie zabijając uciekinierów? )……………………………………… Wie hieß der letzte Parteichef der DDR?(Jak się nazywał przewodniczący partii NRD?) ……………………………………… Wie nannten die Westdeutschen die Ostdeutschen ? (Jak zachodni Niemcy nazywali tych ze wschodu?) ……………………………………… Wie nannten die Ostdeutschen die Westdeutschen ?(patrząc na poprzednie pytanie zrozumiesz ;) ) ……………………………………… Wie nannte man den Konflikt zwischen dem Kommunismus und dem Kapitalismus ? (Jak nazywamy konfilt między Zachodem a wschodnią Europą?) ……………………………………… Wie heißt einer der Begründer des Kommunismus? (Jak mówiło się na obywatela w komunistycznym państwie?) ……………………………………… 2
 • 3. - Am 3.Oktober feiern die Deutschen die……………………………………………. Es ist der Tag der deutschen ……………………………………. (3 października Niemcy świętują…………………………………………………………. . Jest to Dzień Jedności Narodowej. Der Vorspann: Wprowadzenie/Czołówka  Im Vorspann ist alles mit Kommunismus assoziiert. Zitiere einige Elemente! – W czołówce filmu widać przedmioty/osoby/które kojarzymy z komunizmem. Podaj własne! - …………………………………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Kapitel 1 und 2: Die Kindheit von Alex  Was passiert in der DDR im Jahre 1978?/ Co się stało w NRD w 1978 roku? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Warum kommt die Stasi zur Alex ‘Familie?/ Dlaczego ‘Stasi’ przyszła do rodziny Alexa? ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………  Wer sind diese Kinder? Was passiert? (Kim są dzieci ze zdjęcia?) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………  Was kannst du über die Mutter sagen?/ (Czym zajmowała się matka Alexa?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 3
 • 4. Die Protagonisten Richtiger Name:………………………………………………………………… Name im Film: …………………………………………………………………… Charakter: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Richtiger Name: ………………………………………………………………… Name im Film: …………………………………………………………………… Beziehung mit Alex: …………………………………………………………… Charakter: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Richtiger Name: ………………………………………………………………… Name im Film: …………………………………………………………………… Beziehung mit Alex: …………………………………………………………… Charakter: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Kapitel 3 und 4: 10 Jahre später   - Was passiert am 7. Oktober 1989? …………………………………………………………………………………………………………………………… Die Demonstration ( demonstrieren = manifester) Warum demonstrieren sie? / Dlaczego demonstrowali? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Wie reagiert die Polizei? / Jak zareagowała policja? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………  Was ist denn los mit der Mutter?/ Co się stało matce? …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
 • 5. Kapitel 5-8: die Mutter im Koma Andere Protagonisten: Name:.................................................................................................................................... Beruf: :................................................................................................................................. Verbindung mit Alex: :...................................................................................................... ……….......................................................................................................................... ............... . Name:.................................................................................................................................... Beruf: :................................................................................................................................. Verbindung mit Alex: :...................................................................................................... ……….......................................................................................................................... ................ Name:.................................................................................................................................... Beruf: :................................................................................................................................. Verbindung mit Alex: :...................................................................................................... ……….......................................................................................................................... ................  Welches Ereignis findet statt? (Jakie wydarzenie miało miejsce?) …………………………………………………………………………  Wie heißt der erste Bundeskanzler?(Jak nazywał się ówczesny kanclerz? ………………………………………………………………  Was ändert nach dem Mauerfall? (Co zmieniło się po upadku muru? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
 • 6. Kapitel 9-11: Aufwacht der Mutter  Auf dem Filmplakat ist die Webseite www.79qmDDR.de geschrieben. Was kann deiner Meinung nach 79qm bedeuten?/ Na plakacie filmowycm mamy podaną stronę www.79qmDDR.de . Co oznacza 79qm ? Jak myślicie ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Was für Änderungen macht Alex für seine Mutter? / Jakich zmian dokonał Alex dla swojej mamy? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Ist Ariane einverstanden? Czy Arine się z tym zgadzała? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  An ihrer Stelle, wärest du einverstanden? Warum? A co ty byś zrobiła/zrobił na jej miejscu? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Welches Problem hat Alex? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Oto kilka produktów z 80lat, wg filmu, które są produktami WSCHODU, a które ZACHODU? Kapitel 12-15 : Geburtstag der Mutter  Welches Ereignis findet statt? /Co się wtedy odbywało? ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………  Was passiert während Christianes Geburtstag? (Co niespodziewanego wydarzyło się podczas urodzin? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Was machen sie mit dem Geld? (Co zrobili z pieniędzmi?) ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………  Was machen Alex und Denis? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………  Was bedeuten diese Buchstaben [litery] (AK)? Was ist es? 6
 • 7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..................................................................................................... Kapitel 16- 17: Begegnung mit dem Vater  Wen sieht Ariane in Burger King?/ Kogo zobaczyła Ariane w Burger King’u? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Wie kann man diesen Plan mit dem Titel verbinden [połączyć]? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………  In den Nachrichten von Denis, auf welchem Grund fahren die Leute nach Osten?/ Jaki powód przyjazdu ludzi z zachodu na wschód podał w wiadomościach Denis? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
 • 8. Kapitel 18- 23: das Ende  Warum ist der Vater verschwunden? / Dlaczego ojciec zniknął z życia rodziny? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  Wen trifft Alex im Taxi? / Kogo spotkał Alex w taxówce? …………………………………………………………………………………………  Mit wem wurde die letzte [ostatnia] Aktuelle Kamera gedreht[nakręcona]? Was ist das Thema dieser Kamera (Co było tematem ostatniego wydania)? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………  Was passiert am Ende? (co się wydarzyło na końcu?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
 • 9. So eine Unordnung! Przy pomocy zdjęć znajdź prawidłowy przebieg akcji filmu : 1. Die Familie macht einen Ausflug zur Datsche. Die Mutter sagt die Wahrheit über den Vater. 2. Die Mutter wacht aus dem Koma auf und darf nach Hause zurück. 3.Alex und Ariane sehen den Kosmonauten, Siegmund Jähn, im Fernsehen. Mutter spricht mit zwei STASIMännern, die Informationen über ihren Mann haben möchten. 4. Die Mauer fällt. Es gibt keine deutsch-deutsche Grenze mehr. 5. Lara sagt der Mutter die Wahrheit: dass die Mauer gefallen ist, dass es die DDR nicht mehr gibt. 6. Alex und sein Freund Denis räumen Mutters Schlafzimmer um. Die Mutter darf nämlich nichts vom Mauerfall merken. 7. Mutter geht aus der Wohnung hinaus und sieht die Statur von Lenin, die fliegt. 8. Alex sucht im Supermarkt und in den Mülltonnen nach Ostprodukten (Gurken, Kaffee). 9. Die Mutter kommt nach acht Wochen in einer Psycho-Klinik nach Hause zurück, sie wirft alle Sachen vom Vater weg und wird aktives Mitglied der Partei. Sie engagiert sich für ihr kommunistisches Vaterland. 10. Alex verliebt sich in Lara. 11. Zehn Jahre später : Während die DDR ihre 40 Jahre feiert, ist Alex auf einer Demo, er lernt Lara kennen und wird von den Vopos verhaftet. Alex sieht seine Mutter, die in Ohnmacht fällt, leider kann er ihr nicht helfen. 12. Die Mutter liegt im Koma. 13. Alex besucht seinen Vater, der in Westberlin lebt. 14. Die Mutter stirbt (= ist tot) und die Familie streut ihre Asche über Berlin. 15. Alex’ Vater besucht die Mutter im Krankenhaus. 16. Alle feiern Mutters Geburtstag. Die Mutter schaut aus dem Fenster und sieht eine Coca-ColaWerbung. 9
 • 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Filmkritiken von Jugendlichen Und nun schreib deine Kritik (5 Sätze) / Napisz 5 zdań recenzujących film. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10