SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
USER MANUAL
GEBRUIKSHANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSHINWEISE
KITE IBIS ED
UNCONDITIONAL PERFORMANCE
ENG
WARRANTY
IBIS ED – 30 year warranty
IN THE BOX
•	 	Binoculars
•	 	Case
•	 	 Carrying strap for binoculars
•	 	 Carrying strap for case
•	 	 Protective lens caps
•	 	 Warranty card
THE IBIS ED
1.		eyecups
2.		 diopter adjustment wheel
3.		 eyelets for carrying strap
4.		 focusing wheel
5.		 tripod adaption socket
6.		 objective protection caps
7.		 ocular protection cap
ATTACHING THE CARRYING STRAP
ADJUSTING THE EYECUPS FOR USE WITH AND WITHOUT SPECTACLES
Turn the eyecup counterclockwise (down) for observation without spectacles.
Turn the eyecups clockwise (up) for observation with spectacles.
Attention The IBIS ED eyecups can be removed for easy cleaning or replacing.
Turn the eyecup counterclockwise to remove it.
New eyecups can be obtained with your authorized KITE dealer if you should need a new eyecup.
ADJUSTMENT OF INTERPUPILLARY DISTANCE
To see a single round image, turn the two halves of the binoculars until no irritating shadows
can be seen.
ADJUSTMENT OF FOCUSING
By turning the focusing wheel you can focus any object sharply from closeby to infinity.
DIOPTRIC COMPENSATION
To achieve optimal image quality, the possibly varying visual acuity between the left and right eye
must be corrected.
Use without eyeglasses and equal acuity of both eyes, or with eyeglasses.
Place the diopter adjustment wheel in the middle position.
Use without eyeglasses and varying acuity.
1.	Look through the left ocular with your left eye and turn the focusing wheel to focus sharply
	 on a selected object.
2.	Now look at the same object through the right ocular with your right eye and again create
	 a sharp image of this object by turning the diopter adjustment wheel only.
	 Now the dioptric correction has been set for your particular visual acuity.
Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
BELGIUM
www.kiteoptics.com
+32 50 69 23 19
	
7x42
	
8x42
	
10x42
	
8.5x50
	
10x50
	
12x50
Magnification
	
7
	
8
	
10
	
8.5
	
10
	
12
Objective
lens
diameter
(mm)
	
42
	
42
	
42
	
50
	
50
	
50
Exit
pupil
(mm)
	
6
	
5.25
	
4.2
	
5.88
	
5
	
4.16
Min.
close
focus
(m)
	
1.4
	
1.4
	
1.4
	
2.6
	
2.6
	
2.6
Field
of
view
(m/1000m)
	
128
	
126
	
114
	
102
	
102
	
99
Field
of
view
(degrees)
	
7.3
	
7.2
	
6.5
	
5.85
	
5.85
	
5.7
eye
relief
(mm)
	
19.5
	
17
	
17
	
17.5
	
19
	
16.4
interpupillary
distance
(mm)
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
Height
(mm)
	
148
	
148
	
148
	
175
	
175
	
175
max
width
(mm)
	
126
	
126
	
126
	
132
	
132
	
132
min
width
folded
(mm)
	
109
	
109
	
109
	
116
	
116
	
116
Weight
(g)
	
725
	
745
	
760
	
868
	
887
	
902
Twilight
factor
	
17.1
	
18.3
	
20.5
	
20.6
	
22.4
	
24.5
dioptric
compensation
(+/-)
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
waterproof
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
gas
filled
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
functional
temperature
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
light
transmisson
(%)
	
90
	
91
	
91
	
90
	
90
	
89
warranty
(years)
	
30
	
30
	
30
	
30
	
30
	
30
NL
GARANTIE
IBIS ED – 30 jaar garantie
INDE DOOS
•	 	Verrekijker
•	 	Tas
•	 	 Draagriem voor verrekijker
•	 	 Draagriem voor tas
•	 	lensbeschermers
•	 	Garantiekaart
DE IBIS ED
1.		 Oogdoppen
2.		Dioptriering
3.		 Ogen voor draagriem
4.		 Scherpstelwiel
5.		 Schroefdraad voor statiefaansluiting
6.		Objectiefkleppen
7.		Regenklep
AANBRENGEN VAN DE DRAAGRIEM
INSTELLEN VAN DE OOGDOPPEN VOOR GEBRUIK MET OF ZONDER BRIL
Draai de oogdoppen uit (tegenwijzerzin) voor observatie zonder bril.
Draai de oogdoppen in (wijzerzin) voor observatie met bril.
Opgelet! De oogdoppen van de IBIS ED kunnen afgeschroefd worden.
Dit voor gemakkelijke reiniging of vervanging van de oogdoppen.
Oogdoppen zijn afzonderlijk bij uw officiële KITE verdeler verkrijgbaar.
INSTELLEN VAN DE OOGAFSTAND.
Om één enkel rond beeld te zien moet u beide helften van de verrekijker zo ver uit elkaar trekken
of naar elkaar toe plooien, tot er geen storende schaduwen meer optreden.
INSTELLEN VAN DE BEELDSCHERPTE
Door aan het scherpstelwiel te draaien kunt u een scherp beeld bekomen van elk object
op 1-9m tot oneindig.
INSTELLEN VAN DE DIOPTRIE-CORRECTIE
Om een optimale beeldkwaliteit te bereiken moet het eventueel verschillende gezichtsvermogen
tussen het linker en het rechter oog worden gecompenseerd.
Gebruik zonder bril en gelijk gezichtsvermogen van beide ogen, of met bril:
De dioptriering in het midden laten staan.
Gebruik zonder bril en verschillend gezichtsvermogen van beide ogen:
1. Kijk met het linker oog door het linker oculair en stel scherp met het scherpstelwiel
	 op een gekozen object.
2.	Kijk nu met uw rechter oog door het rechter oculair, en stel scherp op hetzelfde object
	 aan de hand van de dioptriering.
Nu hebt u de dioptrie-correctie en de scherpte-instelling uitgevoerd.
Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
BELGIUM
www.kiteoptics.com
+32 50 69 23 19
	
7x42
	
8x42
	
10x42
	
8.5x50
	
10x50
	
12x50
Vergrotingsfactor
	
7
	
8
	
10
	
8.5
	
10
	
12
Objectieflens
diameter
(mm)
	
42
	
42
	
42
	
50
	
50
	
50
Uittredepupil
(mm)
	
6
	
5.25
	
4.2
	
5.88
	
5
	
4.16
Min.
Scherpstelafstand
(m)
	
1.4
	
1.4
	
1.4
	
2.6
	
2.6
	
2.6
breedte
gezichtsveld
(m/1000m)
	
128
	
126
	
114
	
102
	
102
	
99
breedte
gezichtsveld
(graden)
	
7.3
	
7.2
	
6.5
	
5.85
	
5.85
	
5.7
oogafstand
(mm)
	
19.5
	
17
	
17
	
17.5
	
19
	
16.4
interpupillaire
afstand
(mm)
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
hoogte
(mm)
	
148
	
148
	
148
	
175
	
175
	
175
max.
breedte
opengevouwen
(mm)
	
126
	
126
	
126
	
132
	
132
	
132
min.
Breedte
toegevouwen
(mm)
	
109
	
109
	
109
	
116
	
116
	
116
gewicht
(g)
	
725
	
745
	
760
	
868
	
887
	
902
schemergetal
	
17.1
	
18.3
	
20.5
	
20.6
	
22.4
	
24.5
dioptrie
compensatie
(+/-)
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
waterdicht
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
gasgevuld
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
functionele
temperatuur
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
licht
transmissie
(%)
	
90
	
91
	
91
	
90
	
90
	
89
garantie
(jaar)
	
30
	
30
	
30
	
30
	
30
	
30
FR
GARANTIE
IBIS ED – 30 ans de garantie
PRODUIT LIVRÉ
•	 	Jumelles
•	 	étui
•	 	 Courroie pour les jumelles
•	 	 Courroie pour l’étui
•	 	 Caches de protection lentilles
•	 	 Carte de garantie
LES IBIS ED
•	 	 Bonnettes oculaires
•	 	 Bague de correction dioptrique
•	 	 Oeillets pour la courroie
•	 	 Bague de mise au point
•	 	 Filet de raccord pour trépied
•	 	 Caches objectifs
•	 	 Cache oculaire
FIXATION DE LA COURROIE
RÉGLAGE DES BONNETTES OCULAIRES. UTILISATION AVEC ET SANS LUNETTES.
Faites tourner et sortez les bonnettes oculaires (dans le sens inverese des aiguilles d’une montre)
pour l’observation sans lunettes.
Faites tourner et rentrez les bonnettes oculaires (dans le sens des aiguilles d’une montre)
pour l’observation avec lunettes.
Attention Vous pouvez démonter les bonettes oculaires des IBIS ED
pour les nettoyer ou remplacer.
Tournez les bonnettes (dans le sens inverese des aiguilles d’une montre) pour les démonter.
Si vous en avez besoin, des nouvelles bonnettes oculaires sont disponibles
chez votre revendeur KITE
RÉGLAGE DE LA DISTANCE INTERPUPILLAIRE
Pour pouvoir obtenir une seule image circulaire, il faut que vous écartiez les deux lunettes de vos
jumelles jusqu’à ce que les ombres gênantes aient entièrement disparu.
RÉGLAGE DE LA NETTETÉ DE L’IMAGE
En tournant la bague de mise au point, vous avez la possibilité d’observer n’importe
quel objet avec la plus grand netteté de 1-9m à l’infini.
CORRECTION DIOPTRIQUE
Pour pouvoir obtenir une qualité irréprochable de l’image, il importe de compenser les différences
d’acuité visuelle entre l’oeil gauche et l’oeil droit.
Utilisation avec ou sans lunettes et avec une acuité visuelle identique pour les deux yeux:
La bague de correction dioptrique se place au centre.
Utilisation sans lunettes et avex une acuité visuelle variant d’un oeil à l’autre:
1. Regardez avec l’oeil gauche à travers l’oculaire gauche et réglez la netteté d’un objet déter	
	 miné à l’aide de la bague de mise au point.
2.	Maintenant regardez avex l’oeil droit à travers l’oculaire droit en fixant le même objet et faites 	
	 la mise au point en tournant la bague de correction dioptrique.
	 Maintenant la correction dioptrique et la mise au point sont accomplies pour vos yeux.
Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
BELGIUM
www.kiteoptics.com
+32 50 69 23 19
	
7x42
	
8x42
	
10x42
	
8.5x50
	
10x50
	
12x50
Grossissement
	
7
	
8
	
10
	
8.5
	
10
	
12
Diamètre
de
l’objectif
(mm)
	
42
	
42
	
42
	
50
	
50
	
50
Pupille
de
sortie
(mm)
	
6
	
5.25
	
4.2
	
5.88
	
5
	
4.16
distance
mise
au
point
min.
(m)
	
1.4
	
1.4
	
1.4
	
2.6
	
2.6
	
2.6
Champ
de
vision
(m/1000m)
	
128
	
126
	
114
	
102
	
102
	
99
Champ
de
vision
(degrés)
	
7.3
	
7.2
	
6.5
	
5.85
	
5.85
	
5.7
relief
oculaire
(mm)
	
19.5
	
17
	
17
	
17.5
	
19
	
16.4
distance
interpupillaire
(mm)
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
Hauteur
(mm)
	
148
	
148
	
148
	
175
	
175
	
175
largeur
max.
non-pliée
(mm)
	
126
	
126
	
126
	
132
	
132
	
132
largeur
min.
pliée
(mm)
	
109
	
109
	
109
	
116
	
116
	
116
Poids
(g)
	
725
	
745
	
760
	
868
	
887
	
902
Facteur
crépusculaire
	
17.1
	
18.3
	
20.5
	
20.6
	
22.4
	
24.5
compensation
dioptrique
(+/-)
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
étanche
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
rempli
à
l’azote
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
température
fonctionnelle
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
transmisson
de
lumière
(%)
	
90
	
91
	
91
	
90
	
90
	
89
garantie
	
30
	
30
	
30
	
30
	
30
	
30
DE
GARANTIE
IBIS ED – Garantie von 30Jahren
LIEFERUMFANG
•	 	Fernglas
•	 	Tasche
•	 	 Trageriemen für Fernglas
•	 	 Trageriemen für Tasche
•	 	Okularschutzdeckel
•	 	Garantiekarte
IBIS ED
1.		Okular-Augenmuscheln
2.		Dioptrierad
3.		 Ösen für Trageriemen
4.		 Fokussierrad
5.		Stativanschlussgewindes
6.		Objectivschutzdeckel
7.		Regenschutzdecke
ANBRINGEN DES TRAGRIEMENS
EINSTELLEN DER AUGENMUSCHELN. VERWENDUNG MIT UND OHNE BRILLE
Drehen Sie beide Augenmuscheln im Gegenuhrzeigersinn, für die Beobachtung ohne Brille.
Drehen Sie beide Augenmuscheln im Uhrzeigersinn, für die Beobachtung mit Brille.
Achtung! Die Augenmuschel das IBIS ED ist komplette abschraubbar für
die einfache Reinigung oder Austausch.
Drehen Sie die Augenmuschel gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.Neue Augenmuscheln
erhalten Sie bei Ihrem KITE-Vertragshändler, falls Sie eine neue Augenmuschel benötigen.
EINSTELLUNG DES AUGENABSTANDES
Um ein einziges rundes Bild zu sehen, müssen Sie beide Fernglashälften so weit knicken,
bis keine störenden Schatten mehr auftreten.
EINSTELLUNG DES AUGENABSTANDES
Um ein einziges rundes Bild zu sehen, müssen Sie beide Fernglashälften so weit knicken,
bis keine störenden Schatten mehr auftreten.
EINSTELLEN DER DIOPTRIENAUSGLEICH
Um optimale Bildqualität zu erreichen, muss die eventuell unterschiedliche Sehkraft zwischen
dem linken und dem rechten Auge ausgeglichen werden.
Verwendung ohne Brille und gleicher Sehkraft beider Augen, oder mit Brille:
Das Dioptrierad in die Mittelstellung bringen.
Verwendung ohne Brille und unterschiedlicher Sehkraft beider Augen:
1. Blicken Sie mit dem linken Auge durch das linke Okular und stellen Sie mit dem
	 Fokussierrad die Bildschärfe eines ausgewählten Objektes ein.
2.	Blicken Sie nun mit dem rechten Auge durch das rechte Okular auf das selbe Objekt
	 und stellen sie mit dem Dioptrierad auf optimale Bildschärfe ein.
	 Dioptrieausgleich und Scharfeinstellung ist somit für Sie durchgeführt.
Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
BELGIUM
www.kiteoptics.com
+32 50 69 23 19
	
7x42
	
8x42
	
10x42
	
8.5x50
	
10x50
	
12x50
Vergrößerung
	
7
	
8
	
10
	
8.5
	
10
	
12
Objektiv
durchmesser
(mm)
	
42
	
42
	
42
	
50
	
50
	
50
Austrittspupillen
(mm)
	
6
	
5.25
	
4.2
	
5.88
	
5
	
4.16
kürzeste
Einstellentfernung
(m)
	
1.4
	
1.4
	
1.4
	
2.6
	
2.6
	
2.6
Sehfeld
(m
/
1000m)
	
128
	
126
	
114
	
102
	
102
	
99
Sehfeld
(Grad)
	
7.3
	
7.2
	
6.5
	
5.85
	
5.85
	
5.7
Austrittspupillenabstand
(mm)
	
19.5
	
17
	
17
	
17.5
	
19
	
16.4
Pupillenabstand
(mm)
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
	
73-55
Höhe
(mm)
	
148
	
148
	
148
	
175
	
175
	
175
maximale
Breite
(mm)
	
126
	
126
	
126
	
132
	
132
	
132
min
Breite
gefaltet
(mm)
	
109
	
109
	
109
	
116
	
116
	
116
Gewicht
(g)
	
725
	
745
	
760
	
868
	
887
	
902
Dämmerungsfaktor
	
17.1
	
18.3
	
20.5
	
20.6
	
22.4
	
24.5
dioptrische
Kompensation
(+/-)
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
wasserdicht
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
Gas
gefüllt
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
	
yes
Funktionstemperatur
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
	
-25°C
/
55°C
Lichttransmission
(%)
	
90
	
91
	
91
	
90
	
90
	
89
Garantie
	
30
	
30
	
30
	
30
	
30
	
30

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Instructions BUSHNELL Legend Ultra HD Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Legend Ultra HD Binoculars | Optics TradeInstructions BUSHNELL Legend Ultra HD Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Legend Ultra HD Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions MINOX BL 56mm | Optics Trade
Instructions MINOX BL 56mm | Optics TradeInstructions MINOX BL 56mm | Optics Trade
Instructions MINOX BL 56mm | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Kite Optics Compact | Optics Trade
Instruction Manual | Kite Optics Compact | Optics TradeInstruction Manual | Kite Optics Compact | Optics Trade
Instruction Manual | Kite Optics Compact | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions BUSHNELL Trophy XLT Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Trophy XLT Binoculars | Optics TradeInstructions BUSHNELL Trophy XLT Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Trophy XLT Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions DOCTER®B/CF | Optics Trade
Instructions DOCTER®B/CF | Optics TradeInstructions DOCTER®B/CF | Optics Trade
Instructions DOCTER®B/CF | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions MINOX BV Series | Optics Trade
Instructions MINOX BV Series | Optics TradeInstructions MINOX BV Series | Optics Trade
Instructions MINOX BV Series | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions ZEISS 20x60 S Binoculars | Optics Trade
Instructions ZEISS 20x60 S Binoculars | Optics TradeInstructions ZEISS 20x60 S Binoculars | Optics Trade
Instructions ZEISS 20x60 S Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions MINOX BL Series | Optics Trade
Instructions MINOX BL Series | Optics TradeInstructions MINOX BL Series | Optics Trade
Instructions MINOX BL Series | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Celestron UpClose Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron UpClose Binoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron UpClose Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron UpClose Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Celestron Nature DX Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Nature DX Binoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron Nature DX Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Nature DX Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions MINOX MD 62 Series | Optics Trade
Instructions MINOX MD 62 Series | Optics TradeInstructions MINOX MD 62 Series | Optics Trade
Instructions MINOX MD 62 Series | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions BUSHNELL Bear Grylls Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Bear Grylls Binoculars | Optics TradeInstructions BUSHNELL Bear Grylls Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Bear Grylls Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction manual | Kowa BD56 Prominar | Optics Trade
Instruction manual | Kowa BD56 Prominar | Optics TradeInstruction manual | Kowa BD56 Prominar | Optics Trade
Instruction manual | Kowa BD56 Prominar | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction manual | Noblex B/GA Binoculars | Optics Trade
Instruction manual | Noblex B/GA Binoculars | Optics TradeInstruction manual | Noblex B/GA Binoculars | Optics Trade
Instruction manual | Noblex B/GA Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions BUSHNELL Nature View Spotting Scope | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Nature View Spotting Scope | Optics TradeInstructions BUSHNELL Nature View Spotting Scope | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Nature View Spotting Scope | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions UWA eyepiece astro | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece astro | Optics TradeInstructions UWA eyepiece astro | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece astro | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions UWA eyepiece mono | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece mono | Optics TradeInstructions UWA eyepiece mono | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece mono | Optics Trade
Optics-Trade
 
Catalog DOERR Danubia | Optics Trade | 2015
Catalog DOERR Danubia | Optics Trade | 2015Catalog DOERR Danubia | Optics Trade | 2015
Catalog DOERR Danubia | Optics Trade | 2015
Optics-Trade
 
Instructions MEOPTA MeoStar S1 75 Spotting Scope | Optics Trade
Instructions MEOPTA MeoStar S1 75 Spotting Scope | Optics TradeInstructions MEOPTA MeoStar S1 75 Spotting Scope | Optics Trade
Instructions MEOPTA MeoStar S1 75 Spotting Scope | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction manual | Noblex Advanced Binoculars | Optics Trade
Instruction manual | Noblex Advanced Binoculars | Optics TradeInstruction manual | Noblex Advanced Binoculars | Optics Trade
Instruction manual | Noblex Advanced Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 

Was ist angesagt? (20)

Instructions BUSHNELL Legend Ultra HD Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Legend Ultra HD Binoculars | Optics TradeInstructions BUSHNELL Legend Ultra HD Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Legend Ultra HD Binoculars | Optics Trade
 
Instructions MINOX BL 56mm | Optics Trade
Instructions MINOX BL 56mm | Optics TradeInstructions MINOX BL 56mm | Optics Trade
Instructions MINOX BL 56mm | Optics Trade
 
Instruction Manual | Kite Optics Compact | Optics Trade
Instruction Manual | Kite Optics Compact | Optics TradeInstruction Manual | Kite Optics Compact | Optics Trade
Instruction Manual | Kite Optics Compact | Optics Trade
 
Instructions BUSHNELL Trophy XLT Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Trophy XLT Binoculars | Optics TradeInstructions BUSHNELL Trophy XLT Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Trophy XLT Binoculars | Optics Trade
 
Instructions DOCTER®B/CF | Optics Trade
Instructions DOCTER®B/CF | Optics TradeInstructions DOCTER®B/CF | Optics Trade
Instructions DOCTER®B/CF | Optics Trade
 
Instructions MINOX BV Series | Optics Trade
Instructions MINOX BV Series | Optics TradeInstructions MINOX BV Series | Optics Trade
Instructions MINOX BV Series | Optics Trade
 
Instructions ZEISS 20x60 S Binoculars | Optics Trade
Instructions ZEISS 20x60 S Binoculars | Optics TradeInstructions ZEISS 20x60 S Binoculars | Optics Trade
Instructions ZEISS 20x60 S Binoculars | Optics Trade
 
Instructions MINOX BL Series | Optics Trade
Instructions MINOX BL Series | Optics TradeInstructions MINOX BL Series | Optics Trade
Instructions MINOX BL Series | Optics Trade
 
Instruction Manual | Celestron UpClose Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron UpClose Binoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron UpClose Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron UpClose Binoculars | Optics Trade
 
Instruction Manual | Celestron Nature DX Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Nature DX Binoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron Nature DX Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Nature DX Binoculars | Optics Trade
 
Instructions MINOX MD 62 Series | Optics Trade
Instructions MINOX MD 62 Series | Optics TradeInstructions MINOX MD 62 Series | Optics Trade
Instructions MINOX MD 62 Series | Optics Trade
 
Instructions BUSHNELL Bear Grylls Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Bear Grylls Binoculars | Optics TradeInstructions BUSHNELL Bear Grylls Binoculars | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Bear Grylls Binoculars | Optics Trade
 
Instruction manual | Kowa BD56 Prominar | Optics Trade
Instruction manual | Kowa BD56 Prominar | Optics TradeInstruction manual | Kowa BD56 Prominar | Optics Trade
Instruction manual | Kowa BD56 Prominar | Optics Trade
 
Instruction manual | Noblex B/GA Binoculars | Optics Trade
Instruction manual | Noblex B/GA Binoculars | Optics TradeInstruction manual | Noblex B/GA Binoculars | Optics Trade
Instruction manual | Noblex B/GA Binoculars | Optics Trade
 
Instructions BUSHNELL Nature View Spotting Scope | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Nature View Spotting Scope | Optics TradeInstructions BUSHNELL Nature View Spotting Scope | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Nature View Spotting Scope | Optics Trade
 
Instructions UWA eyepiece astro | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece astro | Optics TradeInstructions UWA eyepiece astro | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece astro | Optics Trade
 
Instructions UWA eyepiece mono | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece mono | Optics TradeInstructions UWA eyepiece mono | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece mono | Optics Trade
 
Catalog DOERR Danubia | Optics Trade | 2015
Catalog DOERR Danubia | Optics Trade | 2015Catalog DOERR Danubia | Optics Trade | 2015
Catalog DOERR Danubia | Optics Trade | 2015
 
Instructions MEOPTA MeoStar S1 75 Spotting Scope | Optics Trade
Instructions MEOPTA MeoStar S1 75 Spotting Scope | Optics TradeInstructions MEOPTA MeoStar S1 75 Spotting Scope | Optics Trade
Instructions MEOPTA MeoStar S1 75 Spotting Scope | Optics Trade
 
Instruction manual | Noblex Advanced Binoculars | Optics Trade
Instruction manual | Noblex Advanced Binoculars | Optics TradeInstruction manual | Noblex Advanced Binoculars | Optics Trade
Instruction manual | Noblex Advanced Binoculars | Optics Trade
 

Ähnlich wie Instruction Manual | Kite Optics Ibis ED | Optics Trade

Instructions MINOX BF Series | Optics Trade
Instructions MINOX BF Series | Optics TradeInstructions MINOX BF Series | Optics Trade
Instructions MINOX BF Series | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions MINOX MD 50 Series | Optics Trade
Instructions MINOX MD 50 Series | Optics TradeInstructions MINOX MD 50 Series | Optics Trade
Instructions MINOX MD 50 Series | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions MINOX BD-BR 24mm, 25mm | Optics Trade
Instructions MINOX BD-BR 24mm, 25mm | Optics TradeInstructions MINOX BD-BR 24mm, 25mm | Optics Trade
Instructions MINOX BD-BR 24mm, 25mm | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction manual | Noblex NS 8-24x50 ED Spotting Scope | Optics Trade
Instruction manual | Noblex NS 8-24x50 ED Spotting Scope | Optics TradeInstruction manual | Noblex NS 8-24x50 ED Spotting Scope | Optics Trade
Instruction manual | Noblex NS 8-24x50 ED Spotting Scope | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions MINOX BD 7x28 IF | Optics Trade
Instructions MINOX BD 7x28 IF | Optics TradeInstructions MINOX BD 7x28 IF | Optics Trade
Instructions MINOX BD 7x28 IF | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions UWA eyepiece bino | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece bino | Optics TradeInstructions UWA eyepiece bino | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece bino | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Celestron Cometron Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Cometron Binoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron Cometron Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Cometron Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Celestron TrailSeeker Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron TrailSeeker Binoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron TrailSeeker Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron TrailSeeker Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instructions BUSHNELL Elite Riflescope | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Elite Riflescope | Optics TradeInstructions BUSHNELL Elite Riflescope | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Elite Riflescope | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual & Warranty | Kite Optics Compact 8x23 | Optics Trade
Instruction Manual & Warranty | Kite Optics Compact 8x23 | Optics TradeInstruction Manual & Warranty | Kite Optics Compact 8x23 | Optics Trade
Instruction Manual & Warranty | Kite Optics Compact 8x23 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Celestron Oceana Monoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Oceana Monoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron Oceana Monoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Oceana Monoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction manual | Minox Rapid | Optics Trade
Instruction manual | Minox Rapid | Optics TradeInstruction manual | Minox Rapid | Optics Trade
Instruction manual | Minox Rapid | Optics Trade
Optics-Trade
 
Ratgeber für Gleitsichtbrillen
Ratgeber für GleitsichtbrillenRatgeber für Gleitsichtbrillen
Ratgeber für Gleitsichtbrillen
mySpexx
 
Trophy Binoculars Instruction Manual | Optics Trade
Trophy Binoculars Instruction Manual | Optics TradeTrophy Binoculars Instruction Manual | Optics Trade
Trophy Binoculars Instruction Manual | Optics Trade
Optics-Trade
 

Ähnlich wie Instruction Manual | Kite Optics Ibis ED | Optics Trade (14)

Instructions MINOX BF Series | Optics Trade
Instructions MINOX BF Series | Optics TradeInstructions MINOX BF Series | Optics Trade
Instructions MINOX BF Series | Optics Trade
 
Instructions MINOX MD 50 Series | Optics Trade
Instructions MINOX MD 50 Series | Optics TradeInstructions MINOX MD 50 Series | Optics Trade
Instructions MINOX MD 50 Series | Optics Trade
 
Instructions MINOX BD-BR 24mm, 25mm | Optics Trade
Instructions MINOX BD-BR 24mm, 25mm | Optics TradeInstructions MINOX BD-BR 24mm, 25mm | Optics Trade
Instructions MINOX BD-BR 24mm, 25mm | Optics Trade
 
Instruction manual | Noblex NS 8-24x50 ED Spotting Scope | Optics Trade
Instruction manual | Noblex NS 8-24x50 ED Spotting Scope | Optics TradeInstruction manual | Noblex NS 8-24x50 ED Spotting Scope | Optics Trade
Instruction manual | Noblex NS 8-24x50 ED Spotting Scope | Optics Trade
 
Instructions MINOX BD 7x28 IF | Optics Trade
Instructions MINOX BD 7x28 IF | Optics TradeInstructions MINOX BD 7x28 IF | Optics Trade
Instructions MINOX BD 7x28 IF | Optics Trade
 
Instructions UWA eyepiece bino | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece bino | Optics TradeInstructions UWA eyepiece bino | Optics Trade
Instructions UWA eyepiece bino | Optics Trade
 
Instruction Manual | Celestron Cometron Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Cometron Binoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron Cometron Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Cometron Binoculars | Optics Trade
 
Instruction Manual | Celestron TrailSeeker Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron TrailSeeker Binoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron TrailSeeker Binoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron TrailSeeker Binoculars | Optics Trade
 
Instructions BUSHNELL Elite Riflescope | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Elite Riflescope | Optics TradeInstructions BUSHNELL Elite Riflescope | Optics Trade
Instructions BUSHNELL Elite Riflescope | Optics Trade
 
Instruction Manual & Warranty | Kite Optics Compact 8x23 | Optics Trade
Instruction Manual & Warranty | Kite Optics Compact 8x23 | Optics TradeInstruction Manual & Warranty | Kite Optics Compact 8x23 | Optics Trade
Instruction Manual & Warranty | Kite Optics Compact 8x23 | Optics Trade
 
Instruction Manual | Celestron Oceana Monoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Oceana Monoculars | Optics TradeInstruction Manual | Celestron Oceana Monoculars | Optics Trade
Instruction Manual | Celestron Oceana Monoculars | Optics Trade
 
Instruction manual | Minox Rapid | Optics Trade
Instruction manual | Minox Rapid | Optics TradeInstruction manual | Minox Rapid | Optics Trade
Instruction manual | Minox Rapid | Optics Trade
 
Ratgeber für Gleitsichtbrillen
Ratgeber für GleitsichtbrillenRatgeber für Gleitsichtbrillen
Ratgeber für Gleitsichtbrillen
 
Trophy Binoculars Instruction Manual | Optics Trade
Trophy Binoculars Instruction Manual | Optics TradeTrophy Binoculars Instruction Manual | Optics Trade
Trophy Binoculars Instruction Manual | Optics Trade
 

Mehr von Optics-Trade

Technical Data | Swarovski NL Pure 52 | Optics Trade
Technical Data | Swarovski NL Pure 52 | Optics TradeTechnical Data | Swarovski NL Pure 52 | Optics Trade
Technical Data | Swarovski NL Pure 52 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Technical Data | Sig Sauer Easy6 BDX 1-6x24 | Optics Trade
Technical Data | Sig Sauer Easy6 BDX 1-6x24 | Optics TradeTechnical Data | Sig Sauer Easy6 BDX 1-6x24 | Optics Trade
Technical Data | Sig Sauer Easy6 BDX 1-6x24 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 650L | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 650L | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 650L | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 650L | Optics Trade
Optics-Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 635L | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 635L | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 635L | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 635L | Optics Trade
Optics-Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 650 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 650 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 650 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 650 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 635 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 635 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 635 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 635 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 335 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 335 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 335 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 335 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 325 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 325 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 325 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 325 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | ThermTec Wild Thermal Monoculars | Optics Trade
Instruction Manual | ThermTec Wild Thermal Monoculars | Optics TradeInstruction Manual | ThermTec Wild Thermal Monoculars | Optics Trade
Instruction Manual | ThermTec Wild Thermal Monoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Technical Data | ThermTec Hunt 335 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Hunt 335 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Hunt 335 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Hunt 335 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | ThermTec Hunt Thermal Clip-On Series | Optics Trade
Instruction Manual | ThermTec Hunt Thermal Clip-On Series | Optics TradeInstruction Manual | ThermTec Hunt Thermal Clip-On Series | Optics Trade
Instruction Manual | ThermTec Hunt Thermal Clip-On Series | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Steiner eRanger LRF 10x42 | Optics Trade
Instruction Manual | Steiner eRanger LRF 10x42 | Optics TradeInstruction Manual | Steiner eRanger LRF 10x42 | Optics Trade
Instruction Manual | Steiner eRanger LRF 10x42 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Flyer | Guide DN Series Handheld Digital Binoculars | Optics Trade
Flyer | Guide DN Series Handheld Digital Binoculars | Optics TradeFlyer | Guide DN Series Handheld Digital Binoculars | Optics Trade
Flyer | Guide DN Series Handheld Digital Binoculars | Optics Trade
Optics-Trade
 
Quick Start Guide | Guide TB Series | Optics Trade
Quick Start Guide | Guide TB Series | Optics TradeQuick Start Guide | Guide TB Series | Optics Trade
Quick Start Guide | Guide TB Series | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Pard FD1 Digital NV Front Attachment | Optics Trade
Instruction Manual | Pard FD1 Digital NV Front Attachment | Optics TradeInstruction Manual | Pard FD1 Digital NV Front Attachment | Optics Trade
Instruction Manual | Pard FD1 Digital NV Front Attachment | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | EOTech Vudu X 2-12x40 | Optics Trade
Instruction Manual | EOTech Vudu X 2-12x40 | Optics TradeInstruction Manual | EOTech Vudu X 2-12x40 | Optics Trade
Instruction Manual | EOTech Vudu X 2-12x40 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | EOTech Vudu X 1-6x24 | Optics Trade
Instruction Manual | EOTech Vudu X 1-6x24 | Optics TradeInstruction Manual | EOTech Vudu X 1-6x24 | Optics Trade
Instruction Manual | EOTech Vudu X 1-6x24 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Nightforce CFS 6-36x50 F1 | Optics Trade
Instruction Manual | Nightforce CFS 6-36x50 F1 | Optics TradeInstruction Manual | Nightforce CFS 6-36x50 F1 | Optics Trade
Instruction Manual | Nightforce CFS 6-36x50 F1 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Instruction Manual | Athlon Cronus Tactical G2 ED 7-42x60 | Optics Trade
Instruction Manual | Athlon Cronus Tactical G2 ED 7-42x60 | Optics TradeInstruction Manual | Athlon Cronus Tactical G2 ED 7-42x60 | Optics Trade
Instruction Manual | Athlon Cronus Tactical G2 ED 7-42x60 | Optics Trade
Optics-Trade
 
Insrtuction Manual | Swarovski CL Companion Habicht | Optics Trade
Insrtuction Manual | Swarovski CL Companion Habicht | Optics TradeInsrtuction Manual | Swarovski CL Companion Habicht | Optics Trade
Insrtuction Manual | Swarovski CL Companion Habicht | Optics Trade
Optics-Trade
 

Mehr von Optics-Trade (20)

Technical Data | Swarovski NL Pure 52 | Optics Trade
Technical Data | Swarovski NL Pure 52 | Optics TradeTechnical Data | Swarovski NL Pure 52 | Optics Trade
Technical Data | Swarovski NL Pure 52 | Optics Trade
 
Technical Data | Sig Sauer Easy6 BDX 1-6x24 | Optics Trade
Technical Data | Sig Sauer Easy6 BDX 1-6x24 | Optics TradeTechnical Data | Sig Sauer Easy6 BDX 1-6x24 | Optics Trade
Technical Data | Sig Sauer Easy6 BDX 1-6x24 | Optics Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 650L | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 650L | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 650L | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 650L | Optics Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 635L | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 635L | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 635L | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 635L | Optics Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 650 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 650 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 650 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 650 | Optics Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 635 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 635 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 635 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 635 | Optics Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 335 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 335 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 335 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 335 | Optics Trade
 
Technical Data | ThermTec Wild 325 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 325 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Wild 325 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Wild 325 | Optics Trade
 
Instruction Manual | ThermTec Wild Thermal Monoculars | Optics Trade
Instruction Manual | ThermTec Wild Thermal Monoculars | Optics TradeInstruction Manual | ThermTec Wild Thermal Monoculars | Optics Trade
Instruction Manual | ThermTec Wild Thermal Monoculars | Optics Trade
 
Technical Data | ThermTec Hunt 335 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Hunt 335 | Optics TradeTechnical Data | ThermTec Hunt 335 | Optics Trade
Technical Data | ThermTec Hunt 335 | Optics Trade
 
Instruction Manual | ThermTec Hunt Thermal Clip-On Series | Optics Trade
Instruction Manual | ThermTec Hunt Thermal Clip-On Series | Optics TradeInstruction Manual | ThermTec Hunt Thermal Clip-On Series | Optics Trade
Instruction Manual | ThermTec Hunt Thermal Clip-On Series | Optics Trade
 
Instruction Manual | Steiner eRanger LRF 10x42 | Optics Trade
Instruction Manual | Steiner eRanger LRF 10x42 | Optics TradeInstruction Manual | Steiner eRanger LRF 10x42 | Optics Trade
Instruction Manual | Steiner eRanger LRF 10x42 | Optics Trade
 
Flyer | Guide DN Series Handheld Digital Binoculars | Optics Trade
Flyer | Guide DN Series Handheld Digital Binoculars | Optics TradeFlyer | Guide DN Series Handheld Digital Binoculars | Optics Trade
Flyer | Guide DN Series Handheld Digital Binoculars | Optics Trade
 
Quick Start Guide | Guide TB Series | Optics Trade
Quick Start Guide | Guide TB Series | Optics TradeQuick Start Guide | Guide TB Series | Optics Trade
Quick Start Guide | Guide TB Series | Optics Trade
 
Instruction Manual | Pard FD1 Digital NV Front Attachment | Optics Trade
Instruction Manual | Pard FD1 Digital NV Front Attachment | Optics TradeInstruction Manual | Pard FD1 Digital NV Front Attachment | Optics Trade
Instruction Manual | Pard FD1 Digital NV Front Attachment | Optics Trade
 
Instruction Manual | EOTech Vudu X 2-12x40 | Optics Trade
Instruction Manual | EOTech Vudu X 2-12x40 | Optics TradeInstruction Manual | EOTech Vudu X 2-12x40 | Optics Trade
Instruction Manual | EOTech Vudu X 2-12x40 | Optics Trade
 
Instruction Manual | EOTech Vudu X 1-6x24 | Optics Trade
Instruction Manual | EOTech Vudu X 1-6x24 | Optics TradeInstruction Manual | EOTech Vudu X 1-6x24 | Optics Trade
Instruction Manual | EOTech Vudu X 1-6x24 | Optics Trade
 
Instruction Manual | Nightforce CFS 6-36x50 F1 | Optics Trade
Instruction Manual | Nightforce CFS 6-36x50 F1 | Optics TradeInstruction Manual | Nightforce CFS 6-36x50 F1 | Optics Trade
Instruction Manual | Nightforce CFS 6-36x50 F1 | Optics Trade
 
Instruction Manual | Athlon Cronus Tactical G2 ED 7-42x60 | Optics Trade
Instruction Manual | Athlon Cronus Tactical G2 ED 7-42x60 | Optics TradeInstruction Manual | Athlon Cronus Tactical G2 ED 7-42x60 | Optics Trade
Instruction Manual | Athlon Cronus Tactical G2 ED 7-42x60 | Optics Trade
 
Insrtuction Manual | Swarovski CL Companion Habicht | Optics Trade
Insrtuction Manual | Swarovski CL Companion Habicht | Optics TradeInsrtuction Manual | Swarovski CL Companion Habicht | Optics Trade
Insrtuction Manual | Swarovski CL Companion Habicht | Optics Trade
 

Instruction Manual | Kite Optics Ibis ED | Optics Trade

  • 2. ENG WARRANTY IBIS ED – 30 year warranty IN THE BOX • Binoculars • Case • Carrying strap for binoculars • Carrying strap for case • Protective lens caps • Warranty card THE IBIS ED 1. eyecups 2. diopter adjustment wheel 3. eyelets for carrying strap 4. focusing wheel 5. tripod adaption socket 6. objective protection caps 7. ocular protection cap ATTACHING THE CARRYING STRAP ADJUSTING THE EYECUPS FOR USE WITH AND WITHOUT SPECTACLES Turn the eyecup counterclockwise (down) for observation without spectacles. Turn the eyecups clockwise (up) for observation with spectacles. Attention The IBIS ED eyecups can be removed for easy cleaning or replacing. Turn the eyecup counterclockwise to remove it. New eyecups can be obtained with your authorized KITE dealer if you should need a new eyecup.
  • 3. ADJUSTMENT OF INTERPUPILLARY DISTANCE To see a single round image, turn the two halves of the binoculars until no irritating shadows can be seen. ADJUSTMENT OF FOCUSING By turning the focusing wheel you can focus any object sharply from closeby to infinity. DIOPTRIC COMPENSATION To achieve optimal image quality, the possibly varying visual acuity between the left and right eye must be corrected. Use without eyeglasses and equal acuity of both eyes, or with eyeglasses. Place the diopter adjustment wheel in the middle position. Use without eyeglasses and varying acuity. 1. Look through the left ocular with your left eye and turn the focusing wheel to focus sharply on a selected object. 2. Now look at the same object through the right ocular with your right eye and again create a sharp image of this object by turning the diopter adjustment wheel only. Now the dioptric correction has been set for your particular visual acuity. Vlamingveld 89 8490 Jabbeke BELGIUM www.kiteoptics.com +32 50 69 23 19 7x42 8x42 10x42 8.5x50 10x50 12x50 Magnification 7 8 10 8.5 10 12 Objective lens diameter (mm) 42 42 42 50 50 50 Exit pupil (mm) 6 5.25 4.2 5.88 5 4.16 Min. close focus (m) 1.4 1.4 1.4 2.6 2.6 2.6 Field of view (m/1000m) 128 126 114 102 102 99 Field of view (degrees) 7.3 7.2 6.5 5.85 5.85 5.7 eye relief (mm) 19.5 17 17 17.5 19 16.4 interpupillary distance (mm) 73-55 73-55 73-55 73-55 73-55 73-55 Height (mm) 148 148 148 175 175 175 max width (mm) 126 126 126 132 132 132 min width folded (mm) 109 109 109 116 116 116 Weight (g) 725 745 760 868 887 902 Twilight factor 17.1 18.3 20.5 20.6 22.4 24.5 dioptric compensation (+/-) 3 3 3 3 3 3 waterproof yes yes yes yes yes yes gas filled yes yes yes yes yes yes functional temperature -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C light transmisson (%) 90 91 91 90 90 89 warranty (years) 30 30 30 30 30 30
  • 4. NL GARANTIE IBIS ED – 30 jaar garantie INDE DOOS • Verrekijker • Tas • Draagriem voor verrekijker • Draagriem voor tas • lensbeschermers • Garantiekaart DE IBIS ED 1. Oogdoppen 2. Dioptriering 3. Ogen voor draagriem 4. Scherpstelwiel 5. Schroefdraad voor statiefaansluiting 6. Objectiefkleppen 7. Regenklep AANBRENGEN VAN DE DRAAGRIEM INSTELLEN VAN DE OOGDOPPEN VOOR GEBRUIK MET OF ZONDER BRIL Draai de oogdoppen uit (tegenwijzerzin) voor observatie zonder bril. Draai de oogdoppen in (wijzerzin) voor observatie met bril. Opgelet! De oogdoppen van de IBIS ED kunnen afgeschroefd worden. Dit voor gemakkelijke reiniging of vervanging van de oogdoppen. Oogdoppen zijn afzonderlijk bij uw officiële KITE verdeler verkrijgbaar.
  • 5. INSTELLEN VAN DE OOGAFSTAND. Om één enkel rond beeld te zien moet u beide helften van de verrekijker zo ver uit elkaar trekken of naar elkaar toe plooien, tot er geen storende schaduwen meer optreden. INSTELLEN VAN DE BEELDSCHERPTE Door aan het scherpstelwiel te draaien kunt u een scherp beeld bekomen van elk object op 1-9m tot oneindig. INSTELLEN VAN DE DIOPTRIE-CORRECTIE Om een optimale beeldkwaliteit te bereiken moet het eventueel verschillende gezichtsvermogen tussen het linker en het rechter oog worden gecompenseerd. Gebruik zonder bril en gelijk gezichtsvermogen van beide ogen, of met bril: De dioptriering in het midden laten staan. Gebruik zonder bril en verschillend gezichtsvermogen van beide ogen: 1. Kijk met het linker oog door het linker oculair en stel scherp met het scherpstelwiel op een gekozen object. 2. Kijk nu met uw rechter oog door het rechter oculair, en stel scherp op hetzelfde object aan de hand van de dioptriering. Nu hebt u de dioptrie-correctie en de scherpte-instelling uitgevoerd. Vlamingveld 89 8490 Jabbeke BELGIUM www.kiteoptics.com +32 50 69 23 19 7x42 8x42 10x42 8.5x50 10x50 12x50 Vergrotingsfactor 7 8 10 8.5 10 12 Objectieflens diameter (mm) 42 42 42 50 50 50 Uittredepupil (mm) 6 5.25 4.2 5.88 5 4.16 Min. Scherpstelafstand (m) 1.4 1.4 1.4 2.6 2.6 2.6 breedte gezichtsveld (m/1000m) 128 126 114 102 102 99 breedte gezichtsveld (graden) 7.3 7.2 6.5 5.85 5.85 5.7 oogafstand (mm) 19.5 17 17 17.5 19 16.4 interpupillaire afstand (mm) 73-55 73-55 73-55 73-55 73-55 73-55 hoogte (mm) 148 148 148 175 175 175 max. breedte opengevouwen (mm) 126 126 126 132 132 132 min. Breedte toegevouwen (mm) 109 109 109 116 116 116 gewicht (g) 725 745 760 868 887 902 schemergetal 17.1 18.3 20.5 20.6 22.4 24.5 dioptrie compensatie (+/-) 3 3 3 3 3 3 waterdicht yes yes yes yes yes yes gasgevuld yes yes yes yes yes yes functionele temperatuur -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C licht transmissie (%) 90 91 91 90 90 89 garantie (jaar) 30 30 30 30 30 30
  • 6. FR GARANTIE IBIS ED – 30 ans de garantie PRODUIT LIVRÉ • Jumelles • étui • Courroie pour les jumelles • Courroie pour l’étui • Caches de protection lentilles • Carte de garantie LES IBIS ED • Bonnettes oculaires • Bague de correction dioptrique • Oeillets pour la courroie • Bague de mise au point • Filet de raccord pour trépied • Caches objectifs • Cache oculaire FIXATION DE LA COURROIE RÉGLAGE DES BONNETTES OCULAIRES. UTILISATION AVEC ET SANS LUNETTES. Faites tourner et sortez les bonnettes oculaires (dans le sens inverese des aiguilles d’une montre) pour l’observation sans lunettes. Faites tourner et rentrez les bonnettes oculaires (dans le sens des aiguilles d’une montre) pour l’observation avec lunettes. Attention Vous pouvez démonter les bonettes oculaires des IBIS ED pour les nettoyer ou remplacer. Tournez les bonnettes (dans le sens inverese des aiguilles d’une montre) pour les démonter. Si vous en avez besoin, des nouvelles bonnettes oculaires sont disponibles chez votre revendeur KITE
  • 7. RÉGLAGE DE LA DISTANCE INTERPUPILLAIRE Pour pouvoir obtenir une seule image circulaire, il faut que vous écartiez les deux lunettes de vos jumelles jusqu’à ce que les ombres gênantes aient entièrement disparu. RÉGLAGE DE LA NETTETÉ DE L’IMAGE En tournant la bague de mise au point, vous avez la possibilité d’observer n’importe quel objet avec la plus grand netteté de 1-9m à l’infini. CORRECTION DIOPTRIQUE Pour pouvoir obtenir une qualité irréprochable de l’image, il importe de compenser les différences d’acuité visuelle entre l’oeil gauche et l’oeil droit. Utilisation avec ou sans lunettes et avec une acuité visuelle identique pour les deux yeux: La bague de correction dioptrique se place au centre. Utilisation sans lunettes et avex une acuité visuelle variant d’un oeil à l’autre: 1. Regardez avec l’oeil gauche à travers l’oculaire gauche et réglez la netteté d’un objet déter miné à l’aide de la bague de mise au point. 2. Maintenant regardez avex l’oeil droit à travers l’oculaire droit en fixant le même objet et faites la mise au point en tournant la bague de correction dioptrique. Maintenant la correction dioptrique et la mise au point sont accomplies pour vos yeux. Vlamingveld 89 8490 Jabbeke BELGIUM www.kiteoptics.com +32 50 69 23 19 7x42 8x42 10x42 8.5x50 10x50 12x50 Grossissement 7 8 10 8.5 10 12 Diamètre de l’objectif (mm) 42 42 42 50 50 50 Pupille de sortie (mm) 6 5.25 4.2 5.88 5 4.16 distance mise au point min. (m) 1.4 1.4 1.4 2.6 2.6 2.6 Champ de vision (m/1000m) 128 126 114 102 102 99 Champ de vision (degrés) 7.3 7.2 6.5 5.85 5.85 5.7 relief oculaire (mm) 19.5 17 17 17.5 19 16.4 distance interpupillaire (mm) 73-55 73-55 73-55 73-55 73-55 73-55 Hauteur (mm) 148 148 148 175 175 175 largeur max. non-pliée (mm) 126 126 126 132 132 132 largeur min. pliée (mm) 109 109 109 116 116 116 Poids (g) 725 745 760 868 887 902 Facteur crépusculaire 17.1 18.3 20.5 20.6 22.4 24.5 compensation dioptrique (+/-) 3 3 3 3 3 3 étanche yes yes yes yes yes yes rempli à l’azote yes yes yes yes yes yes température fonctionnelle -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C transmisson de lumière (%) 90 91 91 90 90 89 garantie 30 30 30 30 30 30
  • 8. DE GARANTIE IBIS ED – Garantie von 30Jahren LIEFERUMFANG • Fernglas • Tasche • Trageriemen für Fernglas • Trageriemen für Tasche • Okularschutzdeckel • Garantiekarte IBIS ED 1. Okular-Augenmuscheln 2. Dioptrierad 3. Ösen für Trageriemen 4. Fokussierrad 5. Stativanschlussgewindes 6. Objectivschutzdeckel 7. Regenschutzdecke ANBRINGEN DES TRAGRIEMENS EINSTELLEN DER AUGENMUSCHELN. VERWENDUNG MIT UND OHNE BRILLE Drehen Sie beide Augenmuscheln im Gegenuhrzeigersinn, für die Beobachtung ohne Brille. Drehen Sie beide Augenmuscheln im Uhrzeigersinn, für die Beobachtung mit Brille. Achtung! Die Augenmuschel das IBIS ED ist komplette abschraubbar für die einfache Reinigung oder Austausch. Drehen Sie die Augenmuschel gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.Neue Augenmuscheln erhalten Sie bei Ihrem KITE-Vertragshändler, falls Sie eine neue Augenmuschel benötigen.
  • 9. EINSTELLUNG DES AUGENABSTANDES Um ein einziges rundes Bild zu sehen, müssen Sie beide Fernglashälften so weit knicken, bis keine störenden Schatten mehr auftreten. EINSTELLUNG DES AUGENABSTANDES Um ein einziges rundes Bild zu sehen, müssen Sie beide Fernglashälften so weit knicken, bis keine störenden Schatten mehr auftreten. EINSTELLEN DER DIOPTRIENAUSGLEICH Um optimale Bildqualität zu erreichen, muss die eventuell unterschiedliche Sehkraft zwischen dem linken und dem rechten Auge ausgeglichen werden. Verwendung ohne Brille und gleicher Sehkraft beider Augen, oder mit Brille: Das Dioptrierad in die Mittelstellung bringen. Verwendung ohne Brille und unterschiedlicher Sehkraft beider Augen: 1. Blicken Sie mit dem linken Auge durch das linke Okular und stellen Sie mit dem Fokussierrad die Bildschärfe eines ausgewählten Objektes ein. 2. Blicken Sie nun mit dem rechten Auge durch das rechte Okular auf das selbe Objekt und stellen sie mit dem Dioptrierad auf optimale Bildschärfe ein. Dioptrieausgleich und Scharfeinstellung ist somit für Sie durchgeführt. Vlamingveld 89 8490 Jabbeke BELGIUM www.kiteoptics.com +32 50 69 23 19 7x42 8x42 10x42 8.5x50 10x50 12x50 Vergrößerung 7 8 10 8.5 10 12 Objektiv durchmesser (mm) 42 42 42 50 50 50 Austrittspupillen (mm) 6 5.25 4.2 5.88 5 4.16 kürzeste Einstellentfernung (m) 1.4 1.4 1.4 2.6 2.6 2.6 Sehfeld (m / 1000m) 128 126 114 102 102 99 Sehfeld (Grad) 7.3 7.2 6.5 5.85 5.85 5.7 Austrittspupillenabstand (mm) 19.5 17 17 17.5 19 16.4 Pupillenabstand (mm) 73-55 73-55 73-55 73-55 73-55 73-55 Höhe (mm) 148 148 148 175 175 175 maximale Breite (mm) 126 126 126 132 132 132 min Breite gefaltet (mm) 109 109 109 116 116 116 Gewicht (g) 725 745 760 868 887 902 Dämmerungsfaktor 17.1 18.3 20.5 20.6 22.4 24.5 dioptrische Kompensation (+/-) 3 3 3 3 3 3 wasserdicht yes yes yes yes yes yes Gas gefüllt yes yes yes yes yes yes Funktionstemperatur -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C -25°C / 55°C Lichttransmission (%) 90 91 91 90 90 89 Garantie 30 30 30 30 30 30