SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn: HOÁ HỌC, khối A
Mã đề thi
Câu số
216 352 420 647 734 821
1. D B A A D A
2. B A C D A B
3. B C D C A D
4. D D D B D B
5. B C C B B D
6. B A B C C A
7. A C B A C A
8. B B A A B B
9. D D A D D B
10. D B A A A C
11. D B D B A A
12. C D B C A C
13. A D C D B B
14. C A A C A A
15. B B A B A D
16. C D A B A D
17. B A B B D C
18. B A C D A C
19. A B D C B D
20. B D B A D B
21. C A B B C C
22. C B B B A B
23. B D B D C C
24. C C A D B C
25. C C C A B C
26. C B D C A A
27. D B B B B B
28. A B C A B C
29. B C B B A D
30. A C C C C D
31. D C D D A B
32. A C A A D C
2
Mã đề thi
Câu số
216 352 420 647 734 821
33. A A B C A B
34. B A D A C B
35. D B D D C D
36. C D A B D D
37. A A D A B D
38. A D B D C D
39. A A C C B B
40. C C D D D C
41. B C B C B D
42. D C A D B A
43. D A D C C B
44. A D D C D A
45. D A D A D C
46. C D C A D A
47. D C A C C A
48. C A C D B A
49. C A D D C C
50. A D C D B A
51. A D C A D A
52. D B C B C B
53. B B C B D A
54. D B B A D D
55. C C A C C C
56. A D A B C D

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Da hoa b08
Da hoa b08Da hoa b08
Da hoa b08
Cao Xuân Trình
 
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
webdethi
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
dethinet
 
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Sự Kiện Hay
 
Da sinh b_2010
Da sinh b_2010Da sinh b_2010
Da sinh b_2010
nhathung
 
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
Đề thi đại học edu.vn
 
Da hoa a-cd
Da hoa a-cdDa hoa a-cd
Da hoa a-cd
Cao Xuân Trình
 
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
 đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012 đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
Đề thi đại học edu.vn
 
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Linh Nguyễn
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
adminseo
 
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 

Was ist angesagt? (14)

Da hoa b08
Da hoa b08Da hoa b08
Da hoa b08
 
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
 
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
Dap an de Hoa Dai Hoc Khoi B 2012
 
Da sinh b_2010
Da sinh b_2010Da sinh b_2010
Da sinh b_2010
 
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
 
Da hoa a-cd
Da hoa a-cdDa hoa a-cd
Da hoa a-cd
 
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
 đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012 đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
 
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
 

Andere mochten auch

How do i invest and keep my inheritance
How do i invest and keep my inheritanceHow do i invest and keep my inheritance
How do i invest and keep my inheritance
gonzalo
 
Practica4
Practica4Practica4
Practica4
akemi07
 
Gettysburg Address in Pictures
Gettysburg Address in PicturesGettysburg Address in Pictures
Gettysburg Address in Pictures
Jeffrey Hurley
 
10 new republic washington adams (12).ppt
10 new republic   washington adams (12).ppt10 new republic   washington adams (12).ppt
10 new republic washington adams (12).ppt
djreeser
 
27 civil war gett add. thru chatt. (11)
27 civil war gett add. thru chatt. (11)27 civil war gett add. thru chatt. (11)
27 civil war gett add. thru chatt. (11)
djreeser
 
28 civil war wilderness thru sherman (11)
28 civil war wilderness thru sherman (11)28 civil war wilderness thru sherman (11)
28 civil war wilderness thru sherman (11)
djreeser
 
22 civil war penn. thru enanc. (11)
22 civil war penn. thru enanc. (11)22 civil war penn. thru enanc. (11)
22 civil war penn. thru enanc. (11)
djreeser
 
25 civil war fred thru vicks (11)
25 civil war fred thru vicks (11)25 civil war fred thru vicks (11)
25 civil war fred thru vicks (11)
djreeser
 
24 civil war medicine and prisons (11)
24 civil war medicine and prisons (11)24 civil war medicine and prisons (11)
24 civil war medicine and prisons (11)
djreeser
 

Andere mochten auch (9)

How do i invest and keep my inheritance
How do i invest and keep my inheritanceHow do i invest and keep my inheritance
How do i invest and keep my inheritance
 
Practica4
Practica4Practica4
Practica4
 
Gettysburg Address in Pictures
Gettysburg Address in PicturesGettysburg Address in Pictures
Gettysburg Address in Pictures
 
10 new republic washington adams (12).ppt
10 new republic   washington adams (12).ppt10 new republic   washington adams (12).ppt
10 new republic washington adams (12).ppt
 
27 civil war gett add. thru chatt. (11)
27 civil war gett add. thru chatt. (11)27 civil war gett add. thru chatt. (11)
27 civil war gett add. thru chatt. (11)
 
28 civil war wilderness thru sherman (11)
28 civil war wilderness thru sherman (11)28 civil war wilderness thru sherman (11)
28 civil war wilderness thru sherman (11)
 
22 civil war penn. thru enanc. (11)
22 civil war penn. thru enanc. (11)22 civil war penn. thru enanc. (11)
22 civil war penn. thru enanc. (11)
 
25 civil war fred thru vicks (11)
25 civil war fred thru vicks (11)25 civil war fred thru vicks (11)
25 civil war fred thru vicks (11)
 
24 civil war medicine and prisons (11)
24 civil war medicine and prisons (11)24 civil war medicine and prisons (11)
24 civil war medicine and prisons (11)
 

Ähnlich wie Da hoa a-cd08

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 
Da hoa a08
Da hoa a08Da hoa a08
Da hoa a08
Cao Xuân Trình
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
adminseo
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Dap an-hoa-khoi-b-2012
Dap an-hoa-khoi-b-2012Dap an-hoa-khoi-b-2012
Dap an-hoa-khoi-b-2012
webdethi
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Ngô Tiến Dũng
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anh
adminseo
 
Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2
adminseo
 
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
webdethi
 
Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012
Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012
Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012
webdethi
 
Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2
adminseo
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
webdethi
 
Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016
Linh Nguyễn
 

Ähnlich wie Da hoa a-cd08 (20)

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
 
Da hoa a08
Da hoa a08Da hoa a08
Da hoa a08
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Da anh d_2010
Da anh d_2010Da anh d_2010
Da anh d_2010
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Dap an-hoa-khoi-b-2012
Dap an-hoa-khoi-b-2012Dap an-hoa-khoi-b-2012
Dap an-hoa-khoi-b-2012
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anh
 
Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2
 
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
 
Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012
Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012
Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012
 
Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
 
Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2016
 

Mehr von Cao Xuân Trình

Signals And Systems.pdf
Signals And Systems.pdfSignals And Systems.pdf
Signals And Systems.pdf
Cao Xuân Trình
 
Robocon 2007_Theme and Rules
Robocon 2007_Theme and RulesRobocon 2007_Theme and Rules
Robocon 2007_Theme and Rules
Cao Xuân Trình
 
Aami 2015expo expanded
Aami 2015expo expandedAami 2015expo expanded
Aami 2015expo expanded
Cao Xuân Trình
 
20130225092745
2013022509274520130225092745
20130225092745
Cao Xuân Trình
 
6004312 0000 eng_a_w
6004312 0000 eng_a_w6004312 0000 eng_a_w
6004312 0000 eng_a_w
Cao Xuân Trình
 
6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w
Cao Xuân Trình
 
2700
27002700
2015 calendar
2015 calendar2015 calendar
2015 calendar
Cao Xuân Trình
 
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
Cao Xuân Trình
 
High speed-interface-standards-e guide
High speed-interface-standards-e guideHigh speed-interface-standards-e guide
High speed-interface-standards-e guide
Cao Xuân Trình
 
Rigel vital-signs-booklet-uk
Rigel vital-signs-booklet-ukRigel vital-signs-booklet-uk
Rigel vital-signs-booklet-uk
Cao Xuân Trình
 
St3300655 lw
St3300655 lwSt3300655 lw
St3300655 lw
Cao Xuân Trình
 
Seagate cheetah-15k.5
Seagate cheetah-15k.5Seagate cheetah-15k.5
Seagate cheetah-15k.5
Cao Xuân Trình
 
Po cheetah 15k_5
Po cheetah 15k_5Po cheetah 15k_5
Po cheetah 15k_5
Cao Xuân Trình
 
100384784c
100384784c100384784c
100384784c
Cao Xuân Trình
 
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Cao Xuân Trình
 
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
Cao Xuân Trình
 
Aami 2015 registration
Aami 2015 registrationAami 2015 registration
Aami 2015 registration
Cao Xuân Trình
 
6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w
Cao Xuân Trình
 
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.comChuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Cao Xuân Trình
 

Mehr von Cao Xuân Trình (20)

Signals And Systems.pdf
Signals And Systems.pdfSignals And Systems.pdf
Signals And Systems.pdf
 
Robocon 2007_Theme and Rules
Robocon 2007_Theme and RulesRobocon 2007_Theme and Rules
Robocon 2007_Theme and Rules
 
Aami 2015expo expanded
Aami 2015expo expandedAami 2015expo expanded
Aami 2015expo expanded
 
20130225092745
2013022509274520130225092745
20130225092745
 
6004312 0000 eng_a_w
6004312 0000 eng_a_w6004312 0000 eng_a_w
6004312 0000 eng_a_w
 
6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w
 
2700
27002700
2700
 
2015 calendar
2015 calendar2015 calendar
2015 calendar
 
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
 
High speed-interface-standards-e guide
High speed-interface-standards-e guideHigh speed-interface-standards-e guide
High speed-interface-standards-e guide
 
Rigel vital-signs-booklet-uk
Rigel vital-signs-booklet-ukRigel vital-signs-booklet-uk
Rigel vital-signs-booklet-uk
 
St3300655 lw
St3300655 lwSt3300655 lw
St3300655 lw
 
Seagate cheetah-15k.5
Seagate cheetah-15k.5Seagate cheetah-15k.5
Seagate cheetah-15k.5
 
Po cheetah 15k_5
Po cheetah 15k_5Po cheetah 15k_5
Po cheetah 15k_5
 
100384784c
100384784c100384784c
100384784c
 
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
 
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
 
Aami 2015 registration
Aami 2015 registrationAami 2015 registration
Aami 2015 registration
 
6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w
 
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.comChuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
 

Kürzlich hochgeladen

Psychologie an der Universität Duisburg-Essen
Psychologie an der Universität Duisburg-EssenPsychologie an der Universität Duisburg-Essen
Psychologie an der Universität Duisburg-Essen
Team Studienorientierung (Universität Duisburg-Essen)
 
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Wolfgang Geiler
 
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-EssenDas Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Team Studienorientierung (Universität Duisburg-Essen)
 
Medizin an der Universität Duisburg - Essen
Medizin an der Universität Duisburg - EssenMedizin an der Universität Duisburg - Essen
Medizin an der Universität Duisburg - Essen
Team Studienorientierung (Universität Duisburg-Essen)
 
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
kylerkelson6767
 
Lehramt an der Universität Duisburg Essen
Lehramt an der Universität Duisburg EssenLehramt an der Universität Duisburg Essen
Lehramt an der Universität Duisburg Essen
Team Studienorientierung (Universität Duisburg-Essen)
 

Kürzlich hochgeladen (6)

Psychologie an der Universität Duisburg-Essen
Psychologie an der Universität Duisburg-EssenPsychologie an der Universität Duisburg-Essen
Psychologie an der Universität Duisburg-Essen
 
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
 
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-EssenDas Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
 
Medizin an der Universität Duisburg - Essen
Medizin an der Universität Duisburg - EssenMedizin an der Universität Duisburg - Essen
Medizin an der Universität Duisburg - Essen
 
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
 
Lehramt an der Universität Duisburg Essen
Lehramt an der Universität Duisburg EssenLehramt an der Universität Duisburg Essen
Lehramt an der Universität Duisburg Essen
 

Da hoa a-cd08

  • 1. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối A Mã đề thi Câu số 216 352 420 647 734 821 1. D B A A D A 2. B A C D A B 3. B C D C A D 4. D D D B D B 5. B C C B B D 6. B A B C C A 7. A C B A C A 8. B B A A B B 9. D D A D D B 10. D B A A A C 11. D B D B A A 12. C D B C A C 13. A D C D B B 14. C A A C A A 15. B B A B A D 16. C D A B A D 17. B A B B D C 18. B A C D A C 19. A B D C B D 20. B D B A D B 21. C A B B C C 22. C B B B A B 23. B D B D C C 24. C C A D B C 25. C C C A B C 26. C B D C A A 27. D B B B B B 28. A B C A B C 29. B C B B A D 30. A C C C C D 31. D C D D A B 32. A C A A D C
  • 2. 2 Mã đề thi Câu số 216 352 420 647 734 821 33. A A B C A B 34. B A D A C B 35. D B D D C D 36. C D A B D D 37. A A D A B D 38. A D B D C D 39. A A C C B B 40. C C D D D C 41. B C B C B D 42. D C A D B A 43. D A D C C B 44. A D D C D A 45. D A D A D C 46. C D C A D A 47. D C A C C A 48. C A C D B A 49. C A D D C C 50. A D C D B A 51. A D C A D A 52. D B C B C B 53. B B C B D A 54. D B B A D D 55. C C A C C C 56. A D A B C D