SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009
Môn: HOÁ HỌC; Khối: A
Mã đề thi
Câu số
182 275 351 492 648 956
1. C A C D D B
2. C C C A C C
3. C D A A C B
4. B C C B C C
5. B D B C C D
6. A C A D D A
7. C A C C C A
8. C A C C A B
9. A D D C A D
10. C B C A D C
11. B C A B C B
12. C A A B C A
13. B B C D C D
14. D C B A D A
15. B B C B B A
16. A A D C D D
17. D C B A D D
18. D D D D B C
19. D A C D D D
20. A B D D B B
21. C D D D A A
22. D B A C D C
23. C C A A C C
24. D D B C B D
25. A B A D D D
26. C D A B B A
27. D A A A C D
28. B C C B D B
29. C A C A B C
30. C B C A A B
31. A D A C D B
32. A B B C A C
1
Mã đề thi
Câu số
182 275 351 492 648 956
33. C A A A A C
34. C C A A C B
35. A C B A D B
36. A D D C D D
37. C A D C B D
38. B A D B D A
39. B A B C A D
40. A D C B A D
41. B B A C D D
42. B A D B C B
43. D D B A C B
44. A D B D A C
45. B B D B B D
46. D B C A C A
47. D A D B B B
48. D A A B A A
49. A C B C A C
50. B B D A B D
51. A A D D B A
52. D C D D B A
53. A C B D A A
54. C C C B A C
55. B C B B B A
56. D C D D A B
57. A B B C A C
58. D D A A C A
59. B D B C C C
60. C D B D B D
2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Da sinh b_2010
Da sinh b_2010Da sinh b_2010
Da sinh b_2010nhathung
 
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Taodethinet
 
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Taodethinet
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Linh Nguyễn
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
dethinet
 
Da hoa b08
Da hoa b08Da hoa b08
Da hoa b08
Cao Xuân Trình
 
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 
đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
 đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012 đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi dai hoc mon hoa hoc khoi a nam 2011
Dap an de thi dai hoc mon hoa hoc khoi a nam 2011Dap an de thi dai hoc mon hoa hoc khoi a nam 2011
Dap an de thi dai hoc mon hoa hoc khoi a nam 2011
Đề thi đại học edu.vn
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Pham Van Cong
 
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012webdethi
 
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
Đề thi đại học edu.vn
 
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 

Was ist angesagt? (14)

Da sinh b_2010
Da sinh b_2010Da sinh b_2010
Da sinh b_2010
 
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
 
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
 
Da hoa b08
Da hoa b08Da hoa b08
Da hoa b08
 
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
 
đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
 đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012 đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối b năm 2012
 
Dap an de thi dai hoc mon hoa hoc khoi a nam 2011
Dap an de thi dai hoc mon hoa hoc khoi a nam 2011Dap an de thi dai hoc mon hoa hoc khoi a nam 2011
Dap an de thi dai hoc mon hoa hoc khoi a nam 2011
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
 
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
Dap an-mon-hoa-khoi-a-2012
 
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
 
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối B năm 2008
 

Andere mochten auch

Da hoa a08
Da hoa a08Da hoa a08
Da hoa a08
Cao Xuân Trình
 
Da hoa a-cd08
Da hoa a-cd08Da hoa a-cd08
Da hoa a-cd08
Cao Xuân Trình
 
Why use no-VOC products
Why use no-VOC productsWhy use no-VOC products
Why use no-VOC products
Bryan McNabb
 
Cprs comemora dia das mães
Cprs comemora dia das mãesCprs comemora dia das mães
Cprs comemora dia das mães
Roberto Rabat Chame
 
Super kids body_helpers
Super kids body_helpersSuper kids body_helpers
Super kids body_helpers
Namrata Mehta
 
Hotel front office supervisor performance appraisal
Hotel front office supervisor performance appraisalHotel front office supervisor performance appraisal
Hotel front office supervisor performance appraisal
rynasimpson8
 
Ветераны в нашей семье. Петухова Вероника
Ветераны в нашей семье. Петухова ВероникаВетераны в нашей семье. Петухова Вероника
Ветераны в нашей семье. Петухова Вероника
Oleg Pecherkin
 
Westmoreland Childrens Bethesda Magazine.
Westmoreland Childrens Bethesda Magazine.Westmoreland Childrens Bethesda Magazine.
Westmoreland Childrens Bethesda Magazine.
Libby King
 
Humanidades
HumanidadesHumanidades
Humanidades
angeestrada
 
KarenLaidlawResume(2)
KarenLaidlawResume(2)KarenLaidlawResume(2)
KarenLaidlawResume(2)
Karen Laidlaw
 
το μαρτύριο-του-στεφάνου-2
το μαρτύριο-του-στεφάνου-2το μαρτύριο-του-στεφάνου-2
το μαρτύριο-του-στεφάνου-2
Καπετανάκης Γεώργιος
 
3 rd party
3 rd party 3 rd party
3 rd party
Animesh Chakraborty
 

Andere mochten auch (14)

Da hoa a08
Da hoa a08Da hoa a08
Da hoa a08
 
Da hoa a-cd08
Da hoa a-cd08Da hoa a-cd08
Da hoa a-cd08
 
Why use no-VOC products
Why use no-VOC productsWhy use no-VOC products
Why use no-VOC products
 
Cprs comemora dia das mães
Cprs comemora dia das mãesCprs comemora dia das mães
Cprs comemora dia das mães
 
Super kids body_helpers
Super kids body_helpersSuper kids body_helpers
Super kids body_helpers
 
Aceite
AceiteAceite
Aceite
 
Hotel front office supervisor performance appraisal
Hotel front office supervisor performance appraisalHotel front office supervisor performance appraisal
Hotel front office supervisor performance appraisal
 
Ветераны в нашей семье. Петухова Вероника
Ветераны в нашей семье. Петухова ВероникаВетераны в нашей семье. Петухова Вероника
Ветераны в нашей семье. Петухова Вероника
 
Westmoreland Childrens Bethesda Magazine.
Westmoreland Childrens Bethesda Magazine.Westmoreland Childrens Bethesda Magazine.
Westmoreland Childrens Bethesda Magazine.
 
Humanidades
HumanidadesHumanidades
Humanidades
 
euf
eufeuf
euf
 
KarenLaidlawResume(2)
KarenLaidlawResume(2)KarenLaidlawResume(2)
KarenLaidlawResume(2)
 
το μαρτύριο-του-στεφάνου-2
το μαρτύριο-του-στεφάνου-2το μαρτύριο-του-στεφάνου-2
το μαρτύριο-του-στεφάνου-2
 
3 rd party
3 rd party 3 rd party
3 rd party
 

Ähnlich wie Da hoa a-cd

Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Dap an-hoa-khoi-b-2012
Dap an-hoa-khoi-b-2012Dap an-hoa-khoi-b-2012
Dap an-hoa-khoi-b-2012
webdethi
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2adminseo
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Ngô Tiến Dũng
 
Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2adminseo
 
Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2adminseo
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2adminseo
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anhadminseo
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Linh Nguyễn
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
webdethi
 

Ähnlich wie Da hoa a-cd (20)

Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Dap an-hoa-khoi-b-2012
Dap an-hoa-khoi-b-2012Dap an-hoa-khoi-b-2012
Dap an-hoa-khoi-b-2012
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Lý - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
 
Da anh d_2010
Da anh d_2010Da anh d_2010
Da anh d_2010
 
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
 
Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2Phap tot nghiep 2
Phap tot nghiep 2
 
Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2Tieng nga tot nghiep 2
Tieng nga tot nghiep 2
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anh
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
 

Mehr von Cao Xuân Trình

Signals And Systems.pdf
Signals And Systems.pdfSignals And Systems.pdf
Signals And Systems.pdf
Cao Xuân Trình
 
Robocon 2007_Theme and Rules
Robocon 2007_Theme and RulesRobocon 2007_Theme and Rules
Robocon 2007_Theme and Rules
Cao Xuân Trình
 
Aami 2015expo expanded
Aami 2015expo expandedAami 2015expo expanded
Aami 2015expo expanded
Cao Xuân Trình
 
20130225092745
2013022509274520130225092745
20130225092745
Cao Xuân Trình
 
6004312 0000 eng_a_w
6004312 0000 eng_a_w6004312 0000 eng_a_w
6004312 0000 eng_a_w
Cao Xuân Trình
 
6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w
Cao Xuân Trình
 
2700
27002700
2015 calendar
2015 calendar2015 calendar
2015 calendar
Cao Xuân Trình
 
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
Cao Xuân Trình
 
High speed-interface-standards-e guide
High speed-interface-standards-e guideHigh speed-interface-standards-e guide
High speed-interface-standards-e guide
Cao Xuân Trình
 
Rigel vital-signs-booklet-uk
Rigel vital-signs-booklet-ukRigel vital-signs-booklet-uk
Rigel vital-signs-booklet-uk
Cao Xuân Trình
 
St3300655 lw
St3300655 lwSt3300655 lw
St3300655 lw
Cao Xuân Trình
 
Seagate cheetah-15k.5
Seagate cheetah-15k.5Seagate cheetah-15k.5
Seagate cheetah-15k.5
Cao Xuân Trình
 
Po cheetah 15k_5
Po cheetah 15k_5Po cheetah 15k_5
Po cheetah 15k_5
Cao Xuân Trình
 
100384784c
100384784c100384784c
100384784c
Cao Xuân Trình
 
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Cao Xuân Trình
 
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
Cao Xuân Trình
 
Aami 2015 registration
Aami 2015 registrationAami 2015 registration
Aami 2015 registration
Cao Xuân Trình
 
6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w
Cao Xuân Trình
 
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.comChuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Cao Xuân Trình
 

Mehr von Cao Xuân Trình (20)

Signals And Systems.pdf
Signals And Systems.pdfSignals And Systems.pdf
Signals And Systems.pdf
 
Robocon 2007_Theme and Rules
Robocon 2007_Theme and RulesRobocon 2007_Theme and Rules
Robocon 2007_Theme and Rules
 
Aami 2015expo expanded
Aami 2015expo expandedAami 2015expo expanded
Aami 2015expo expanded
 
20130225092745
2013022509274520130225092745
20130225092745
 
6004312 0000 eng_a_w
6004312 0000 eng_a_w6004312 0000 eng_a_w
6004312 0000 eng_a_w
 
6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w
 
2700
27002700
2700
 
2015 calendar
2015 calendar2015 calendar
2015 calendar
 
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
 
High speed-interface-standards-e guide
High speed-interface-standards-e guideHigh speed-interface-standards-e guide
High speed-interface-standards-e guide
 
Rigel vital-signs-booklet-uk
Rigel vital-signs-booklet-ukRigel vital-signs-booklet-uk
Rigel vital-signs-booklet-uk
 
St3300655 lw
St3300655 lwSt3300655 lw
St3300655 lw
 
Seagate cheetah-15k.5
Seagate cheetah-15k.5Seagate cheetah-15k.5
Seagate cheetah-15k.5
 
Po cheetah 15k_5
Po cheetah 15k_5Po cheetah 15k_5
Po cheetah 15k_5
 
100384784c
100384784c100384784c
100384784c
 
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
Chuan thiet yeu quoc te ve chat luong ...
 
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
55 w 60126-0-tech-brief_keys-to-coherent-acq-success
 
Aami 2015 registration
Aami 2015 registrationAami 2015 registration
Aami 2015 registration
 
6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w6001325 0000 eng_a_w
6001325 0000 eng_a_w
 
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.comChuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
Chuyende8.hinhhocphang oxy levandoan-mathvn.com
 

Da hoa a-cd

  • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A Mã đề thi Câu số 182 275 351 492 648 956 1. C A C D D B 2. C C C A C C 3. C D A A C B 4. B C C B C C 5. B D B C C D 6. A C A D D A 7. C A C C C A 8. C A C C A B 9. A D D C A D 10. C B C A D C 11. B C A B C B 12. C A A B C A 13. B B C D C D 14. D C B A D A 15. B B C B B A 16. A A D C D D 17. D C B A D D 18. D D D D B C 19. D A C D D D 20. A B D D B B 21. C D D D A A 22. D B A C D C 23. C C A A C C 24. D D B C B D 25. A B A D D D 26. C D A B B A 27. D A A A C D 28. B C C B D B 29. C A C A B C 30. C B C A A B 31. A D A C D B 32. A B B C A C 1
  • 2. Mã đề thi Câu số 182 275 351 492 648 956 33. C A A A A C 34. C C A A C B 35. A C B A D B 36. A D D C D D 37. C A D C B D 38. B A D B D A 39. B A B C A D 40. A D C B A D 41. B B A C D D 42. B A D B C B 43. D D B A C B 44. A D B D A C 45. B B D B B D 46. D B C A C A 47. D A D B B B 48. D A A B A A 49. A C B C A C 50. B B D A B D 51. A A D D B A 52. D C D D B A 53. A C B D A A 54. C C C B A C 55. B C B B B A 56. D C D D A B 57. A B B C A C 58. D D A A C A 59. B D B C C C 60. C D B D B D 2