Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Presentacio comptes temporada_2011-12

 1. Presentació Àrea Econòmica 20 juliol 2012 1
 2. Resultat 2011/12 Milions € Real Ppost INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 494,9 461,1 DESPESES D’EXPLOTACIÓ -441,1 -430,2 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 53,7 31,0 INGRESSOS I DESPESES FINANCERS - 4,9 - 10,9 RESULTAT NET 48,8 20,1 RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS 48,8 20,1 EBITDA 125,8 103,6 (resultat d’explotació + amortitzacions) 2
 3. Evolució d’ingressos Milions € +4,5% 494,9 +21,5M€ +58,0 473,4 +0,0% 19,7 Socis 415,4 19,7 +53,0 +11,6% 362,4 115,1 128,5 Estadi +45,2 317,2 -1,5% 163,0 160,5 Mèdia 149,3 +11,8% 167,0 Màrqueting 26,3 -27,4% 19,1 Traspassos i altres 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 3
 4. Evolució de despeses Milions € -6,6% -14,3 472,6 -31,5M€ 486,9 +102,1 441,1 384,8 +51,0 Salaris esportius 333,8 244,6 -3,1% 236,9 56,3 +8,8% Amortitz. jugadors 61,3 31,4 -1,9% Salaris no esportius 30,8 Despeses explotació, 131,0 -22,7% 101,3 pèrdues traspassos i provisions Altres amortitz. 9,3 +15% 10,7 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 4
 5. Detall de desviacions vs. pressupost Desviacions Positives Desviacions Negatives Variables no Lliga Menys espònsors per no Lliga UEFA (Semis/TV pool) Titularitats, renovacions i debuts Més taquillatge Menys ingrés abonaments Vendes Nike i FCB Megastore Keirrison Barça TV Hleb Venda Maxwell Henrique Traspàs, drets formació i cessions Provisió Can Rigalt Menys efecte financer Provisió fiscal Ajuda al descens Sancions UEFA Altres Altres 5
 6. Evolució de la massa salarial esportiva (salari + amortitzacions) Milions € Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions 600 150 % 485.2 500 451.6 398.5 400 366.5 100% 308.7 Indicador màxim de seguretat (1) 300 77% 67% 69% 67% 70% 61% 55% 200 Indicador òptim (1) 306.3 300.9 298.2 252.0 100 208.0 0 0% 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 6
 7. Evolució de la massa salarial esportiva (futbol) | Increment mitjà Sense amortitzacions Milions € x 1,45 CAGR 10% 200 202 202 170 140 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 7
 8. Evolució de la massa salarial seccions| Increment mitjà Sense amortitzacions Milions € x 1,5 CAGR 11% 41 35 35 23 24 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 8
 9. Deute net Milions € Càlcul del deute net 30/06/11 30/06/12 Deute bancari 150 136 + Creditors - deutors +130 + 112 + Periodificacions i altres +144 + 122 - Tresoreria - 60 - 36 365 335 Reducció deute net en 30 MM€. 9
 10. Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/Ebitda Deute Net 53.9 EBITDA 431 Deute/Ebitda 365 335 288 270 126 85 66 59 4.6 8 3.4 5.5 2.7 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 10
 11. Evolució de resultats després d’impostos Milions € 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 473 495 415 385 334 299 246 267 174 138 49 37 33 1,5 7 11 7 -9 34 Can Rigalt 28 Activació -80 -164 crèdit fiscal 11
Anzeige