Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario semestro pristatymas

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 38 Anzeige

ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario semestro pristatymas

Šioje prezentacijoje pristatomas ISM Executive School vadovų magistrantūros modulio "Verslo procesų valdymas" principai ir 2015 m. pavasario semestro paskaitų planas

Šioje prezentacijoje pristatomas ISM Executive School vadovų magistrantūros modulio "Verslo procesų valdymas" principai ir 2015 m. pavasario semestro paskaitų planas

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario semestro pristatymas (20)

Anzeige

ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario semestro pristatymas

 1. 1. VADOVŲ MAGISTRANTŪRA VERSLO PROCESŲ VALDYMO PROGRAMA Verslo procesų valdymas 2015 m. pavasario modulio programos pristatymas Dr. Darius Šilingas 2014 m. gruodžio 2 d.
 2. 2. Apie modulio vadovą Dr. Darius Šilingas e-paštas: darsil@ism.lt mob.: +370 (686) 12748  ISM Executive School vadovų magistrantūros programos “Verslo procesų valdymas” vadovas  No Magic Europe, UAB sprendimų skyriaus vadovas  Verslo ir informacinių sistemų modeliavimo ekspertas, pravedė virš 200 mokymų sesijų 22 valstybėse  LinkedIn grupės “Verslo procesų valdymas” (1.000+ narių) įkūrėjas  Konferencijos “Verslo procesų valdymo praktika” programos vadovas  http://www.vpvp.lt 2
 3. 3. Organizacijos verslo architektūra Žmonės Fiziniai resursai Verslo procesai Informacinės sistemos Vizija, misija, strategija, taktika 3 formuoja Vadovai orientuoja valdo Rezultatai pajamos kaštai tikslai
 4. 4. Verslo procesas – kas tai yra? Verslo procesas – susijusių veiksmų seka, kurią organizacija atlieka, siekdama sukurti vertę (produktą, paslaugą, dokumentą) Proceso klientai gali būti galutiniai vartotojai, kiti procesai, kitos užduotys – tai priklauso nuo proceso pozicijos verslo architektūroje Pavyzdžiai: Pirkti paslaugas konkurso būdu Teikti būsto paskolą Vykdyti atviruosius mokymus Paruošti metinį pardavimų planą Atlikti organizacijos finansinį auditą ... 4
 5. 5. Verslo proceso charakteristikos 1. Procesas yra diskretus:  Aiški pradžia (verslo įvykis)  Aiški pabaiga (dažnai galimos kelios pabaigos) 2. Sėkmingai užbaigtas procesas sukuria vertę 3. Procesas išreiškiamas veiklų rinkiniu 4. Dažniausiai veiklų vykdymo eiliškumas yra svarbus 5. Procesas yra kartotinis  Vienkartiniai rezultatai pasiekiami projektais 5
 6. 6. Verslo procesų vizualizacija 6
 7. 7. 77
 8. 8. Verslo procesų valdymas Verslo procesų valdymas – vadybos praktika, siekianti apibrėžti, reglamentuoti, analizuoti bei nuolatos tobulinti verslo procesus, siejant įgyvendinti organizacijos keliamus strateginius tikslais. 8
 9. 9. Business process management (BPM) is a "holistic management" approach to aligning organization's business processes with the needs of clients. It promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology. BPM attempts to improve processes continuously. [ wikipedia ]
 10. 10. Su verslo procesų valdymu susijusių metodų raida 1980s 1990s 2000s Operations Research &Quality Control (Focus: Process Improvement) Management (Focus: Organization Performance) Business Process Redesign (Focus: Process Redesign) Information Technology (Focus : Process Automation) Total Quality Management Six Sigma Capability Maturity Models Porter’s Value Chains Rummler - Brache Performance Improvement Balanced Scorecard Business Process Redesign Business Process Reengineering Process Frameworks (SCOR, ITIL, eTOM) Business Process Architectures IT Architectures (Zachman) Enterprise Architectures (FEAF) Software Methodologies Case Tools Business Process Modeling Tools OO Soft. Methods UML MDA Expert Systems Business Rules Ad. P. Harmon Lean 10
 11. 11. Procesinė vs. funkcinė organizacija Funkcinis požiūris: organizacija sudaryta iš funkcinių padalinių, kurių kiekvienas fokusuojasi į savo atliekamą funkciją Procesinis požiūris: procesai sukuria vertę, bendradarbiaujant funkciniams padaliniams 11
 12. 12. Procesinio požiūrio svarba Pardavėjai Gamyba ir logistika Pardavimų kiekis Pristatymas laiku  12
 13. 13. Verslo procesų tobulinimo kryptys Procesų efektyvumas Veiksmingumas •Didesnės vertės produktai/paslaugos •Aukštesnė kaina (jei galima) Produktyvumas Kaina Kaštai IŠORĖS GALIMYBĖS Rinkos dydis Pelnas VIDINĖS GALIMYBĖS 13
 14. 14. Verslo procesų valdymo privalumai + Analizės vieneto pragmatiškumas – verslo procesai orientuoti į vertės kūrimą, todėl procesų tobulinimas tiesiogiai pagerina organizacijos gebėjimą pasiekti užsibrėžtų verslo tikslų + Diskretumas – aiški pradžia ir pabaiga (-os) + Pernaudojamumas – verslo procesai yra panašūs visose organizacijose dirbančiose toje pačioje srityje  Procesinė orientacija nepašalina antrinio poreikio funkcinei orientacijai – veiklos atlikimas dažnai reikalauja specializuotų funkcinių kompetencijų 14
 15. 15. eTOM framework © TeleManagement Forum 15
 16. 16. Marketinginis pozicionavimas Veiklos meistriškumas Produkto lyderystė Kliento artumas Vertės pasiūlymas Geriausia kaina Geriausias produktas Geriausias sprendimas Auksinė taisyklė Įvairovė žudo produktyvumą Kanibalizuoti savo produktus, įvedant naujus Išspręsti platesnę kliento problemą Pagrindiniai procesai Tiekimo grandinė, kliento aptarnavimas Produkto kūrimas Marketingas Kliento įgijimas Sprendimo kūrimas Tobulinimo kryptys Proceso perprojektavimas, Nuolatinis tobulinimas Produkto technologijos, R&D ciklo trukmė Probleminės srities ekspertizė, paslaugų adaptavimas Tobulinimo iššūkiai Nauja išteklių bazė Naujos technologijos Naujos sprendimų paradigmos 16
 17. 17. Procesų rezultatyvumo rodikliai Veiksmingumas (effectiveness) • Produkto paslaugos tinkamumas • Klientų pasitenkinimas • Rekomendavimo procentas (NPS) • Rinkos dalis • Išlaidų dalis Produktyvumas (efficiency) • Vieneto kaštai • Resurso panaudojimas • Ciklo laikas • Pridėtosios vertės laiko % • Švaistymų įverčiai Kokybė (quality) • Nuoseklumas • Atsakymo greitis • Kokybės standartų atitikimas • Defektų kiekis • Neatitikimų kaštai Adaptyvumas (adaptivity) • Išleidimo į rinką laikas • Atnaujinimo kaina • Paslaugos variacijos • Darbuotojų gebėjimai • Nestandartinių poreikių tenkinimo laikas / kaštai Pagal Roger Burlton, BPTrends Associates 17
 18. 18. Proceso tobulinimas Pagal Roger Burlton, BPTrends Associates Dabartinis procesas Siekiamas procesas Dabartiniai rodiklių matavimai Siekiami rodiklių matavimai Kaip procesą vykdome dabar Kaip reikėtų vykdyti procesą Pasiekimų atotrūkis Gebėjimų atotrūkis 18
 19. 19. Pagrindinės kryptys proceso tobulinimui analNitaikuajasssdads procesas Patobulinimas (Enhancement) Kopijavimas (Derivation) Sukūrimas (Creation) Išnaudojimas (Utilization) Dabartinės praktikos Geresnės praktikos Naujos praktikos Potencialios praktikos 19
 20. 20. 2200
 21. 21. Ekonominis pokyčio vertinimas 21
 22. 22. Organizacijos branda pagal BPM 1 lygis Pradinis 2 lygis Valdomas Nenuosekli vadyba Darbo vieneto vadyba Pasikartojančios praktikos 3 lygis Standartizuotas Procesų vadyba Standartizuotos praktikos 4 lygis Nuspėjamas Pajėgumų vadyba Kiekinės vadybos praktikos 5 lygis Naujovių diegimas Pokyčių vadyba Nuolatinio gerinimo praktikos © Airidas Laugalis, Sprendimų idėjos 22
 23. 23. Nuolatinis tobulinimas vs. Inovatyvi transformacija 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. Verslo procesų valdymo diegimas Apibrėžti organizacijos strategiją Formuoti procesų architektūrą Įdiegti esamą būseną naujoves Paruošti starto aikštelę Suprasti Realizuoti vertę Išlaikyti patikimą funkcionavimą Kurti naujoves Žmonių pokyčių valdymas Lyderystė Projekto valdymas Pasiruošti diegimui Dirbti su žmonėmis © Airidas Laugalis, Sprendimų idėjos 27
 28. 28. Verslo procesų valdymo modulio siekiai ŽINIOS (knowledge)  Verslo procesų valdymo pagrindai  Procesų tobulinimo metodikos (Lean, Six Sigma, automatizavimas)  Procesų tobulinimo projektų valdymas  Procesinės organizacijos kultūros diegimo pagrindai ĮGŪDŽIAI (skills)  Pasirinkti procesus, kurie kritiški strategijos įgyvendinimui  Apibrėžti, vizualizuoti, analizuoti ir (per)projektuoti verslo procesus  Nuolatos tobulinti verslo procesus, šalinant švaistymus ir didinat vertę  Parinkti tinkamus procesų tobulinimo įrankius pagal organizacijos brandą POŽIŪRIS (attitudes)  Didinti vertę  Mažinti švaistymus  Nuolatos tobulinti procesus  Tobulėti strategiškai
 29. 29. Verslo procesų valdymo modulio paskaitos 1. Verslo procesų valdymo pagrindai (D. Šilingas) 2. Verslo strategijos formavimas ir įgyvendinimas (D. Šilingas) 3. Verslo procesų identifikavimas ir specifikavimas (D. Šilingas) 4. Verslo procesų analizė ir tobulinimas (D. Šilingas) 5. Lean Six Sigma (N. Rytter / I. Liutkevičienė) 6. Lean Six Sigma (N. Rytter / I. Liutkevičienė) 7. Lean praktika gamybos įmonėje (T. Pukšta) 8. Lean taikymas paslaugų sektoriuje (V. Nasteckienė) 9. Business Process Automation (M. Dumas) 10. Business Process Mining (M. Dumas) 11. Klientų poreikių analizės ir sprendimų kūrimo procesai (D. Šilingas) 12. Inovacijų kūrimo ir komercializavimo procesai (D. Šilingas) 13. Verslo proceso tobulinimo projekto įgyvendinimas (A. Laugalis) 14. Pokyčių valdymas (M.Pilkienė) 15. Nuolatinio procesų tobulinimo kultūros diegimas (Mars Lietuva) 16. Kaip panaudoti įgytas žinias ir įgūdžius? (D. Šilingas) PAGRINDAI METODAI IR ĮRANKIAI DIEGIMAS IR TAIKYMAS 29
 30. 30. Paskaitų organizavimas 09:00–10:30 Sesija 1 10:30–10:45 Kavos pertraukėlė 10:45–12:15 Sesija 2 12:15–13:15 Pietų pertrauka 13:15–14:45 Sesija 3 14:45–15:00 Kavos pertraukėlė 15:00–16:30 Sesija 4 Balansuojame: – Teoriją ir praktiką – Dėstymą, diskusijas, atvejų analizę, praktines užduotis 30
 31. 31. Tiriamasis darbas: Organizacijos X verslo procesų tobulinimo planas 1. Organizacijos pristatymas 2. Organizacijos strategija ir tikslai 3. Dabartinių verslo procesų analizė 4. Siekiamų verslo procesų projektavimas 5. Verslo procesų tobulinimo projekto planas 6. Ekonominis siūlomų pokyčių pagrindimas  Tiriamieji darbai atliekami grupėse (3 magistrantai)  Grupes konsultuoja paskirtas darbo vadovas  Vyksta du tarpiniai bei galutinis atsiskaitymas 31
 32. 32. Atvejo analizė: bendras aprašymas Lietuviškų patiekalų restoranas “Lithuanian Supreme Dining” (LSD) teikia išskirtines maitinimo paslaugas. Restorano valgiaraštyje visada yra tik vienas pasirinkimas – 5 patiekalų meniu, kurio visi patiekalai pagaminti iš Lietuvoje užaugintų patiekalų. Klientas gali pasirinkti gėrimą, o kaina visada yra vienoda (25 EUR asmeniui). LSD meniu keičiamas kas savaitę. LSD dirba nuo penktadienio popietės iki sekmadienio vėlyvo vakaro. LSD išgyvena sunkų laikotarpį dėl sumažėjusio klientų srauto, kurį įtakojo nepasitenkinimas aptarnavimo kokybe. Nepasitenkinimą aptarnavimo kokybe atskleidė neseniai vykdyta klientų apklausa, kurioje tik 20% klientų aptarnavimą vertino gerai (rekomenduoja), 50% vertino neutraliai, o likę vertino prastai (nerekomenduoja). LSD patalpose yra 10 keturviečių staliukų, todėl vienu metu gali aptarnauti ne daugiau kaip 40 klientų. Vidutiniškai per mėnesį aptarnaujama ~1.000 klientų, gaunama ~25.000 EUR pajamų. 32
 33. 33. Atvejo analizė: proceso aprašymas Kiekviena į restoraną atvykusi grupė informuojama, kiek laiko turės laukti, kol bus pasodinta (tai vidutiniškai užtrunka apie 15 min). Apie 30% atėjusių klientų atsisako sumanymo dėl per ilgo laukimo laiko. Pasodinus klientus, užsakomi tik gėrimai, kurie nedelsiant pateikiami (užtrunka vidutiniškai 5 min.). Tada virėjas gamina kiekvieną iš penkių patiekalų. Vidutiniškai kiekvienas patiekalas “užtrunka” apie 20 min., iš kurių didžiąją dalį sudaro gaminimo laikas. Tad visa vakarienė ar pietūs paprastai užtrunka ~ 2 val. Klientai skundžiasi, kad nuo tada, kai jie pavalgę paprašo sąskaitos iki tada, kai sumokėję už valgį sulaukia grąžos, vidutiniškai užtrunka 15 min. Virėjai skundžiasi, kad dėl neprognozuojamo klientų srauto tenka išmesti iki 30% įsigytos maisto žaliavos. 33
 34. 34. Užduotis Dabartinis procesas Siekiamas procesas NPS = -10% Užimtumas = 50% Pajamos = 25k €/mėn. Pietų trukmė = 120 min. Pastovūs klientai = 10% Kaip procesą vykdome dabar Kaip reikėtų vykdyti procesą Pasiekimų atotrūkis Gebėjimų atotrūkis NPS = +25% Užimtumas = 75% Pajamos = 50k €/mėn. Pietų trukmė = 90 min. Pastovūs klientai = 30% 34
 35. 35. Vienas iš galimų inovatyvių sprendimų Procesą būtų galima reorganizuoti įvedant rezervacijas/kuponus, kurių metu iškart apmokama sąskaita (kadangi meniu vienas, o jo kaina fiksuota). Toks pokytis turėtų tokius teigiamus efektus, padedančius gerinti proceso rodiklius bei siekti strateginių tikslų: • Sutrumpintumėm paslaugos laiką, nes pašalintumėm laukimo, kol pasodins, bei apmokėjimo priėmimo trukmes, o taip pat galėtumėm iš anksto gaminti žinodami poreikį pagal rezervacijas; • Įgalintumėm klientus pasirinkti laisvus laikus ir taip išvengti atsisakymo valgyti MM dėl per ilgo laukimo laiko, o taip pat leistumėm maksimaliai išnaudoti MM pajėgumus; • Galėtumėm aiškiai numatyti reikalingos žaliavos kiekį bei minimizuoti išmetamos žaliavos kiekį; • Galimai atsirastų naujų klientų dėl to, kad būtų galima nupirkti rezervacijos kuponą kaip dovaną; • Neatvykę klientai vis tiek sumokėtų (dalinai?) už užsakytą paslaugą. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37 37
 38. 38. Detalesniam susipažinimui 1. Verslo procesų valdymo klubo renginiai ISM Executive School 2. LinkedIn diskusijų grupė Verslo procesų valdymas (1.000+ dalyvių): https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2636980 3. Konferencijos “Verslo procesų valdymo praktika” pranešimų medžiaga – http://www.vpvp.lt 4. Verslo procesų valdymo naujovių portalas www.bptrends.com 5. Harmon, P. (2013). “Business Process Change: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals”, 3rd ed. 38

×