SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
Downloaden Sie, um offline zu lesen
http://w
ebdethi.net
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn: HÓA HỌC; Khối A và Khối B
(Đáp án có 02 trang)
MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN
CÂU
169 425 537 648 791 935
1 C D C A B D
2 B B D C B C
3 A B D B A D
4 D A D B A B
5 A B A B C D
6 D A C D A C
7 A B C D A A
8 B C C A C A
9 A C A C C A
10 A D B A C A
11 C D C C A D
12 C A A D B C
13 C D A B A D
14 B A D A D A
15 C D B B D D
16 B A B C D A
17 C B A D B C
18 B C A A B C
19 A C C A C B
20 D D B A C D
21 A C A C D A
22 D C C C D B
23 D C A B D B
24 C D D B A D
25 D B B A A C
26 A A C A C D
27 B D D C A B
28 A D D A A C
29 B A A D B C
30 D B A D B B
31 D B C D A D
32 C C C B D D
33 A D C A C A
34 D A A B C B
35 B A A B B A
36 A C A D C C
37 B B B C B B
38 A B D D D B
39 C C D D B D
40 A B D B D B
41 B D C D A B
42 A A C D B A
43 D A A D D C
44 D B B A C D
45 C A D B C A
http://w
ebdethi.net
MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN
CÂU
169 425 537 648 791 935
46 C C B C A B
47 D B D A B A
48 D D B A C B
49 B A B D B A
50 B D D B C A
51 C D D C D C
52 C A B C A D
53 B C B B C A
54 C D C C B C
55 A B B C A C
56 B C A D D C
57 C C B A B D
58 D A D C D B
59 B B C B D B
60 D C B C D C

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (7)

Đáp án Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2017
Đáp án Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2017 Đáp án Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2017
Đáp án Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2017
 
Da sinh b_2010
Da sinh b_2010Da sinh b_2010
Da sinh b_2010
 
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
 
Dap an-de-thi-hoa-khoi-a-2011
Dap an-de-thi-hoa-khoi-a-2011Dap an-de-thi-hoa-khoi-a-2011
Dap an-de-thi-hoa-khoi-a-2011
 
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
Dap an-de-sinh-hoc-khoi-b-2012
 
Đáp án Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017
Đáp án Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017Đáp án Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017
Đáp án Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017
 
Dap an hoa hoc a a1 dh2014
Dap an hoa hoc a a1 dh2014Dap an hoa hoc a a1 dh2014
Dap an hoa hoc a a1 dh2014
 

Andere mochten auch

Época negócios v. 6, n. 68 out. 2012
Época negócios  v. 6, n. 68 out. 2012Época negócios  v. 6, n. 68 out. 2012
Época negócios v. 6, n. 68 out. 2012
coppead
 
Sistem Informasi Dalam Bisnis Saat Ini (BAB 1)
Sistem Informasi Dalam Bisnis Saat Ini (BAB 1)Sistem Informasi Dalam Bisnis Saat Ini (BAB 1)
Sistem Informasi Dalam Bisnis Saat Ini (BAB 1)
Fitran Zain
 
Bimbel _analisis_jurnal_
Bimbel _analisis_jurnal_Bimbel _analisis_jurnal_
Bimbel _analisis_jurnal_
Affan Dhafir
 

Andere mochten auch (20)

Leccion 5 fotogaleria
Leccion 5 fotogaleriaLeccion 5 fotogaleria
Leccion 5 fotogaleria
 
Lawrence
LawrenceLawrence
Lawrence
 
Bicharia
BichariaBicharia
Bicharia
 
Época negócios v. 6, n. 68 out. 2012
Época negócios  v. 6, n. 68 out. 2012Época negócios  v. 6, n. 68 out. 2012
Época negócios v. 6, n. 68 out. 2012
 
Sociedade
SociedadeSociedade
Sociedade
 
Censo2010
Censo2010Censo2010
Censo2010
 
Sistem Informasi Dalam Bisnis Saat Ini (BAB 1)
Sistem Informasi Dalam Bisnis Saat Ini (BAB 1)Sistem Informasi Dalam Bisnis Saat Ini (BAB 1)
Sistem Informasi Dalam Bisnis Saat Ini (BAB 1)
 
Eşşafihu cancer treatment and medicine 10
Eşşafihu cancer treatment and medicine 10Eşşafihu cancer treatment and medicine 10
Eşşafihu cancer treatment and medicine 10
 
Calendarios 2013 ok enfermería
Calendarios 2013 ok enfermeríaCalendarios 2013 ok enfermería
Calendarios 2013 ok enfermería
 
Curso: Fotoperiodismo Digital
Curso: Fotoperiodismo Digital Curso: Fotoperiodismo Digital
Curso: Fotoperiodismo Digital
 
Candidatura PSD Seixal
Candidatura PSD SeixalCandidatura PSD Seixal
Candidatura PSD Seixal
 
El Universo y la Tierra
El Universo y la TierraEl Universo y la Tierra
El Universo y la Tierra
 
3ero qq. mecanica
3ero qq. mecanica3ero qq. mecanica
3ero qq. mecanica
 
Pontuação
PontuaçãoPontuação
Pontuação
 
Dibujo(1)
Dibujo(1)Dibujo(1)
Dibujo(1)
 
Asistencia pcaftit asesores
Asistencia pcaftit asesoresAsistencia pcaftit asesores
Asistencia pcaftit asesores
 
Mosk_Kunst_Inst_Diplom
Mosk_Kunst_Inst_DiplomMosk_Kunst_Inst_Diplom
Mosk_Kunst_Inst_Diplom
 
RR New logo 2
RR New logo 2RR New logo 2
RR New logo 2
 
A Pedra
A PedraA Pedra
A Pedra
 
Bimbel _analisis_jurnal_
Bimbel _analisis_jurnal_Bimbel _analisis_jurnal_
Bimbel _analisis_jurnal_
 

Ähnlich wie Dap an-de-thi-hoa-cao-dang-khoi-a-b-2012

Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013
dethinet
 

Ähnlich wie Dap an-de-thi-hoa-cao-dang-khoi-a-b-2012 (20)

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
 
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
 
Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012
Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012
Dap an-de-thi-tieng-anh-khoi-a1-2012
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
 
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp ánđáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
 
Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
 
đáp án đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013
đáp án đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013đáp án đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013
đáp án đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
 
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
 

Mehr von webdethi

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
webdethi
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
webdethi
 
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
webdethi
 
Delf 6-2014
Delf 6-2014Delf 6-2014
Delf 6-2014
webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
webdethi
 

Mehr von webdethi (20)

Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
 
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
 
Delf 6-2014
Delf 6-2014Delf 6-2014
Delf 6-2014
 
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
 
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanhDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-namDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
 
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-kyDap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
 
De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
 
De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
 

Dap an-de-thi-hoa-cao-dang-khoi-a-b-2012

 • 1. http://w ebdethi.net BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC; Khối A và Khối B (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 169 425 537 648 791 935 1 C D C A B D 2 B B D C B C 3 A B D B A D 4 D A D B A B 5 A B A B C D 6 D A C D A C 7 A B C D A A 8 B C C A C A 9 A C A C C A 10 A D B A C A 11 C D C C A D 12 C A A D B C 13 C D A B A D 14 B A D A D A 15 C D B B D D 16 B A B C D A 17 C B A D B C 18 B C A A B C 19 A C C A C B 20 D D B A C D 21 A C A C D A 22 D C C C D B 23 D C A B D B 24 C D D B A D 25 D B B A A C 26 A A C A C D 27 B D D C A B 28 A D D A A C 29 B A A D B C 30 D B A D B B 31 D B C D A D 32 C C C B D D 33 A D C A C A 34 D A A B C B 35 B A A B B A 36 A C A D C C 37 B B B C B B 38 A B D D D B 39 C C D D B D 40 A B D B D B 41 B D C D A B 42 A A C D B A 43 D A A D D C 44 D B B A C D 45 C A D B C A
 • 2. http://w ebdethi.net MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 169 425 537 648 791 935 46 C C B C A B 47 D B D A B A 48 D D B A C B 49 B A B D B A 50 B D D B C A 51 C D D C D C 52 C A B C A D 53 B C B B C A 54 C D C C B C 55 A B B C A C 56 B C A D D C 57 C C B A B D 58 D A D C D B 59 B B C B D B 60 D C B C D C