SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
Downloaden Sie, um offline zu lesen
http://webdethi.net
http://w
ebdethi.net
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013
Môn thi: TIẾNG PHÁP; Khối D
(Đáp án có 02 trang)
Mã đề - Đáp án
Câu
193 286 374 463 531 617
1 B C C C A B
2 B C B B A D
3 A B C B D B
4 B C B C D D
5 D A A A A D
6 A A B B C C
7 A C A B D D
8 B B C A C A
9 D B C C B C
10 C C A A B D
11 C B A B A D
12 C A A D A B
13 D C A D B C
14 D C A C D C
15 A A B D D C
16 C B C B D C
17 D D C A B B
18 B B A B B D
19 D A B C C D
20 C B C D B A
21 D D C C C B
22 C B C C C A
23 A C B D B B
24 A D C C C C
25 A B D C A A
26 C B B B D A
27 B C A C B A
28 D A B A C B
29 C A D A D A
30 A C C D C A
31 B C B A C C
32 D C D D C A
33 C D D D B A
34 B D D B A C
35 C B A A A B
36 C D B D B C
37 D A B B B C
38 D C D B D B
39 D C D B B C
40 C D C C A D
41 A B C B D D
42 A B B A D B
43 D D C B A A
http://webdethi.net
http://w
ebdethi.net
Mã đề - Đáp án
Câu
193 286 374 463 531 617
44 D B B A A C
45 A D C B B D
46 C D C A A A
47 D A B B D D
48 B A C B B A
49 B B B C D B
50 B D D C A C
51 B A A D C A
52 B B D D C B
53 A C C C A A
54 C C D D A C
55 C D D C A B
56 A B A D D B
57 B B C D B C
58 B A D C C D
59 C D B C D B
60 B D D B D A
61 A C A A B D
62 C A B A C D
63 D A A B D D
64 A D D A D A
65 B B D A D A
66 C C B D D A
67 A D D A D C
68 D D A A B B
69 A D D D A B
70 A C A A B B
71 B D D D C D
72 B C D C D D
73 D B B C C B
74 C D A D A D
75 A A B A C B
76 D A A D A C
77 A A A A B A
78 C A A C A C
79 D A D D B D
80 B A C B B C

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XC11 3 Core 95-240sqmm 11k...
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XC11 3 Core 95-240sqmm 11k...11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XC11 3 Core 95-240sqmm 11k...
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XC11 3 Core 95-240sqmm 11k...Thorne & Derrick International
 
GaN and SiC for power electronics applications 2015 Report by Yole Developpement
GaN and SiC for power electronics applications 2015 Report by Yole DeveloppementGaN and SiC for power electronics applications 2015 Report by Yole Developpement
GaN and SiC for power electronics applications 2015 Report by Yole DeveloppementYole Developpement
 
Ic 封裝新技術發展趨勢
Ic 封裝新技術發展趨勢Ic 封裝新技術發展趨勢
Ic 封裝新技術發展趨勢Kent Yang
 
Recopilacion de monitores
Recopilacion de monitoresRecopilacion de monitores
Recopilacion de monitoresEarnest MH
 
半導體封裝檢測技術
半導體封裝檢測技術半導體封裝檢測技術
半導體封裝檢測技術CHENHuiMei
 
ScottishPower Distribution Cables & Equipment Metal Theft - Guidebook
ScottishPower Distribution Cables & Equipment Metal Theft - GuidebookScottishPower Distribution Cables & Equipment Metal Theft - Guidebook
ScottishPower Distribution Cables & Equipment Metal Theft - GuidebookThorne & Derrick International
 
NKT High Voltage Cable Joints & Terminations 72kV-245kV
NKT High Voltage Cable Joints & Terminations 72kV-245kVNKT High Voltage Cable Joints & Terminations 72kV-245kV
NKT High Voltage Cable Joints & Terminations 72kV-245kVThorne & Derrick International
 
Manual metodologico inspectores retie uso final
Manual metodologico inspectores retie uso finalManual metodologico inspectores retie uso final
Manual metodologico inspectores retie uso finalStewart Coronado
 
Resin Cable Joints, Multicore Power Cables XLPE PILC - Branch Joints - Cable ...
Resin Cable Joints, Multicore Power Cables XLPE PILC - Branch Joints - Cable ...Resin Cable Joints, Multicore Power Cables XLPE PILC - Branch Joints - Cable ...
Resin Cable Joints, Multicore Power Cables XLPE PILC - Branch Joints - Cable ...Thorne & Derrick International
 
25kV Cable Termination - 3M Cold Shrink 95-EP-631-2 - Network Rail PADS Approved
25kV Cable Termination - 3M Cold Shrink 95-EP-631-2 - Network Rail PADS Approved25kV Cable Termination - 3M Cold Shrink 95-EP-631-2 - Network Rail PADS Approved
25kV Cable Termination - 3M Cold Shrink 95-EP-631-2 - Network Rail PADS ApprovedThorne & Derrick International
 
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XB11 3 Core 35-70sqmm 11kV...
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XB11 3 Core 35-70sqmm 11kV...11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XB11 3 Core 35-70sqmm 11kV...
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XB11 3 Core 35-70sqmm 11kV...Thorne & Derrick International
 

Was ist angesagt? (14)

11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XC11 3 Core 95-240sqmm 11k...
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XC11 3 Core 95-240sqmm 11k...11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XC11 3 Core 95-240sqmm 11k...
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XC11 3 Core 95-240sqmm 11k...
 
GaN and SiC for power electronics applications 2015 Report by Yole Developpement
GaN and SiC for power electronics applications 2015 Report by Yole DeveloppementGaN and SiC for power electronics applications 2015 Report by Yole Developpement
GaN and SiC for power electronics applications 2015 Report by Yole Developpement
 
Ic 封裝新技術發展趨勢
Ic 封裝新技術發展趨勢Ic 封裝新技術發展趨勢
Ic 封裝新技術發展趨勢
 
Recopilacion de monitores
Recopilacion de monitoresRecopilacion de monitores
Recopilacion de monitores
 
半導體封裝檢測技術
半導體封裝檢測技術半導體封裝檢測技術
半導體封裝檢測技術
 
Escalas modales para charango modo mayor
Escalas modales para charango modo mayorEscalas modales para charango modo mayor
Escalas modales para charango modo mayor
 
ScottishPower Distribution Cables & Equipment Metal Theft - Guidebook
ScottishPower Distribution Cables & Equipment Metal Theft - GuidebookScottishPower Distribution Cables & Equipment Metal Theft - Guidebook
ScottishPower Distribution Cables & Equipment Metal Theft - Guidebook
 
NKT High Voltage Cable Joints & Terminations 72kV-245kV
NKT High Voltage Cable Joints & Terminations 72kV-245kVNKT High Voltage Cable Joints & Terminations 72kV-245kV
NKT High Voltage Cable Joints & Terminations 72kV-245kV
 
CHiNT Price List LV Pakistan
CHiNT Price List LV PakistanCHiNT Price List LV Pakistan
CHiNT Price List LV Pakistan
 
Manual metodologico inspectores retie uso final
Manual metodologico inspectores retie uso finalManual metodologico inspectores retie uso final
Manual metodologico inspectores retie uso final
 
Iec 62271 200 (edition 2011)
Iec 62271 200 (edition 2011)Iec 62271 200 (edition 2011)
Iec 62271 200 (edition 2011)
 
Resin Cable Joints, Multicore Power Cables XLPE PILC - Branch Joints - Cable ...
Resin Cable Joints, Multicore Power Cables XLPE PILC - Branch Joints - Cable ...Resin Cable Joints, Multicore Power Cables XLPE PILC - Branch Joints - Cable ...
Resin Cable Joints, Multicore Power Cables XLPE PILC - Branch Joints - Cable ...
 
25kV Cable Termination - 3M Cold Shrink 95-EP-631-2 - Network Rail PADS Approved
25kV Cable Termination - 3M Cold Shrink 95-EP-631-2 - Network Rail PADS Approved25kV Cable Termination - 3M Cold Shrink 95-EP-631-2 - Network Rail PADS Approved
25kV Cable Termination - 3M Cold Shrink 95-EP-631-2 - Network Rail PADS Approved
 
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XB11 3 Core 35-70sqmm 11kV...
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XB11 3 Core 35-70sqmm 11kV...11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XB11 3 Core 35-70sqmm 11kV...
11kV Heat Shrink Cable Terminations - Prysmian HIT3XB11 3 Core 35-70sqmm 11kV...
 

Ähnlich wie Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013

Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013webdethi
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013Đề thi đại học edu.vn
 
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp ánđáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp ánĐề thi đại học edu.vn
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Taodethinet
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013dethinet
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013Hương Lan Hoàng
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012  Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012  Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 Anh Pham Duy
 

Ähnlich wie Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013 (20)

Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nga-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
 
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
 
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp ánđáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
 
Dap an anh van a1 dh2014
Dap an anh van a1 dh2014Dap an anh van a1 dh2014
Dap an anh van a1 dh2014
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012  Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012  Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 

Mehr von webdethi

Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014webdethi
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014webdethi
 
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014webdethi
 
Delf 6-2014
Delf 6-2014Delf 6-2014
Delf 6-2014webdethi
 
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014webdethi
 
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanhDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanhwebdethi
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-namDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-namwebdethi
 
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-kyDap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-kywebdethi
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013webdethi
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013webdethi
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013webdethi
 
De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013webdethi
 

Mehr von webdethi (20)

Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
 
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
 
Delf 6-2014
Delf 6-2014Delf 6-2014
Delf 6-2014
 
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
 
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanhDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-namDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
 
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-kyDap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
 
De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
De thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
 

Kürzlich hochgeladen

Presentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von RotterdamPresentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von RotterdamEus van Hove
 
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein TelefongesprächEin Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein TelefongesprächOlenaKarlsTkachenko
 
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt PopasnaStadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt PopasnaOlenaKarlsTkachenko
 
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit PowerKonjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit PowerMaria Vaz König
 
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdfKurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdfHenning Urs
 

Kürzlich hochgeladen (6)

Presentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von RotterdamPresentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
 
Díptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdf
Díptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdfDíptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdf
Díptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdf
 
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein TelefongesprächEin Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
 
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt PopasnaStadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
 
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit PowerKonjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
 
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdfKurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
 

Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013

  • 1. http://webdethi.net http://w ebdethi.net BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP; Khối D (Đáp án có 02 trang) Mã đề - Đáp án Câu 193 286 374 463 531 617 1 B C C C A B 2 B C B B A D 3 A B C B D B 4 B C B C D D 5 D A A A A D 6 A A B B C C 7 A C A B D D 8 B B C A C A 9 D B C C B C 10 C C A A B D 11 C B A B A D 12 C A A D A B 13 D C A D B C 14 D C A C D C 15 A A B D D C 16 C B C B D C 17 D D C A B B 18 B B A B B D 19 D A B C C D 20 C B C D B A 21 D D C C C B 22 C B C C C A 23 A C B D B B 24 A D C C C C 25 A B D C A A 26 C B B B D A 27 B C A C B A 28 D A B A C B 29 C A D A D A 30 A C C D C A 31 B C B A C C 32 D C D D C A 33 C D D D B A 34 B D D B A C 35 C B A A A B 36 C D B D B C 37 D A B B B C 38 D C D B D B 39 D C D B B C 40 C D C C A D 41 A B C B D D 42 A B B A D B 43 D D C B A A
  • 2. http://webdethi.net http://w ebdethi.net Mã đề - Đáp án Câu 193 286 374 463 531 617 44 D B B A A C 45 A D C B B D 46 C D C A A A 47 D A B B D D 48 B A C B B A 49 B B B C D B 50 B D D C A C 51 B A A D C A 52 B B D D C B 53 A C C C A A 54 C C D D A C 55 C D D C A B 56 A B A D D B 57 B B C D B C 58 B A D C C D 59 C D B C D B 60 B D D B D A 61 A C A A B D 62 C A B A C D 63 D A A B D D 64 A D D A D A 65 B B D A D A 66 C C B D D A 67 A D D A D C 68 D D A A B B 69 A D D D A B 70 A C A A B B 71 B D D D C D 72 B C D C D D 73 D B B C C B 74 C D A D A D 75 A A B A C B 76 D A A D A C 77 A A A A B A 78 C A A C A C 79 D A D D B D 80 B A C B B C