SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 1
Downloaden Sie, um offline zu lesen
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
1 D D C A A B C B A B A A B A A C D A D A D B B D
2 B A D B B B B C C C D B A D C D B B A A B B D B
3 D D B A A A A D A B B A B D B B D A B B D A C D
4 C D D A A B A C A B A A D C A A B C B D B C B B
5 B A C A C B D B D A A C A A D C D B C C D B C A
6 D D C C B D A D A D D B D D B B D B C B A C B A
7 D C D D C D B C D D A C C D C D A D A C C C C C
8 D D A D C D D C B A D B C B D A B A B D D B B C
9 A B A B B B C B C B C B A A A D C C C C A C D A
10 B A A C C C D C B C A D C C B D C D A B D B A B
11 B B A C B A A D B A C B D B D B D D D D C A C A
12 A A D A A A A D D D D B A C A D B D A C A C B C
13 C D A D D A B C C D A A D C C A C A C D D D C C
14 C B D A D B C C B C B D B A B A A B C A D C B A
15 C D C C A C B C C B B D C B A D A A D A D B D D
16 B C C D A C C B D C C A C C B C B B B D B A B A
17 C D B B C D B B A D C A D B C B B D B A D C C C
18 B C B B B A B A B D B C D D D D C A D C D A C A
19 A D C C C B A A C D A A A C D C B C A C C A D C
20 C D B C D D C C B D B D D B A D C B B C C B A A
21 B A B B B C C B A B D A C B D C C B D D D B A B
22 B D D D D D B D D C A A C D A B D A C C C A C D
23 C A B A C C B B A C B A A C A B A C D A C D B B
24 A A B B A B A C A A D D D D A B A B C D C D C C
25 A B B A D C D A C B A A B D D C B A A C D D D B
26 C A A C B D B C B C A B C D D B A B C D C A D B
27 A C D D D D A C B A D A A C C D C C D A C D D A
28 A A C D B A D C D D C A D D A C A B C D D D D C
29 C A C B D D B D B C B C A D C B A C B D A A B D
30 A B C D A D B A C A B D C C C C D B C B B B C B
31 B B C B B B A B C C A D A C A B B C C D B A D A
32 C C A C D B C B D C A C D C A B D C B B A C D D
33 A A B C C C A A C A A B D D A D D B A A C C A B
34 B C A C D D D B B D A D D C A D A A D A A D C B
35 C A B B C C A C A A B B B B D B A C B A A A B C
36 A B D C D B A D A B D A D D C D D C B D C B D D
37 A C D C A A C B A C A B C C C B B B D D A B A C
38 C B A B C A B A A D B A B D D C D C D B D D A B
39 B C A B C B C D C A D B A B C B B A A C C A D A
40 A B B A D B D D C C B D A B C C C C A A A D A A
41 B D D C A C C A D D D D B B D C C C D A C B A C
42 C C B C A A D C C C B D B B C C D A D B A B B A
43 B C D D A C D A D B B B D D C C B C A B A A D C
44 B B B A A A C D C D B D A A C C D A C C C A A A
45 A A A D B D C A B B D D D D D D B A D C C D A D
46 C B D D A A A D B B B A C C A C C B A C A D C D
47 A C A A D C A A D D D D A B A A C A B B A C A C
48 A B D A B A D A C C D B A B C B C C B C D D A D
49 B C B A B C C A D C B D B C D D B C A B C C B D
50 A C B A B C D D B A D B B B D D D C D B A D B C
Mã đề thi
Câu hỏi
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014Linh Nguyễn
 
Gabarito enem 1999
Gabarito enem 1999Gabarito enem 1999
Gabarito enem 1999Marcy Gomes
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013webdethi
 
Answers key try out english 2014 smk bdwoso
Answers key try out english 2014 smk bdwosoAnswers key try out english 2014 smk bdwoso
Answers key try out english 2014 smk bdwosoMGMP BAHASA INGGRIS
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013webdethi
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013Đề thi đại học edu.vn
 
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.aLá Mùa Thu
 
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solutionIIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solutionregstrtn
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.regstrtn
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013Hương Lan Hoàng
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Đề thi đại học edu.vn
 
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp ánđáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp ánĐề thi đại học edu.vn
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014Linh Nguyễn
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014webdethi
 

Was ist angesagt? (19)

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-sinh-khoi-b-nam-2014
 
Dap an anh van a1 dh2014
Dap an anh van a1 dh2014Dap an anh van a1 dh2014
Dap an anh van a1 dh2014
 
Gabarito enem 1999
Gabarito enem 1999Gabarito enem 1999
Gabarito enem 1999
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
 
Answers key try out english 2014 smk bdwoso
Answers key try out english 2014 smk bdwosoAnswers key try out english 2014 smk bdwoso
Answers key try out english 2014 smk bdwoso
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-trung-2013
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
 
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
[Sinh]vinh phuc2011 l2_d.a
 
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solutionIIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2013
 
Dap an hoa hoc a a1 dh2014
Dap an hoa hoc a a1 dh2014Dap an hoa hoc a a1 dh2014
Dap an hoa hoc a a1 dh2014
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
 
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp ánđáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 và đáp án
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-b-nam-2014
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
 

Ähnlich wie Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017

Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014Linh Nguyễn
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012  Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012  Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 Anh Pham Duy
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Taodethinet
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013dethinet
 
Analisis soal pilihan ganda 16.1
Analisis soal pilihan ganda 16.1Analisis soal pilihan ganda 16.1
Analisis soal pilihan ganda 16.1CarlosEnvious
 
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012Anh Pham Duy
 
Đáp án Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016Đáp án Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016Linh Nguyễn
 
Jssc pgt answer key
Jssc pgt answer keyJssc pgt answer key
Jssc pgt answer keysunyosh
 

Ähnlich wie Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 (17)

Da sinh-dh2014
Da sinh-dh2014Da sinh-dh2014
Da sinh-dh2014
 
Dap an hoa hoc a a1 dh2014
Dap an hoa hoc a a1 dh2014Dap an hoa hoc a a1 dh2014
Dap an hoa hoc a a1 dh2014
 
Dap an vat ly a a1 dh2014
Dap an vat ly a a1 dh2014Dap an vat ly a a1 dh2014
Dap an vat ly a a1 dh2014
 
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
Dap an-de-thi-mon-ly-dai-hoc-khoi-a-a1-nam-2014
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012  Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012  Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
 
Gabarito para o site 1º sem 2016
Gabarito para o site 1º sem 2016Gabarito para o site 1º sem 2016
Gabarito para o site 1º sem 2016
 
Hoja de respuestas unsm 2019
Hoja de respuestas unsm 2019Hoja de respuestas unsm 2019
Hoja de respuestas unsm 2019
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
 
Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013Dap an tieng anh a1 2013
Dap an tieng anh a1 2013
 
Analisis soal pilihan ganda 16.1
Analisis soal pilihan ganda 16.1Analisis soal pilihan ganda 16.1
Analisis soal pilihan ganda 16.1
 
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
 
Đáp án Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016Đáp án Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016
Đáp án Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016
 
Jssc pgt answer key
Jssc pgt answer keyJssc pgt answer key
Jssc pgt answer key
 

Kürzlich hochgeladen

Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein TelefongesprächEin Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein TelefongesprächOlenaKarlsTkachenko
 
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdfKurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdfHenning Urs
 
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit PowerKonjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit PowerMaria Vaz König
 
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt PopasnaStadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt PopasnaOlenaKarlsTkachenko
 
Presentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von RotterdamPresentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von RotterdamEus van Hove
 

Kürzlich hochgeladen (6)

Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein TelefongesprächEin Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
 
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdfKurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
 
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit PowerKonjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
Konjunktiv II - Theorie undd Beispiele - DaF mit Power
 
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt PopasnaStadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
 
Díptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdf
Díptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdfDíptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdf
Díptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdf
 
Presentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von RotterdamPresentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
 

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017

  • 1. 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 1 D D C A A B C B A B A A B A A C D A D A D B B D 2 B A D B B B B C C C D B A D C D B B A A B B D B 3 D D B A A A A D A B B A B D B B D A B B D A C D 4 C D D A A B A C A B A A D C A A B C B D B C B B 5 B A C A C B D B D A A C A A D C D B C C D B C A 6 D D C C B D A D A D D B D D B B D B C B A C B A 7 D C D D C D B C D D A C C D C D A D A C C C C C 8 D D A D C D D C B A D B C B D A B A B D D B B C 9 A B A B B B C B C B C B A A A D C C C C A C D A 10 B A A C C C D C B C A D C C B D C D A B D B A B 11 B B A C B A A D B A C B D B D B D D D D C A C A 12 A A D A A A A D D D D B A C A D B D A C A C B C 13 C D A D D A B C C D A A D C C A C A C D D D C C 14 C B D A D B C C B C B D B A B A A B C A D C B A 15 C D C C A C B C C B B D C B A D A A D A D B D D 16 B C C D A C C B D C C A C C B C B B B D B A B A 17 C D B B C D B B A D C A D B C B B D B A D C C C 18 B C B B B A B A B D B C D D D D C A D C D A C A 19 A D C C C B A A C D A A A C D C B C A C C A D C 20 C D B C D D C C B D B D D B A D C B B C C B A A 21 B A B B B C C B A B D A C B D C C B D D D B A B 22 B D D D D D B D D C A A C D A B D A C C C A C D 23 C A B A C C B B A C B A A C A B A C D A C D B B 24 A A B B A B A C A A D D D D A B A B C D C D C C 25 A B B A D C D A C B A A B D D C B A A C D D D B 26 C A A C B D B C B C A B C D D B A B C D C A D B 27 A C D D D D A C B A D A A C C D C C D A C D D A 28 A A C D B A D C D D C A D D A C A B C D D D D C 29 C A C B D D B D B C B C A D C B A C B D A A B D 30 A B C D A D B A C A B D C C C C D B C B B B C B 31 B B C B B B A B C C A D A C A B B C C D B A D A 32 C C A C D B C B D C A C D C A B D C B B A C D D 33 A A B C C C A A C A A B D D A D D B A A C C A B 34 B C A C D D D B B D A D D C A D A A D A A D C B 35 C A B B C C A C A A B B B B D B A C B A A A B C 36 A B D C D B A D A B D A D D C D D C B D C B D D 37 A C D C A A C B A C A B C C C B B B D D A B A C 38 C B A B C A B A A D B A B D D C D C D B D D A B 39 B C A B C B C D C A D B A B C B B A A C C A D A 40 A B B A D B D D C C B D A B C C C C A A A D A A 41 B D D C A C C A D D D D B B D C C C D A C B A C 42 C C B C A A D C C C B D B B C C D A D B A B B A 43 B C D D A C D A D B B B D D C C B C A B A A D C 44 B B B A A A C D C D B D A A C C D A C C C A A A 45 A A A D B D C A B B D D D D D D B A D C C D A D 46 C B D D A A A D B B B A C C A C C B A C A D C D 47 A C A A D C A A D D D D A B A A C A B B A C A C 48 A B D A B A D A C C D B A B C B C C B C D D A D 49 B C B A B C C A D C B D B C D D B C A B C C B D 50 A C B A B C D D B A D B B B D D D C D B A D B C Mã đề thi Câu hỏi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH