Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Riba, jual beli, hutang

566 Aufrufe

Veröffentlicht am

Syariah

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Riba, jual beli, hutang

 1. 1. BAHASA : -BERTAMBAH ATAU SUBUR.
 2. 2. SYARAK : -AKAD BAGI SESUATU PERTUKARAN BARANG² YANG TERTENTU TETAPI TIDAK DIKETAHUI PERSAMAANNYA MENURUT KIRAAN SYARAK KETIKA AKAD ATAU DIKETAHUI PERSAMAANNYA DENGAN MENGGUNAKAN KEDUA² PERTUKARAN ITU ATAU SALAH SALAH SATU DARINYA.
 3. 3. RIBA’AL-FADHL  RIBA YANG DIBAYAR LEBIH PADA SATU PIHAK YANG MENUKARKAN BARANG. CTH:- * 1KG BERAS MAHSURI DITUKAR DENGAN 1KG BERAS YANG LAIN (BERLAINAN JENIS & KUALITI).
 4. 4. RIBA’AL-YAD  RIBA YANG DIBAYAR LEBIH KERANA TIDAK DITERIMA DALAM MAJLIS AKAD JUAL BELI. CTH:- *SESEORANG YANG BERAKAD SEBANYAK RM100.00 TETAPI DILUAR AKAD DIBAYAR RM105.00.
 5. 5. RIBA’AL-NASI’AH  RIBA YANG DIBAYAR LEBIH KERANA DILEWATKAN PEMBAYARANNYA. CTH:- *PINJAMAN SEBANYAK RM100.00, MAKA DIBAYAR BALIK RM120.00.
 6. 6. IMAM SARAKHSI DARI MAZHAB HANAFI : RIBA ADALAH TAMBAHAN YANG DISYARATKAN DALAM TRANSAKSI BISNES TANPA ADANYA IWADH ATAU PADANAN YANG DIBENARKAN SYARIAH ATAS PENAMBAHAN TERSEBUT.
 7. 7. RAGHIB AL ASFAHANI : RIBA ADALAH PENAMBAHAN ATAS HARTA POKOK. IMAM AN NAWAWI DARI MAZHAB SYAFII : RIBA ADALAH PENAMBAHAN ATAS PINJAMAN SEIRING BERTAMBAH WAKTUNYA.
 8. 8. QATADAH : RIBA JAHILIYAH ADALAH SESEORANG YANG MENJUAL BARANGNYA SECARA TEMPOH HINGGA WAKTU TERTENTU. APABILA TELAH DATANG SAAT PEMBAYARAN DAN SI PEMBELI TIDAK MAMPU MEMBAYAR, MAKA IA MEMBERIKAN BAYARAN TAMBAHAN ATAS PENANGGUHAN.
 9. 9. ZAID BIN ASLAM : YANG DIMAKSUDKAN DENGAN RIBA JAHILIYAH YANG BERIMPLIKASI PELIPATGANDAAN SEJALAN DENGAN WAKTU ADALAH SESEORANG YANG MEMILIKI PIUTANG ATAS MITRANYA. PADA SAAT JATUH TEMPOH IA BERKATA “BAYAR SEKARANG ATAU TAMBAH”.
 10. 10. IMAM AHMAD BIN HANBAL, PENDIRI MAZHAB HANBALI : SESUNGGUHNYA RIBA ITU ADALAH SESEORANG MEMILIKI HUTANG MAKA DIKATAKAN KEPADANYA APAKAH AKAN MELUNASI ATAU MEMBAYAR LEBIH. JIKALAU TIDAK MAMPU MELUNASI, IA HARUS MENAMBAH DANA(DALAM BENTUK BUNGA PINJAM) ATAS PENAMBAHAN WAKTU YANG DIBERIKAN.
 11. 11. MEMBERIKAN SESUATU BARANG ATAU MANFAAT KEPADA SESEORANG, BARANG ATAU MANFAAT ITU PERLU DIKEMBALIKAN DENGAN SYARAT ORANG YANG BERHUTANG ITU AKAN MEMBAYAR ATAU MENGEMBALIKAN BARANG TERSEBUT DENGAN JUMLAH YANG SAMA.
 12. 12.  HUTANG BARANG  BAYAR BERUPA WANG/BARANG,JELAS TRANSAKSINYA & HARUS DIBAYAR SESUAI JENISNYA.  HUTANG TAMBANG(PERBAIKAN DIRI)  BERKAITAN DGN PERJALANAN HIDUP KITA YANG PANJANG & JASA ORANG YG MEMBIMBING KITA.
 13. 13.  HUTANG NASIHAT AGAMA  PENINGKATAN IBADAH KERANA SESEORANG SEPERTI KIYAI, GURU, ORANG TUA & TEMAN.  HUTANG SAYANG(DORONGAN MEMILIKI RUMAH)  KEPADA ORANG YANG MEMBANTU BERKAITAN TEMPAT TINGGAL.  HUTANG ILMU  KEPADA SESEORANG KERANA MENDIDIK DAN MEMBERI ILMU.
 14. 14. ULAMA’ SYAFIIYAH & HANABILAH : ☺ MELARANG HUTANG PIUTANG TERHADAP SESUATU YANG MENDATANGKAN KEMANFAATAN, SEPERTI MEMBERIKAN HUTANG AGAR MENDAPAT SESUATU YG LEBIH BAIK ATAU BANYAK SEBAB HUTANG DIMAKSUDKAN SBGAI ALAT KASIH SYG. RASULULLAH PUN MELARANGNYA.
 15. 15. ULAMA’ FIQAH : ☺DIBOLEHKAN DENGAN 2 SYARAT - TIDAK MENJERUMUS KEPADA SESUATU MANFAAT. - TIDAK BERCAMPUR DENGAN AKAD LAIN SEPERTI JUAL BELI.
 16. 16.  PERTUKARAN SUATU HARTA DENGAN HARTA BAGI TUJUAN PEMILIKAN KEKAL MENGIKUT CARA YANG TERTENTU.
 17. 17.  JUAL BELI FUDULI  MENJUAL SESUATU YANG BUKAN HAK MILIKNYA.  JUAL BELI MUA’TAH  PEMBELI & PENJUAL BERSETUJU ATAS PENETAPAN HARGA, TANPA LAFAZ DAN QABUL.  JUAL BELI TAS’IR  KAWALAN HARGA OLEH PEMERINTAH DLM MENETAPKAN HARGA SUPAYA TIDAK MENZALAMI PENJUAL & PEMBELI.
 18. 18.  JUAL BELI U’RBUN  MENJUAL SESUATU BARANG DENGAN SYARAT MEMBAYAR SEBAHAGIAN DARI HARGA BARANG SEBAGAI WANG PENDAHULUAN BAKINYA DIJELASKAN KEMUDIAN.  JUAL BELI TUNAI DAN BERTANGGUH  JUAL BELI DENGAN BAYARAN TUNAI.  JUAL BELI DGN BAYARAN BERTANGGUH.
 19. 19. • ULAMA’ SEPAKAT BAHAWA JUAL BELI DIKATEGORIKAN SHAHIH APABILA DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BALIGH, BERAKAL, DAPAT MEMILIH, DAN MAMPU BERTASHARRUF SECARA BEBAS DAN BAIK. • ULAMA’ FEQAH  SEPAKAT ATAS SAHNYA, JUAL BELI YANG DIDASARKAN PADA KEREDHAAN DI ANTARA PIHAK YG MENJALANKAN AKAD,ADA KESESUAIAN DIANTARA IJAB QABUL,BERADA DIANTARA SATU TEMPAT DAN TIDAK BERPISAH.

×