Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Përdorimi i rezultateve të vlerësimit
për të përmirësuar
mësimdhënien dhe të mësuarit

Valbona Imeraj
Përdorimi i rezultateve të vlerësimit
për të përmirësuar
mësimdhënien dhe të mësuarit
• Inkurajimi institucional për përdo...
I. Strategjitë e Mbështetjes Institucionale
Projektuar për të inkurajuar përdorimin e
Rezultateve të Vlerësimit
A. Angazhi...
I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale
Projektuar për të inkurajuar përdorimin e
Rezultateve të Vlerësimit
B. Shkëmbim...
I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale
Projektuar për të inkurajuar përdorimin e
Rezultateve të Vlerësimit
C. Vendimma...
I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale
Projektuar për të inkurajuar përdorimin e
Rezultateve të Vlerësimit
D. Fuqizimi...
II. Burimet për Ndryshim dhe Festimi i
Arritjeve
1. Fleksibilitet në vendimarrje;
2. Përcaktim i prioriteteve në Planin St...
III.Përkthimi i rezultateve të vlerësimit në
të mësuarit më të mirë
Përdorimi i rezultateve të vlerësimit në nivel:
• Inst...
SUKSESE!
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Përdorimi i rezultateve të vlerësimit

  • Als Erste(r) kommentieren

Përdorimi i rezultateve të vlerësimit

  1. 1. Përdorimi i rezultateve të vlerësimit për të përmirësuar mësimdhënien dhe të mësuarit Valbona Imeraj
  2. 2. Përdorimi i rezultateve të vlerësimit për të përmirësuar mësimdhënien dhe të mësuarit • Inkurajimi institucional për përdorimin e rezultateve të vlerësimeve; • Burimet për ndryshim dhe festimi i arritjeve; • Ndërthurja e vlerësimit me mësimdhënien dhe të mësuarin.
  3. 3. I. Strategjitë e Mbështetjes Institucionale Projektuar për të inkurajuar përdorimin e Rezultateve të Vlerësimit A. Angazhimi institucional SWOT Strategji Zbatim
  4. 4. I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale Projektuar për të inkurajuar përdorimin e Rezultateve të Vlerësimit B. Shkëmbimi i Rezultateve të Vlerësimit (PROBLEMET) 1. Të dhënat mblidhen por nuk ndahen me përgjegjësit për ndryshimin; 2. Anëtarët e fakultetit e konsiderojnë vlerësimin si të pakuptimtë; 3. Të dhënat nuk ndahen sepse fakulteti i druhet frenimit të tërheqjes së studentëve.
  5. 5. I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale Projektuar për të inkurajuar përdorimin e Rezultateve të Vlerësimit C. Vendimmarrja Vendimarrje me shtrirje vertikale (studentët), në lidhje me ndryshimet, bazuar në rezualtatet e vlerësimeve.
  6. 6. I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale Projektuar për të inkurajuar përdorimin e Rezultateve të Vlerësimit D. Fuqizimi i Individëve për të Mundësuar Ndryshimin Ngarkim me përgjegjësi i personave opo grupeve në tre nivele, për të evidentuar arritjet pas ndryshimeve të bëra si rezultat i vlerësimeve: 1. Instruktorëve për rishikimin e kursit dhe arritjeve pas ndryshimeve të bëra; 2. Drejtuesit të programit për arritjet që ndodhën pas ndryshimeve ; 3. Zyrës së Kërkimeve të Institucionit për të mbledhur të dhëna nga departementet për arritjet pas ndryshimeve të bëra.
  7. 7. II. Burimet për Ndryshim dhe Festimi i Arritjeve 1. Fleksibilitet në vendimarrje; 2. Përcaktim i prioriteteve në Planin Strategjik mbi fondet për iniciativat e reja; 3. Festim i arritjeve (përforcimi pozitiv)
  8. 8. III.Përkthimi i rezultateve të vlerësimit në të mësuarit më të mirë Përdorimi i rezultateve të vlerësimit në nivel: • Institucional (mbajtja e rezultateve të arritura dhe arritje e vizionit të së ardhmes); • Programi (përgatitja e studentëve për suksese në të ardhmen e tyre); • Kursi (sigurimin e të nxënit) http://www.temple.edu/provost/aaa/other_accrediting/documents/resultsandtheiruses.pdf
  9. 9. SUKSESE!

×