Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Työsuojelupaneeli XI: Työsuojeluosaaminen ja sen kehittäminen

447 Aufrufe

Veröffentlicht am

Työsuojeluhenkilöstö arvioi, että omaa osaamista olisi tarpeen vahvistaa työkyvyn seurannan ja työturvallisuuden mittareiden osalta. Myös kielitaitoon ja sosiaalisen median käyttötaitoihin kaivattiin vahvistusta. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Työsuojelupaneeli XI: Työsuojeluosaaminen ja sen kehittäminen

 1. 1. Työsuojelupaneeli XI: Työsuojeluosaaminen ja sen kehittäminen Minna Toivanen & Hanna Uusitalo 17.6.2019
 2. 2. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Työsuojelupaneeli • Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. • Paneelin tarkoituksena on tuottaa tietoa työpaikoilla näkyvistä ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä, ja yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista työn tekemisen arkeen. • Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle paneeliryhmälle lähetetään 1-2 kertaa vuodessa lyhyt sähköisen kysely kulloinkin ajankohtaisista työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. • Työsuojelupaneeli on toteutettu Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. • 11. paneeli on toteutettu toukokuussa 2019.
 3. 3. 6.8.2019© Työterveyslaitos | 6.8.2019© Työterveyslaitos | Työsuojeluosaamisen riittävyys
 4. 4. 6.8.2019© Työterveyslaitos | ”Tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa ja tunnen henkilökuntaa” ”Osaan tehdä kompromisseja, rauhoittaa tilanteita sekä antaa uusia näkökulmia asioihin.” ”Tarkkailen työympäristöä, sekä työtiloja, olosuhteita ja työntekijöitä aktiivisesti. Vien asioita eteenpäin ja esitän kysymyksiä "viisaammille", jos en osaa itse ratkaista.” ”Minulla on kattavat perustiedot työsuojelusta yleisesti (lainsäädäntö jne.) sekä organisaationi työpaikkojen olosuhteista ja erityispiirteistä.” ”Yhteistyö työsuojelupäällikön kanssa sujuu hyvin, olemme saaneet eteenpäin monia asioita.” • Vuorovaikutustaidot ym. työelämätaidot (113 mainintaa) • Tietty työsuojelun sisältöalue (esim. henkilöstön kouluttaminen, ristiriitatilanteiden käsittely, henkilönsuojaimet) (110 mainintaa) • Työpaikan ja työsuojelun perusasioiden ja kokonaisuuden tunteminen (95 mainintaa) • Yhteistyö johdon ja/tai henkilöstön kanssa (83 mainintaa) • Edustuksellinen yhteistoiminta (63 mainintaa) • Riskinarviointi (41 mainintaa) Mikä sujuu työsuojelutehtävässä? Mitä osaat hyvin? (393 avovastausta)
 5. 5. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Tarve vahvistaa omaa osaamista työsuojelutehtävän hoitamiseksi (%)
 6. 6. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Kokemus oman osaamisen riittävyydestä työsuojelun eri osa-alueilla (%)
 7. 7. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Kokemus työelämä- taitojen riittävyydestä työsuojelu- tehtävän hoitamiseen (%)
 8. 8. 6.8.2019© Työterveyslaitos | ”Työn kuormittamisen hallinnan työkaluihin ja vaikeiden asioiden puheeksiottamisen helpottamiseen” ”Kemikaalien käsittelyyn liittyvistä turvallisuusmääräyksistä sekä koneiden turvallisuusdirektiivit” ”Työturvallisuuden seuranta ja mittarit” “Vaarojen arviointi ja perehdytys” ”Tietotekniikkaan ja verkostoitumiseen” ”Taito tuoda työsuojeluasiat esille käytännönläheisesti” ”Lainsäädännön tulkitsemiseen ja käytännön soveltamiseen” • Kuormitus, erit. psykosos. kuormitus, epäasiallinen käyttäytyminen, kognitiivinen ergonomia (147 mainintaa) • Koneturvallisuus, kemikaaliturvallisuus ja työympäristöön liittyvät asiat, (79 mainintaa) • Seuranta, raportointi, työsuojelukäytännöt, (49 mainintaa) • Työelämätaidot (42 mainintaa) • Lainsäädäntö ja sen soveltaminen (27 mainintaa) • Työsuojelun kokonaisuus, työhyvinvointi (24 mainintaa) Mihin kaivataan erityisesti osaamisen vahvistamista? (325 avovastausta)
 9. 9. 6.8.2019© Työterveyslaitos | 6.8.2019© Työterveyslaitos | Osaamisen kehittämistavat ja käytetty aika
 10. 10. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Itselle sopivat tavat kehittää omaa työsuojelu- osaamista (%)
 11. 11. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Työsuojeluosaamisen kehittämiseen käytetty aika
 12. 12. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Seurataanko työpaikalla työsuojelutehtävään käytettyä aikaa?
 13. 13. 6.8.2019© Työterveyslaitos | 6.8.2019© Työterveyslaitos | Perehdytys työsuojelutehtävään
 14. 14. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Perehdytys työsuojelutehtävään tehtävää aloitettaessa (%)
 15. 15. 6.8.2019© Työterveyslaitos | ”Kävin heti hyvät peruskoulutukset ja sen jälkeen lukuisia muita koulutuksia” ”Ei ollut varsinaista perehdytystä, vaan oma- aloitteisesti hakeuduin peruskurssille.” ”Kävimme työsuojelupäällikön kanssa olennaiset tehtävään kuuluvat asiat läpi.” ”Kaksi viikkoa edeltäjän kanssa työskentelyä” ”Käytännössä ei oikeastaan mitenkään, koska työturvallisuuspäällikön tehtävää ei koeta kiinnostavana. Edellinen tehtävää hoitanut henkilö irtisanoutui.” ”Edellinen työsuojeluvaltuutettu antoi materiaalinsa ja lähti eläkkeelle” • Työpaikan ulkopuolinen koulutus (170 mainintaa) • Edeltäjä, nykyinen tsp, tsv tai ts-toimikunta perehdytti, talon sisäinen koulutus (147 mainintaa) • Ei mitenkään (96 mainintaa) • Opiskelua itsenäisesti (67 mainintaa) • Annettiin olemassa oleva materiaali käyttöön (30 mainintaa) Miten on perehdytetty tehtävään? (415 avovastausta)
 16. 16. 6.8.2019© Työterveyslaitos | 6.8.2019© Työterveyslaitos | Rooli omassa työsuojelutehtävässä
 17. 17. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Oma rooli työsuojelutehtävässä (%)
 18. 18. 6.8.2019© Työterveyslaitos | 6.8.2019© Työterveyslaitos | Työsuojeluosaamisen levittäminen omalla työpaikalla
 19. 19. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Työsuojelutiedon ja -osaamisen levittäminen työpaikalla koko organisaatiota hyödyntäväksi osaamiseksi
 20. 20. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Arvio tapojen toimivuudesta työsuojelu- osaamisen laajentami- seksi työpaikalla (%)
 21. 21. 6.8.2019© Työterveyslaitos | ”Yhtiön johdon esimerkki ja panostus asiaan” ”Lähiesimiesten toiminta ja vanhoista "toimintatavoista" irti päästäminen.” ”Annetaan mahdollisuus hyödyntää opittua.” ”Sisäiset koulutukset. Niiden avulla on saatu jaettua paljon hyvää tietoa.” ”Työntekijöiden osallistaminen, eli ovat esim. laatimassa omiin työtehtäviinsä liittyviä ohjeistuksia.” ”Asenne, joka mieltää työsuojelun osaksi tuottavaa liiketoimintaa.” ”Riskikartoitukset työpisteillä yhdessä työntekijöiden kanssa.” • Johdon, esimiesten ja ts-toimijoiden sitoutuminen ja aktiivisuus, resurssien takaaminen (117 mainintaa) • Koulutus, tiedotus, ohjeistus (87 mainintaa) • Yhteinen keskustelu, osallistaminen (72 mainintaa) • Työpaikan sisäinen yhteistyö (61 mainintaa) • Henkilöstön suhtautuminen ja paneutuminen työsuojeluun (58 mainintaa) • Osaamisen kehittäminen integroitu työsuojelukäytäntöihin (47 mainintaa) Keskeiset tekijät työsuojeluosaamisen kehittämiseksi? (361 avovastausta)
 22. 22. 6.8.2019© Työterveyslaitos | ”Työsuojelu ei ole prioriteetti, sille ei ole aikaa.” ”Vähän tekijöitä, paljon kohdeyleisöä, joita pitäisi ehtiä kouluttaa ja samalla kehittää erilaisia työsuojelun ohjeita ja -prosesseja.” ”Aikapula, varsinainen työ nielaisee aikaa ja voimia.” ”Ehkä sitä pidetään ns. huuhaa juttuna vielä.” ”Esimiesten ja johtajien ajattelemattomuus työturvallisuutta kohtaan” ”Työmaiden erilaisuus ja etäisyydet” ”Iso organisaatio, tietokatkoksia, väärin ymmärryksiä yms.” ”Jokainen asia vaatii turhan pitkän hyväksyntäketjun ennen päätöstä.” • Pula ajasta tai muista resursseista (152 mainintaa) • Ei kiinnostusta, työsuojelua ei arvosteta (84 mainintaa) • Johdon tai esimiesten sitotumattomuus (66 mainintaa) • Työpaikka on hajautunut (maantieteellisesti tai toiminnoittain) (43 mainintaa) • Byrokratia ja työsuojelun jääminen paperille, ei toteudu käytännössä (22 mainintaa) Työsuojeluosaamisen kehittämistä hankaloittavat asiat? (366 avovastausta)
 23. 23. 6.8.2019© Työterveyslaitos | 6.8.2019© Työterveyslaitos | Työsuojelupaneeliin vastanneet
 24. 24. 6.8.2019© Työterveyslaitos | • Vastaajista 50 % oli miehiä ja 50 % naisia. • 58 % vastaajista kuului 35-55 –vuotiaiden ikäryhmään, yli 55-vuotiaita oli 35 % ja 7 % oli alle 35-vuotiaita. • Vastaajista 34 % toimi miesvaltaisella työpaikalla, 45 % naisvaltaisella ja 20 % työpaikalla, jossa oli tasainen sukupuolijakauma. 1 % ei osannut sanoa. • Valtaosa vastaajista (94 %) toimi työpaikalla, joka oli ollut toiminnassa yli 4 vuotta. • Kysely toimitettiin 3352:lle Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja -päällikölle, joista kyselyyn vastasi 462. • Vastaajista 66 % toimi työsuojeluvaltuutettuna ja 34 % työsuojelupäällikkönä. • Vastaajista 54 % oli toiminut työsuojelutehtävissä yli 4 vuotta, 36 % 1-4 vuotta ja 10 % alle vuoden. • 59 % vastaajista toimi yksityisessä yrityksessä, 22 % kuntasektorilla, 7 % valtion palveluksessa ja 12 % muulla sektorilla. Vastaajat
 25. 25. 6.8.2019© Työterveyslaitos | Lisätietoja • Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus, p. 040 716 5915 / kerttuli.harjanne@ttk.fi • Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos, p. 043 824 0034 / hanna.uusitalo@ttl.fi • Minna Toivanen, Työterveyslaitos, p. 043 824 4506 / minna.toivanen@ttl.fi • www.ttl.fi/tyosuojelupaneeli

×