thl.fi
lapemuutos thl-oper rokottaminen thl lapset kanta-palvelut lapset ja nuoret sote-uudistus sote lapsiperheet perheet kotihoito rai-vertailukehittäminen nuoret vanhuspalvelut ikiomat rai-seminaari ikäihmiset kärkihanke lapset ja perheet raiseminaari tervesos perhehoito palvelujärjestelmä omaishoito maahanmuuttajat hyvinvointi nordic council of ministers lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma thl_eng thl_infektiotaudit thl_tilastot terveys tasa-arvo tasa-arvotieto tasa-arvopäivät toimintakyky mielenterveyspalvelut rokotukset lapepäivat_toukokuu_2017 osallisuus valtakunnalliset lapepäivät 29.-30.5.2017 lapemuutosohjelma mielenterveys lape nordic russian health program alueprofiili rai vaccinationer tervesos2018 hyte copehanke ehkäisevä päihdetyö tervesos2019 ikääntyneet tervesos2017 lasten ja nuorten palvelujen johtaminen esr hiv thl_healthcare_professionals tasa-arvotiedonkeskus cope-hanke hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alkoholipolitiikka sosiaalipalvelut alkoholi sosiaalihuolto työllisyys turvapaikanhakija finterveys2017 finterveys tervesos2016 norcakickoff paloma hanke rahapelihaitat päihteet tasa-arvopäivät2018 toimintamallit laaturekisterit kansanterveyspaiva shp-siro-fire-2017 mielenterveys_ja_paihdealan_johtajat tartuntatautilaki lapemuutos-seminaari-tammikuu2017 muutosagentti sosiaali- ja terveyspalvelut sokra terveyden edistaminen laaturekisteri lapsi- ja perhapalveluiden muutosohjelma lape lapemuutos-260117 lapemuutos-270117 pakolainen finland opisemma2017 thl_monet paloma seminaari vammaispalvelut päihdepalvelut tupakointi palvelutarve vertailukehittäminen tuberculosis osallisuuden edistäminen suun terveydenhuolto thlfi raiseminaari2019 kanta-tjänster alkoholin kulutus tasa-arvotiedonkeskusminna terveyden ja hyvinvoinnin laitos cope ulkomaalaistaustaiset kansallinen rokotusohjelma työttömyys teaviisari rahapeliongelmat healthcare terveydenhuolto promokids2018 kotoutuminen lastensuojelu kunnat snomedct laadullinen nordic-russian health program tyttöjen ympärileikkaus safety2016fin koulutus hankinnoistaduunia väestötutkimus kuntoutus soteuudistus2016 alkoholinkäyttö monet_seminaari_2017 rai-seminaari-toukokuu-2017 neuvolapaivat2016 safety sosiaalityo julkiset hankinnat integraatio tupakka ravitsemus opisemma2018 stncope monet2018 kansanterveyspaiva2018 rai-seminaari-lokakuu-2017 thl_statistik monikulttuurisuus huono-osaisuus asiakkaat finravinto finravinto2017 puheeksiotto2017 lapemuutos_konferenssi_maaliskuu_2017 lapemuutos konferenssi 28.-29.3.2017 tietopohja infektiotaudit laaturekisterikonferenssi hytepaiva2018 alkoholinhaitat stepshanke mtct nmc opiskeluterveyspaiva2016 tepaiva2016 rahapelaaminen valinnanvapaus ruokasuositukset syodaanyhdessa norcastudytour rai-seminaari-lokakuu-2018 kansanterveyspäivä 13.4.2018 kejo mini_interventio asiakasohjaus fgm potilastiedon arkisto perhekeskukset vaativat erityistason palvelut lasten ja nuorten palvelut rahapelihaitathaltuun tervesos2019_verkostot verkostot ja yhteistyo hyvinvointiteknologia johtamisenraiseminaari johtamisenraiseminaari2019 suomijuo2018 kansantaudit #thl_tilasto savutonsuomi hytepaiva2017 juomatavat oikeuspsykiatria rai-seminaari-huhtikuu-2017 tuhkarokko bioturvallisuus naisten ympärileikkaus seksuaaliterveys lapemuutos-tyopaja-141116 lapemuutos työpaja 3.11.2016 lapemuutos-tyopaja-031116 toimintakyvyn arviointi rai-seminaari-6.10.2016 psykiatria ikaantyminen toimeentulotuki terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttavuus köyhyys tietojärjestelmät liikunta kärkihankkeet lihavuusohjelma tervesos2019_hyvinvointiteknologia oikeuspsykiatrianpaiva digityöjastressi sote-asiakkaat sote-johtaminen digipalvelut lastenturvallisuusohjelma_thl_seminaari2018 ensihoito ammattikoululaiset savutonamis2030 tasaarvopaivat thl_statistics echo_workshop vesirokko uth_tutkimus lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma lape lapetyöpaja 16.12.2016 lapemuutos työpaja 14.11.2016 maakuntaprofiili opioidit opioidikorvaushoidon_verkostopaivat_2016 assistive technology arviointi influenssarokotus sähköinen lääkemääräys kelain vaaratekijat lapetyöpaja 30.8.2016 mielen hyvinvointi asuminen heikko työmarkkina-asema digitalisaatio rokotusturvallisuus rai-seminaari_kevät_2016 begacys väestötutkimukset suomi potilaat health huumeet hoitotyönraiseminaari hoitotyönraiseminaari2019 kansanterveyspaiva2019 geo18 laatu sosiaalityöntekijä juomatapatutkimus icfupdate17 toitu2017 lapemuutos-muutosagenttien-tapaaminen-kesäkuu2017 tyotajulkisillahankinnoilla lapemuutos_oppimisverkosto_130317 lapemuutos oppimisverkosto 13.3.2017 #thlorg #tapaturmat #lanutapaturmienehkäisy lapemuutos työpaja 31.10.2016 opioidikorvaushoito lapemuutos työpaja 18.10.2016 toimia turvapaikanhakijat lappi lapemuutos-tyopaja-101016 anniskelulupa alkoholilupaseminaari03102016 hpv-rokote maakunta rai-seminaar_kevät_hoitotyö_2016 kela vrk rahapelitutkimus potilas potilaan valinnanvapaus rarha17022016 lapsiperheiden ruokasuositukset icf tervesos2019_turvallisuus turvallisuus mainostamaltilla ravintoaineet fgmkokous2018 silpominen kansalliset laaturekisterit eptseminaari2018 socialvården klientdataarkivet helaseminaari2018 kirjaamisvalmennus tita_toimi osallistavasosiaaliturva sosiaaliturva julkiset palvelu yksityiset palvelut kriteerit sote_vai_tete handu2017 mielisemma2017 asuntokysymys maakunnat vanhuspalvelulaki pakolaiset lapemuutos-131216 lapemuutos-tyopaja-311016 mallinnus kokeiluhanke lastensuojelun_jannitteet2015 lapemuutos-tyopaja-200916 terveyskeskus thl_healthcare_professionals_3.6 mielen hyvinvointi ikääntyessä potilasturvallisuus rakenteinen_kirjaaminen haittavaikutukset thl_healthcare_professionals_1.4 sosioekonomiset erot rahapeliriippuvuus alkoholi2016 toksikologinen_riskinarviointi alkoholiseminaari2016 alkoholipolitiikankeinot neuvola 28012016 tietosuoja lihavuus kansallinen lihavuusohjelma ravitsemussuositukset imetys pilottirekisteri pilottirekisterit geography gis projecting population health and care majvik2018 maakuntien_hyte_valmistelu hyte_seminaari rai-seminaari-toukokuu-2018 rai-seminaari-huhtikuu-2018 käyttöönotto tetanus asiakaslahtoisyys indikaattorit thlavoindata toimintalinja 5 vanhuspalveluiden kehittäminen iäkkäät rarha14112016 vipuvoimaa technology toimintakyvyn mittaaminen hoito lastensuojelutarpeen arviointi lapetyöpaja 2.9.2016 matala kynnys stm johtaminen sosiaali- ja terveydenhuolto rokotteet toimeentulotuen kela-siirto työllisyyspalvelut rokotusten kirjaaminen varmennepalvelut paikkatiedot suomipelissä hyvinvointikertomus valinnanvapaus150316 mittarit doctor health and social services functioning language mental health lihavuusohjelma2016 oper imeväisikäinen micf promokids_bergen2019 hoivatyö hoitotyö infektioiden ehkäisy nordcola2019 ruoka mielentilatutkimus accessibility asiakastiedon arkisto sotedigi rahapelihaitatthl lthavausseminaari2018 lthtutkimus #thlorg puheeksiotto ncm lth_070917 lth tutkimus lth vaccination työtä julkisilla hankinnoilla vesirokkorokote soteuudistus sote-tietopohja 22032017 maamu-tutkimus vammaisuus sdgs lapetyopaja-161216 pakkohoito verkostokokous03112016 omakanta osallisuustyö health and support of the elderly tahdonilmaisut päätöksenteko laitoshoito terveyspalvelut uusimaa influenssarokote kannabis lapetyöpaja 17.6.2016 trauma muistisairaudet vanhuus rakenteinen kirjaaminen palvelut thl_healthcare_professionals_29.4 muistisairaus ikääntyvien palvelut hollanti liikkumista tukeva ympäristö eurooppa tbe rahapeliongelma thl_healthcare_professionals_4.3 erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto sähkösavukkeet tartuntojen torjunta ravinto kansa-koulu-hanke ruokavalio diabetes arpajaislaki isahoitaa bioturvaverkosto tiedonhallinta kuntajohto #suicidepreventionseminar2017thl organisaatiomuutos palveluohjaus osatyökykyiset lth kick off 070917 asumistuki tita-hanke sosiaalipolitiikka mpr-rokote kielitaito ympärivuorokautinen hoito tietopohjakickoff sosiaali- ja terveysalan tietovarannot 23032017 sosku2016 social work csocd55 vanhat potilastiedot luovat menetelmät varhainen tuki eptseminaari2016 päihdetutkimus eptohjelma rokotusrekisterin_laatuseminaari_2016 rokotuskattavuus masennus pirkanmaa tyollistyminen elderly perusturva digitaalisuus moniammatillisuus kainuu influenssa elektroniska recept hemvård alkoholilupa järjestötoiminta päivystys vanhukset asiakasmaksut alueellinen hyvinvointikertomus kunta elintavat hepatiitti b thl_sve pitkäaikaistyöttömyys sote-palvelut evidence-based kävely pyöräily rahapelijärjestelmä rahapelihaittojenehkaisy osaamisen kehittäminen rahapelihaittojen ehkäisy vaikuttavuuden arviointi immigrants finnish licensing asylumseeker päihdehaitat alkoholihaitat euhemptlondon15 mieli-hanke liikkuminen kantapalvelut datapolitiikka2016 jodi psykologityö suomi.fi hilmo_2019 #hilmo2019 vanhuspalvelujen tila toimeentulotukiuudistus ullakorpilahti_esitys paloma2018 jäykkäkouristus raporttimäärittelyt hilmo_tietosisalto2019 osaaminen sähköinen ensihoitokertomus tuottavuus elisahalonen_esitys tupakoinnin lopettaminen varhainentunnistaminen finsote fire-syyskokous-2017 kulttuurisensitiivinen mässling vuokra eriarvo hankintalaki henkilöstömitoitus kotisairaanhoito sairaalat national institute for health and welfare biverkningar solmu eriarvoisuus työttömyysturva pitkäaikaishoito fimea lapemuutos-muutosagenttien-tapaaminen-100217 yhteistyö opiskeluterveydenhuolto satakunta lapemuutos-tyopajan-311016-tuotokset mielijapaihde2015 spetsprojekt servicesystem äldre närståendevård äldreomsorg familjevård varsinais-suomi kuntoutuminen elderly care keski-pohjanmaa minimibudjettiköyhyysraja suhteellinen köyhyysraja perusturvan riittävyys valvonta tutkimus shp_neuvottelupäivä2016 shp-siro-fire-2016 sairaalainfektiot pohjois-karjala keski-suomi nationella verksamhetsmodeller kymenlaakso icanfunction etelä-karjala varmennekortti mielenterveystyö peruskoulu terveydenhuollon rahoitus turvakoti vakivalta verkkokoulutus maahanmuutto ikäihmisten asuminen seinäjoki tietomalli työterveyshuolto varmennekortit tarvevakioidut menot peruspalvelut rokotustoiminta kannustin medical medicine environment selittävä tekijät liikuntatottumukset puutiaisaivotulehdus rokote epidemiologia ehkäisevä työ rahapeliriippuvuuden hoito palveluseteli valint-hanke avain-mittari refugees education thl_healthcare_professionals_21.12 employment päihdeongelmat kokemusasiantuntija kokemustieto sote-integraatio ylipaino espad suun terveydenhuollon kick off psykologiliitto valtuudet apteekki puolesta asiointi pikkulapsiperheiden hyvinvointi lth2018 kirjaamisen rakenteet toimenpidekoodit toimenpideluokitus puolesta-asiointi potilaanongelmalista tiedonkeruu energiaravintoaineet ruoankäyttö d-vitamiini ateriointi puolakka kari puolakka reuma clustering liikunnan edistäminen vanhustenhoito turvakotipalvelut social mprv-vaccin koululaiset organisaation toiminnan muutos tuberkuloosi työharjoittelu opiskelija terttu romanit yksin tulleet alueellinen fullmakter liisa valsta kivennäisaineet vitamiinit ravintolisät satu männistö lihavuuden käypähoitosuositus kolesteroli verenpaine sote2020 suositus tietovaranto ensihoitopalvelu segregaatio kansallinen ensihoitokertomus isä hoitaa -hankkeen päätösseminaari kehittäminen monialaisuus sosiaalihuoltolaki osallistava_sosiaaliturva valtaistaminen mprv-rokote vihurirokko sikotauti hyvinvointivaltio sote vai tete potialstiedon arkisto jäykkäkouristusrokote asiantuntija termi käsitetyö go-ngo collaboration potilastietojärjestelmät motivointi alkoholinpuheeksiotto päihteetpuheeksi sairaanhoitajaliitto terveydenhoitajaliitto terveydenhoitaja vaccin mot vattkoppor obesity_programme_finland sairaanhoitajat heponiemi digityö ja stressi feasibility study mobile kvarkki immuniteetti soteasiakkaat vaccinationstäckning kysely asiakaspalaute sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunta kustannukset eurohope kansanterveystyö maakuntauudistus itsemääräämisoikeus maakuntarakenne kuolleisuus lainsäädäntö hyvinvointijohtaminen sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstötilastot vanhainkoti kotipalvelu health care system anmälan sairaanhoitaja kykyviisari sosiaalisesti kestävä kehitys simo parainen puutiaisaivotulehdusrokote perheystävällinen uudistuvat rakenteet maahanmuuttajanuoret rokotusosaaminen haittavaikutusilmoitus viestintä lape-muutosohjelma hoitosuunnitelma lapemuutos-seminaari 26.-27.1.2017 mpr vapoti asylum seekers arts culture kulttuurisidonnaisuus transnationaalinen osaaminen tunnistaminen geriatria somaattinen erikoissairaanhoito rokotusrekisterin laatu rokotusrekisteri hepatiitti b -rokote kuntoutuksen tutkimus henkilökunta sukupuoli tyohyvinvointi icfmobile sairastavuusindeksi tilastot sairastavuus vastasyntyneet psykoosi landskapsprofil pohjanmaa päijät-häme etelä-pohjanmaa opioidikorvaushoito_verkostopaivat pohjois-pohjanmaa disability population health lääkärit thl_healthcare_professionals_28.10 ms-tauti pienituloisuus minimibudjetti ohjaus sijaishuolto 20102016 hallinto työelämän murros lapemuutos 18.10.2016 terveysasema avosairaanhoito toimintakykytietorakenne toimintakykytieto siro_2016 lapemuutos työpaja 30.9.2016 helsinki pohjois-savo väestökysely pääkaupunkiseutu lapemuutos-tyopajan-200916-tuotoksia nuorten ja perheiden palvelut kanta toimintakykyni web-reseptipalvelu positiivinen mielenterveys toipumisorientaatio2016 toipumisorientaatio mielenterveyshäiriöt mielenterveyskuntoutujat health promotion injury prevention hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointierot tietojohtaminen kaatumisten vaaratekijat terveyskeskuspalvelut unihäiriöt sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus sote-ammattilaiset matkailuterveys rahapelit asumispalvelut ikäasuminen rai_seminaari_hoitotyö_kevät_2016 lääkehoito lääkkeet säilytys perustoimeentulotuki services maternity hoitoon liittyvien infektioiden torjunta siro-ohjelma 200416 yritykset sosiaaliset näkökulmat työllistämisehto kouluruokailu haittatapahtuma maahanmuuttaja krooniset sairaudet rokotusaikataulu halo halo-suositus väestörekisterikeskus 070416 prevention clinical practice patient-centered patient choice sosioekologinen näkökulma rahapelipolitiikka yksinoikeusjärjestelmä ongelmapelaaminen problem gambling valvira dentistry health policy sosiaalityö 28.1.2016 nuuska ravitsemuspolitiikka mobiili asiakastiedonarkisto syöpä förberedande möte förnyande av organisationens verksamhet socialvårdens informationssystemprofiler väsentliga funktionalitetskrav informationssäkerhetskrav certifiering förberedande uppgifter införandet av kliendataarkivet privata socialvården alkuterveystarkastus maahanmuuttovirasto asiakirjarakenteet asiakastiedot käyttäjäkokemus asiakasasiakirjat kirjaamisen rankenteet kysymykset tutkimusten tallennus kanta-liityntä ekg-tutkimus pia maria jonsson pneumokokkirokotus ennustaminen omaiset tyytyväisyys vertailu aili-verkosto kulttuurinen vanhustyö moniammatillinen geriatrinen arviointi osallistaminen arvot kuvapuhelin kaatuminen kaatumisen ennaltaehkäisy ja yhteistyö rai ikinä nimikkeistö ja luokituskokonaisuus kirjaaminen psykologityön luokittelu ohjelma psykologien kirjaaminen terve-sos 2019 tervesos2019 ohjelma vaikutukset sosiaali- ja terveysministeriö selvitys hallitusohjelma2019 hallitusohjelma arkistointi kuva-aineistot kielto suostumus vaccinsäkerhet monet2019 apoteket elektronisk fullmakt apteekit sähköinen asiointi sähköinen valtuutus sähköinen valtuus antibioottiresistenssi mikrobilääkeresistenssi suojautuminen tartuntatiet hoitoon liittyvä infektio tartuntatautien torjunta käsihygienia tavanomaiset varotoimet lth-tutkimus siun sote lapsen lihavuus antti kyrö väestön ravitsemus helsingin uniklinikka partinen university liikuntaneuvonta lihavuuden ehkäisy odottava äiti raskaus toimenpidepalkkio hammaslääkäri radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus tietosisällöt resepti patologia problemlist rahapelikysely osva kanta-välittäjärekisteri solmuluokka oid-tunnus ostopalvelut kulttuuri valmistelutilaisuus tiedollajohtaminen työmarkkinatuki kohtuullinen minimikulutus rokotussuoja tarvekerroin tiedolla johtaminen vaccinationsskydd saattohoito palliatiiviinen hoito strateginen tutkimus minimibudjettiköyhyys neet-nuoret neet tuloerot huoltosuhde hyvinvointipolitiikka väestörakenne elinolot suomalaisten hyvinvointi suomalaisten hyvinvointi 2018 kapitaatiokorvaus korvausmalli kapitaatio sydänterveys menetelmät tutkimusaineisto ruokailu lounas ateriat suola saanti finterveys 2017 finravinto 2017 lääkekeskus lääketukkukauppa seurantatutkimus public health #thlmonet #roosaseminaari roosa nevotiija romaniasiain neuvottelukunta syrjintä monet fgm-toimintaohjelma ympärileikkaus asiakaskeskeisyys selkäkirurgia antti malmivaara salla toikkanen toikkanen anu niemi niemi otto ettala ettala eturauhassyöpä neuvonta hpv-vaccin soteseminaari08112018 bayesian estimates spatial patterns maps health related data spatial information geospatial health location-aware system machine learning data mining geospatial health research electronic records spatial disparities quality of care digital geography transportation multimoda accessibility social services transport analytics spatial geocoding liikunta-aktiivisuus influensavaccin konteksti asiakasasiakirja wellbeing report county wellbeing ennakkoarviointi paulatiittala_esitys paulatiittala_presentation national vaccination program migrant norvac2018 socialv tietoikkuna kontext kuntakokeilut rekisteritutkimus sivis vapaaehtoistyö sosiaalinenkuntoutus sertifiointi olennaiset vaatimukset sote-tietojärjestelmä alkoholinkulutus hela-hanke helahanke hela alkoholin haitat tuberkulos infektionssjukdomar funktionsförmåga sociala området mätare uudet toiminnallisuudet dödlighet vårdåtgårder kostnads-effektivitet patientsäkerhet effektivitet sjukvården hälsovården kvalitet maamu study population study vatkoppor påssjuka röda hund sote-arviointi asiakkuus type 2 diabetes intervention digital chronic disease bithabit palvelukokemukset reception centre health examination roma ylikoulutus alueellinen eriytyminen terve-sos 2018 tuovihakulinen_esitys uudistaminen tekoäly tulorekisteri remisser mina kanta-sidor verksamhetsmodeller hälso- ach vårdplan köpta tjänster unemployment social assistance evaluation effectiveness quasi_experimental_design key-measure experiments inclusive social security päivi topo ikäinstituutti valtion ravitsemusneuvottelukunta kansalliset ravitsemussuositukset suojaravintoaineet nina tamminen itsemurhat timo partonen turun yliopisto kokonaiskolesteroli ldl-kolesteroli teemu niiranen uef itä-suomen yliopisto tiina laatikainen jaana suvisaari markku peltonen antti jula jaana lindström katja borodulin päivi mäki nina kaartinen pekka jousilahti annamari lundqvist iris erlund päivi sainio endokrinologia dyslipidemian käypähoitosuositus dyslipidemia ennakkokysymykset todistusten sähköinen välitys aikuiset • http://www.slideshare.net/thlfi/tag/otehanke sph-siro-fire-2017 telemedicine e-services health services e-health e-palvelut e-asiointi kansalaiset simulaatiopedagogia laurea hinkuyskä tetanusprofylaksia safir tietojärjestelmähanke valtaistuminen urmi kaupunkikehitys asiakastieto alkoholipolitiikka 2018 alkoholipoliittiset mielipiteet radiologisten tutkimusten luokittelu radiologia peluuri rahapelimarkkinointi markkinoinnin valvonta rahapeliuudistus veikkaus rahapelikulutus haittojen ehkäisy peliriippuvuus kenttäjärjestelmä tuloryhmät sairaanhoitopiiri gambling harms isä hoitaa -hankkeen päätösseminaari 19.1.2018 isä hoitaa -hankkeen päätösseminaari 19.2.2018 isä hoitaa -hanke isä hoitaa-hanke kuntouttava_sosiaalityo yhteisötupa jalkautuminen yhdyskuntatyö yhteisötyö inklusiiviset_työmarkkinat aktivointi muutosviestintä matka2018 sosionomi yhteiskuntapolitiikka politiikka hallitus toimenpideohje kasvupalvelut kuntaliitto toimeentuloturva palveluintegraatio korvaushoidonkäypähoito outikuikanmäki_esitys boostervaccination stelkramp pelihaitat käsitteet juhasoivio_esitys pirjettasalomäki_esitys riikkaperälä_esitys väsymys uupumus menetelmien arviointi tb hepatitis eläinpatogeenit joint external evaluation finland zoonotic diseases hoitosuhde avohoito hoitokokemus pitkäaikaissairaat koulutusinterventio päivysytyspoliklinikka information system social welfare information model talous user experience tiinaranta_esitys birgittapekkanen_esitys mikkoojala_esitys mariannakultalahti_esitys hannaleenahurri_esitys outihietala_esitys luova alkoholin käyttö aikuissosiaalityö riskipelaaminen päihdepotilas nikotiinituotteet lyhytinterventio tupakanvieroitus päihdeasiakkaat pheeksiotto2017 alkoholinkäyttö peruspalveluissa riskikulutus alkoholinriskikuluttajat sote-keskus koordinaatio henkilöstön hyvinvointi työssä jaksaminen järjestäjän käsikirja maakuntavalmistelu kuntajohdon tiedonkeruu terveydenedistämisaktiivisuus kouluterveyskysely liminka tapaturmien ehkäisy koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy tapaturmat palvelututkimus hyvinvointitutkimus terveystutkimus marittanärhi_esitys anttimikkonen_esitys suomen sosiaalinen tila tuukkatammi_esitys jussisuojasalmi_esitys akitetri_esitys hannaleenahurri_mariannakultalahti_esitys marjotervo_esitys tiinasaikkala_ilkkavainio_esitys mauriaalto_esitys measurement database assessment koodistopalvelu laatusuositus alkukartoitus kuntamarkkinat monituottajamalli competence working life social care health care personnel oulu vammaiset vantaa espoo mipaa social policy policy ageing perhevapaamalli vanhempainvapaa isyysvapaa äitiysvapaa perhevapaat ilmo keskimaki mydata healthprofile det nationella vaccinationsprogram sopimusmalli terveydenedistäminen ot-keskukset ot-keskus osaamis- ja tukikeskukset terveysala vaccin hankinnat #injury #tapaturmat #children #safety #actionplan prototype service design environmental factors self-report user centredness laumasuoja erityislapset biverkining riskanalys epidemiologi väestö valtakunnallset lapepäivät 29.-30.5.2017 health and welfare omistusasunto vuokrasääntely vuoka vuokrankorotuket titu-hanke asuntomarkkinat omistaminen varallisuus omistusasuminen asumismenot muutto vuokrat kaupungistuminen asuntorakentaminen asuntotarve asuntopolitiikka asunto synnytyssairaala lastenneuvola äitiysneuvola epidemia vesirokkorokotukset rokoteturvallisuus työturvallisuus omavalvonta hoito ja kuntoutus hallituksen reformi norway hungary eurohope-hanke sweden denmark italy aivoinfarkti sairaalahoidon kustannukset lonkkamurtuma lonkkamurtumat sydäninfarkti sukupuoli-identiteetti transsukupuolisuus sukupuolirooli transtutkimus palvelustrategia päätöksenteko sosiaali- ja terveyspalvelut sote2019 vertaistoiminta paihdetyo sosiaalipäivystys päihdehuolto aikuispsykiatria elämän_tähden pshp nuorisopsykiatria lastenpsykiatria hoitohenkilökunta etäpoliklinikka neuropsykiatria vanhuspsykiatria etäkonsultaatio pirkanmaa2019 pirkanmaan sairaanhoitopiiri hoitokokonaisuus hoitovastuu yrittäjyys identiteetti työ oppisopimus maamu_tutkimus ulkomaalaistaustainen_terveydenhuoltohenkilosto käytettävyystutkimus ympäristötekijät terveyden ja hyvinvoinnin laitos; tervesos terveysindikaattorit terveysseuranta hyvinvointikompassi vaeston_terveys hyvinvointi_indikaattorit palveluasuminen regional reform sote -uudistus tbe-rokote lapsivaikutukset vaestoliitto puimala työ&elämä-kehittämisprosessi lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelm lape lape muutosagentti lape muutosagenttien tapaaminen 10.2.2017 muutosagentit muutosagenttien tapaaminen muutosagenttien tapaaminen 10.2.2017 lape muutosagentit nuorisotyöttömyys 16032017 eläke etuudet opintotuki talousarvio thl’s morbidity index 2016 morbidity differences in morbidity thl:s sjuklighetsindex 2016 sjuklighet skillnader i sjukligheten reseptiseuranta sosku lääkäri taide lape-muutosohjelman hoito menetelmä psykofyysinen fysioterapia alaikäinen mielenterveys hoito turvaoaikanhakija narratiivinen altistusterapia net terapia economic justice poverty agenda2030 kustannusvaikuttavuus alueellinen yhteistyö basicincome social sustainability palveluvaaka palvelutietovaranto palveluhakemisto yhdistelmärokote rokotusten hyödyt immuunijärjestelmä epidemiaselvitys tukipalvelut 250117 vanhojen tietojen arkistointi hyvät käytännöt ammattikortti paloma seminaarit sadutus ennaltaehkäisy sadutus menetelmänä kulttuuripsykiatria kulttuurinen haastattelu paloma erikoislääkäri erikoislääkärikonsultaatio lapsiköyhyys minnasalmi_esitys lapemuutos tilaisuus 13.12.2016 #thlorg #tapaturmat #hus #lanutapaturmienehkäisy #thlorg #tapaturmat #ukk #lanutapaturmienehkäisy #thlorg #tapaturmat #suh #lanutapaturmienehkäisy #spr #thlorg #tapaturmat #mll #lanutapaturmienehkäisy lapemuutos-tyopaja-131216 14122016 digityö stressi rokotustiedot tireka-projekti valtakunnalliset terveystiedot rokotusrekisterin raportit mixed methods monimenetelmällisyys sosiaalinen kuntoutus kuntoutuksentutkimus rotavirusrokote rotavirusripuli digitalisoituminen seksuaalisuus suun terveys kiusaaminen huumausainetestaukset ristiriitatilanteet purple_book nadra piamakela_esitys rarha14.11.2016 Österbotten vieroitusoireet opiaatit vallankäyttö skitsofrenia psyykkinen trauma työajanseuranta hoidon laatu regionprofil alkoholikasvatus juominen perhekulttuuri korvaushoito työtoiminta opintopolut vanhemmuus ok_hanke asiakasosallisuus vertaistuki ict self-care welfare society who robotics telecare telehealth lääkärikoulutus ammatinharjoittamislupa ulkomaalaistaustaiset hoitajat verkostot ulkomaalaistaustaiset lääkärit immuunipuutos myastenia gravis gbs neurologinen tauti formaldehydi allergia kananmuna antibiootti tiomersaali joukkorokotukset järjestäminen rokotteiden tilaaminen rokotteiden käsittely säilytysvirhe köyhyysaste köyhä köyhyysmittari pienituloiset sosiaalivakuutus oppiminen opetus elinikäinen oppiminen #safety2016fin perhetyö perhekuntoutus avohoidon_mrsa tietojärjestelmä työkyky shp_siro_fire_2016 shp_siro_fire2016 thl-infektiotaudit surgery orthopaedic prevalenssitutkimus mrsa zoonoosit earsnet lapetyöpaja 30.9.2016 teaviisari liikunta hyte-kerroin kärkihankeet rokotteiden jakelu riskiryhmät influenssavirus etelä-savo serviceboende mina kanta sidor elektroniska receptet thl_en rintaruokinta alkoholiluupa asiakastyö dialogisuus muutos lastensuojelutiedon_jannitteet2015 lastensuojelutiedon jännitteet lastensuojelututkimus toipumisprosessi kontrolliodotus koherenssi mielenterveyden edistäminen näyttöön perustuva lääketiede toipuminen 2016 raittius humala itseopiskelu rokotuslupa terveyserot tietoturva lasten ja perheiden palvelujen johtaminen lasten ja perheiden palvelut aldrig ikina-verksamhetsmodell fallforebyggande kaatumisten ehkaisy kaatumisvaaran arviointi ikina-toimintamalli kaatumisalttius kaatumiset kiireellinen hoito uni unettomuus nukkuminen järjestämislaki sote-laki lähisuhdeväkivalta stn perhe- tai lähisuhdeväkivalta aliravitsemus kaltoinkohtelu välttämiskäyttäytyminen mustasukkaisuus professional organization labor trade union oral health care oral health recommendations current care guidelines simhe career higher education hospital examination te-office job integration job search social provision pensions social security mielen-hyvinvointi-ikääntyessä yksityiset palveluntuottajat hyvinvointityö kolmannen sektorin palveluntuottajat julkiset palveluntuottajat sote-yhteistyöalueet rokotus matkailurokotteet asla-kysely vähittäismyynti myyntirajoitukset ikärajat ikäihmisen asuminen hervanta ikäystävällinen asuminen kohtaamiset ruokahävikki hävikkiruokahanke from waste to taste haja-asutusalue yhteisöllisyys neurologinen kuntoutus tervesos_2016 muistihäiriöt muistisairas mielen hyvnvointi ikääntyessä lääkehoitosuunnitelma lämpötila jääkaappi käsittely logistiikka tautitaakka nursing 170516 eresepti asiasanat: toimintakyky tietorakenteet yhteiskäyttöisyys reproductivity sexual health sexuality reproduction course elearning learning parent child parenthood well baby clinic medical libraries alkohol droger ungdomar voimavarakeskeinen ohjaustyö time out! aikalisä! elämä raiteilleen -toiminta ratkaisukeskeinen ohjaustyö time out sotilassosiaalityö muistioireet palvelurakenne kuntasuunnittelu dementia vanhuspalvelut. kaupunkirakenne viheralueet aikalisa voimavarakeskeisyys ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö nuorten miesten hyvinvointi ja ohjaussuhde kuntouttava työtoiminta työllisyydenedistäminen työllisyydenhoito peruspalvelujen tila -raportti tartuntataudit poikkeamat rokotusohjelmasta lähipiiri rokottamisen muistisäännöt liittymisvalmistelut hyte-kerroin 050416 rai_seminaari_kevät _2016 dental care expert by experience anxiety psychiatric services suicide evidence-based mental health psychiatric care sleep problems depression promotion hazardous diseases infectious diseases disease register infection control vaccine medical devices disease control and health protection municipalities research kannustava elementti viherymparisto rakennettu cycling walking green space puutiaiset rahepeliriippuvuus saini mustalampi jani selin rahapelimonopoli rehapelimonopoli johanna järvinen-tassopoulos rahapeliyhtiöt minnakesänen tapiojaakkola saricastren helenaheinonen susannaraisamo annesalonen anttimurto gamblingthl psykoterapia treatingproblemgamblers kuntatuki monikanavarahoitus vertailutieto terveydenhuoltolaki valva-hanke sote-kysely asiakas alcohol treatment drug dependence mortality medling i finland reguree refugee professional sote-rakenne sosiaalipalvelut_sote-uudistus workplace well-being paltamo rikollisuus mielenterveysongelmat päihdeasiamies mieli nikotiini työntekijä terveydenhuoltohenkilöstö aktiivisuus koulut hoitopolut hoitoketjut terveelliset_elintavat terveyden_edistäminen sähkötupakka lhavuuden käypähoitosuositus lasten ylipaino terveyden edistäminen ravitsemus lihavuusohjelma2016 neuvokas perhe lihavuus laskuun kansallinen lihavussohjelma 280116 foolihappo raviysemus folaatti ruokailo ruokakulttuuri imetyssuositus sairaalaruokinta asiakaslähtöisyys toimintarajoitteet
Mehr anzeigen