Anzeige

Nuorten arki ja ilmiöt

Executive Director, Culture and Leisure um City of Helsinki
1. Apr 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Similar a Nuorten arki ja ilmiöt(20)

Anzeige

Último(20)

Nuorten arki ja ilmiöt

 1. Nuorten arki ja ilmiöt 2.4.2016 Suomen partiolaisten Kohtaus-tapahtuma Nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio
 2. Terveyskirjasto.fi Nuoruus on uusi, elintason nousun mukanaan tuoma asia.
 3. 2 130 256 1 889 499 1 890 297 1 891 899 1 924 279 1750000 1800000 1850000 1900000 1950000 2000000 2050000 2100000 2150000 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 0-29-VUOTIAIDEN MÄÄRÄ VUOSINA 1980-2013 JA VÄESTÖENNUSTE 2014-2040 Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto Suomessa nuorten määrä on pienentynyt merkittävästi.
 4. World Bank Indicators Nuorten puute on maailmanlaajuisesti poikkeama. Siirtolaisuus on laajalti nuorisoliike.
 5. 0-29-VUOTIAIDEN OSUUS KUNNAN VÄESTÖSTÄ VUOSINA 1994-2024 1994 2004 Lähde: Tilastokeskus; Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 2014 2024 Suomalainen nuoruus yhä enemmän kaupunkilainen asia.
 6. Vieraskielisten nuorten määrä vuosina 1990-2013 Lähde: Tilastokeskus 27 067 57 100 126 375 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suomalainen nuoruus on yhä enemmän monikielinen asia.
 7. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 KOKO KAUPUNKI LÄNTINEN NUORISOTYÖN OSASTO POHJOINEN NUORISOTYÖN OSASTO ITÄINEN NUORISOTYÖN OSASTO % 10–19-vuotiaiden vieraskielisten osuus (%) kielen mukaan alueen koko väestön vastaavasta ikäryhmästä 1.1.2015 Somali Venäjä Viro Arabia Englanti Kurdi Monikielisyys on jo totta Helsingissä.
 8. Nuoruus Suomessa - sukupolvikokemus
 9. Suomalainen nuoruus • Keskimäärin suomalaiset nuoret voivat joka vuosi paremmin. • Erot pärjäävien ja muiden välillä kasvavat.
 10. ”Voidaan ehkä ajatella nuorten kaipaavan niin sanottua toiminnallista yhteisöllisyyttä, mikä ei kuitenkaan rajoita heitä tai pakota tietynlaiseen muottiin. Toiminnallinen yhteisöllisyys luo yhteisyyttä yhdessä tekemisen kautta, mutta ei rajoita henkistä vapautta ja yksilöllisyyttä. Tällöin yhteisöllisyyden positiiviset puolet korostuvat.” Elina Mikola talonvaltausliikkeestä (2007)
 11. ”Nuorille aikuisille toiminnan motivaatiossa on ehdottomasti keskeisintä antaminen: kaksi kolmesta kokee motiivin erittäin tärkeäksi. Ehkä moni rekrytointihanke onkin mennyt metsään juuri siinä, että nuorten ei oleteta olevan erityisen antamis- ja auttamisorientoituneita. - Pessi & Oravasaari (2010)
 12. 5 vinkkiä vähemmistötyöhön
 13. 1. Auta tarjoamalla vastuuta ja hyödyllisyyden kokemus. Älä puhu vapaaehtoisuudesta, vaan esimerkiksi apuvalmentajasta.
 14. 2. Perheiden välillä on suuria eroja harrastamisen kulttuurissa. Rahan lisäksi esteitä ovat esimerkiksi epäonnistumisen pelko, kavereiden puute, harrastuksen maine omassa yhteisössä, taidot...
 15. Vahvistamista kaipaavat taidot: • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot • Kyky katsoa maailmaa toisten silmin • Palautteen antaminen • Omien taitojen jakaminen ja opettaminen • Kyky sovitella ristiriitatilanteita Vahvistamista kaipaavat taidot: • Itsereflektio ja omien taitojen tunnistaminen • Hyväksyvä ja rakastava suhtautuminen itseen • Myönteinen minäkuva • Kyky tunnistaa ja hillitä omia tunteita 3. Rakenna empatian taitoja.
 16. 4. Vähävaraisuus tai vähemmistöön kuuluminen edellyttää usein suunnatonta sitkeyttä. Muista rakentaa kaksisuuntaista oppimista. Älä rakenna valta-asetelmaa.
 17. 5. Anna heikossa asemassa olevan tai vähemmistöön kuuluvan nuoren itse määritellä itsensä.
 18. Partio vastaa tämän ajan moniin tarpeisiin kuten hyödyllisyyden ja vastuun kaipuuseen ja yhdessä toimimiseen. Olkaa rohkeita ja lempeitä itsellenne ja toisillenne.
 19. Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus Hietaniemenkatu 9B PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki (09) 310 89045 tommi.laitio (a) hel.fi tommilaitio.munstadi.fi twitter: tommilaitio
Anzeige