Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle

Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleisetSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
-21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.20161
Mitä
valinnanvapaus
tarkoittaa minulle
Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti
21.12.2016
-
Valinnanvapaus on osa sote-uudistusta
Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille
yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla. Osana
uudistusta lisätään asiakkaan valinnanvapautta
sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa
palveluun pääsyä ja lisää asiakkaan mahdollisuuksia
vaikuttaa palveluihinsa erilaisissa elämäntilanteissa.
Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Kaikki ei kuitenkaan muutu kerralla vaan palvelut
uudistuvat vaiheittain.
21.12.20162 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016
-
Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin
Suoran valinnan palveluissa voit valita maakunnan omistaman
yhtiön, yksityisen yrityksen tai järjestön palvelut.
Palveluntuottajan pitää olla rekisteröitynyt, täyttää maakunnan
vaatimukset ja tehdä sopimus maakunnan kanssa.
• Sosiaali- ja terveyskeskuksesta saat perustason terveyspalveluita ja
sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Jatkossa palvelut laajenevat.
• Lisäksi voit valita suunhoidon yksikön.
• Sote-keskus ja suunhoidon yksikkö vastaavat kaikista niille
osoitetuista palveluista. Ne voivat myöntää maksusetelin yksittäisten
palvelujen hankkimiseen muilta tuottajilta.
21.12.20163 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016
”Saat tukea
valintoihin
verkkopalvelusta,
neuvontapuhelimesta
ja palveluohjaajilta.
Jos et halua itse
valita, maakunta
osoittaa sinulle
sopivan palvelun.”
Palvelutarjontaa tukevat maakunnan liikelaitoksen tuottamat palvelut,
kuten monet sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut.
Tarvittaessa maakunnan liikelaitos tekee hoito- ja palvelutarpeen
arvioinnin, jonka perusteella voit saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen
budjetin asiakassuunnitelman toteuttamiseksi. Voit valita
palveluntuottajan koko maan alueelta. Asiakasmaksu on sama tuottajasta
riippumatta.
-21.12.2016
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016
4
Sote-keskus, suunhoidon yksikkö, maksuseteli
-Lääkäri ja hoitaja, sosiaalipalvelujen neuvonta
-Hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut
- Jatkossa myös muita sosiaali- ja terveyspalveluja
-Vastuu asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta
-Tarvittaessa asiakas voi saada maksusetelin yksittäisten
toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta
Maakunnan omat palvelut
- Muut valinnanvapauden piirissä olevat palvelut, joita
sote-keskus ei tarjoa, kuten sosiaalipalvelut, päivystys ja
erikoissairaanhoito
- Asiakas voi valita julkisen palvelun toimipisteen koko
maan alueelta
-Erikoissairaanhoidossa julkinen hoitopaikka valitaan
yhdessä lähettävän lääkärin kanssa
Asiakasseteli
-Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin
asiakassuunnitelman toteuttamiseen
-Maakunta päättää palvelut, asiakas valitsee
rekisteröityneen tuottajan koko maan alueelta
-Maakunta vastaa kustannuksista ja asiakas maksaa
asiakasmaksun, joka on kaikille tuottajille sama
Henkilökohtainen budjetti
-Henkilökohtaisen budjetin avulla esimerkiksi vanhus- tai
vammaispalveluiden asiakas voi vaikuttaa palvelun tai
muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan
-Asiakas voi asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin ja
kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään, kuten
henkilökohtainen avustaja tai kuljetuspalvelut
Asiakas voi valita nykyistä
monipuolisemmin
Asiakas valitsee suoraan
sote-keskuksen ja
suunhoidon yksikön ja
sitoutuu valintoihin
vuodeksi.
Jos asiakas tarvitsee
muita palveluja, ne saa
maakunnan
liikelaitoksen
palveluista.
-
Maakunnalla on kokonaisvastuu palveluista. Sote-keskuksella ja suunhoidon yksiköillä on
vastaava vastuu suoran valinnan palvelujen toteutumisesta.
1. Sote-keskuksen ja
suunhoidon yksikön
valinta
2. Sote-keskuksen tai
suunhoidon yksikön
myöntämä maksuseteli
3. Maakunnan
liikelaitoksen valinta
4. Maakunnan
liikelaitoksen myöntämä
asiakasseteli tai
henkilökohtainen budjetti
Vaiheittaiset valinnat eri elämätilanteissa
Asiakas voi valita maakunnan
liikelaitoksen ja sen toimipisteen
kaikkialta Suomessa.
Asiakas voi valita asiakassetelillä
tai henkilökohtaisella budjetilla
hankittavat palvelut kaikkialta
Suomessa.
Asiakas voi valita maakunnan
hyväksymän tuottajan ja sen
toimipisteen kaikkialta Suomessa,
raha seuraa asiakasta.
Palveluntuottaja vastaa asiakkaan
maksusetelillä hankkimista muista
palveluista ja niiden kustannuksista.
Asiakas valitsee ja
sitoutuu vuodeksi
Hoito- ja palvelutarpeen
arviointi
21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.20165
-
Asiakkaan
valintaoikeudet
1.1.2019
21.12.20166
VALITA SOTE-KESKUS
JA SUUNHOIDON
YKSIKKÖ KOKO
MAASSA
TARVITTAESSA SAADA
SOTE-KESKUKSEN TAI
SUUNHOIDON YKSIKÖN
MYÖNTÄMÄ
MAKSUSETELI
VALITA
MAAKUNNAN
LIIKELAITOKSEN
TOIMIPISTE
TARVITTAESSA SAADA
MAAKUNNAN
LIIKELAITOKSEN
MYÖNTÄMÄ ASIAKASSETELI
TAI HENKILÖKOHTAINEN
BUDJETTI
HAKEUTUA
KIIREETTÖMÄÄN
HOITOON ULKOMAILLE
ESITTÄÄ TOIVEITA
HOITAVASTA
AMMATTIHENKILÖSTÄ
OSALTA. TOIVE
PYRITÄÄN
TOTEUTTAMAAN
SAADA HOITOA
VÄLIAIKAISELLA
ASUINPAIKKA-
KUNNALLA
112
Kiireellistä hoitoa saat aina
julkisessa terveyden-
huollossa Suomessa ja
ulkomailla.
Lakiluonnos asiakkaan
valinnanvapaudesta
21.12.2016
-
Palvelutarve ja kustannukset
asiakkaan eri tilanteissa
21.12.20167 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016
Palvelutarve ja yksikkökustannukset pienenevät
n. 10 %
väestöstä
(arvio)
n. 30 %
väestöstä
(arvio)
n. 60 %
väestöstä
(arvio)
100 %
Korkea hoidon tai
palvelun tarve
Laajempi hoidon
tai palvelun tarve
Satunnainen hoidon tai
palvelun tarve
Terveyden ja
hyvinvoinnin
tukeminen
n. 80 % n. 20 %
-21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.20168
Erilaiset toimintamallit, erilaiset elämäntilanteet
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin
tukeminen (koko väestö):
• Laaja-alainen yhteistyö sidosryhmien välillä
• Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen,
ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen
• Tietoisuuden kasvattaminen terveyteen ja
hyvinvointiin vaikuttavista valinnoista
• Sähköiset omahoidon palvelut, puhelinpalvelut
sekä palvelupisteistä saatava tieto, neuvonta,
ohjaus
Satunnainen hoidon tai palvelun tarve (n.
60% väestöstä):
• Palvelut sote-keskuksesta ja suunhoidon yk-
siköstä, tarvittaessa maksuseteleiden käyttö
• Sähköiset palvelut, asiakkaan tekemät
omahoidon arviot, puhelinneuvonta
• Nopea tarpeen arviointi ja palveluihin pääsy
• Yhteistyö tarvittaessa maakunnan
liikelaitoksen toimipisteiden kanssa, mutta ei
laajempaa integraatiotarvetta
Laajempi hoidon tai palvelun tarve
(n. 30% väestöstä):
• Palvelut sote-keskuksesta, suunhoidon
yksiköstä ja maakunnan liikelaitokselta
asiakassuunnitelman mukaisesti
• Omahoitoa tukevat sähköiset palvelut
• Tarvittaessa maakunnan liikelaitoksen
myöntämät asiakassetelit / henkilökohtainen
budjetti
• Maakunta voi päättää sote-keskukselle tai
suunhoidon yksikölle kansallista palvelu-
valikkoa laajemman oikeuden tuottaa palveluja
Korkea hoidon tai palvelun tarve
(n. 10% väestöstä):
• Suuri, yksilöllinen integraatiotarve, eheät hoito-
ja palveluketjut, moniammatillinen yhteistyö,
jatkuvuus
• Maakunnan liikelaitos vastaavaa tarpeen
arvioinnista, laaja-alaisesta
asiakassuunnitelmasta sekä sen toteutumisesta
käytännössä
• Suuret yksikkökustannukset, vähän asiakkaita
• Kokonaisuus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
sote-keskuksen tai hammashoitolan kanssa
-21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.20169
Kiitos!alueuudistus.fi
SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ
1 von 9

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset9.7K views
Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016
Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset457 views
Asiakkaan valinnanvapaus 19.10.2017Asiakkaan valinnanvapaus 19.10.2017
Asiakkaan valinnanvapaus 19.10.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset5.9K views
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset3.1K views
Annika Saarikko: Katse soten sisältöihinAnnika Saarikko: Katse soten sisältöihin
Annika Saarikko: Katse soten sisältöihin
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset367 views
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset814 views
Selvityshenkilöryhmän väliraportin diaesitys 15.3.2016Selvityshenkilöryhmän väliraportin diaesitys 15.3.2016
Selvityshenkilöryhmän väliraportin diaesitys 15.3.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1K views
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna NyforsSTM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland223 views
Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten yleisesittelydiat 31.8.2016Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten yleisesittelydiat 31.8.2016
Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten yleisesittelydiat 31.8.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset7K views
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avausPalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset2.6K views
Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015
Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset39.6K views

Destacado(17)

140 years of gender equality140 years of gender equality
140 years of gender equality
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset4.1K views
Diapresentation om utkast till regeringsproposition med förslag till lagstift...Diapresentation om utkast till regeringsproposition med förslag till lagstift...
Diapresentation om utkast till regeringsproposition med förslag till lagstift...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.3K views
Landskapens nya uppgifter och vårdreformen 5.4.2019Landskapens nya uppgifter och vårdreformen 5.4.2019
Landskapens nya uppgifter och vårdreformen 5.4.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.5K views
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyestiSote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset8.7K views
What does freedom of choice mean to me, draft act 21.12.2016What does freedom of choice mean to me, draft act 21.12.2016
What does freedom of choice mean to me, draft act 21.12.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset3.9K views
STM: Kärkihankkeiden viestintäSTM: Kärkihankkeiden viestintä
STM: Kärkihankkeiden viestintä
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.1K views
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoonStm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka44.2K views
What does the health and social services reform mean for me?What does the health and social services reform mean for me?
What does the health and social services reform mean for me?
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset3.6K views
Kuntoutus ja sote Jukka Kivekas 170316Kuntoutus ja sote Jukka Kivekas 170316
Kuntoutus ja sote Jukka Kivekas 170316
Työeläkeyhtiö Varma623 views
140 år av jämställdhetsarbete i Finland140 år av jämställdhetsarbete i Finland
140 år av jämställdhetsarbete i Finland
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset880 views
14o vuotta tasa-arvotyötä Suomessa14o vuotta tasa-arvotyötä Suomessa
14o vuotta tasa-arvotyötä Suomessa
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset2.8K views
Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus 4.3.2016Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus 4.3.2016
Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus 4.3.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.1K views

Similar a Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle(20)

Valinnanvapauden yleisesittelydiat 8.3.2018Valinnanvapauden yleisesittelydiat 8.3.2018
Valinnanvapauden yleisesittelydiat 8.3.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset6.8K views
Keva päivä 17.3.2016 Tuomas PöystiKeva päivä 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Keva päivä 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset953 views
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiKuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset370 views
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.6K views
Kestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas PöystiKestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas Pöysti
Kestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas Pöysti
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset3K views
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset2.4K views
Pöysti strateginen sotenkayntiPöysti strateginen sotenkaynti
Pöysti strateginen sotenkaynti
Finnish Institute of Occupational Health, Promotion of Work Ability and Health118 views
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset650 views

Más de Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset(20)

Åldersprogrammet vår 2022.pptxÅldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptx
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset103 views
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.3K views
Valtionavustushaku kunnille covid-19-kustannuksiin 2021Valtionavustushaku kunnille covid-19-kustannuksiin 2021
Valtionavustushaku kunnille covid-19-kustannuksiin 2021
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset430 views
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset941 views
Social Security Reform in FinlandSocial Security Reform in Finland
Social Security Reform in Finland
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset3.9K views
Reform av den sociala trygghetenReform av den sociala tryggheten
Reform av den sociala tryggheten
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset596 views
Sosiaaliturvauudistuksen esittelySosiaaliturvauudistuksen esittely
Sosiaaliturvauudistuksen esittely
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset8.4K views
Erikoissairaanhoidon järjestäminen UudellamaallaErikoissairaanhoidon järjestäminen Uudellamaalla
Erikoissairaanhoidon järjestäminen Uudellamaalla
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset194 views
Uudenmaan sote-erillisratkaisua koskeva valmisteluUudenmaan sote-erillisratkaisua koskeva valmistelu
Uudenmaan sote-erillisratkaisua koskeva valmistelu
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset241 views
Ehdotus erillisratkaisuksi UudellemaalleEhdotus erillisratkaisuksi Uudellemaalle
Ehdotus erillisratkaisuksi Uudellemaalle
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset153 views
Usein kysytyt kysymykset Lastensuojelulain muutokset-koulutuksistaUsein kysytyt kysymykset Lastensuojelulain muutokset-koulutuksista
Usein kysytyt kysymykset Lastensuojelulain muutokset-koulutuksista
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset256 views
Ändringar i barnskyddslagenÄndringar i barnskyddslagen
Ändringar i barnskyddslagen
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset260 views
Lastensuojelulain muutoksetLastensuojelulain muutokset
Lastensuojelulain muutokset
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset2K views
Vanhuspalvelulain muutokset, ensimmäinen vaiheVanhuspalvelulain muutokset, ensimmäinen vaihe
Vanhuspalvelulain muutokset, ensimmäinen vaihe
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.9K views
Secondary use of health and social data Secondary use of health and social data
Secondary use of health and social data
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset8.4K views
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki)Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki)
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki)
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset2.2K views

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle

 • 1. -21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.20161 Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016
 • 2. - Valinnanvapaus on osa sote-uudistusta Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla. Osana uudistusta lisätään asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa palveluun pääsyä ja lisää asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihinsa erilaisissa elämäntilanteissa. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Kaikki ei kuitenkaan muutu kerralla vaan palvelut uudistuvat vaiheittain. 21.12.20162 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016
 • 3. - Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin Suoran valinnan palveluissa voit valita maakunnan omistaman yhtiön, yksityisen yrityksen tai järjestön palvelut. Palveluntuottajan pitää olla rekisteröitynyt, täyttää maakunnan vaatimukset ja tehdä sopimus maakunnan kanssa. • Sosiaali- ja terveyskeskuksesta saat perustason terveyspalveluita ja sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Jatkossa palvelut laajenevat. • Lisäksi voit valita suunhoidon yksikön. • Sote-keskus ja suunhoidon yksikkö vastaavat kaikista niille osoitetuista palveluista. Ne voivat myöntää maksusetelin yksittäisten palvelujen hankkimiseen muilta tuottajilta. 21.12.20163 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016 ”Saat tukea valintoihin verkkopalvelusta, neuvontapuhelimesta ja palveluohjaajilta. Jos et halua itse valita, maakunta osoittaa sinulle sopivan palvelun.” Palvelutarjontaa tukevat maakunnan liikelaitoksen tuottamat palvelut, kuten monet sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut. Tarvittaessa maakunnan liikelaitos tekee hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin, jonka perusteella voit saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin asiakassuunnitelman toteuttamiseksi. Voit valita palveluntuottajan koko maan alueelta. Asiakasmaksu on sama tuottajasta riippumatta.
 • 4. -21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016 4 Sote-keskus, suunhoidon yksikkö, maksuseteli -Lääkäri ja hoitaja, sosiaalipalvelujen neuvonta -Hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut - Jatkossa myös muita sosiaali- ja terveyspalveluja -Vastuu asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta -Tarvittaessa asiakas voi saada maksusetelin yksittäisten toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta Maakunnan omat palvelut - Muut valinnanvapauden piirissä olevat palvelut, joita sote-keskus ei tarjoa, kuten sosiaalipalvelut, päivystys ja erikoissairaanhoito - Asiakas voi valita julkisen palvelun toimipisteen koko maan alueelta -Erikoissairaanhoidossa julkinen hoitopaikka valitaan yhdessä lähettävän lääkärin kanssa Asiakasseteli -Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin asiakassuunnitelman toteuttamiseen -Maakunta päättää palvelut, asiakas valitsee rekisteröityneen tuottajan koko maan alueelta -Maakunta vastaa kustannuksista ja asiakas maksaa asiakasmaksun, joka on kaikille tuottajille sama Henkilökohtainen budjetti -Henkilökohtaisen budjetin avulla esimerkiksi vanhus- tai vammaispalveluiden asiakas voi vaikuttaa palvelun tai muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan -Asiakas voi asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin ja kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään, kuten henkilökohtainen avustaja tai kuljetuspalvelut Asiakas voi valita nykyistä monipuolisemmin Asiakas valitsee suoraan sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön ja sitoutuu valintoihin vuodeksi. Jos asiakas tarvitsee muita palveluja, ne saa maakunnan liikelaitoksen palveluista.
 • 5. - Maakunnalla on kokonaisvastuu palveluista. Sote-keskuksella ja suunhoidon yksiköillä on vastaava vastuu suoran valinnan palvelujen toteutumisesta. 1. Sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön valinta 2. Sote-keskuksen tai suunhoidon yksikön myöntämä maksuseteli 3. Maakunnan liikelaitoksen valinta 4. Maakunnan liikelaitoksen myöntämä asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti Vaiheittaiset valinnat eri elämätilanteissa Asiakas voi valita maakunnan liikelaitoksen ja sen toimipisteen kaikkialta Suomessa. Asiakas voi valita asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla hankittavat palvelut kaikkialta Suomessa. Asiakas voi valita maakunnan hyväksymän tuottajan ja sen toimipisteen kaikkialta Suomessa, raha seuraa asiakasta. Palveluntuottaja vastaa asiakkaan maksusetelillä hankkimista muista palveluista ja niiden kustannuksista. Asiakas valitsee ja sitoutuu vuodeksi Hoito- ja palvelutarpeen arviointi 21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.20165
 • 6. - Asiakkaan valintaoikeudet 1.1.2019 21.12.20166 VALITA SOTE-KESKUS JA SUUNHOIDON YKSIKKÖ KOKO MAASSA TARVITTAESSA SAADA SOTE-KESKUKSEN TAI SUUNHOIDON YKSIKÖN MYÖNTÄMÄ MAKSUSETELI VALITA MAAKUNNAN LIIKELAITOKSEN TOIMIPISTE TARVITTAESSA SAADA MAAKUNNAN LIIKELAITOKSEN MYÖNTÄMÄ ASIAKASSETELI TAI HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI HAKEUTUA KIIREETTÖMÄÄN HOITOON ULKOMAILLE ESITTÄÄ TOIVEITA HOITAVASTA AMMATTIHENKILÖSTÄ OSALTA. TOIVE PYRITÄÄN TOTEUTTAMAAN SAADA HOITOA VÄLIAIKAISELLA ASUINPAIKKA- KUNNALLA 112 Kiireellistä hoitoa saat aina julkisessa terveyden- huollossa Suomessa ja ulkomailla. Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016
 • 7. - Palvelutarve ja kustannukset asiakkaan eri tilanteissa 21.12.20167 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016 Palvelutarve ja yksikkökustannukset pienenevät n. 10 % väestöstä (arvio) n. 30 % väestöstä (arvio) n. 60 % väestöstä (arvio) 100 % Korkea hoidon tai palvelun tarve Laajempi hoidon tai palvelun tarve Satunnainen hoidon tai palvelun tarve Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen n. 80 % n. 20 %
 • 8. -21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.20168 Erilaiset toimintamallit, erilaiset elämäntilanteet Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (koko väestö): • Laaja-alainen yhteistyö sidosryhmien välillä • Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen • Tietoisuuden kasvattaminen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista valinnoista • Sähköiset omahoidon palvelut, puhelinpalvelut sekä palvelupisteistä saatava tieto, neuvonta, ohjaus Satunnainen hoidon tai palvelun tarve (n. 60% väestöstä): • Palvelut sote-keskuksesta ja suunhoidon yk- siköstä, tarvittaessa maksuseteleiden käyttö • Sähköiset palvelut, asiakkaan tekemät omahoidon arviot, puhelinneuvonta • Nopea tarpeen arviointi ja palveluihin pääsy • Yhteistyö tarvittaessa maakunnan liikelaitoksen toimipisteiden kanssa, mutta ei laajempaa integraatiotarvetta Laajempi hoidon tai palvelun tarve (n. 30% väestöstä): • Palvelut sote-keskuksesta, suunhoidon yksiköstä ja maakunnan liikelaitokselta asiakassuunnitelman mukaisesti • Omahoitoa tukevat sähköiset palvelut • Tarvittaessa maakunnan liikelaitoksen myöntämät asiakassetelit / henkilökohtainen budjetti • Maakunta voi päättää sote-keskukselle tai suunhoidon yksikölle kansallista palvelu- valikkoa laajemman oikeuden tuottaa palveluja Korkea hoidon tai palvelun tarve (n. 10% väestöstä): • Suuri, yksilöllinen integraatiotarve, eheät hoito- ja palveluketjut, moniammatillinen yhteistyö, jatkuvuus • Maakunnan liikelaitos vastaavaa tarpeen arvioinnista, laaja-alaisesta asiakassuunnitelmasta sekä sen toteutumisesta käytännössä • Suuret yksikkökustannukset, vähän asiakkaita • Kokonaisuus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sote-keskuksen tai hammashoitolan kanssa
 • 9. -21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.20169 Kiitos!alueuudistus.fi SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Hinweis der Redaktion

 1. ,
 2. Infografiikkadia Tunnusluvut on animoitu tulemaan ruudulle vuorottain himmennyksenä
 3. Kiitossivulla on valmiina verkko-osoite alueuudistus.fi + tilaa omille yhteystiedoille. Taustalle voi lisätä taustakuvan tai vaihtaa taustan väriä Hiiren oikea näppäin -> Muotoile tausta -kohdassa