SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
7
Команда
розгалуження
мовою
програмування
7
Опрацювання величин
логічного типу
Розділ 2
§ 11
Ви дізнаєтесь:
●як описати алгоритмічну структуру
неповного розгалуження мовою
програмування Python;
●як описати алгоритмічну структуру
повного розгалуження мовою
програмування Python.
7
Умовне висловлювання - це висловлювання, яке містить умову
і висновок, тобто одна подія є підставою чи умовою настання
іншої події.
Умовне висловлювання:
7
Умовне висловлювання:
7
1. Якщо я народився в Україні, то …
2. Якщо число ділиться на 2 без остачі, то …
3. Якщо мені потрібно знайти інформацію, то …
Завдання: продовжіть речення так, щоб утворилися логічні хибні
висловлювання.
1. Якщо на небі світить сонце, то …
2. Якщо вода перетворилася в лід, то …
3. Якщо на деревах жовтіє листя, то …
Завдання: продовжіть речення так, щоб утворилися логічні
істинні висловлювання.
7
Типи базових алгоритмічних
структур
Базові алгоритмічні структури
7
Умовні інструкції - вказівка
розгалуження
У програмуванні ми часто ставимо питання, на які
можна відповісти “так” чи “ні”, і вирішуємо щось
зробити на підставі відповіді. Наприклад, ми можемо
запитати “Тобі вже виповнилося 20 років?” і, якщо
отримаємо відповідь “так”, відповісти “Оце стариган!”
Питання такого типу називаються умовами, й ми
об’єднуємо такі умови та відповіді в умовну інструкцію -
структуру розгалуження або вказівку
розгалуження.
7
Як описати алгоритмічну структуру неповного
розгалуження мовою програмування Python?
Розділ 2
§ 11
Прості та складені логічні вирази, значеннями яких є:
Використовують в описі алгоритмічної структури
розгалуження, за допомогою якої виконавець
алгоритму може вибрати один зі сценаріїв подальших
дій залежно від виконання певної умови.
або
True False
7
Розгалуження
Розгалуження – це така форма організації дій, при якій,
в залежності від виконання або невиконання певної умови,
виконується одна з двох послідовностей дій.
7
Умова
Умова – це питання, сформульоване так, що допускає
лише одну з двох відповідей: «так» або «ні».
7
Типи розгалужень
Повне Неповне
7
Неповне розгалуження
Алгоритм здійснення дзвінка з мобільного телефону у вигляді блок-
схеми
7
Скорочена форма розгалуження y Python
if умова:
блок вказівок
умова
Блок
вказівок
ТАК НІ
Алгоритм роботи скороченої форми розгалуження
1. Перевіряється УМОВА
2. Якщо УМОВА виконується ТАК (True)
3. Виконується БЛОК вказівок
4. Якщо УМОВА НЕ виконується НІ (False), виконуються наступні вказівки
після БЛОКУ
Зверніть увагу на
знак :
Пропуск 4 символи (клавішею Tab)
7
Повне розгалуження
Алгоритм переходу дороги по пішохідному переходу у вигляді блок-
схеми
7
Повна форма розгалуження у Python
if умова:
блок вказівок
else:
блок вказівок
Алгоритм роботи повної форми розгалуження
1. Перевіряється УМОВА
2. Якщо УМОВА виконується Так (True)
3. Виконується БЛОК вказівок 1
4. ІНАКШЕ (умова НЕ виконується НІ (False)), виконуються Блок вказівок 2
умова
Блок вказівок 1
ТАК НІ
Блок вказівок 2
7
Вказівка розгалуження Python
if умова:
блок вказівок
if умова:
блок вказівок
else:
блок вказівок
Скорочена форма розгалуження y Python
умова
Блок вказівок 1
ТАК НІ
Блок вказівок 2
Повна форма розгалуження y Python
умова
Блок
вказівок
ТАК НІ
7
Як описати алгоритмічну структуру повного
розгалуження мовою програмування Python?
Розділ 2
§ 11
Якщо є потреба врахувати значення декількох
логічних виразів, то використовують вкладені
розгалуження:
if <логічний вираз1>:
блок команд 1
elif <логічний вираз2>:
блок команд 2
…
elif <логічний вираз n>:
блок команд n
else:
<блок команд інакше>
7
Розгалуження мовою Python
Перегляд навчального
відео
7
Приклади створення програм з
розгалуженням на мові
програмування Python
7
Задача №1. Умовні інструкції -
вказівка розгалуження
vik=int(input ('Скільки Вам років? - '))
if vik > 20:
print ('Оце стариган!')
7
Умовні інструкції - вказівка
розгалуження
vik=int(input ('Скільки Вам років? - '))
if vik > 20:
print ('Оце стариган!')
Блок - набір
вказівок, що
виконуються, якщо
умова виконується,
тобто Істина
(TRUE)
Умовна
інструкція
складається з
ключового
слова if
(якщо), за
яким іде умова
та двокрапка
(:)
БЛОК завжди
починається не з початку
рядка, а через чотири
пробіли (клавіша Tab)
7
Умовні інструкції - вказівка
розгалуження
vik=int(input ('Скільки Вам років? - '))
if vik > 20:
print ('Оце стариган!')
print ('Що ти тут робиш?')
print ('Чому б тобі не зробити щось корисне?')
Блок -
складаєть
ся з 3-х
вказівок
print
ЗАУВАЖЕННЯ
Всі рядки одного блоку мають однакову кількість
пропусків від лівого краю. Тому, якщо зробити на
початку одного з рядків (одного блоку) більшу
кількість пропусків, буде видана ПОМИЛКА
7
Умовні інструкції - вказівка
розгалуження
vik=int(input ('Скільки Вам років? - '))
if vik > 20:
print ('Оце стариган!')
Для створення умов у мові Python ми використовуємо знаки відношень
(оператори)
Символ Визначення
== Дорівнює
!= Не дорівнює
> Більше
Символ Визначення
< Менше
>= Більше або дорівнює
<= Менше або дорівнює
7
Задача №2
Вивести на екран привітання “З Днем народження!”, якщо з клавіатури
отримана відповідь “yes”.
Вивести на екран привітання “З Днем народження!”, якщо з клавіатури
отримана відповідь “yes”, інакше вивести “Вибач, привітаю наступного разу”.
print ('Вітання')
vidpovid=input ('У тебе сьогодні День народження? (yes/no) ')
if vidpovid=='yes':
print ('Вітаю з Днем народження')
print ('Вітання')
vidpovid=input ('У тебе сьогодні День народження? (yes/no) ')
if vidpovid=='yes':
print ('Вітаю з Днем народження')
else:
print ('Вибач, привітаю наступного разу')
7
Розгадайте ребус
Розгалуження
Розділ 2
§ 11
7
Обговорюємо
Розділ 2
§ 11
1. У чому особливість опису повного розгалуження
мовою програмування Python?
2. Наведіть приклади, коли у програмі варто
застосовувати оператор неповного розгалуження.
3. Як мовою
програмування
Python
реалізувати
вкладені
розгалуження?
7
Працюємо за комп’ютером
Розділ 2
§ 11
Сторінка
96-99
7
Домашнє завдання
Опрацювати
§ 11, ст. 96-102
Розділ 2
§ 11
7
Дякую за увагу!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

3 клас урок 22 форматування текстових і графічнихоб’єктів слайду
3 клас урок 22 форматування текстових і графічнихоб’єктів слайду3 клас урок 22 форматування текстових і графічнихоб’єктів слайду
3 клас урок 22 форматування текстових і графічнихоб’єктів слайду
Сокальська ЗШ І-ІІІ ступенів №2
 
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого урокуІнфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Максим Павленко
 
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Igor igorvolinec
 
Тренувальні вправи (модуль)
Тренувальні вправи (модуль)Тренувальні вправи (модуль)
Тренувальні вправи (модуль)
tcherkassova2104
 
Презентація до 17 уроку в 8 класі
Презентація до 17 уроку в 8 класіПрезентація до 17 уроку в 8 класі
Презентація до 17 уроку в 8 класі
Юлія Артюх
 
4 клас урок 28 створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному ...
4 клас урок 28 створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному ...4 клас урок 28 створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному ...
4 клас урок 28 створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному ...
Сокальська ЗШ І-ІІІ ступенів №2
 
урок 26 5 клас презентация
урок 26 5 клас презентацияурок 26 5 клас презентация
урок 26 5 клас презентация
Helen Pat
 
Робота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінарРобота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінар
tetana38
 
редагування даних таблиці 7 клас
редагування даних таблиці 7 класредагування даних таблиці 7 клас
редагування даних таблиці 7 клас
aniadania
 
Презентація:Форматування символів та абзаців
Презентація:Форматування символів та абзацівПрезентація:Форматування символів та абзаців
Презентація:Форматування символів та абзаців
sveta7940
 
Читацький електронний щоденник купчишиної
Читацький електронний щоденник купчишиноїЧитацький електронний щоденник купчишиної
Читацький електронний щоденник купчишиної
Natali Rafalska
 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ як засіб реалізації комунікативно-діяльнісного підхо...
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ як засіб реалізації комунікативно-діяльнісного підхо...ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ як засіб реалізації комунікативно-діяльнісного підхо...
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ як засіб реалізації комунікативно-діяльнісного підхо...
vira2015
 
Мобільні додатки доповненої реальності (текстова частина)
Мобільні додатки доповненої реальності (текстова частина)Мобільні додатки доповненої реальності (текстова частина)
Мобільні додатки доповненої реальності (текстова частина)
Oleksii Voronkin
 
Портфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії Вікторівни
Портфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії ВікторівниПортфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії Вікторівни
Портфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії Вікторівни
Nataliya Pazina
 
Цикли з передумовою
Цикли з передумовоюЦикли з передумовою
Цикли з передумовою
russoua
 
Старова, Маркова "Математика, 5 клас" (конспекти уроків за підручником Тарасе...
Старова, Маркова "Математика, 5 клас" (конспекти уроків за підручником Тарасе...Старова, Маркова "Математика, 5 клас" (конспекти уроків за підручником Тарасе...
Старова, Маркова "Математика, 5 клас" (конспекти уроків за підручником Тарасе...
sveta7940
 
презентація діаграми в Excel
 презентація діаграми в Excel презентація діаграми в Excel
презентація діаграми в Excel1cana1
 
презентація алгоритми з розгалуженням
презентація  алгоритми з розгалуженнямпрезентація  алгоритми з розгалуженням
презентація алгоритми з розгалуженням
Сергій Каляфіцький
 
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнівКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
ssuser92ec9a
 
к.р. за рік геометрія 8
к.р. за рік геометрія 8к.р. за рік геометрія 8
к.р. за рік геометрія 8
jkmuffgrhdcv
 

Was ist angesagt? (20)

3 клас урок 22 форматування текстових і графічнихоб’єктів слайду
3 клас урок 22 форматування текстових і графічнихоб’єктів слайду3 клас урок 22 форматування текстових і графічнихоб’єктів слайду
3 клас урок 22 форматування текстових і графічнихоб’єктів слайду
 
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого урокуІнфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
Інфекційні хвороби - презентація до відкритого уроку
 
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
 
Тренувальні вправи (модуль)
Тренувальні вправи (модуль)Тренувальні вправи (модуль)
Тренувальні вправи (модуль)
 
Презентація до 17 уроку в 8 класі
Презентація до 17 уроку в 8 класіПрезентація до 17 уроку в 8 класі
Презентація до 17 уроку в 8 класі
 
4 клас урок 28 створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному ...
4 клас урок 28 створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному ...4 клас урок 28 створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному ...
4 клас урок 28 створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному ...
 
урок 26 5 клас презентация
урок 26 5 клас презентацияурок 26 5 клас презентация
урок 26 5 клас презентация
 
Робота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінарРобота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінар
 
редагування даних таблиці 7 клас
редагування даних таблиці 7 класредагування даних таблиці 7 клас
редагування даних таблиці 7 клас
 
Презентація:Форматування символів та абзаців
Презентація:Форматування символів та абзацівПрезентація:Форматування символів та абзаців
Презентація:Форматування символів та абзаців
 
Читацький електронний щоденник купчишиної
Читацький електронний щоденник купчишиноїЧитацький електронний щоденник купчишиної
Читацький електронний щоденник купчишиної
 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ як засіб реалізації комунікативно-діяльнісного підхо...
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ як засіб реалізації комунікативно-діяльнісного підхо...ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ як засіб реалізації комунікативно-діяльнісного підхо...
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ як засіб реалізації комунікативно-діяльнісного підхо...
 
Мобільні додатки доповненої реальності (текстова частина)
Мобільні додатки доповненої реальності (текстова частина)Мобільні додатки доповненої реальності (текстова частина)
Мобільні додатки доповненої реальності (текстова частина)
 
Портфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії Вікторівни
Портфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії ВікторівниПортфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії Вікторівни
Портфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії Вікторівни
 
Цикли з передумовою
Цикли з передумовоюЦикли з передумовою
Цикли з передумовою
 
Старова, Маркова "Математика, 5 клас" (конспекти уроків за підручником Тарасе...
Старова, Маркова "Математика, 5 клас" (конспекти уроків за підручником Тарасе...Старова, Маркова "Математика, 5 клас" (конспекти уроків за підручником Тарасе...
Старова, Маркова "Математика, 5 клас" (конспекти уроків за підручником Тарасе...
 
презентація діаграми в Excel
 презентація діаграми в Excel презентація діаграми в Excel
презентація діаграми в Excel
 
презентація алгоритми з розгалуженням
презентація  алгоритми з розгалуженнямпрезентація  алгоритми з розгалуженням
презентація алгоритми з розгалуженням
 
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнівКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 
к.р. за рік геометрія 8
к.р. за рік геометрія 8к.р. за рік геометрія 8
к.р. за рік геометрія 8
 

Mehr von ssuser53d8f2

6_1403.pptx
6_1403.pptx6_1403.pptx
6_1403.pptx
ssuser53d8f2
 
6_2802.pptx
6_2802.pptx6_2802.pptx
6_2802.pptx
ssuser53d8f2
 
7_2302_Інструкційна картка.docx
7_2302_Інструкційна картка.docx7_2302_Інструкційна картка.docx
7_2302_Інструкційна картка.docx
ssuser53d8f2
 
6_22.pptx
6_22.pptx6_22.pptx
6_22.pptx
ssuser53d8f2
 
6_21.pptx
6_21.pptx6_21.pptx
6_21.pptx
ssuser53d8f2
 
5_1901.pptx
5_1901.pptx5_1901.pptx
5_1901.pptx
ssuser53d8f2
 
7_1212.pptx
7_1212.pptx7_1212.pptx
7_1212.pptx
ssuser53d8f2
 
Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.pptx
Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.pptxОб’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.pptx
Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.pptx
ssuser53d8f2
 
7_1611.pptx
7_1611.pptx7_1611.pptx
7_1611.pptx
ssuser53d8f2
 
7_0711.pptx
7_0711.pptx7_0711.pptx
7_0711.pptx
ssuser53d8f2
 
Інформаційний марафон.pptx
Інформаційний марафон.pptxІнформаційний марафон.pptx
Інформаційний марафон.pptx
ssuser53d8f2
 
6_0411.pptx
6_0411.pptx6_0411.pptx
6_0411.pptx
ssuser53d8f2
 
7_3110.pptx
7_3110.pptx7_3110.pptx
7_3110.pptx
ssuser53d8f2
 
7_1710.pptx
7_1710.pptx7_1710.pptx
7_1710.pptx
ssuser53d8f2
 
6_1410.pptx
6_1410.pptx6_1410.pptx
6_1410.pptx
ssuser53d8f2
 
7_1010.pptx
7_1010.pptx7_1010.pptx
7_1010.pptx
ssuser53d8f2
 
6_0710.pptx
6_0710.pptx6_0710.pptx
6_0710.pptx
ssuser53d8f2
 
7_0310.pptx
7_0310.pptx7_0310.pptx
7_0310.pptx
ssuser53d8f2
 
6 клас Урок 6.pptx
6 клас Урок 6.pptx6 клас Урок 6.pptx
6 клас Урок 6.pptx
ssuser53d8f2
 
7_2109.pptx
7_2109.pptx7_2109.pptx
7_2109.pptx
ssuser53d8f2
 

Mehr von ssuser53d8f2 (20)

6_1403.pptx
6_1403.pptx6_1403.pptx
6_1403.pptx
 
6_2802.pptx
6_2802.pptx6_2802.pptx
6_2802.pptx
 
7_2302_Інструкційна картка.docx
7_2302_Інструкційна картка.docx7_2302_Інструкційна картка.docx
7_2302_Інструкційна картка.docx
 
6_22.pptx
6_22.pptx6_22.pptx
6_22.pptx
 
6_21.pptx
6_21.pptx6_21.pptx
6_21.pptx
 
5_1901.pptx
5_1901.pptx5_1901.pptx
5_1901.pptx
 
7_1212.pptx
7_1212.pptx7_1212.pptx
7_1212.pptx
 
Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.pptx
Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.pptxОб’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.pptx
Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.pptx
 
7_1611.pptx
7_1611.pptx7_1611.pptx
7_1611.pptx
 
7_0711.pptx
7_0711.pptx7_0711.pptx
7_0711.pptx
 
Інформаційний марафон.pptx
Інформаційний марафон.pptxІнформаційний марафон.pptx
Інформаційний марафон.pptx
 
6_0411.pptx
6_0411.pptx6_0411.pptx
6_0411.pptx
 
7_3110.pptx
7_3110.pptx7_3110.pptx
7_3110.pptx
 
7_1710.pptx
7_1710.pptx7_1710.pptx
7_1710.pptx
 
6_1410.pptx
6_1410.pptx6_1410.pptx
6_1410.pptx
 
7_1010.pptx
7_1010.pptx7_1010.pptx
7_1010.pptx
 
6_0710.pptx
6_0710.pptx6_0710.pptx
6_0710.pptx
 
7_0310.pptx
7_0310.pptx7_0310.pptx
7_0310.pptx
 
6 клас Урок 6.pptx
6 клас Урок 6.pptx6 клас Урок 6.pptx
6 клас Урок 6.pptx
 
7_2109.pptx
7_2109.pptx7_2109.pptx
7_2109.pptx
 

Kürzlich hochgeladen

ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ssuser46127c
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
ssuser46127c
 
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna KutnyakHigh-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
Collaborator.pro
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
ssuser172ac3
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
gravebabyjohn
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
yevheniiakhyzhuk
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 

Kürzlich hochgeladen (16)

ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
 
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna KutnyakHigh-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
High-intent keywords для просування SaaS компаній | Iryna Kutnyak
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 

7_2601.pptx

 • 2. 7 Опрацювання величин логічного типу Розділ 2 § 11 Ви дізнаєтесь: ●як описати алгоритмічну структуру неповного розгалуження мовою програмування Python; ●як описати алгоритмічну структуру повного розгалуження мовою програмування Python.
 • 3. 7 Умовне висловлювання - це висловлювання, яке містить умову і висновок, тобто одна подія є підставою чи умовою настання іншої події. Умовне висловлювання:
 • 5. 7 1. Якщо я народився в Україні, то … 2. Якщо число ділиться на 2 без остачі, то … 3. Якщо мені потрібно знайти інформацію, то … Завдання: продовжіть речення так, щоб утворилися логічні хибні висловлювання. 1. Якщо на небі світить сонце, то … 2. Якщо вода перетворилася в лід, то … 3. Якщо на деревах жовтіє листя, то … Завдання: продовжіть речення так, щоб утворилися логічні істинні висловлювання.
 • 7. 7 Умовні інструкції - вказівка розгалуження У програмуванні ми часто ставимо питання, на які можна відповісти “так” чи “ні”, і вирішуємо щось зробити на підставі відповіді. Наприклад, ми можемо запитати “Тобі вже виповнилося 20 років?” і, якщо отримаємо відповідь “так”, відповісти “Оце стариган!” Питання такого типу називаються умовами, й ми об’єднуємо такі умови та відповіді в умовну інструкцію - структуру розгалуження або вказівку розгалуження.
 • 8. 7 Як описати алгоритмічну структуру неповного розгалуження мовою програмування Python? Розділ 2 § 11 Прості та складені логічні вирази, значеннями яких є: Використовують в описі алгоритмічної структури розгалуження, за допомогою якої виконавець алгоритму може вибрати один зі сценаріїв подальших дій залежно від виконання певної умови. або True False
 • 9. 7 Розгалуження Розгалуження – це така форма організації дій, при якій, в залежності від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовностей дій.
 • 10. 7 Умова Умова – це питання, сформульоване так, що допускає лише одну з двох відповідей: «так» або «ні».
 • 12. 7 Неповне розгалуження Алгоритм здійснення дзвінка з мобільного телефону у вигляді блок- схеми
 • 13. 7 Скорочена форма розгалуження y Python if умова: блок вказівок умова Блок вказівок ТАК НІ Алгоритм роботи скороченої форми розгалуження 1. Перевіряється УМОВА 2. Якщо УМОВА виконується ТАК (True) 3. Виконується БЛОК вказівок 4. Якщо УМОВА НЕ виконується НІ (False), виконуються наступні вказівки після БЛОКУ Зверніть увагу на знак : Пропуск 4 символи (клавішею Tab)
 • 14. 7 Повне розгалуження Алгоритм переходу дороги по пішохідному переходу у вигляді блок- схеми
 • 15. 7 Повна форма розгалуження у Python if умова: блок вказівок else: блок вказівок Алгоритм роботи повної форми розгалуження 1. Перевіряється УМОВА 2. Якщо УМОВА виконується Так (True) 3. Виконується БЛОК вказівок 1 4. ІНАКШЕ (умова НЕ виконується НІ (False)), виконуються Блок вказівок 2 умова Блок вказівок 1 ТАК НІ Блок вказівок 2
 • 16. 7 Вказівка розгалуження Python if умова: блок вказівок if умова: блок вказівок else: блок вказівок Скорочена форма розгалуження y Python умова Блок вказівок 1 ТАК НІ Блок вказівок 2 Повна форма розгалуження y Python умова Блок вказівок ТАК НІ
 • 17. 7 Як описати алгоритмічну структуру повного розгалуження мовою програмування Python? Розділ 2 § 11 Якщо є потреба врахувати значення декількох логічних виразів, то використовують вкладені розгалуження: if <логічний вираз1>: блок команд 1 elif <логічний вираз2>: блок команд 2 … elif <логічний вираз n>: блок команд n else: <блок команд інакше>
 • 19. 7 Приклади створення програм з розгалуженням на мові програмування Python
 • 20. 7 Задача №1. Умовні інструкції - вказівка розгалуження vik=int(input ('Скільки Вам років? - ')) if vik > 20: print ('Оце стариган!')
 • 21. 7 Умовні інструкції - вказівка розгалуження vik=int(input ('Скільки Вам років? - ')) if vik > 20: print ('Оце стариган!') Блок - набір вказівок, що виконуються, якщо умова виконується, тобто Істина (TRUE) Умовна інструкція складається з ключового слова if (якщо), за яким іде умова та двокрапка (:) БЛОК завжди починається не з початку рядка, а через чотири пробіли (клавіша Tab)
 • 22. 7 Умовні інструкції - вказівка розгалуження vik=int(input ('Скільки Вам років? - ')) if vik > 20: print ('Оце стариган!') print ('Що ти тут робиш?') print ('Чому б тобі не зробити щось корисне?') Блок - складаєть ся з 3-х вказівок print ЗАУВАЖЕННЯ Всі рядки одного блоку мають однакову кількість пропусків від лівого краю. Тому, якщо зробити на початку одного з рядків (одного блоку) більшу кількість пропусків, буде видана ПОМИЛКА
 • 23. 7 Умовні інструкції - вказівка розгалуження vik=int(input ('Скільки Вам років? - ')) if vik > 20: print ('Оце стариган!') Для створення умов у мові Python ми використовуємо знаки відношень (оператори) Символ Визначення == Дорівнює != Не дорівнює > Більше Символ Визначення < Менше >= Більше або дорівнює <= Менше або дорівнює
 • 24. 7 Задача №2 Вивести на екран привітання “З Днем народження!”, якщо з клавіатури отримана відповідь “yes”. Вивести на екран привітання “З Днем народження!”, якщо з клавіатури отримана відповідь “yes”, інакше вивести “Вибач, привітаю наступного разу”. print ('Вітання') vidpovid=input ('У тебе сьогодні День народження? (yes/no) ') if vidpovid=='yes': print ('Вітаю з Днем народження') print ('Вітання') vidpovid=input ('У тебе сьогодні День народження? (yes/no) ') if vidpovid=='yes': print ('Вітаю з Днем народження') else: print ('Вибач, привітаю наступного разу')
 • 26. 7 Обговорюємо Розділ 2 § 11 1. У чому особливість опису повного розгалуження мовою програмування Python? 2. Наведіть приклади, коли у програмі варто застосовувати оператор неповного розгалуження. 3. Як мовою програмування Python реалізувати вкладені розгалуження?