з інформатики калентарно-тематичне плану підручник робочий зошит операції над об’єктами фай рішення ак урок 7 для 3 класу уведення даних до комірок ex урок 16 для 9 класу урок 16 для 6 класу засоби перегляду зображень урок 16 для 3 класу урок 15 для 7 класу практична робота №5 поняття про мультимедіа урок 14 для 6 класу цикли з передумовою урок 13 для 5 класу урок 13 для 4 класу поняття презентації урок 12 для 10 класу урок 12 для 9 класу пошук об’єктів файлової си урок 12 для 6 класу практична робота №4 урок 12 для 4 класу урок 11 для 10 класу графік урок 11 для 5 класу практична робота №1 урок 11 для 2 класу для 4 класу урок 10 для 10 класу урок 10 для 6 класу урок 10 для 5 класу коршунова 2 клас інформатика коршунова 3 клас підсумковий урок урок 32 для 11 класу повторення. підведення під його властивості. поле урок 31 для 8 класу доповнення малюнка підписо урок 29 для 11 класу оператори циклів створення і виклик підпрог урок 26 для 11 класу урок 25 для 11 класу стандартні підпрограми практична робота №4. форматування тексту доповнення готових таблиць таблиці використання системних ути послідовні списки у текста списки урок 21 для 11 класу оператори розгалуження контрольна робота №1. текстовий документ та його початкові уявлення про інт алгоритмічна конструкція р урок 20 для 11 класу макроси та їх використання безпечне користування інте абзаци посилання урок 10 для 4 клас зміст заголовки урок 9 для 9 класу пошук відомостей у мережі і урок 8 для 5 класу локальна мережа урок 7 для 5 класу використання мережевих пап створення колажу із зображ використання пристроїв для урок 7 для 2 класу роль інформації в житті люд графічні зображення в тект урок 5 для 10 класу створення редагування та форматуванн урок 9 для 8 класу урок 5 для 5 класу об’єкти файлової системи урок 5 для 4 класу робота в середовищі графіч урок 5 для 3 класу ключові слова для пошуку урок 4 для 9 класу пристрої обробки та зберіг пристрої для роботи з інфор урок 4 для 2 класу комп’ютери та їх різновиди урок 3 для 5 класу доповнення власної карти м урок 3 для 4 класу урок 3 для 11 класу урок 2 для 10 класу навчання в інтернеті урок 2 для 9 класу інформаційні системи та те архітектура комп’ютера урок 4 для 8 клас електронні карти віртуальні подорожі урок 2 для 4 класу повторення правил роботи з урок 2 для 3 класу урок 2 для 2 класу застосування комп'ютера в р урок 2 для 11 класу обудова графіка функції од двійкове кодування урок 2 для 8 класу - двійкове 8 класу - кодування та декод кодування та декодування п об’єкти та події урок 1 для 6 класу - об’єкти підручник 8 клас ривкінд інформатика 8 клас ривкінд правила поведінки в комп’ю планування для 11 класу з ін планування для 10 класу з ін планування для 9 класу з інф планування для 8 класу з інф планування для 7 класу з інф планування для 6 класу з інф планування для 5 класу з інф планування для 4 класу з інф планування для 3 класу з інф планування для 2 класу урок 24 для 7 класу діаграми в excel 2007 урок 24 для 5 класу складаємо алгоритм з розга урок 24 для 4 класу створюємо презентацію урок 24 для 3 класу урок 23 для 4 класу алгоритм з розгалуженням cередовище радактора презе урок 23 для 3 класу який? яка? яке? урок 23 для 2 класу урок 22 для 7 класу використання вбудованих фу урок 22 для 4 класу істинні та хибні висловлюв презентація та слайди урок 22 для 3 класу об’єкти урок 22 для 2 класу графічний редактор запити в access 2007 урок 48 для 11 класу редагування книги електрон урок 21 для 10 класу форматування символів та а урок 21 для 6 класу редагування графічних зобр урок 21 для 5 класу урок 21 для 2 класу озирнемося навколо урок 45 для 11 класу форми служби інтернету урок 20 для 9 класу урок 20 для 5 класу створення малюнка за подан етикет електронного листув урок 20 для 4 класу правила пошуку даних в інте урок 20 для 3 класу виконавці алгоритмів урок 20 для 2 класу робота з таблицями бази дан відображення моделі «сутні практична робота №12 - розро урок 44 для 11 класу урок 19 для 10 класу копіювання та переміщення урок 19 для 9 класу основи інтернету форматування об’єктів еле урок 19 для 7 класу урок 19 для 6 класу введення та редагування те створення текстового докум інструменти вільного малюв урок 19 для 5 класу урок 19 для 4 класу електронне листування знайомство з програмою-бра урок 19 для 3 класу урок 19 для 2 класу алгоритми система управління базами урок 42 для 11 класу microsoft office access 2007 поняття про системи управл урок 41 для 11 класу етапи створення бази даних урок 18 для 10 класу практична №7 урок 18 для 9 класу спільне використання апара урок 18 для 7 класу поняття текстового докумен урок 18 для 6 класу урок 18 для 5 класу графічні об’єкти та їх вла електронна скринька електронне спілкування урок 18 для 4 класу веб-сторінки та гіперпосил урок 18 для 3 класу готуйсь - командувати буду! cтій урок 18 для 2 класу моделі даних урок 40 для 11 класу основні поняття реляційної модель сутність-зв’язок урок 39 для 11 класу поняття й призначення бази табличний процесор урок 17 для 10 класу поняття робочої групи домену урок 17 для 9 класу електронні таблиці урок 17 для 7 класу перегляд зображень практична робота №6 урок 17 для 6 класу розфарбовування зображень відкривання збережених зоб урок 17 для 5 класу веб-сторінки для дітей урок 17 для 4 класу урок 17 для 3 класу поняття про інтернет людина у світі інформації урок 17 для 2 класу показ слайдів додавання аудіо та відео фа урок 16 для 10 класу поняття про глобальну локальну комп'ютерні мереж контрольна робота №3 урок 16 для 7 класу поняття графічного редакто урок 16 для 5 класу правила безпечного користу урок 16 для 4 класу поняття про комп’ютерну ме урок 16 для 2 класу пристрої різні але всі корисні анімаційні ефекти. дії урок 15 для 10 класу урок 15 для 9 класу запис iнформацiї на оптичнi урок 15 для 6 класу копіювання об‘єктів мульт підсумковий урок з розділу урок 15 для 5 класу урок 15 для 4 класу вставлення підпису до малю урок 15 для 3 класу поняття меню історична подорож урок 15 для 2 класу дизайн та стильове оформле урок 14 для 10 класу урок 14 для 9 класу архівування та розархівува складання та виконання алг урок 14 для 7 класу працюємо з клавіатурним тр практична робота 2 урок 14 для 5 класу урок 14 для 4 класу cтворення простих графічни основні об’єкти вікна урок 14 для 3 класу перегляд вмісту папок інформаційні процеси урок 14 для 2 класу урок 13 для 10 класу створення та збереження пр відкриття поняття комп'ютерного віру урок 13 для 9 класу урок 13 для 7 класу урок 13 для 6 класу перегляд списків імен файл панель інструментів ooo4kids поняття папки. вкладені пап урок 13 для 3 класу поняття про повідомлення контрольна робота №2 урок 12 для 7 класу урок 12 для 5 класу імена файлів та папок поняття про файл і папку графічні редактори та їх пр 2015 рік видання коршунової о.в поняття файлу урок 12 для 3 класу клавіші керування курсором урок 12 для 2 класу урок 11 для 9 класу встановлення програм догляд за жорстким диском контрольна робота №1 mytestx контролю знань програма для контролю знан урок 11 для 7 класу алгоритми з розгалуженням урок 11 для 6 класу операції над об’єктами навчальному році атестації 2015-2016 алгоритм атестації 2015-2016 список працівників на атес комісією іі рівня список працівників на атестацію комісією і рів атестації мазура р.м. проведення ак-2016 проведення ак-2016 графік проведення ак-2016 графік роботи ак у 2015-16 авчальному році про графік роботи ак ак графік роботи про розподіл функціональни про атестацію 2016 році педпрацівників операції над вікнами урок 11 для 4 класу cтворення і збереження текс урок 11 для 3 класу робота з програмами вдосконалення навичок робо 7 клас за підручником ривкі 6 клас за підручником ривкі ривкінд робочий зошит 5 к� ривкінд 5 клас коршунова робочий зошит 3 к для 9 класу для 11 класу для 10 класу для 7 класу для 6 класу для 5 класу запуск на виконання програ урок 10 для 9 класу висловлювання урок 10 для 7 класу поняття про програму. вікно урок 10 для 4 класу вставлення зображень у тек кома крапка крапка кома крапка 2 клас урок 10 загадкові повідомлення урок 10 для 3 класу коршунова робочий зошит 2 к
Mehr anzeigen