Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf(20)

Más de Matkailufoorumi(20)

Anzeige

Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf

 1. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Creative Saimaa Matkailun ja luovien alojen kehittämisklusteri Saimaalla Kysely klusterin toteuttamismahdollisuuksista sidosryhmille – joulukuu 2022
 2. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Toimijat • Kehitysyhtiöt & elinkeinotoimi • Yliopistot alueella ja sen ulkopuolella • Ammattikorkeakoulut, ammatillinen koulutus • Yrityspalveluorganisaatiot • 3. sektori Kärkihankkeet Joint macro projects Yhteis- kehittäminen Co-creation Viestintä Promotion Luovat kohtaamiset Creative encounters Työkalut ja palvelut • Verkostoitumis- ja viestintäalustat • Hautomot ja kiihdyttämöt • Tuotekehityksen tuki • Ongelmanratkaisu-tapahtumat • Valmennukset ja koulutukset • Verkostoitumistapahtumat • Sijoittumispalvelut & tuki • Etätyömahdollisuudet • Digituki YRITYKSILLE Uutta liiketoimintaa Kasvu Kilpailukyky Kumppanuuksia Uusia asiakkuuksia Kansainvälisyyttä Innovaatio ja uudistuminen ALUEELLE -Vetovoimaa -Kasvua -Tulevaisuus- näkökulmaa -Investointeja -Työvoimaa Creative Saimaa Cluster 2023 Saimaa- elämykset Saimaa- tuotteet KV-näkyvyys ja jakelu MEDIA BI Ennakointi
 3. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) 2021
 4. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Sidosryhmäkysely Onko meillä avaimet käynnistää klusterin toiminta? Vastauksia saatiin 12 sidosryhmien edustajalta. Kyselyä ei oltu kohdennettu tässä vaiheessa yrityksille.
 5. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Organisaation rooli klusterissa • Alusta – sisällöntuottaja, yritysten tuotekehityksen tuki • Monialaisen osaamisen kohdentaminen kehittämistoimintaan: liiketoiminta, teknologia, media, ruoka, hyvinvointi, kestävä kehitys • Kansainvälisen osaamisen tuominen, tutkimuksen kohdentaminen klusteriin • Yritysten verkottaja, verkostotyö • Yrityskehittäminen • Viestintä sidosryhmille • Vaativien kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen • Oman osaamisen pohjalta yhteisiin teemoihin liittyvien hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen hakijana/osatoteuttajana • Pitkäjänteinen kulttuurin ja luovien alojen kehittäminen, palvelut yrityksille • Matkailualueen palvelutarjonnan kokoaminen • Matkailupalvelujen tarjoaja ja kehittäjä • Luontomatkailun puitteiden tarjoaminen, mahdollistaminen, verkottaja
 6. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Mahdolliset yritysjäsenyydet • 9/12 vastaajasta pystyy rekrytoimaan yrityksiä klusterin jäseniksi käynnistysvaiheessa ✓ 100 jäsenyrityksen joukosta kohdennetulla kutsulla ✓ aikaisemmista hankkeista kehittämisorientoituneita yrityksiä ✓ maaseudun mikroyrityksiä ✓ valmiina motivoimaan omasta verkostosta yrityksiä mukaan ✓ rekrytointi Saimaa-akatemioiden kautta ✓ sopimuskumppaneiden joukosta kutsumalla ✓ luovien alojen yrityksiä Etelä-Karjalasta ✓ matkailun ja kulttuurin alan toimijoita ✓MARA-alan yrityksiä
 7. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Ehdotettuja kasvu- ja kehittämispalveluja • TKI-palveluja hankkeiden kautta yrityksen omavastuuosuus maksaen • Digitaalisen talouden palveluja yrityksille • Tutkimusosaamisen siirto, avoin yliopisto ja jatkuvan oppisen keskus kohdennettuna klusterin aloille • Skill Share Lab • Liiketoiminnan kehittämispalveluja, avoimia kaikille omakustanteisena, omavastuulla tai hankerahoitteisena • Koulutus- ja valmennustarjontaa eri rahoitusmuodoilla: kulttuurituottaja, muotoilu. Asiantuntija- ja opinnäytetoimeksiannot • Hautomopalveluja: minikiihdyttämöt, hautomot luoville aloille, webinaareja, tapahtumia, tietoa luovien alojen yrittäjyydestä, hankerahoitteisesti • Matkailun tuotekehityksen tukipalvelut: Saimaan tason yhteistuotteiden edistäminen • Saimaa-akatemia matkailuyrityksille: tietoa matkailusta ja koulutuksellista sisältöä • Taide- ja kulttuuriosaaminen (liitettynä matkailuun). Taiteilijoiden yrittäjyysosaaminen • Tuki luontokohteiden hyödyntämiseen vastuullisesti, näkyvyys, markkinointi, hankkeiden kautta laajempi yhteistoiminta • UNESCO-kohteiden kehittäminen • Paikallisten kehittämisalustojen ja foorumien avaaminen klusterin toimijoille
 8. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Kansainväliset yhteydet • UNESCO Geopark-verkosto • Soveltavan tutkimuksen & kehittämistoiminnan laajoja verkostoja, erityisesti ruoka • Kansainväliset matkailututkimusverkostot, matkailun digitalisaatio (IFITT), kestävän matkailun kv- verkosto • ENCATC kulttuurituotannon koulutus, ERASMUS-hankkeet • UNESCOn maailmanperintökomitea – maailmanperintökohteet (?) • PRAT-CARP Rock Art CoE Cultural Routes St. Olav Ways, Alvar Aalto Cultural route • Elintarvikealan verkostoja • Kansainvälinen yritysyhteistyö: matkanjärjestäjät • Teollisen kulttuuriperinnön kv-verkostot • European Region of Gastronomy • Aluekehittäjien verkosto Interreg Europe • European Regions Research and Innovation Network ERRIN
 9. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Hanketoiminta Kysely ei varmasti kata kaikkea meneillään olevaa • Geopark-hanke • Elintarvike-/ruokapalveluhankkeita: Baltic Sea, Interreg Europe • Valmisteilla Horizon2020-hankkeita mm. transformatiivinen matkailu, kulttuuriperintö ja digitalisaatio • Ruokamatkailun ja elintarvikealan innovaatiohankkeita • Organisaatioita joilla on laajaa hanketoimintaa ja mahdollisuus kohdentaa sitä • Kulttuurialan yrityshautomo • UNESCO-maailmanperintökohteen hankkeet • Kulttuurimatkailun, luontomatkailun ja luovien alojen kehittämishankkeita • Lake Saimaa –hankkeet & Lakeland-hankkeet • Teemaan liittyviä INTERREG EUROPE -hankkeita
 10. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Valmius johtoryhmätyöskentelyyn panostaminen klusterin toimintaan Johtoryhmän jäsenyys • Kyllä 5/ Ei 5/ 4 varauksia Sitoutuminen perustamiseen • 5/14 vastaajasta • Vaatii virallisen käsittelyn hallinnossa • Avaintoimijat myönteisiä • Riippuen saadaanko toimijoita kiinnostumaan. 17 % 31 % 17 % 4 % 31 % 0 % Valmius klusterin toimintaan Klusterin johtaminen Hankevalmistelu Palvelut yrityksille Koordinointi TKI-tuki hankkeiden kautta Rahoitus
 11. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Johtopäätökset • Klusterin lisäarvo ymmärretään kehittäjäkentässä • ”Triple-helix”-mallin, kansainvälisyyden ja muiden edellytysten osalta ei ole ongelmia • Vastaajat uskovat idean yrityslähtöiseen toteuttamismahdollisuuteen • Innovaatiotoimintaa ollaan valmiita rakentamaan alueen toimijoille avoimena alustana • Ehdotettu TKI-toiminta on kattavaa ja monipuolista • Klusterin koordinaatiotoimintaan on ilmaistu kiinnostusta • Klusteritoimijat ovat valmiita investoimaan työpanosta, eivät riskillä rahaa käynnistämisvaiheessa
 12. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Yrityksille • Matkailussa Saimaa Academy – valmennukset ja näkyvyyden vahvistaminen Visit Finlandin kautta. • Uusia kumppanuuksia ja kiinnostavien sisältöjen luominen luovien alojen ja matkailun toimijoiden kesken. • Vertaisoppiminen ja kehittäminen. • Tutustuminen ja liittyminen verkostoihin. • Osana suuralueen yhteistä tuotteistamista omilla tuotteilla. • Yhteiset kansainväliset myynti- ja promootiokanavat
 13. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Klusteri kehittämis- organisaatioille • Monipuolisempaa osaamista ja palvelutarjontaa yrityksille. • Mahdollisuus tarttua isompiin kehittymis- ja kansainvälistymis- haasteisiin yhdessä. • Oman alueen promootio ja profiloiminen osana isompaa kokonaisuutta. • Laadukkaampaa Business intelligence tietoa matkailusta ja luovilta aloilta kehittämispolitiikan pohjaksi • Hyvien käytänteiden jakamisella kehittämistoiminnan vaikuttavuus kasvaa.
 14. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Koulutus ja tutkimus • Tutkimuksen ja koulutuksen vuorovaikutus toimialan ja toimijakentän kanssa syvenee. • Uusia ja laajempia toimintamahdollisuuksia yritysrajapinnassa koulutus- ja innovaatiopalveluilla. • Tukee omaa tunnettuutta ja opiskelijarekrytointia. • Uusia mahdollisuuksia kansainväliseen hanketoimintaan.
 15. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Tietämyksen hallinta Tutkimus ja osaaminen Aluekehitys ja makro- hankkeet Innovaatio- toiminta Liiketoiminta ja investoinnit
 16. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Lisätietoja: www.elinkeinopalvelut.fi/saimaaklusteri
Anzeige