SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
 
 
 
1° DIA 
CADERNO 3 – BRANCO 
CIÊNCIAS HUMANAS 
E SUAS TECNOLOGIAS 
  CIÊNCIAS DA NATUREZA 
E SUAS TECNOLOGIAS 
QUESTÕES  GABARITOS  QUESTÕES  GABARITOS
1   C 46  B
2   D 47  E
3   E 48  B
4   A 49  D
5   B 50  A
6   C 51  B
7   D 52  C
8   D 53  B
9   B 54  B
10   B 55  A
11   B 56  C
12   C 57  B
13   B 58  E
14   D 59  D
15   A 60  A
16   B 61  A
17   C 62  B
18   A 63  E
19   E 64  C
20   E 65  D
21   B 66  A
22   E 67  A
23   D 68  E
24   B 69  B
25   C 70  C
26   C 71  B
27   B 72  C
28   E 73  D
29   B 74  B
30   A 75  A
31   B 76  A
32   E 77  B
33   A 78  C
34   C 79  E
35   B 80  C
36   A 81  D
37   C 82  A
38   A 83  E
39   C 84  B
40   C 85  D
41   A 86  B
42   C 87  A
43   C 88  A
44   A 89  D
45   C  90  B
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
lovestem
 
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
lovestem
 
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
lovestem
 
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
lovestem
 
Dia1 rosa
Dia1 rosaDia1 rosa
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
lovestem
 
Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12
lovestem
 
Gabarito IX Exame
Gabarito IX Exame Gabarito IX Exame
Gabarito IX Exame
Luis16022014
 
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
lovestem
 
Enem2008[1]
Enem2008[1]Enem2008[1]
Enem2008[1]ruanat
 

Was ist angesagt? (10)

Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
 
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
 
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
 
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
 
Dia1 rosa
Dia1 rosaDia1 rosa
Dia1 rosa
 
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
 
Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12
 
Gabarito IX Exame
Gabarito IX Exame Gabarito IX Exame
Gabarito IX Exame
 
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
 
Enem2008[1]
Enem2008[1]Enem2008[1]
Enem2008[1]
 

Mehr von wagneripo

CADERNO DE PROVA ENEM 2000
CADERNO DE PROVA ENEM 2000CADERNO DE PROVA ENEM 2000
CADERNO DE PROVA ENEM 2000
wagneripo
 
GABARITO 2º DIA ENEM 2009
GABARITO 2º DIA ENEM 2009GABARITO 2º DIA ENEM 2009
GABARITO 2º DIA ENEM 2009wagneripo
 
GABARITO 1º DIA ENEM 2009
GABARITO 1º DIA ENEM 2009GABARITO 1º DIA ENEM 2009
GABARITO 1º DIA ENEM 2009wagneripo
 
PROVA ENEM 2010 1º DIA
PROVA ENEM 2010 1º DIAPROVA ENEM 2010 1º DIA
PROVA ENEM 2010 1º DIA
wagneripo
 
PROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAPROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIA
wagneripo
 
PROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAPROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIA
wagneripo
 
PROVA ENEM 2012 1º DIA
PROVA ENEM 2012 1º DIAPROVA ENEM 2012 1º DIA
PROVA ENEM 2012 1º DIA
wagneripo
 
DICAS DE REDAÇÃO
DICAS DE REDAÇÃODICAS DE REDAÇÃO
DICAS DE REDAÇÃO
wagneripo
 
GABARITO ENEM 2013
GABARITO ENEM 2013GABARITO ENEM 2013
GABARITO ENEM 2013wagneripo
 
Dia2 amarelo
Dia2 amareloDia2 amarelo
Dia2 amarelowagneripo
 
CADERNO AMARELO 2º DIA
CADERNO AMARELO 2º DIACADERNO AMARELO 2º DIA
CADERNO AMARELO 2º DIA
wagneripo
 
CADERNO BRANCO 1º DIA.
CADERNO BRANCO 1º DIA.CADERNO BRANCO 1º DIA.
CADERNO BRANCO 1º DIA.
wagneripo
 
Magnetismo no Cotidiano
Magnetismo no CotidianoMagnetismo no Cotidiano
Magnetismo no Cotidiano
wagneripo
 
O magnetismo no cotidiano
O magnetismo no cotidianoO magnetismo no cotidiano
O magnetismo no cotidiano
wagneripo
 
Animais
AnimaisAnimais
Animais
wagneripo
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
wagneripo
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
wagneripo
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
wagneripo
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
wagneripo
 
8ª série
8ª série8ª série
8ª série
wagneripo
 

Mehr von wagneripo (20)

CADERNO DE PROVA ENEM 2000
CADERNO DE PROVA ENEM 2000CADERNO DE PROVA ENEM 2000
CADERNO DE PROVA ENEM 2000
 
GABARITO 2º DIA ENEM 2009
GABARITO 2º DIA ENEM 2009GABARITO 2º DIA ENEM 2009
GABARITO 2º DIA ENEM 2009
 
GABARITO 1º DIA ENEM 2009
GABARITO 1º DIA ENEM 2009GABARITO 1º DIA ENEM 2009
GABARITO 1º DIA ENEM 2009
 
PROVA ENEM 2010 1º DIA
PROVA ENEM 2010 1º DIAPROVA ENEM 2010 1º DIA
PROVA ENEM 2010 1º DIA
 
PROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAPROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIA
 
PROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAPROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIA
 
PROVA ENEM 2012 1º DIA
PROVA ENEM 2012 1º DIAPROVA ENEM 2012 1º DIA
PROVA ENEM 2012 1º DIA
 
DICAS DE REDAÇÃO
DICAS DE REDAÇÃODICAS DE REDAÇÃO
DICAS DE REDAÇÃO
 
GABARITO ENEM 2013
GABARITO ENEM 2013GABARITO ENEM 2013
GABARITO ENEM 2013
 
Dia2 amarelo
Dia2 amareloDia2 amarelo
Dia2 amarelo
 
CADERNO AMARELO 2º DIA
CADERNO AMARELO 2º DIACADERNO AMARELO 2º DIA
CADERNO AMARELO 2º DIA
 
CADERNO BRANCO 1º DIA.
CADERNO BRANCO 1º DIA.CADERNO BRANCO 1º DIA.
CADERNO BRANCO 1º DIA.
 
Magnetismo no Cotidiano
Magnetismo no CotidianoMagnetismo no Cotidiano
Magnetismo no Cotidiano
 
O magnetismo no cotidiano
O magnetismo no cotidianoO magnetismo no cotidiano
O magnetismo no cotidiano
 
Animais
AnimaisAnimais
Animais
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
 
8ª série
8ª série8ª série
8ª série
 

GABARITOS DAS PROVAS ENEM 2013

  • 1.       1° DIA  CADERNO 3 – BRANCO  CIÊNCIAS HUMANAS  E SUAS TECNOLOGIAS    CIÊNCIAS DA NATUREZA  E SUAS TECNOLOGIAS  QUESTÕES  GABARITOS  QUESTÕES  GABARITOS 1   C 46  B 2   D 47  E 3   E 48  B 4   A 49  D 5   B 50  A 6   C 51  B 7   D 52  C 8   D 53  B 9   B 54  B 10   B 55  A 11   B 56  C 12   C 57  B 13   B 58  E 14   D 59  D 15   A 60  A 16   B 61  A 17   C 62  B 18   A 63  E 19   E 64  C 20   E 65  D 21   B 66  A 22   E 67  A 23   D 68  E 24   B 69  B 25   C 70  C 26   C 71  B 27   B 72  C 28   E 73  D 29   B 74  B 30   A 75  A 31   B 76  A 32   E 77  B 33   A 78  C 34   C 79  E 35   B 80  C 36   A 81  D 37   C 82  A 38   A 83  E 39   C 84  B 40   C 85  D 41   A 86  B 42   C 87  A 43   C 88  A 44   A 89  D 45   C  90  B