SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 1
Downloaden Sie, um offline zu lesen
 
 
 
1° DIA 
CADERNO 3 – BRANCO 
CIÊNCIAS HUMANAS 
E SUAS TECNOLOGIAS 
  CIÊNCIAS DA NATUREZA 
E SUAS TECNOLOGIAS 
QUESTÕES  GABARITOS  QUESTÕES  GABARITOS
1   C 46  B
2   D 47  E
3   E 48  B
4   A 49  D
5   B 50  A
6   C 51  B
7   D 52  C
8   D 53  B
9   B 54  B
10   B 55  A
11   B 56  C
12   C 57  B
13   B 58  E
14   D 59  D
15   A 60  A
16   B 61  A
17   C 62  B
18   A 63  E
19   E 64  C
20   E 65  D
21   B 66  A
22   E 67  A
23   D 68  E
24   B 69  B
25   C 70  C
26   C 71  B
27   B 72  C
28   E 73  D
29   B 74  B
30   A 75  A
31   B 76  A
32   E 77  B
33   A 78  C
34   C 79  E
35   B 80  C
36   A 81  D
37   C 82  A
38   A 83  E
39   C 84  B
40   C 85  D
41   A 86  B
42   C 87  A
43   C 88  A
44   A 89  D
45   C  90  B
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...lovestem
 
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44lovestem
 
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59lovestem
 
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89lovestem
 
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29lovestem
 
Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12lovestem
 
Gabarito IX Exame
Gabarito IX Exame Gabarito IX Exame
Gabarito IX Exame Luis16022014
 
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25lovestem
 
Enem2008[1]
Enem2008[1]Enem2008[1]
Enem2008[1]ruanat
 

Was ist angesagt? (10)

Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
 
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
 
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
 
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
 
Dia1 rosa
Dia1 rosaDia1 rosa
Dia1 rosa
 
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
 
Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12
 
Gabarito IX Exame
Gabarito IX Exame Gabarito IX Exame
Gabarito IX Exame
 
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
 
Enem2008[1]
Enem2008[1]Enem2008[1]
Enem2008[1]
 

Mehr von wagneripo

CADERNO DE PROVA ENEM 2000
CADERNO DE PROVA ENEM 2000CADERNO DE PROVA ENEM 2000
CADERNO DE PROVA ENEM 2000wagneripo
 
GABARITO 2º DIA ENEM 2009
GABARITO 2º DIA ENEM 2009GABARITO 2º DIA ENEM 2009
GABARITO 2º DIA ENEM 2009wagneripo
 
GABARITO 1º DIA ENEM 2009
GABARITO 1º DIA ENEM 2009GABARITO 1º DIA ENEM 2009
GABARITO 1º DIA ENEM 2009wagneripo
 
PROVA ENEM 2010 1º DIA
PROVA ENEM 2010 1º DIAPROVA ENEM 2010 1º DIA
PROVA ENEM 2010 1º DIAwagneripo
 
PROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAPROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAwagneripo
 
PROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAPROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAwagneripo
 
PROVA ENEM 2012 1º DIA
PROVA ENEM 2012 1º DIAPROVA ENEM 2012 1º DIA
PROVA ENEM 2012 1º DIAwagneripo
 
DICAS DE REDAÇÃO
DICAS DE REDAÇÃODICAS DE REDAÇÃO
DICAS DE REDAÇÃOwagneripo
 
GABARITO ENEM 2013
GABARITO ENEM 2013GABARITO ENEM 2013
GABARITO ENEM 2013wagneripo
 
Dia2 amarelo
Dia2 amareloDia2 amarelo
Dia2 amarelowagneripo
 
CADERNO AMARELO 2º DIA
CADERNO AMARELO 2º DIACADERNO AMARELO 2º DIA
CADERNO AMARELO 2º DIAwagneripo
 
CADERNO BRANCO 1º DIA.
CADERNO BRANCO 1º DIA.CADERNO BRANCO 1º DIA.
CADERNO BRANCO 1º DIA.wagneripo
 
Magnetismo no Cotidiano
Magnetismo no CotidianoMagnetismo no Cotidiano
Magnetismo no Cotidianowagneripo
 
O magnetismo no cotidiano
O magnetismo no cotidianoO magnetismo no cotidiano
O magnetismo no cotidianowagneripo
 

Mehr von wagneripo (20)

CADERNO DE PROVA ENEM 2000
CADERNO DE PROVA ENEM 2000CADERNO DE PROVA ENEM 2000
CADERNO DE PROVA ENEM 2000
 
GABARITO 2º DIA ENEM 2009
GABARITO 2º DIA ENEM 2009GABARITO 2º DIA ENEM 2009
GABARITO 2º DIA ENEM 2009
 
GABARITO 1º DIA ENEM 2009
GABARITO 1º DIA ENEM 2009GABARITO 1º DIA ENEM 2009
GABARITO 1º DIA ENEM 2009
 
PROVA ENEM 2010 1º DIA
PROVA ENEM 2010 1º DIAPROVA ENEM 2010 1º DIA
PROVA ENEM 2010 1º DIA
 
PROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAPROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIA
 
PROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIAPROVA ENEM 2012 2º DIA
PROVA ENEM 2012 2º DIA
 
PROVA ENEM 2012 1º DIA
PROVA ENEM 2012 1º DIAPROVA ENEM 2012 1º DIA
PROVA ENEM 2012 1º DIA
 
DICAS DE REDAÇÃO
DICAS DE REDAÇÃODICAS DE REDAÇÃO
DICAS DE REDAÇÃO
 
GABARITO ENEM 2013
GABARITO ENEM 2013GABARITO ENEM 2013
GABARITO ENEM 2013
 
Dia2 amarelo
Dia2 amareloDia2 amarelo
Dia2 amarelo
 
CADERNO AMARELO 2º DIA
CADERNO AMARELO 2º DIACADERNO AMARELO 2º DIA
CADERNO AMARELO 2º DIA
 
CADERNO BRANCO 1º DIA.
CADERNO BRANCO 1º DIA.CADERNO BRANCO 1º DIA.
CADERNO BRANCO 1º DIA.
 
Magnetismo no Cotidiano
Magnetismo no CotidianoMagnetismo no Cotidiano
Magnetismo no Cotidiano
 
O magnetismo no cotidiano
O magnetismo no cotidianoO magnetismo no cotidiano
O magnetismo no cotidiano
 
Animais
AnimaisAnimais
Animais
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
 
7ª série
7ª série7ª série
7ª série
 
8ª série
8ª série8ª série
8ª série
 

GABARITOS DAS PROVAS ENEM 2013

  • 1.       1° DIA  CADERNO 3 – BRANCO  CIÊNCIAS HUMANAS  E SUAS TECNOLOGIAS    CIÊNCIAS DA NATUREZA  E SUAS TECNOLOGIAS  QUESTÕES  GABARITOS  QUESTÕES  GABARITOS 1   C 46  B 2   D 47  E 3   E 48  B 4   A 49  D 5   B 50  A 6   C 51  B 7   D 52  C 8   D 53  B 9   B 54  B 10   B 55  A 11   B 56  C 12   C 57  B 13   B 58  E 14   D 59  D 15   A 60  A 16   B 61  A 17   C 62  B 18   A 63  E 19   E 64  C 20   E 65  D 21   B 66  A 22   E 67  A 23   D 68  E 24   B 69  B 25   C 70  C 26   C 71  B 27   B 72  C 28   E 73  D 29   B 74  B 30   A 75  A 31   B 76  A 32   E 77  B 33   A 78  C 34   C 79  E 35   B 80  C 36   A 81  D 37   C 82  A 38   A 83  E 39   C 84  B 40   C 85  D 41   A 86  B 42   C 87  A 43   C 88  A 44   A 89  D 45   C  90  B