tích phân số phức các bài toán chứng minh số phức tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước phương trình bậc hai trên tập hợp số phức căn bậc hai của số phức tính đơn điệu của hàm số; hàm số tính đơn điệu của hàm số tiếp tuyến đồ thị hàm số bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số Đường tiệm cận gtnn gtln của hàm số cực trị hàm số bảng biến thiên của hàm số; hàm số phép biến đổi của đồ thị hàm số Đồ thị hàm số
Mehr anzeigen