SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25

L
L

Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25

Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25

1 von 1
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ĐÁP SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1 C
2 D
3 C
4 A
5 A
6 C
7 A
8 C
9 A
10 B
11 D
12 B
13 A
14 B
15 C
16 B
17 D
18 A
19 B
20 A
21 A
22 D
23 B
24 B
25 C
26 C
27 A
28 B
29 A
30 C
31 D
32 C
33 A
34 D
35 B
36 C
37 B
38 A
39 C
40 D
41 D
42 B
43 A
44 C
45 B
46 D
47 C
48 A
49 C
50 A
51 D
52 B
53 B
54 C
55 C
56 C
57 A
58 A
59 C
60 C
61 C
62 A
63 A
64 D
65 A
66 D
67 D
68 D
69 A
70 A
71 B
72 C
73 B
74 B
75 A
25
lovestem
.edu.vn
Anzeige

Recomendados

Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29lovestem
 
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...lovestem
 
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89lovestem
 
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-79
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-79Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-79
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-79lovestem
 
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59lovestem
 
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44lovestem
 
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115lovestem
 
Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12lovestem
 

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18lovestem
 
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62lovestem
 
Dap an-sinh- 2010
Dap an-sinh- 2010Dap an-sinh- 2010
Dap an-sinh- 2010Long Nguyen
 
Topik 1 kertas 1 jawapan
Topik 1 kertas 1  jawapanTopik 1 kertas 1  jawapan
Topik 1 kertas 1 jawapanSharbi Ali
 
Gabarito simuladoenem
Gabarito simuladoenemGabarito simuladoenem
Gabarito simuladoenemcomiest
 
Kunci jawaban al quran hadis m ts utama
Kunci jawaban al quran hadis m ts utamaKunci jawaban al quran hadis m ts utama
Kunci jawaban al quran hadis m ts utamaKarim Fuad
 
Kunci jawaban fikih m ts utama & susulan
Kunci jawaban fikih m ts utama & susulanKunci jawaban fikih m ts utama & susulan
Kunci jawaban fikih m ts utama & susulanKarim Fuad
 
Respuestas examen bachillerato
Respuestas examen bachilleratoRespuestas examen bachillerato
Respuestas examen bachilleratoAndrea Segura
 
Claves olimpiada de conocimiento infantil 2014
Claves olimpiada de conocimiento infantil 2014Claves olimpiada de conocimiento infantil 2014
Claves olimpiada de conocimiento infantil 2014Edgar Hernandez
 
Trial spm smjk_hua_lian_taiping_2013_maths_paper1_[q&a]
Trial spm smjk_hua_lian_taiping_2013_maths_paper1_[q&a]Trial spm smjk_hua_lian_taiping_2013_maths_paper1_[q&a]
Trial spm smjk_hua_lian_taiping_2013_maths_paper1_[q&a]Karthik Karunanithy
 
Cadangan jawapan kertas 1
Cadangan jawapan kertas 1Cadangan jawapan kertas 1
Cadangan jawapan kertas 1rozie hajimi
 
Solucionario de las pruebas de bachillerato por madurez de la convocatoria 02
Solucionario de las pruebas de bachillerato por madurez de la convocatoria 02Solucionario de las pruebas de bachillerato por madurez de la convocatoria 02
Solucionario de las pruebas de bachillerato por madurez de la convocatoria 02MCMurray
 
Examen matemática abril 2013
Examen matemática abril 2013Examen matemática abril 2013
Examen matemática abril 2013MCMurray
 
Examen de matemática convocatoria 2 del 2012 02 2012 con solucionario
Examen de matemática convocatoria 2 del 2012 02 2012 con solucionarioExamen de matemática convocatoria 2 del 2012 02 2012 con solucionario
Examen de matemática convocatoria 2 del 2012 02 2012 con solucionarioMCMurray
 

Was ist angesagt? (19)

Respuestas ecopetrol
Respuestas ecopetrolRespuestas ecopetrol
Respuestas ecopetrol
 
Respuestas Mate tecnico mep 2014
Respuestas Mate tecnico mep 2014Respuestas Mate tecnico mep 2014
Respuestas Mate tecnico mep 2014
 
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18
 
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62
 
Dap an-sinh- 2010
Dap an-sinh- 2010Dap an-sinh- 2010
Dap an-sinh- 2010
 
ugc june 2014
ugc june 2014ugc june 2014
ugc june 2014
 
Topik 1 kertas 1 jawapan
Topik 1 kertas 1  jawapanTopik 1 kertas 1  jawapan
Topik 1 kertas 1 jawapan
 
Gabarito simuladoenem
Gabarito simuladoenemGabarito simuladoenem
Gabarito simuladoenem
 
Kunci jawaban al quran hadis m ts utama
Kunci jawaban al quran hadis m ts utamaKunci jawaban al quran hadis m ts utama
Kunci jawaban al quran hadis m ts utama
 
Kunci jawaban fikih m ts utama & susulan
Kunci jawaban fikih m ts utama & susulanKunci jawaban fikih m ts utama & susulan
Kunci jawaban fikih m ts utama & susulan
 
Respuestas examen bachillerato
Respuestas examen bachilleratoRespuestas examen bachillerato
Respuestas examen bachillerato
 
Claves olimpiada de conocimiento infantil 2014
Claves olimpiada de conocimiento infantil 2014Claves olimpiada de conocimiento infantil 2014
Claves olimpiada de conocimiento infantil 2014
 
Dia1 branco
Dia1 brancoDia1 branco
Dia1 branco
 
Gabarito afa2012
Gabarito afa2012Gabarito afa2012
Gabarito afa2012
 
Trial spm smjk_hua_lian_taiping_2013_maths_paper1_[q&a]
Trial spm smjk_hua_lian_taiping_2013_maths_paper1_[q&a]Trial spm smjk_hua_lian_taiping_2013_maths_paper1_[q&a]
Trial spm smjk_hua_lian_taiping_2013_maths_paper1_[q&a]
 
Cadangan jawapan kertas 1
Cadangan jawapan kertas 1Cadangan jawapan kertas 1
Cadangan jawapan kertas 1
 
Solucionario de las pruebas de bachillerato por madurez de la convocatoria 02
Solucionario de las pruebas de bachillerato por madurez de la convocatoria 02Solucionario de las pruebas de bachillerato por madurez de la convocatoria 02
Solucionario de las pruebas de bachillerato por madurez de la convocatoria 02
 
Examen matemática abril 2013
Examen matemática abril 2013Examen matemática abril 2013
Examen matemática abril 2013
 
Examen de matemática convocatoria 2 del 2012 02 2012 con solucionario
Examen de matemática convocatoria 2 del 2012 02 2012 con solucionarioExamen de matemática convocatoria 2 del 2012 02 2012 con solucionario
Examen de matemática convocatoria 2 del 2012 02 2012 con solucionario
 

Mehr von lovestem

Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58lovestem
 
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43lovestem
 
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28lovestem
 
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17lovestem
 
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114lovestem
 
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88lovestem
 
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78lovestem
 
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...lovestem
 
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24lovestem
 
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71lovestem
 
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70lovestem
 
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61lovestem
 
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...lovestem
 
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...lovestem
 
Số phức-1-Số phức-pages 1-11
Số phức-1-Số phức-pages 1-11Số phức-1-Số phức-pages 1-11
Số phức-1-Số phức-pages 1-11lovestem
 
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm sốHàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm sốlovestem
 
Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số
Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm sốHàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số
Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm sốlovestem
 
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clone
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-cloneHàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clone
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clonelovestem
 
Hàm số - 9. Tiếp tuyến đồ thị hàm số
Hàm số - 9. Tiếp tuyến đồ thị hàm sốHàm số - 9. Tiếp tuyến đồ thị hàm số
Hàm số - 9. Tiếp tuyến đồ thị hàm sốlovestem
 
Hàm số - 8. Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số
Hàm số - 8. Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm sốHàm số - 8. Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số
Hàm số - 8. Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm sốlovestem
 

Mehr von lovestem (20)

Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
 
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43
 
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28
 
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17
 
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114
 
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
 
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78
 
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
 
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24
 
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71
 
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70
 
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61
 
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
 
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
 
Số phức-1-Số phức-pages 1-11
Số phức-1-Số phức-pages 1-11Số phức-1-Số phức-pages 1-11
Số phức-1-Số phức-pages 1-11
 
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm sốHàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số
 
Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số
Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm sốHàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số
Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số
 
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clone
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-cloneHàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clone
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clone
 
Hàm số - 9. Tiếp tuyến đồ thị hàm số
Hàm số - 9. Tiếp tuyến đồ thị hàm sốHàm số - 9. Tiếp tuyến đồ thị hàm số
Hàm số - 9. Tiếp tuyến đồ thị hàm số
 
Hàm số - 8. Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số
Hàm số - 8. Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm sốHàm số - 8. Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số
Hàm số - 8. Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số
 

Último

Karins_Wochenkalender_Präpositionen_Satzstellung.pptx
Karins_Wochenkalender_Präpositionen_Satzstellung.pptxKarins_Wochenkalender_Präpositionen_Satzstellung.pptx
Karins_Wochenkalender_Präpositionen_Satzstellung.pptxMaria Vaz König
 
Paul und Paulinchen: Tagesablauf im Praesens und Perfekt mit trennbaren Verben
Paul und Paulinchen: Tagesablauf im Praesens und Perfekt mit trennbaren VerbenPaul und Paulinchen: Tagesablauf im Praesens und Perfekt mit trennbaren Verben
Paul und Paulinchen: Tagesablauf im Praesens und Perfekt mit trennbaren VerbenMaria Vaz König
 
A1_Anjas Tagesablauf_Praesens_Perfekt.ppt
A1_Anjas Tagesablauf_Praesens_Perfekt.pptA1_Anjas Tagesablauf_Praesens_Perfekt.ppt
A1_Anjas Tagesablauf_Praesens_Perfekt.pptMaria Vaz König
 
Irenes Tagesablauf im Praesens und Perfekt - interaktive Power Point
Irenes Tagesablauf im Praesens und Perfekt - interaktive Power PointIrenes Tagesablauf im Praesens und Perfekt - interaktive Power Point
Irenes Tagesablauf im Praesens und Perfekt - interaktive Power PointMaria Vaz König
 
Opfervermeidungsstrategien - Wie kann ich mich schützen? Comic für Kids und T...
Opfervermeidungsstrategien - Wie kann ich mich schützen? Comic für Kids und T...Opfervermeidungsstrategien - Wie kann ich mich schützen? Comic für Kids und T...
Opfervermeidungsstrategien - Wie kann ich mich schützen? Comic für Kids und T...LUCO KIDS® - clever und stark
 

Último (6)

Software Engineering (B.Sc.) an der Universität Duisburg-Essen
Software Engineering (B.Sc.) an der Universität Duisburg-EssenSoftware Engineering (B.Sc.) an der Universität Duisburg-Essen
Software Engineering (B.Sc.) an der Universität Duisburg-Essen
 
Karins_Wochenkalender_Präpositionen_Satzstellung.pptx
Karins_Wochenkalender_Präpositionen_Satzstellung.pptxKarins_Wochenkalender_Präpositionen_Satzstellung.pptx
Karins_Wochenkalender_Präpositionen_Satzstellung.pptx
 
Paul und Paulinchen: Tagesablauf im Praesens und Perfekt mit trennbaren Verben
Paul und Paulinchen: Tagesablauf im Praesens und Perfekt mit trennbaren VerbenPaul und Paulinchen: Tagesablauf im Praesens und Perfekt mit trennbaren Verben
Paul und Paulinchen: Tagesablauf im Praesens und Perfekt mit trennbaren Verben
 
A1_Anjas Tagesablauf_Praesens_Perfekt.ppt
A1_Anjas Tagesablauf_Praesens_Perfekt.pptA1_Anjas Tagesablauf_Praesens_Perfekt.ppt
A1_Anjas Tagesablauf_Praesens_Perfekt.ppt
 
Irenes Tagesablauf im Praesens und Perfekt - interaktive Power Point
Irenes Tagesablauf im Praesens und Perfekt - interaktive Power PointIrenes Tagesablauf im Praesens und Perfekt - interaktive Power Point
Irenes Tagesablauf im Praesens und Perfekt - interaktive Power Point
 
Opfervermeidungsstrategien - Wie kann ich mich schützen? Comic für Kids und T...
Opfervermeidungsstrategien - Wie kann ich mich schützen? Comic für Kids und T...Opfervermeidungsstrategien - Wie kann ich mich schützen? Comic für Kids und T...
Opfervermeidungsstrategien - Wie kann ich mich schützen? Comic für Kids und T...
 

Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25

 • 1. ĐÁP SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1 C 2 D 3 C 4 A 5 A 6 C 7 A 8 C 9 A 10 B 11 D 12 B 13 A 14 B 15 C 16 B 17 D 18 A 19 B 20 A 21 A 22 D 23 B 24 B 25 C 26 C 27 A 28 B 29 A 30 C 31 D 32 C 33 A 34 D 35 B 36 C 37 B 38 A 39 C 40 D 41 D 42 B 43 A 44 C 45 B 46 D 47 C 48 A 49 C 50 A 51 D 52 B 53 B 54 C 55 C 56 C 57 A 58 A 59 C 60 C 61 C 62 A 63 A 64 D 65 A 66 D 67 D 68 D 69 A 70 A 71 B 72 C 73 B 74 B 75 A 25 lovestem .edu.vn