Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

&samhoud over visie

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie &samhoud over visie (20)

Anzeige

&samhoud over visie

 1. 1. Visie<br />
 2. 2. 2<br />Visie<br />&samhoud<br />
 3. 3. Visies zijn hot. Maar liefst 93% van de Nederlandse managers vindt dat organisaties een visie nodig hebben en 75% vindt een visie zelfs noodzakelijker dan ooit. Maar wat heb je eigenlijk aan een visie?<br />Een visie geeft:<br /><ul><li>Doelen Een visie maakt duidelijk waar een organisatie naartoe wil en wat zij hoopt te bewerkstelligen.
 4. 4. Energie Een visie zorgt voor beweging en stuurt de activiteiten.
 5. 5. Binding Een visie verbindt mensen door middel van gemeenschappelijke doelen en waarden. Vanuit dit gevoel van verbondenheid is een visie ook een bron van inspiratie.
 6. 6. Zingeving een visie geeft een betekenisvol kader van hoe de organisatie tegen de werkelijkheid aankijkt. Een kader dat aangeeft wat een organisatie belangrijk vindt en waar zij de aandacht op wil richten.
 7. 7. Beoordelingscriteria Doordat een visie richting geeft, vergemakkelijkt zij ook het maken van keuzen. Een visie reikt de criteria aan waarmee men activiteiten en gedrag kan beoordelen. </li></ul>Zie: Organisatievisies in Nederland (&Samhoud, 2007). <br />Visie<br />Waarom?<br />3<br />
 8. 8. Visie<br />Wat is het?<br />4<br />Wat is eenvisie? Een visie is zowel het toekomstbeeld als de basisfilosofie van een organisatie en vormt de leidraad voor al het handelen. Een visie geeft op bondige, heldere en systematische wijze weer:<br />Hoger doel Waarom een organisatie bestaat<br />Gewaagd doel Waar een organisatie voor gaat<br />Kernwaarden Waar een organisatie voor staat<br />Kernkwaliteiten Waarin een organisatie uitblinkt<br />Tezamen vormen zij de vier componenten waaruit een visie bestaat. Die componenten moeten niet los van elkaar, maar in samenhang worden beschouwd. Een visie is altijd een ‘Gesamtkunstwerk’: een perfecte samensmelting van uiteenlopende elementen. <br />
 9. 9. >Hogerdoel<br />Nike – inspiratie en innovatiebiedenaanelkeatleet* in de wereld.<br />(*als je eenlichaamhebt, ben je eenatleet) <br />>Gewaagddoel<br />John F. Kennedy – Voor het einde van het decennium een man op de maanzetten en hem weerveilignaar de aardebrengen (1961). <br />Visie<br />Voorbeelden<br />5<br />
 10. 10. >Kernwaarden<br />IKEA– eenvoud, bescheidenheid, kostenbewustzijn, verantwoordelijkheidnemen, enthousiasme, verjonging<br />>Kernkwaliteiten<br />Apple – eigentijds, design, eenvoud<br />Visie<br />Voorbeelden<br />6<br />
 11. 11. Aanwelke criteria moeteenvisievoldoen?<br /><ul><li>Ambitieus De visie moet de ambities van belanghebbenden vertolken. Zij moet mensen stimuleren om datgene te gaan doen waarvan men droomt, maar wat men (nog) niet doet.
 12. 12. Motiverend De visie moet mensen inspireren, raken en in beweging brengen. De visie moet mensen positieve energie geven.
 13. 13. Onderscheidend De visie moet de authentieke en unieke kern van de organisatie blootleggen en verwoorden. De visie moet aangeven waarin de organisatie zich onderscheid van anderen.
 14. 14. Relevant De visie moet voor alle belanghebbenden die men wil aanspreken relevant zijn. Een goede visie richt zich op meer dan één groep belanghebbenden.
 15. 15. Echt Een visie moet echt zijn in de zin dat zij de essentiële kern van de organisatie weergeeft, zij moet evenwichtig zijn in de zin dat zij de culturele tegenstellingen met elkaar verzoent en naar een niveau van overstijgend evenwicht brengt en een visie moet een eenheid zijn: een goede visie is altijd een gesamtkunstwerk.</li></ul>Visie<br />Criteria<br />7<br />
 16. 16. 8<br />&samhoud<br />p.o. box 448<br />3500 AK  Utrecht<br />The Netherlands<br />+31 (0)30 2348604<br />www.samhoud.com<br />All rights reserved. All copyright and databank rights in relation to this publication are expressly reserved. <br />These rights are vested in &samhoud Nederland BV.<br /> <br /> <br /> <br />

×