Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

PLC BM

570 Aufrufe

Veröffentlicht am

RPH PLC BM THN 5

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

PLC BM

  1. 1. Toolkit LS 1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Sekolah SJK(C) Lok Yu 2 Tarikh 20 Mei 2015 Tingkatan/Kelas Tahun 5 Waktu 8.30 pagi -9.00 pagi Saiz kelas 3 orang Tempoh (Minit) 30 minit Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Morfologi Topik Kayuhan Amal Tema Tema 5- Hormati Komuniti Konsep Utama/ Tajuk Kayuhan Amal Rasional Mengamalkan sikap berkomuniti dalam masyarakat Objektif Pembelajaran 5.1.4 Membina ayat menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul Hasil Pembelajaran Membina ayat dengan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul Pengetahuan Lepas Murid Murid sudah memahami kata kerja tak transitif semasa Tahun 4 Kemahiran Saintifik dan Kemahiran Berfikir Mengkonsepsikan Sikap Saintifik/ Nilai Murni/ Nilai Patriotisme 1. Kerajinan 2. Prihatin Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Rujukan - Buku Teks 2. Alat - TMK (slide Power Points) 3. Bahan - Lembaran Kerja dan Peta i-Thinks Pendekatan Pengajaran 1. Berpusatkan murid 2. Kerja berkumpulan (koperatif)
  2. 2. Toolkit LS 1 Perkembangan Pengajaran Kandungan / Konsep Proses Pengajaran dan Pembelajaran (Tindakan Guru dan Aktiviti Murid) Jangkaan Pemikiran Murid Catatan/Nota Fasa 1 SET INDUKSI/ PENGENALAN ( 2 minit)  Permainan menyusunperkataan  berbasikal/sekolah/ke/Kakak Kakakberbasikal ke sekolah  Guru memintamuridmenyusun perkataan  Murid menyusunperkataandengan betul  Murid mempamerkandi hadapan kelas  Guru mengaitkanaktivitidengan tajukpelajaran  Murid dapat menyusunperkataan denganbetul  Nilai  berani  Teknik  kemahiranberfikir Fasa 2 PERKEMBANGAN (Penerokaan) (10 minit)  Senarai kata kerjataktransitif  tersenyum  bersalam  berdiri  berbual  berkebun  bersenam  Guru mempamerkanbahangrafik  Murid meneliti bahangrafik  Murid dimintamenyenaraikankata kerjatak transitif di dalampeta i-Think  Murid mempamerkanhasil kerjadi hadapankelas  Murid dapat menyenaraikan semuakata kerjatak transitif  Teknik  koperatif  Kemahiranberfikir  mengkonsepsikan  Nilai  kerjasama Fasa 3 PERKEMBANGAN (Penerangan) (5 minit)  Kata kerjatak transitif ialahkata kerjayang tidakmemerlukan pelengkap atauobjek.  Jikaada perkataanlaindi hadapannya,perkataanataufrasa itudipanggil penerang.  Guru bersoal jawabdenganmurid tentangkata kerjatak transitif  Murid memberikan pendapat  Guru menerangkankonsepkata kerjatak transitif  Murid dimintamemberikancontoh lainkata kerjatak transitif secara sumbangsaran  Murid sudah ada pengetahuansedia ada tentangkonsep kata kerjatak transitif  Teknik  konstruktivis
  3. 3. Fasa 4 PERKEMBANGAN (Aplikasi Penelitian) (10 minit)  Contohbinaanayat  Ayahberjalandi tepi pantai. (bolehberhenti selepas ‘berjalan’)  Adikberlari ke hujungjalan. (bolehberhenti selepas‘berlari’  Guru memintamuridbergerak membentukkumpulan.  Ketuakumpulanmengagihkan tugas mengikutarahanguru  Kumpulandikehendaki membina ayat berdasarkankatakerjatak transitif  Ketuakumpulanmembentangkan hasil dapatanperbincangandi hadapankelas  Guru membuatpenilaianhasil dapatanperbincangan  Murid boleh membinaayat tunggal/ayatmudah  Teknik  koperatif  Nilai  kerjasama Fasa 5 PENUTUPAN (Pentaksiran) (3 minit)  Kata kerjatak transitif ialahkata kerjayang tidakmemerlukan pelengkap atauobjek  Murid merumuskanisi pelajaran  Guru merumuskanisi keseluruhan dapatanmurid  Guru memberikan aktiviti penggayaan/pemulihanmengikut aras murid  Murid boleh merumuskanisi pelajarandengan baik  Teknik  BelajarCara Belajar
  4. 4. Peta Pemikiran : Peta Bulatan Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif
  5. 5. Orang (siapa) Kata Bantu (sedang/masih/ telah/akan) Kata kerja tak transitif (buat apa/aktiviti) Pelengkap/ Objek Penerang (kata hubung/ kata sendi nama) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

×