Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Petja Sairanen
petja.sairanen@gmail.com
 Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan sopivan
koulutuksen, tutkinnon tai hyväksytysti suoritetun erillisen
hygieni...
 Elintarviketurvallisuusvirasto pitää yllä, kehittää ja
valvoo hygieniaosaamisen testijärjestelmää.
 Testijärjestelmään ...
Hygieniapassi
• Kumpikin todistuksen osa käy
hygieniaosaamistodistuksesta.
• Osaamistodistus myönnetään
hakijan nimellä ja...
1. Mikrobiologia
2. Ruokamyrkytykset
3. Hygieeniset työtavat
4. Henkilökohtainen hygienia
5. Puhtaanapito
6. Omavalvonta
7...
Tämän osion tavoitteet
Mitä elintarvikehygienialla tarkoitetaan?
Mitkä ovat elintarvikehygienian tavoitteet?
Miksi elin...
• siististä ja asiallisesta pukeutumisesta
• hyvästä henkilökohtaisesta hygieniasta
• toimivasta ja siististä työympäristö...
 estämään elintarvikkeiden
 mikrobiologinen,
 kemiallinen
 fysikaalinen saastuminen
 hidastamaan ja estämään haitalli...
 Elintarvikkeiden luontaisia myrkyllisiä aineita ovat
esimerkiksi:
 glykoalkaloidit, kuten perunan solaniini
 kasvisten...
 Glykoalkaloidit ovat kasvisten luontaisia toksiineja, ja ne
toimivat kasvien suojamekanismina tauteja ja tuholaisia
vast...
 Nitraattia on elintarvikkeissa luonnostaan tai lannoituksen
seurauksena.
 Paljon nitraattia on esimerkiksi pinaatissa, ...
 Osa luonnossa kasvavista sienistä on myrkyllisiä
 Ravinnoksi tulisi käyttää vain tunnettuja turvallisia sieniä tai sell...
 Biogeeniset amiinit ovat pienimolekyylisiä
aineenvaihduntatuotteita, joita esiintyy pieninä
pitoisuuksina eläimissä, kas...
Monet papulajit sisältävät toksista proteiinia,
lektiiniä
Lektiini hajoaa, kun papuja…
1. Liotetaan yön yli
2. Ja keitet...
Tarkistetaan aina:
 aistinvaraisesti
 päiväys- ja pakkausmerkinnät
 lämpötilat
Suunnitelmassa ilmenee:
 tuoteryhmien vastaanottotilat ja vastuuhenkilöt
 sovitut vuorokautiset toimitusajat
 saapuvan ...
Hygieeniset työskentelytavat ja laitteiden ja välineiden
puhtaus
 Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden välillä tulee
vä...
 Ruoka tulee kypsentää + 70 °C:een
 Siipikarjan liha + 75 °C:een.
 Valmis ruoka ennen tarjoilua + 60 °C:ssa
 Jäähdytys...
http://www.lupakokata.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemi
d=65
 Ruoan valmistusvaiheeseen liittyvä riski on
riittämätön lämpökäsittely eli lämpötila-
aikayhdistelmä.
 Ruoan kypsennyks...
 Ruokaa uudelleen
lämmitettäessä on
oleellista, että
vaaravyöhykelämpötila
(+6–+60 °C) ohitetaan
mahdollisimman nopeasti
...
 Kuumana myytävä tai tarjoiltava ruoka tulee säilyttää siten,
että ruoan lämpötila on vähintään +60 °C ja säilytys
lämpim...
Ruoan jäähtymisnopeuteen
vaikuttavat
mm. seuraavat seikat:
 jäähdytettävän massan koko,
muoto ja paino
 kiinteys ja vesi...
 elintarvikkeiden jäädyttämistä
varten laite, jonka lämpötila
voidaan säätää -18 °C:ta
kylmemmäksi, jolloin
elintarvikkee...
 Mikrobiologisesti helposti
pilaantuvien tuotteiden
pakkauksissa on oltava
 Viimeinen käyttöpäivä- tai
Viimeinen käyttöa...
Kaikissa muissa
elintarvikkeiden
pakkauksissa on oltava
Parasta ennen -merkintä,
 kertoo, kuinka kauan tuote
asianmukais...
Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän
mukaan ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruoan
tai talousveden nauttimisen välit...
Mitkä ovat ruokamyrkytyksiin liittyvät riskitekijät?
Mitkä ovat tavallisimmat ruokamyrkytyksiä
aiheuttavat taudinaiheutt...
Bakteerit
Sienet eli homeet
Hiivat
Virukset
Alkueläimet.
 Mesofiiliset bakteerit lisääntyvät parhaiten
tasalämpöisten eläinten ja ihmisten elimistön
lämpötilassa,
 lisääntymislä...
Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja
BAKTEERI ESIINTYMISPAIKKOJA LUONTEEN OMAISTA RISKIELINTARVIKKEET- JA
TILANTEET
RIS...
Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja
BAKTEERI ESIINTYMISPAIKKOJA LUONTEEN OMAISTA RISKIELINTARVIKKEET- JA
TILANTEET
RIS...
Ruokamyrkytyksiä aiheuttavat virukset
lisääntyvät suolistossa ja erittyvät
ulosteeseen (enteeriset virukset)
Useimmat vi...
 Tärkeimpiä elintarvikkeiden ja veden välityksellä
tarttuvia viruksia ovat
 Norovirus
 Kalikivirus
 Hepatiitti A -viru...
Ehkäisy
 Saastuneesta vedestä / likaisista
käsistä, pisaratartunta
 Kasvikset on pestävä aina
huolellisesti ennen käyttö...
 Hepatiitti A-virus on
yleisvaarallinen
tartuntatauti.
 Se tarkoittaa, että taudin kantaja
voidaan määrätä olemaan poiss...
 Homeet ovat rihmastoina
kasvavia mikrobeja.
 Homeet käyttävät ravinnokseen
puuta, paperia ja kaikkia
elintarvikkeita.
...
 Hiivat lisääntyvät pääasiassa
kuroutumalla mutta myös
kahtia jakautumalla.
 Lisääntyäkseen ne tarvitsevat
sokereita, ja...
 Ruokamyrkytyksiä
aiheuttavia alkueläimiä ovat
pääasiassa
 Giardia duodenalis
 Toxoplasma condii
 Cryptosporidium parv...
 Anisakis marina – sukkulamato
 Leveä heisimato (lapamato)
(Diphyllobothrium latum)
 Ekinokokkiloiset
 Trikiinimato
 ...
 Tärkein keino hidastaa tai estää
mikrobien lisääntymistä
elintarvikkeissa on riittävän
korkeiden tai alhaisten
lämpötilo...
 Useimmat mikrobit tarvitsevat happea.
Esimerkiksi tavallisimmat elintarvikkeita
pilaavat bakteerit ovat happea tarvitsev...
 Elintarvikkeiden kuivaaminen on eräs vanhimmista
säilöntämenetelmistä
 Kuivattaessa mikrobien kasvulle välttämättömän v...
http://www.lupakokata.fi/
 Useimmat mikrobit, etenkin
ruokamyrkytyksiä aiheuttavat,
kasvavat parhaiten neutraalissa
ympäristössä, pH-alueella 6,6–7...
 Katkeamaton kylmäketju
 Kuumennuslämpötilat
 Jäähdytys oikein
 Kuumien ruokien tähteitä ei
käytetä
 Kylmäsäilytys
 ...
Elintarvikealan toimijalla,
jonka
 tuottamasta,
 jalostamasta,
 myymästä,
 tarjoamasta tai
 välittämästä
on vastuu ru...
 tunnistaa raaka-aineisiin ja tuotteisiin
liittyvät vaaratekijät
 käsitellä, säilyttää, kuumentaa ja
jäähdyttää elintarv...
 Proteiinipitoiset ruoat, pilaantuvat mätänemällä. Tuloksena
syntyy pahanhajuisia kaasuja: ammoniakkia ja rikkivetyä.
 M...
 Pöly, lika, multa
 kivet, napit, naulat, puun- ja
metallinpalaset jne.
 hiukset, laastarit, tupakan
tumpit jne.
 kuol...
Elintarvikkeisiin liittyviä kemiallisia vaaratekijöitä voivat
olla
• elintarvikkeen luontaiset myrkyt
• PAH-yhdisteet
• ym...
 Mikrobit voivat olla myös hyödyllisiä. Niitä on käytetty
hyväksi elintarvikkeiden valmistuksessa ja säilönnässä
sekä muu...
 kuivatavaravarastot
 viileät varastot
 kylmävarastot
 tuoreelle
siipikarjanlihalle, lihalle ja
kalalle omat erilliset...
Henkilökohtaiseen hygieniaan
kuuluvat pukeutuminen sekä
omasta terveydestä ja
puhtaudesta huolehtiminen.
 Lain mukaan tulee olla pukeutuneena
siististi ja työn edellyttämällä tavalla.
 Työpukua käytetään vain työpaikalla.
 A...
 Täysin hiukset peittävää päähinettä tulee
käyttää elintarvikkeiden
tuotantolaitoksissa, ravintolakeittiöissä,
katukeitti...
Työjalkineet
 Elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa suositellaan
käytettäväksi erillisiä, vain työpaikalla pidettäviä
jalk...
Hyvään käsihygieniaan kuuluvat seuraavat asiat:
 Pese kädet huolellisesti ennen työhön ryhtymistä
 tarvittaessa työna ai...
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/
 Kaikkia bakteereja ei voida täydellisesti poistaa käsistä pesemällä
tai desinfioimalla.
 Tämän vuoksi kuumennettuja ruo...
 Sellaisessa työssä, jossa kädet joutuvat
suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa,
ei saa käyttää käsien ihon tai ky...
Puhdistusohjelman tulee olla kirjallinen, ja sen
tulee sisältää siivouksen työnjako, aikataulu sekä
siivousohjeet kohteitt...
 Miten kohde mahdollisesti puretaan ja kootaan?
 Miten kohde pestään ja desinfioidaan?
 Millä välineillä ja aineilla pe...
1. Karkean lian poisto mekaanisesti,
kaapimalla, huuhtelemalla tai
liottamalla
2. Peseminen pesuaineen kanssa
 Tämä on pu...
3. Mahdollinen desinfektio
Desinfektiolla vähennetään mikrobien määrää
turvallisuuden parantamiseksi. Desinfektio on tarpe...
 Puhdistusvälineiden tulee olla asiallisia, ja niiden tulee olla
hyvässä kunnossa, jotta välineet eivät levittäisi mikrob...
 Puhdistusaineet ryhmitellään käyttöliuoksen pH-arvon
mukaan.
 Yleispuhdistusaineet ja käsiastianpesuaineet ovat joko
ne...
 Tunkkainen, homeen, mädäntyneen tai viemärin haju
 Pienet hedelmä- ja etikkakärpäset kertovat, että
jossain on mätänevä...
 Mikrobiologisia pinta- ja
puhtausnäytteitä otetaan
säännöllisesti sekä siivouksen
tason tarkistamiseksi että
laitteistoj...
 Astiahuolto on oleellinen osa elintarvikehygieniaa
 Astiahuollon tulee olla mitoitettu valmistettavan ruoan määrän,
ruo...
1. Tarkista ennen pesua, että kone on puhdas, sihti ja muut osat ovat paikoillaan ja
pesunestettä ja huuhteluainetta on ri...
 Elintarviketuholaisia
 ovat kuoriaiset ja lentävät
hyönteiset, jotka elävät jonkin
elinvaiheensa elintarvikkeessa.
Tuho...
Vuonna 1995 säädettiin lainsäädännössä kaikille
elintarvikealan yrityksille pakolliseksi
omavalvonnan suunnittelu ja toteu...
 Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan
toimijoilla on oltava kirjallinen omavalvontaohjelma.
 Niid...
 Elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmä sisältää
omavalvonnan tukijärjestelmän, HACCP-järjestelmän ja
henkilökunnan...
 Omavalvonta lisää elintarviketurvallisuutta ja kohdistaa yrityksen
valvontaan käyttämät voimavarat riskien kannalta olee...
Yrityksen on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa
määritellään:
1.
Toiminnan ja toimintojen riskikohdat, joissa voi es...
Riskikohtia voivat olla vaiheet, joissa:
 elintarvike on alttiina mikrobiologiselle pilaantumiselle tai
likaantumiselle
...
 Tehokkaita ja nopeita, jotta virheet voidaan korjata
välittömästi toiminnan aikana
 Yksinkertaisia, jotta ne pystytään ...
 Omavalvonnasta on pidettävä kirjaa sekä tuloksista että virheiden
korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Omavalvonnas...
 Elintarvikelaki (361/1995) ja sen nojalla annettu lainsäädäntö
 Terveydensuojelulaki (763/1994) ja sen nojalla annettu
...
 Elintarvikelain tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden
terveydellinen laatu sekä suojata kuluttajaa elintarvikkeiden
...
 Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja
edistää väestön ja yksilön terveyttä.
 Lisäksi lain tavoitteena on e...
 Hygienialain tarkoituksena on turvata eläimistä saatavien
elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää tartunt...
 Elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamista
valvotaan elintarvikevalvonnan avulla.
 Valvonta kohdistuu elintar...
Hygieniapassi opiskelumateriaali
Hygieniapassi opiskelumateriaali
Hygieniapassi opiskelumateriaali
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Hygieniapassi opiskelumateriaali

91.604 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Lebensmittel
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Y8gKsI ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Y8gKsI ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Please enable downloading so one can print this presentation for offline learning. Thanks.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Hygieniapassi opiskelumateriaali

 1. 1. Petja Sairanen petja.sairanen@gmail.com
 2. 2.  Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan sopivan koulutuksen, tutkinnon tai hyväksytysti suoritetun erillisen hygieniaosaamistestin kautta saatavalla, Elintarviketurvallisuusviraston mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella.  Hygieniaosaamistodistus koostuu A4-kokoisesta paperisesta todistuksesta ja sen mukana tulevasta luottokortin kokoisesta muovisesta hygieniaosaamiskortista.
 3. 3.  Elintarviketurvallisuusvirasto pitää yllä, kehittää ja valvoo hygieniaosaamisen testijärjestelmää.  Testijärjestelmään kuuluu sähköinen kysymyspankin, jossa on yli 1000 kysymystä elintarvikehygienian alueelta. Järjestelmä arpoo jokaista testiä varten 40 kysymystä.  Osaamistesti suoritetaan kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Osaamistesti koostuu 40:stä oikein/väärin väittämästä.  Läpäistäkseen testin pisteitä on saatava vähintään 34/40. Vääristä vastauksista ei saa miinuspisteitä, joten kuudella väärällä vastauksella läpäisee vielä testin.
 4. 4. Hygieniapassi • Kumpikin todistuksen osa käy hygieniaosaamistodistuksesta. • Osaamistodistus myönnetään hakijan nimellä ja se on henkilökohtainen, ei työnantajan omaisuutta. http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/
 5. 5. 1. Mikrobiologia 2. Ruokamyrkytykset 3. Hygieeniset työtavat 4. Henkilökohtainen hygienia 5. Puhtaanapito 6. Omavalvonta 7. Lainsäädäntö
 6. 6. Tämän osion tavoitteet Mitä elintarvikehygienialla tarkoitetaan? Mitkä ovat elintarvikehygienian tavoitteet? Miksi elintarvikehygieniaosaamista tarvitaan?
 7. 7. • siististä ja asiallisesta pukeutumisesta • hyvästä henkilökohtaisesta hygieniasta • toimivasta ja siististä työympäristöstä • riittävästä astia- ja pintahygieniasta • korkeasta elintarvikkeiden laadusta • elintarvikkeiden oikeasta käsittelystä.
 8. 8.  estämään elintarvikkeiden  mikrobiologinen,  kemiallinen  fysikaalinen saastuminen  hidastamaan ja estämään haitallisten mikrobien lisääntymistä elintarvikkeissa  tuhoamaan mikrobeja jokaisessa työvaiheessa.
 9. 9.  Elintarvikkeiden luontaisia myrkyllisiä aineita ovat esimerkiksi:  glykoalkaloidit, kuten perunan solaniini  kasvisten nitraatit  korvasienen gyromitriini  biogeeniset amiinit  papujen lektiini.  Luontaisia haitallisia aineita voidaan välttää valitsemalla ja käsittelemällä elintarvikkeita oikein.
 10. 10.  Glykoalkaloidit ovat kasvisten luontaisia toksiineja, ja ne toimivat kasvien suojamekanismina tauteja ja tuholaisia vastaan.  Glykoalkaloideja saadaan pääasiassa perunasta, mutta niitä on myös raaoissa vihreissä tai vihertävissä tomaateissa.  Perunan glykoalkaloideja kutsutaan solaniiksi ja tomaatin tomatiiniksi.  Suurina annoksina ne aiheuttavat kitkerän sivumaun ja ovat lievästi myrkyllisinä terveydelle haitallisia.
 11. 11.  Nitraattia on elintarvikkeissa luonnostaan tai lannoituksen seurauksena.  Paljon nitraattia on esimerkiksi pinaatissa, nokkosessa, salaatissa, kiinankaalissa ja punajuuressa.  Nitraattia käytetään myös lisäaineena
 12. 12.  Osa luonnossa kasvavista sienistä on myrkyllisiä  Ravinnoksi tulisi käyttää vain tunnettuja turvallisia sieniä tai sellaisia sieniä, joiden myrkyllisyys voidaan käsittelyn avulla poistaa.  Miten korvasienistä saadaan myrkyllisyys pois?  Onko korvasienille käyttörajoituksia? kuva: Mauri Korhonen / http://www.luomus.fi/kasvitiede/sienet/tietoa/korvasieni.htm
 13. 13.  Biogeeniset amiinit ovat pienimolekyylisiä aineenvaihduntatuotteita, joita esiintyy pieninä pitoisuuksina eläimissä, kasveissa ja elintarvikkeissa.  Luonnostaan pieniä määriä amiineja esiintyy kasviksissa ja hedelmissä, mm. pähkinät, tomaatissa, sitrushedelmissä.  Elintarvikkeisiin muodostuu myös pilaantumisen seurauksena  Suuret amiinipitoisuudet saattavat aiheuttaa äkillisiä allergian kaltaisia oireita.
 14. 14. Monet papulajit sisältävät toksista proteiinia, lektiiniä Lektiini hajoaa, kun papuja… 1. Liotetaan yön yli 2. Ja keitetään Raa'at pavut sisältävät sata kertaa enemmän lektiiniä kuin huolellisesti keitetyt.
 15. 15. Tarkistetaan aina:  aistinvaraisesti  päiväys- ja pakkausmerkinnät  lämpötilat
 16. 16. Suunnitelmassa ilmenee:  tuoteryhmien vastaanottotilat ja vastuuhenkilöt  sovitut vuorokautiset toimitusajat  saapuvan tavaran lämpötilavalvonta  tuotteiden ulkoisen laadun tarkastus  päiväyksien ja muiden pakkausmerkintöjen valvonta  toimitettujen määrien tai tilattujen määrien tarkastus  korjaustoimenpiteet sovittujen raja-arvojen ylittyessä  palautus- ja reklamaatiotoimenpiteet  mittaustulosten, poikkeamien, reklamaatioiden, korjaustoimenpiteiden, näytteenottotulosten ja palautusten kirjaaminen omavalvontajärjestelmään.
 17. 17. Hygieeniset työskentelytavat ja laitteiden ja välineiden puhtaus  Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden välillä tulee välttää ristisaastumista.  Erilaisia raaka-aineita tulee käsitellä kutakin eri välineillä ja leikkuulaudoilla ristisaastumisen välttämiseksi.  Helposti pilaantuvia raaka-aineita tulee käsitellä mahdollisimman viileissä tiloissa.  Elintarvikkeiden tarpeetonta käsin koskettelua on vältettävä.
 18. 18.  Ruoka tulee kypsentää + 70 °C:een  Siipikarjan liha + 75 °C:een.  Valmis ruoka ennen tarjoilua + 60 °C:ssa  Jäähdytys mahdollisimman nopeasti vähintään 4 tunnissa alle + 6 °C ja säilytys +4-6 °C:ssa  Uudelleen lämmitettävä ruoka kuumennetaan yli + 70 °C:een http://www.lupakokata.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemi d=65
 19. 19. http://www.lupakokata.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemi d=65
 20. 20.  Ruoan valmistusvaiheeseen liittyvä riski on riittämätön lämpökäsittely eli lämpötila- aikayhdistelmä.  Ruoan kypsennyksessä lämpötilan tulee nousta elintarvikkeen sisäosassa yli +70 °C:n lämpötilaan ja siipikarjanlihan yli +75 °C:n lämpötilaan.  Etenkin kaikki paloiteltu ja jauhettu liha tulee kypsentää täysin kypsäksi.
 21. 21.  Ruokaa uudelleen lämmitettäessä on oleellista, että vaaravyöhykelämpötila (+6–+60 °C) ohitetaan mahdollisimman nopeasti ja että  Ruoka lämmitetään kauttaaltaan tarjoilulämpötilaa kuumemmaksi (yli +70 °C) ennen tarjoilua.
 22. 22.  Kuumana myytävä tai tarjoiltava ruoka tulee säilyttää siten, että ruoan lämpötila on vähintään +60 °C ja säilytys lämpimänä kestää korkeintaan neljä tuntia.  Ruoat jäähdytetään jäähdytyslaitteessa tai joka tapauksessa niin, että lämpötila laskee neljässä tunnissa tai nopeammin alle +6 °C:een.  Jäähdytyksen jälkeen ruoka-astia peitetään ja siirretään kylmäsäilytykseen.  Valmiit ruoat on säilytettävä jäähdytetyssä tilassa tai laitteessa, jonka lämpötila on korkeintaan +6 °C  Suositeltavaa on, että valmiit ruoat samoin kuin muut helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilytetään korkeintaan +6 °C:n lämpötilassa.
 23. 23. Ruoan jäähtymisnopeuteen vaikuttavat mm. seuraavat seikat:  jäähdytettävän massan koko, muoto ja paino  kiinteys ja vesipitoisuus  lämmönjohtavuus  ruokaa sisältävän astian materiaali, lämmönvaraamiskyky ja lämmönjohtavuus  jäähdytysmenetelmä.
 24. 24.  elintarvikkeiden jäädyttämistä varten laite, jonka lämpötila voidaan säätää -18 °C:ta kylmemmäksi, jolloin elintarvikkeen jäädyttämiseen kuluu enintään 24 tuntia  jäädytettyjen elintarvikkeiden säilyttämistä varten säilytystila, jonka lämpötila on -18 °C tai kylmempi.
 25. 25.  Mikrobiologisesti helposti pilaantuvien tuotteiden pakkauksissa on oltava  Viimeinen käyttöpäivä- tai Viimeinen käyttöajankohta - merkintä.  Päiväys merkitään pakkaukseen päivänä tai kuukautena ja haluttaessa myös vuosilukuna.  Viimeisen käyttöpäivän jälkeen elintarviketta ei saa enää myydä tai käyttää.
 26. 26. Kaikissa muissa elintarvikkeiden pakkauksissa on oltava Parasta ennen -merkintä,  kertoo, kuinka kauan tuote asianmukaisesti säilytettynä, säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet. Tuotetta voidaan pitää myynnissä tai käyttää vielä tämän ajankohdan jälkeen. http://www.valio.fi/tuotteet/
 27. 27. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruoan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tarttuvaa tautia tai äkillistä myrkytystä.
 28. 28. Mitkä ovat ruokamyrkytyksiin liittyvät riskitekijät? Mitkä ovat tavallisimmat ruokamyrkytyksiä aiheuttavat taudinaiheuttajat? Miten torjua ja ehkäistä työssään ruokamyrkytyksiä? Miten toimia ruokamyrkytystapauksessa?
 29. 29. Bakteerit Sienet eli homeet Hiivat Virukset Alkueläimet.
 30. 30.  Mesofiiliset bakteerit lisääntyvät parhaiten tasalämpöisten eläinten ja ihmisten elimistön lämpötilassa,  lisääntymislämpötila on +30 – +37 °C.  kykenevät lisääntymään myös +20 – +45 °C:ssa.  Useat ruokamyrkytysbakteerit kuuluvat tähän ryhmään.  Lämpimiin oloihin sopeutuneita bakteereja kutsutaan termofiileiksi.  Ne voivat lisääntyä +45–+65 °C:n lämpötiloissa.  Bakteerit voivat muodostaa itseään suojaavia sienimäisiä yhdyskuntia (ns. biofilmejä) jolloin ne ovat immuuneja syöjäsoluille (esim. bakteeripalkki hampaan pinnalla)
 31. 31. Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja BAKTEERI ESIINTYMISPAIKKOJA LUONTEEN OMAISTA RISKIELINTARVIKKEET- JA TILANTEET RISKIN EHKÄISEMISESSÄ TÄRKEÄÄ Stafylococcus aureus  ihobakteeri  tuottaa myrkkyä (toksiinia)  kuumennettujen tuotteiden käsittely  joulukinkku  kylmäketju  käsihygienia Bacillicus cereus  maaperän bakteeri  tuottaa myrkkyä  itiöllinen  suuret ruokaerät  juurekset, kasvikset  raakamaito  myös kuivissa tuotteissa  kuumennus  tähteitä ei käytetä  kylmäketju, jäähdytys  sterilointi Clostridium perfringens  maaperän ja eläinten suolistobakteeri  tuottaa myrkkyä  itiöllinen  lisääntyy hapettomissa olosuhteissa (anaerobinen)  suuret ruokaerät  liha- ja valkuaispitoiset ruuat  kuumennus  tähteitä ei käytetä  kylmäketju, jäähdytys  sterilointi  ruoka ei +6 - 60 °C Clostridium botulinum  maaperä, eläinten suolisto  kala, liha, hunaja  vesistöt  tuottaa myrkkyä  lisääntyy hapettomissa olosuhteissa (anaerobinen)  tuottaa kaasua  botuliini – botulismi  myrkky ei tuhoudu kuumennuksessa  tyhjiö- ja suojakaasuun pakatut kypsennetyt elintarvikkeet  säilykkeet / puutteellinen sterilointi  savukala  Kuumennus yli + 80 °C  tähteitä ei käytetä  kylmäketju, jäähdytys  sterilointi  ruoka ei +6 - 60 °C Listeria  maaperän ja vesistöjen bakteeri  yleinen raakamaidossa  hapettomat ja hapelliset olosuhteet  lisääntyy -0 – 45 °C  lisääntyy suolaisessa  pastöroimaton maito  pastörointi  kuumennus yli + 70 °C  siipikarjan liha yli + 75 °C  lyhyt kylmäsäilytys Yersinia –bakteeri  sika, villieläimet  kasvikset  hapettomat ja hapelliset olosuhteet  lisääntyy -0 – 45 °C  säilyy pakasteissa  saastuneet tuoreet kasvikset  huonosti kypsennetty sianliha  jälkisaastunut lihavalmiste  teurastus- ja käsittelyhygienia  kuumennus yli + 70 °C http://www.lupakokata.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemi d=65
 32. 32. Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja BAKTEERI ESIINTYMISPAIKKOJA LUONTEEN OMAISTA RISKIELINTARVIKKEET- JA TILANTEET RISKIN EHKÄISEMISESSÄ TÄRKEÄÄ Salmonella bakteeri (useita eri tyyppejä)  eläinten suolistobakteeri  kananmunat  (esiintyvyys tuotantoeläimissä Suomessa vähäistä)  hapettomat ja hapelliset olosuhteet  säilyy pakasteissa  säilyy kuivissa tuotteissa  tartunta voi olla oireeton ja pitkäikäinen  saastuneet elintarvikkeet esim. idut  kananmunat, majoneesi  siipikarjan liha  ristiin saastuminen  tartunnan kantaja  Kansallinen valvontaohjelma  pastörointi  kuumennus yli + 70 °C  siipikarjan liha yli + 75 °C Kampylobakteerit  siipikarja  luonnon vedet  raakamaito  säilyy hyvin kaasupakatuissa siipikarjanlihatuotteissa  siipikarjanliha  epidemiat yleensä kesällä  juomavesi  pastörointi  kuumennus yli + 70 °C  siipikarjan liha yli + 75 °C EHEC – bakteeri (Escherichia coli / O157)  naudan suolisto  sietää happamuutta  jauheliha / -tuotteet  pastöroimaton maito  omenamehu  saastuneet kasvikset  teurastushygienia  lypsyhygienia  pastörointi  kuumennus yli + 70 °C Vibrio – bakteerit  suolainen merivesi  lämpimät alueet  suolahakuinen  ei kotoperäisiä tartuntoja  raaka kala  äyriäiset  merenelävien nopea jäähdytys  kylmäketju  kuumennus yli + 70 °C Shigella - bakteeri  ihmisen ja apinan suolisto  ulosteella saastunut vesi  kärpäset levittävät  tartunnan kantaja  saastunut talousvesi  käsittelyhygienia  kylmäketju  pastörointi  kuumennus yli + 70 °C http://www.lupakokata.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemi d=65
 33. 33. Ruokamyrkytyksiä aiheuttavat virukset lisääntyvät suolistossa ja erittyvät ulosteeseen (enteeriset virukset) Useimmat virukset kuolevat +60 °C:n lämpötilassa. Virukset sietävät hyvin kylmää ja voivat säilyä alle +10 °C:n lämpötilassa viikkoja tai kuukausia. Useimmat virukset säilyvät elossa pH- alueella 5–9 rota-, ja noro- kestävät jopa niin alhaista pH-arvoa kuin pH 3.
 34. 34.  Tärkeimpiä elintarvikkeiden ja veden välityksellä tarttuvia viruksia ovat  Norovirus  Kalikivirus  Hepatiitti A -virus Muita suolistoperäisiä (enteerisiä) viruksia ovat:  Rotavirus (rokote olemassa)  Hepatiitti E -virus.  Astrovirus (kosketustartunta, likainen kasteluvesi vihanneksilla)  Adenovirus (kosketustartunta, myös nielutulehdukset)  Enterovirus (enterorokko, aivokalvontulehdus)
 35. 35. Ehkäisy  Saastuneesta vedestä / likaisista käsistä, pisaratartunta  Kasvikset on pestävä aina huolellisesti ennen käyttöä, ja huuhteluun käytettävän veden tulee olla puhdasta.  Huolellinen käsihygienia on viruksen ehkäisemiseksi tärkeää.  Jos raaka-ainetta epäillään noro- tai kalikiviruksen saastuttamaksi, suositellaan elintarvikkeen kuumentamisesta huolellisesti, 90 °C:ssa kaksi minuuttia
 36. 36.  Hepatiitti A-virus on yleisvaarallinen tartuntatauti.  Se tarkoittaa, että taudin kantaja voidaan määrätä olemaan poissa työstä tartunnan ehkäisemiseksi.  Yleensä hepatiittitartunnat ovat peräisin ulkomailta.  Tyypillisimmät tartuttajat  saastunut vesi ja siitä tehdyt jääpalat  raakana syödyt osterit ja simpukat.
 37. 37.  Homeet ovat rihmastoina kasvavia mikrobeja.  Homeet käyttävät ravinnokseen puuta, paperia ja kaikkia elintarvikkeita.  Happi on ehdoton edellytys homeiden kasvulle  Eräät homeet tuottavat lisäksi aineenvaihdunnassaan homemyrkkyjä eli mykotoksiineja.  Homejuustoissa huolehdittava erillinen säilytys
 38. 38.  Hiivat lisääntyvät pääasiassa kuroutumalla mutta myös kahtia jakautumalla.  Lisääntyäkseen ne tarvitsevat sokereita, ja sen vuoksi sokeripitoiset mehut, hillot ja marjat ovatkin tyypillisiä hiivojen kasvualustoja.  Hiivat tarvitsevat happea, mutta ne pystyvät toimimaan myös hapettomassa, anaerobisessa ympäristössä.
 39. 39.  Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia alkueläimiä ovat pääasiassa  Giardia duodenalis  Toxoplasma condii  Cryptosporidium parvum  Tarttuvat pääasiassa ulosteilla saastuneiden juomavesien tai saastuneilla kasteluvesillä kastelluiden kasvisten välityksellä. Life cycle of T. gondii http://dna.kdna.ucla.edu/parasite_course- old/toxo_files/subchapters/life%20cycle.htm
 40. 40.  Anisakis marina – sukkulamato  Leveä heisimato (lapamato) (Diphyllobothrium latum)  Ekinokokkiloiset  Trikiinimato  Ruoan tai veden välityksellä tarttuvat loismadot ja alkueläimet eivät lisäänny ruoassa.  Niiden elintarvikkeissa olevat rakkulamuodot, kystat ja toukat tuhoutuvat useinmiten pakastuksessa (alle –20 oC:ssa)  Loismatojen ja alkueläinten aiheuttamia ruokamyrkytyksiä on vaikea tunnistaa, koska tartunta voi olla oireeton tai taudilla on pitkä itämisaika.  Suomessa eniten tauteja aiheuttavia loisia ovat leveä heisimato ja Anisakis marina -sukkulamato, jotka voivat tarttua myös elintarvikkeiden välityksellä.  Myös trikiini voi aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden, mutta se on hyvin harvinaista.
 41. 41.  Tärkein keino hidastaa tai estää mikrobien lisääntymistä elintarvikkeissa on riittävän korkeiden tai alhaisten lämpötilojen käyttö.  Muistatko vielä lämpötilat?
 42. 42.  Useimmat mikrobit tarvitsevat happea. Esimerkiksi tavallisimmat elintarvikkeita pilaavat bakteerit ovat happea tarvitsevia eli aerobeja.  Hapettomissa olosuhteissa viihtyviä eli anaerobeja bakteereja ovat mm. Clostridium- suvun bakteerit, jotka voivat aiheuttaa vakaviakin ruokamyrkytyksiä.  Eräät bakteerit pystyvät lisääntymään sekä happipitoisessa että hapettomassa ympäristössä, ja niitä kutsutaankin fakultatiivisesti anaerobeiksi.  Monet ruokamyrkytysbakteerit kuuluvat näihin.  Mikroaerofiiliset bakteerit tarvitsevat happea mutta vähemmän kuin ilmakehän happipitoisuuden.
 43. 43.  Elintarvikkeiden kuivaaminen on eräs vanhimmista säilöntämenetelmistä  Kuivattaessa mikrobien kasvulle välttämättömän veden määrä vähenee. Kaikki mikrobit tarvitsevat tietyn määrän kosteutta.  Mikrobien toiminta ei kuitenkaan riipu elintarvikkeen kokonaisvesipitoisuudesta vaan siitä, kuinka helposti elintarvikkeessa oleva vesi on käytettävissä eli veden aktiivisuudesta.  Veden aktiivisuudella (aw) tarkoitetaan vapaan veden määrää.
 44. 44. http://www.lupakokata.fi/
 45. 45.  Useimmat mikrobit, etenkin ruokamyrkytyksiä aiheuttavat, kasvavat parhaiten neutraalissa ympäristössä, pH-alueella 6,6–7,5.  Bakteerien kasvu on pH:n suhteen rajoittuneempaa kuin hiivojen ja homeiden kasvu. Vain harvat bakteerit kasvavat alle pH:ssa 4.  Homeet viihtyvät happamissa olosuhteissa hyvin, ja niiden suostuisin kasvualue on pH 3–5.  Hiivat viihtyvät parhaiten pH:ssa 5.  (1) hapan – (13) emäs http://www.lupakokata.fi/
 46. 46.  Katkeamaton kylmäketju  Kuumennuslämpötilat  Jäähdytys oikein  Kuumien ruokien tähteitä ei käytetä  Kylmäsäilytys  Työskentelyhygienia ja ristiin-saastuttaminen estetään ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa ja säilytyksessä
 47. 47. Elintarvikealan toimijalla, jonka  tuottamasta,  jalostamasta,  myymästä,  tarjoamasta tai  välittämästä on vastuu ruokamyrkytysten selvittämisessä yhdessä viranomaisten kanssa.
 48. 48.  tunnistaa raaka-aineisiin ja tuotteisiin liittyvät vaaratekijät  käsitellä, säilyttää, kuumentaa ja jäähdyttää elintarvikkeita oikein ruoanvalmistuksen kaikissa vaiheissa ja ehkäistä kontaminaatioita  pukeutua elintarviketyön edellyttämällä tavalla ja huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta  ylläpitää työympäristön riittävää siisteystasoa.
 49. 49.  Proteiinipitoiset ruoat, pilaantuvat mätänemällä. Tuloksena syntyy pahanhajuisia kaasuja: ammoniakkia ja rikkivetyä.  Maitohappobakteerit ovat tyhjiöpakatun lihan tai kevyesti prosessoitujen kalatuotteiden yleisiä pilaajia.  Lihavalmisteiden, esimerkiksi makkaroiden, pinta limoittuu bakteerien aineenvaihdunnan seurauksena.  Sokeria ja muita hiilihydraatteja sisältävät elintarvikkeet pilaantuvat lähinnä käymällä tai happamoitumalla.  Homeet saavat aikaan esimerkiksi hillojen, mehujen, leivän ja hedelmien homehtumisen.
 50. 50.  Pöly, lika, multa  kivet, napit, naulat, puun- ja metallinpalaset jne.  hiukset, laastarit, tupakan tumpit jne.  kuolleet hyönteiset ja muut tuhoeläimet sekä niiden jätökset jne.  elintarvikkeen valmistukseen käytettävistä laitteista irronneet osat, pakkausmateriaalin palaset jne.  muut elintarvikkeeseen kuulumattomat esineet.
 51. 51. Elintarvikkeisiin liittyviä kemiallisia vaaratekijöitä voivat olla • elintarvikkeen luontaiset myrkyt • PAH-yhdisteet • ympäristömyrkyt • homemyrkyt eli mykotoksiinit • torjunta-ainejäämät • eläinlääkejäämät • lisäaineet • elintarvikepakkauksesta siirtyneet kemikaalit.
 52. 52.  Mikrobit voivat olla myös hyödyllisiä. Niitä on käytetty hyväksi elintarvikkeiden valmistuksessa ja säilönnässä sekä muussa ihmisen toiminnassa jo tuhansia vuosia.  Hiivan kykyä muodostaa sokereista etanolia hapettomissa olosuhteissa hyödynnetään oluiden ja viinien valmistamisessa.  Hiivaa käytetään myös leivonnassa taikinan nostattamiseen.  Hapatus, hapankaali, hapanmaitotuotteet C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2
 53. 53.  kuivatavaravarastot  viileät varastot  kylmävarastot  tuoreelle siipikarjanlihalle, lihalle ja kalalle omat erilliset kylmiöt  pakkasvarastot.
 54. 54. Henkilökohtaiseen hygieniaan kuuluvat pukeutuminen sekä omasta terveydestä ja puhtaudesta huolehtiminen.
 55. 55.  Lain mukaan tulee olla pukeutuneena siististi ja työn edellyttämällä tavalla.  Työpukua käytetään vain työpaikalla.  Ainoastaan ravintolan tarjoilijat voivat käyttää pukua myös työmatkalla.  Työpuvulla tarkoitetaan muiden vaatteiden päällä tai sijasta yksinomaan työpaikalla käytettäviä työ- ja suojavaatteita, suojaesiliinaa, hihansuojuksia ja päähinettä.  Työvaatteet säilytetään niille tarkoitetussa pukukaapissa, erikseen siviilivaateista Kuva: Petja Sairanen
 56. 56.  Täysin hiukset peittävää päähinettä tulee käyttää elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa, ravintolakeittiöissä, katukeittiöissä, kioskeissa, elintarvikemyymälöissä ja -halleissa tai missä tahansa muussa paikassa, jossa käsitellään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita.  Päähine voi olla myssy, lakki, liina, hilkka tai muu vastaava.  Tärkeintä on, että päähine peittää hiukset kokonaan, myös otsa- ja niskahiukset, ja estää hiusten pääsyn elintarvikkeisiin.  Hiusten tulee olla puhtaat ja siistit. Pitkät ja puolipitkät hiukset on kiinnitettävä yhteen tukevilla hiuslaitteilla tai hiusverkolla.  Erikoiset kampausmallit, helposti irtoavat hiuslaitteet tai hiusaineet eivät sovi käytettäväksi työaikana. Kuva: Petja Sairanen
 57. 57. Työjalkineet  Elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa suositellaan käytettäväksi erillisiä, vain työpaikalla pidettäviä jalkineita.  Jalkineiden tulee olla puhtaat ja ehjät. Työjalkineita on tarkoituksenmukaista käyttää vain ja ainoastaan niissä tiloissa, joissa työskentely tapahtuu. Suusuojus  EU:n jauhelihadirektiivin (94/65/ETY) mukaan käsin tapahtuvaan jauhelihan valmistukseen osallistuvan henkilökunnan on käytettävä nenän ja suun peittäviä suojuksia.
 58. 58. Hyvään käsihygieniaan kuuluvat seuraavat asiat:  Pese kädet huolellisesti ennen työhön ryhtymistä  tarvittaessa työna aikana  ja työvaiheiden välillä,  esimerkiksi raaka-aineiden ja multaisten, likaisten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden käsittelyn jälkeen.  Pese kädet aina WC:ssä käynnin yhteydessä, tupakoinnin jälkeen tai yskimisen, aivastamisen tai niistämisen jälkeen.
 59. 59. http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/
 60. 60.  Kaikkia bakteereja ei voida täydellisesti poistaa käsistä pesemällä tai desinfioimalla.  Tämän vuoksi kuumennettuja ruokia tulisi kosketella mahdollisimman vähän paljain käsin ilman kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja käyttää vain puhtaita välineitä.  Kun käytät kertakäyttösuojakäsineitä, vaihda ne usein ja vaihdon välillä pese kädet.  Suojakäsineet on tarkoitettu käsiteltävän elintarvikkeen suojaksi, ei vain käsien.  Käsineiden puhtaudesta tulee pitää samalla tavalla huolta kuin käsistä. Jos kosketat käsineillä likaista kohtaa, vaihda käsineet uusiin.  Käsien ihosta huolehtiminen on tärkeää. Käytä kosteuttavaa käsivoidetta aina työvuoron päättymisen jälkeen.
 61. 61.  Sellaisessa työssä, jossa kädet joutuvat suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, ei saa käyttää käsien ihon tai kynsien hoitoon lääkkeitä tai kosmeettisia aineita.  Kynsien tulee olla lyhyet ja kynsinauhojen ehjät. Puhtaat, lyhyet kynnet ja terveet kynsinauhat levittävät vähemmän mikrobeja kuin pitkät ja likaiset kynnet, joiden alla voi olla tauteja aiheuttavia mikrobeja.  Työaikana ei saa käyttää koruja etenkään käsissä. Muista, että sormuksien alusta on myös oikea lika- ja mikrobipesä!  Käsissä olevat haavat tulee peittää huolellisesti erityisellä elintarviketyöhön valmistetulla, puhtaalla vesitiiviillä laastarilla ja kertakäyttökäsineellä.  Kun käsittelet pakkaamattomia elintarvikkeita tai valmiita ruokia, älä tee samanaikaisesti muuta, kuten käsittele rahaa, raakoja elintarvikkeita, pese tiskiä, puhdista pintoja tai asiakastiloja.
 62. 62. Puhdistusohjelman tulee olla kirjallinen, ja sen tulee sisältää siivouksen työnjako, aikataulu sekä siivousohjeet kohteittain. Ohjeet tulee olla siivouskohteissa käytettävissä.
 63. 63.  Miten kohde mahdollisesti puretaan ja kootaan?  Miten kohde pestään ja desinfioidaan?  Millä välineillä ja aineilla pestään ja desinfioidaan?  Minkälaisina liuoksina pesu- tai desinfektioaineita käytetään?  Kuka on vastuuhenkilö?  Mistä löytyvät pesu- ja desinfektioaineiden käyttöturvatiedotteet?  Miten puhdistetaan siivousvälineet?  Miten puhdistustulosta valvotaan?
 64. 64. 1. Karkean lian poisto mekaanisesti, kaapimalla, huuhtelemalla tai liottamalla 2. Peseminen pesuaineen kanssa  Tämä on puhdistamisen tärkein vaihe.  Pesuaineesta valmistetaan käyttöliuos ohjeen mukaan ja sitä levitetään puhdistettaville pinnoille liuoksena, vaahtona tai geelinä.  Pesuaineliuos irrottaa likaa pinnoilta kemiallisesti, ja tätä on usein tarpeen täydentää  mekaanisella puhdistuksella: kaapimalla, harjaamalla tai vesisuihkun voimalla.  Usein peseminen ja desinfektio tapahtuvat yhtä aikaa, koska monet pesuaineet sisältävät sekä pesu- että desinfektioaineita.
 65. 65. 3. Mahdollinen desinfektio Desinfektiolla vähennetään mikrobien määrää turvallisuuden parantamiseksi. Desinfektio on tarpeen riskiraaka-aineiden käsittelytiloissa. 4. Huuhtelu Pinnat, välineet ja laitteet tulee huuhdella huolella talousvedellä pesu- ja desinfektioainejäämien poistamiseksi. 5. Kuivaus Lattiat ja pinnat tulee pesun jälkeen myös kuivata huolellisesti kuivaimilla.
 66. 66.  Puhdistusvälineiden tulee olla asiallisia, ja niiden tulee olla hyvässä kunnossa, jotta välineet eivät levittäisi mikrobeja paikasta toiseen.  Eri pinnoille ja tiloille on hyvä varata omat puhdistusvälineet, ja ne tulee säilyttää erillään toisistaan.  Välineet on hyvä merkitä esimerkiksi eri väreillä tilojen puhtausasteen mukaan, jotta puhtaustasoltaan eroavien työpisteiden välineet eivät sekoitu keskenään.
 67. 67.  Puhdistusaineet ryhmitellään käyttöliuoksen pH-arvon mukaan.  Yleispuhdistusaineet ja käsiastianpesuaineet ovat joko neutraaleja tai heikosti emäksisiä. Niitä voidaan käyttää käsiastianpesuun tai pintojen päivittäiseen puhdistamiseen.  Rasvanpoistoaineet ovat yleispuhdistusaineita voimakkaampia, joko emäksisiä tai vahvasti emäksisiä. Niitä käytetään pinttyneen lian poistoon tai runsaasti likaantuneiden ja pinttyneiden laitteiden puhdistukseen. •  Suljetuissa, automaattisesti ohjautuvissa kiertopesujärjestelmissä voidaan käyttää vahvoja emäksisiä pesuaineita, jopa lipeää (NaOH, pH 14) ja tarvittaessa vahvaa happoa, yleensä typpihappoa (HNO3, pH 1).  Happamilla pesuaineilla voidaan poistaa ruoste- tai kalkkisaostumia.
 68. 68.  Tunkkainen, homeen, mädäntyneen tai viemärin haju  Pienet hedelmä- ja etikkakärpäset kertovat, että jossain on mätänevää kasvismateriaalia  Rottien ja hiirten ulosteet tai puremajäljet
 69. 69.  Mikrobiologisia pinta- ja puhtausnäytteitä otetaan säännöllisesti sekä siivouksen tason tarkistamiseksi että laitteistojen kunnon ja toimivuuden seuraamiseksi.  Erityisesti elintarviketeollisuuslaitoksissa, suurkeittiöissä ja kaupoissa on otettava säännöllisesti puhtausnäytteitä http://www.lupakokata.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemi d=65
 70. 70.  Astiahuolto on oleellinen osa elintarvikehygieniaa  Astiahuollon tulee olla mitoitettu valmistettavan ruoan määrän, ruokailijoiden määrän, ruoan laadun ja astioiden mukaan.  Astiahuollon suunnitelmaan kuuluvat  likaisten astioiden keräily, lajittelu ja käsittely  astioiden pesu  puhtaiden astioiden kuivumisen järjestäminen  puhtaiden astioiden säilytys ja siirto käyttöpaikoille.
 71. 71. 1. Tarkista ennen pesua, että kone on puhdas, sihti ja muut osat ovat paikoillaan ja pesunestettä ja huuhteluainetta on riittävästi. 2. Astiat tulee pestä noin tunnin kuluessa aterioinnista tai laittaa likoamaan veteen, johon on lisätty liotusainetta. 3. Ennen koneellista pesua astiat on esihuuhdeltava irtolian poistamiseksi viileällä +35– 40-asteisella vedellä, jotta proteiinit eivät pesussa pala kiinni astiaan. Erillistä pesuainetta ei tarvita 4. Konepesussa paras lämpötila on +60–65 °C. Matalampi lämpötila heikentää pesutehoa, kun taas korkeampi polttaa lian kiinni astioihin. Riittävä lämpötila sulattaa rasvan, nopeuttaa pesuaineen ja lian välisiä kemiallisia reaktioita, lisää lian liukenevuutta ja tuhoaa mikrobeja. 5. Huuhteluveden lämpötilan tulee olla +80–85 °C. Kuumuus tuhoaa mikrobeja ja nopeuttaa astioiden kuivumista. Myös huuhtelukirkaste nopeuttaa astioiden kuivumista. 6. Pesun jälkeen sihti ja muut osat on irrotettava ja pestävä huolellisesti, kuten myös koko kone. Pinnat tulee pyyhkiä ja luukut jättää auki.
 72. 72.  Elintarviketuholaisia  ovat kuoriaiset ja lentävät hyönteiset, jotka elävät jonkin elinvaiheensa elintarvikkeessa. Tuholaiset ovat etenkin kuivien tuotteiden ongelma, kuten viljan, viljatuotteiden, kuivattujen hedelmien, pähkinöiden ja papujen. Eri elintarvikkeilla on omat tyypilliset tuholaisensa. Tuholaiset viihtyvät ja lisääntyvät huoneen lämpötilassa.  Satunnaisia vierailijoita  ovat kärpäset, muurahaiset, hämähäkit ja muut varsinaisesti ulkona elävät hyönteiset. Ne voivat aiheuttaa hygieniaongelmia elintarviketiloissa.  Sisätilojen tuholaiset  elävät yleensä muualla kuin elintarvikkeissa, mutta ne voivat saastuttaa elintarvikkeet välillisesti. Sisätilojen tuholaisia ovat mm. sokeritoukat, turkiskuoriaiset ja torakat. Niiden torjunta on koko kiinteistön ongelma.  Haittaeläimiä  ovat hiiret, rotat ja linnut. Jyrsijöiden vierailua voidaan alkaa epäillä, jos näkyvillä on ruokailujälkiä, jyrsityn näköisiä pakkauksia ja ulostepapanoita. Linnut, kuten pulut, lokit ja varpuset, voivat aiheuttaa ongelmia purkaus-, lastaus- ja jätehuoltoalueilla, mikäli niille on ruokaa tai pesimispaikkoja.
 73. 73. Vuonna 1995 säädettiin lainsäädännössä kaikille elintarvikealan yrityksille pakolliseksi omavalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen. Siitä alkaen on edellytetty, että elintarvikeyrityksillä on kirjallinen omavalvontasuunnitelma.
 74. 74.  Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava kirjallinen omavalvontaohjelma.  Niiden elintarvikealan toimijoiden, jotka hakevat elintarvikehuoneistolleen hyväksyntää, on liitettävä hakemukseen myös omavalvontasuunnitelma, joka tarkastetaan ja hyväksytään, jos se on toimintaan nähden riittävä.  Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa.  Elintarvikelaki edellyttää elintarvikealan toimijan noudattavan kaikessa toiminnassaan omavalvontasuunnitelmaan kirjattuja toimia.  Yrityksestä edellytetään löytyvän ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla tuotteiden säädöstenmukaisuus, säilyvyys ja turvallisuus varmistetaan.
 75. 75.  Elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmä sisältää omavalvonnan tukijärjestelmän, HACCP-järjestelmän ja henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutuksen.  Hazard Analysis and Critical Control Points, (vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet)  Suunnitelma on kuvattava kirjallisesti, suunnitelmaa tulee toteuttaa ja sen toteutumisesta tulee pitää kirjaa.  Omavalvonnan tukijärjestelmään kuuluvat hygieeniset olosuhteet, menettelyt ja tuotteet ja niiden valvonta
 76. 76.  Omavalvonta lisää elintarviketurvallisuutta ja kohdistaa yrityksen valvontaan käyttämät voimavarat riskien kannalta oleellisimpiin hallintapisteisiin ja käyttökelpoisimpiin ehkäiseviin toimenpiteisiin.  Yrityksessä tietoisuus oman toiminnan laadusta kasvaa ja toiminta on entistä suunnitelmallisempaa.  Tämä lisää toiminnan sisäistä ryhtiä ja jäntevyyttä.  Hävikki vähenee, toiminnan tuloksellisuus lisääntyy ja asiakkaiden ja viranomaisten luottamus ja tyytyväisyys lisääntyy.  Näin syntyy varmuus tuotteiden ja toiminnan laadusta ja turvallisuudesta.  Useissa tapauksissa toimiva omavalvonta vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta tai ainakin siitä aiheutuvia kustannuksia
 77. 77. Yrityksen on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa määritellään: 1. Toiminnan ja toimintojen riskikohdat, joissa voi esiintyä hygieenisiä tai muita vaaratilanteita. 2. Menetelmät, joiden avulla valvotaan tehokkaasti ja yksinkertaisesti vaaratilanteita. 3. Toimenpiderajat riskikohtien valvonnassa. 4. Mitä tehdään, jos toimenpiderajat ylitetään. 5. Mitä omavalvontatoimenpiteitä kohdistetaan valmistettaviin tai kaupan pidettäviin elintarvikkeisiin, niiden valmistus-, lisä- tai vierasaineisiin taikka mikrobiologiseen laatuun. 6. Miten omavalvontajärjestelmän toimivuus varmistetaan.
 78. 78. Riskikohtia voivat olla vaiheet, joissa:  elintarvike on alttiina mikrobiologiselle pilaantumiselle tai likaantumiselle  tuotetta käsitellään tai säilytetään liian lämpimässä  tuotteeseen voi joutua vääriä ainesosia tai tuotteista annettavat tiedot ovat virheellisiä.
 79. 79.  Tehokkaita ja nopeita, jotta virheet voidaan korjata välittömästi toiminnan aikana  Yksinkertaisia, jotta ne pystytään toteuttamaan valmistuspaikalla.  Tällaisia ovat esimerkiksi puhtauden, lämpötilojen, merkintöjen, sisällön määrän ja tuotteiden ulkoisen laadun valvonta  Tarvittaessa on tehtävä myös vaativampia tarkastuksia tai tutkittava tuotteiden laatua laboratoriossa.
 80. 80.  Omavalvonnasta on pidettävä kirjaa sekä tuloksista että virheiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä.  Omavalvonnassa syntyvä aineisto (mittaustulokset, tarkastustiedot, tutkimustulokset ym.) pitää säilyttää vähintään vuoden ajan.  Omavalvonta hyödyttää elintarvikeyritystä, koska - tuotteet ovat turvallisempia - hävikki ja valitukset vähenevät - henkilökunta motivoituu paremmin työhönsä - asiakkaat ovat tyytyväisiä - yrityksellä on kirjanpito tuotteistaan ja toiminnoistaan. Muista vaatia hyvää omavalvontaa myös omilta tavarantoimittajiltasi!
 81. 81.  Elintarvikelaki (361/1995) ja sen nojalla annettu lainsäädäntö  Terveydensuojelulaki (763/1994) ja sen nojalla annettu lainsäädäntö  Hygienialaki (Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta, 1195/1996) ja sen nojalla annettu lainsäädäntö
 82. 82.  Elintarvikelain tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden terveydellinen laatu sekä suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta sekä elintarvikemääräysten vastaisten tuotteiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta.  Lailla varmistetaan myös riittävä tiedonsaanti sekä estetään harhaanjohtavien tietojen ja mielikuvien antaminen.  KTS myös Elintarvikelaki (23/2006) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023?search%5Btype %5D=pika&search%5Bpika%5D=hygienia%20osaaminen#L3P27
 83. 83.  Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä.  Lisäksi lain tavoitteena on ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.  Terveydensuojelulaki koskee yleisen elintarvikehygienian lisäksi myös muita terveyteen vaikuttavia seikkoja.  Siinä määritellään terveydensuojelun yleiset tavoitteet ja viranomaisen oikeudet puuttua terveydelle haitalliseen toimintaan
 84. 84.  Hygienialain tarkoituksena on turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää tartuntojen leviäminen elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin.  Hygienialaki koskee eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä, elintarvikehygieenisiä laatuvaatimuksia, valvontaa ja tarkastusta hygienialain mukaisissa laitoksissa.  Elintarvikehygieenisellä laadulla tarkoitetaan vaatimuksia, jotka koskevat elintarvikkeen mikrobiologista ja aistinvaraista laatua, loisia sekä elintarvikkeen sisältämiä vieraita aineita.  Hygienialain nojalla valvotaan myös niitä yksiköitä, jotka Suomessa ensimmäisenä vastaanottavat toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen toimitettuja eläimistä saatavia elintarvikkeita. Näitä yksiköitä kutsutaan ensisaapumispaikoiksi.
 85. 85.  Elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamista valvotaan elintarvikevalvonnan avulla.  Valvonta kohdistuu elintarvikkeiden valmistukseen, kuljetukseen, varastointiin, vientiin, tuontiin, myyntiin, tarjoiluun ja muuhun luovutukseen sekä markkinointiin.  Elintarvikevalvonnan tavoitteena on turvata elintarvikkeiden asianmukainen laatu ja turvallisuus kuluttajille.

×