Anzeige
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Anzeige
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Anzeige
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Anzeige
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Minorwijzer 2013 2014 sem 1
Nächste SlideShare
Minorwijzer 2014 2015 sem1Minorwijzer 2014 2015 sem1
Wird geladen in ... 3
1 von 19
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Minorwijzer 2013 2014 sem 1

 1. MINORWIJZER Multimediaal Reclamebureau NHL Hogeschool Communication & Multimedia Design 2013-2014, Semester 1 Versie 1.2
 2. Inleiding Binnen de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) kun je na je propedeuse kiezen tussen verschillende minoren. Een daarvan is de minor Multimediaal Reclamebureau (MMRB). Dit document is geschreven voor studenten die de minor MMRB (gaan) doen. Deze minorwijzer vertelt je wat je kunt verwachten binnen deze specialisatie. Vanaf vorig studiejaar (2012-2013) zijn we gaan werken met een nieuw format: werken aan meer dan één project met tussentijdse feedback. Deze opzet is gedurende het studiejaar 2011-2012 gemaakt door een ontwikkelteam bestaande uit de vaste minordocenten om een antwoord te bieden op de verbeterpunten die naar voren kwamen uit een brede evaluatie die gehouden is onder studenten tijdens het tweede semester van 2010-2011. De verbeteringen in het kort: • er wordt gewerkt aan twee projecten • je kan als duo werken of in een projectgroep • er is extra tijd vrijgemaakt voor feedback en eindproductie Van iedere student die de minor volgt wordt verwacht kennis te hebben van de inhoud van dit document en dat hij/zij zich houdt aan de doelstellingen en kernwaarden die we hierin stellen. Wij gaan voor een creatief en leerzaam semester! Namens het hele MMRB team, Peter Wassenaar Minorcoördinator
 3. Inhoudsopgave Doel en opzet 5 Doelstellingen 5 Kernwaarden 6 Globale indeling van het semester 7 Links met externe partijen 8 Werken binnen de minor 9 De minorruimtes 9 Projectgroepen en duo’s 9 Mentor en tutor 10 De Opdrachten 10 Competenties 10 Presentaties en pitch 11 Excursies 11 Colleges en workshops 12 Gastdocenten 12 Body of Knowledge 12 Websites: 12 Goeroes en bureaus: 13
 4. Beoordeling 14 Aanleverspecificaties 14 Digitaal 14 Print 14 Structuur en organisatie 15 Betrokken docenten 15 Informatiekanalen 16 Website 16 Facebook 16 Consulten 16 Open dagen en pr-momenten 17 Kenniscentrum 17 Terugkerende elementen 18 Samenvatting 19
 5. 5 Doel en opzet Doelstellingen Het hoofddoel van de minor Multimediaal Reclamebureau (MMRB) is om jouw portfolio een boost te geven. Net als in de reclamewereld hechten we bij MMRB veel waarde aan de inhoud van je portfolio. Onze inzet is je zoveel mogelijk kansen te bieden deze te vullen met werkstukken waar je trots op bent en die goed laten zien wat jouw talenten zijn. Als hoofdfasestudent werk je bij MMRB dan ook niet aan één opdracht, maar aan meerdere opdrachten, interne en externe, groot en klein. Binnen de minor werk je in teams, maar we kijken vooral naar ieders individuele ontwikkeling. Beoordelingen vinden dan ook individueel plaats als afronding van de minorperiode. Jouw persoonlijke portfolio (ook wel: groeidocument) dat je gedurende het semester opbouwt, vormt hierbij een belangrijke factor. In het portfolio laat je jouw professionele ontwikkeling zien. Je persoonlijke portfolio vormt dus het uitgangspunt gedurende het assessment. De minor fungeert ook als reclamebureau voor de opleiding CMD. Dit betekent dat je meehelpt bij de PR en profilering van de opleiding.
 6. 6 Kernwaarden Het karakter van de minor is gestoeld op de volgende kernwaardes. Wij zien deze kernwaardes ook als leidraad voor de mindset en de houding van de deelnemers. 1. Creativiteit verrassen, vrij van middelen denken, strategisch, inspirerend 2. Ambitie inzet, betrokken, professioneel, competitief, specialisatie 3. Co-creatie samenwerking, sharing, community 4. Profilering trots, kunnen presenteren, solliciteren, portfolio, branding 5. Innovatie toekomstgericht, open voor verandering, gedurfd, vernieuwend
 7. 7 Globale indeling van het semester We starten het semester met een introductie die anderhalve week duurt. Tijdens deze periode maak je kennis met het Multimediaal Reclamebureau en alle deelnemers. Ook worden er aan de hand van sollicitaties projectmanagers en duo’s aangesteld en later projectgroepen samengesteld. Daarnaast ontwikkel je een groepsidentiteit met naam en logo. Presentaties van ideeën, producten maar ook van jezelf zijn cruciaal in de reclamewereld. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan sollicitaties, portfolio’s, personal branding en verschillende vormen van presenteren (pitch, elevatorpitch, petcha kucha, etc) wk 36 4 sept wk 37 wk 39 wk 40 wk 41 wk 42 wk 43 21 - 25 okt wk 38 16 sept KICKOFF SEMESTER 1 MMR Herfstvakantie Kerstvakantie PROJECT 1 wk 45 4 nov wk 46 wk 47 wk 48 wk 49 wk 50 wk 51 PROJECT 2 wk 44 28 okt Evaluaties 1 Evaluaties 2 Assessment weken wk 1 wk 2 6 jan wk 7 3 feb wk 3 wk 4 wk 5 PRODUCTION, QMI, POLISHING PRODUCTION, QMI, POLISHING wk 52 23 dec - 5 jan Sollicitaties, pitches, POP 6 dec DEADLINE 2 18 okt DEADLINE 1 SEMESTER 2 17 januari DEADLINE 3
 8. 8 Na de introductieweken werk je aan twee grote projecten. Voor elk project heb je vijf weken de tijd. Daarnaast zijn er geregeld kleinere klusjes (posters, uitnodigingen, social media, etc) te doen, net als bij een echt bureau. Het tempo ligt hoog, zodat je je portfolio goed kunt vullen. Links met externe partijen Naast het vaste docententeam dat bij de minor betrokken is, hebben we relaties met externe professionals, ontwerpbureaus en reclamebureaus. Zij vormen een waardevolle link met de praktijk en komen geregeld bij ons langs voor gastcolleges, masterclasses of als jurylid bij de eindpresentaties. Op dit moment bevinden in ons netwerk onder andere: • Douwe Huitema Grafisch ontwerper, BWH Ontwerpers • Rik Berkman Art Director G-Star • Christoph Riechert Philips, copywrting, packaging • Jan-Wessel Hovingh Freelance art director/designer Waxle • Robin Koster Art director bij o.a. VosLibert en FactorE • Wytze Visser Cellen, Merkmakers • Davin Kroese Groots Reclame • Robbin van Nek Bureau Klei
 9. 9 Werken binnen de minor De minorruimtes De minor beschikt over twee ruimtes: D2015 en D2026. Je wordt vooral uitgenodigd om hier je ‘eigen’ plek van te maken d.m.v. posters, prints en aankleding. Hou het echter wel netjes. Projectgroepen en duo’s Je kan werken in een projectgroep of als duo. Als je als duo aan de slag wilt moet je de minor minimaal al 1x hebben gevolgd. Daarnaast moet je goed motiveren waarom jullie als duo een goed team vormen: over welke complementaire kwaliteiten/vaardigheden beschikken jullie? Dit kan zitten in skills zoals copywriter/art director of in karakter- of teamrollen zoals plant/bedrijfsman. De meeste studenten zullen werken in teamverband binnen een eigen projectgroep. Aan het hoofd van iedere projectgroep staat een projectmanager. Deze wordt door de docenten geselecteerd na een sollicitatieprocedure. Studenten moeten daarna bij de verschillende projectmanagers solliciteren, de PM’ers bepalen de uiteindelijke groepsindeling. De sollicitatieprocedure is een goede manier om elkaar beter te leren kennen en te werken aan je eigen ontwikkeling. Een mooie oefening voor als je straks een stageplek of baan probeert te vinden of als leidinggevende zelf gesprekken moet voeren. Binnen je projectgroep is het belangrijk de taken goed te verdelen. Hierbij moet een goede balans worden gevonden tussen de kwaliteiten en de wensen van alle projectleden. We streven naar een duidelijke rolverdeling die overeenkomt met de praktijk, dit betekent dat studenten multidisciplinair samenwerken (niet iedereen doet alles). De projectmanager is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en het Kenniscentrum. De manager wordt ook bij het projectmanagersoverleg verwacht. Deze rol vereist het nodige aan tijd, waardoor er minder tijd in competenties als Design en Production gestoken kan worden.
 10. 10 Mentor en tutor Elke student krijgt een mentor toegewezen. Deze mentor begeleidt je in het opstellen van je persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) en is je eerste aanspreekpunt. Iedere projectgroep krijgt een tutor. Met de tutor en andere projectgroepen heb je intervisiemomenten. De Opdrachten • Gameship • Fryske Beweging • Enabling Technology • NL Innovators • Lectoraat Social Media 1 & 2 • Innovatiehuis • Shared Space • Vrij Baan • PR CMD Voor meer info over alle opdrachten verwijzen we naar de CMD website: http://www.cmd-leeuwarden.nl/Hoofdfase/Kenniscentrum+Multimedia
 11. 11 Competenties De focus ligt bij het MMRB op de competenties Concepting, Design, Production en Communication maar uiteraard kan aan elke competentie worden gewerkt. Overleg met je mentor welke vakdocenten je zou kunnen benaderen voor specifieke onderdelen zoals programmeren of video. Presentaties en pitch Het goed presenteren van je werk is erg belangrijk. Na elk project worden er presentatierondes georganiseerd waarbij ook professionals uit het werkveld aanwezig zijn en feedback zullen geven. Op basis van die feedback en een stemronde onder studenten wordt er een winnaar gekozen. Deze groep heeft in de periode erna de eerste keus voor het volgende project. (De tweede daarna, etc.) Na de twee projecten wordt er een pitch gehouden bij/met de opdrachtgever: deze kiest uiteindelijk het project dat in de drie weken daarna moet worden uitgewerkt. zie planning p. 5 Excursies Minimaal een keer per semester is er een excursie. Er is ruimte voor meer excursies. Het belang van de excursies is kennis en inspiratie opdoen. Het is een enorm belangrijke manier om onszelf te presenteren naar buiten toe. Studenten krijgen de ruimte zelf excursies aan te dragen of te organiseren.
 12. 12 Colleges en workshops Colleges en workshops worden doorgaans gegeven in lokaal D2026. De huisregel is dat studenten die ervoor kiezen niet mee te doen zich tijdelijk naar D2015 of een andere werkplek verplaatsen. Gastdocenten De minor MMRB nodigt elk semester een aantal interessante gastsprekers uit die een gastcollege geven. Zie ook pag. 8 Body of Knowledge CMD werkt niet met een verplichte boekenlijst. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn eigen kennisbronnen weet te vinden. Bij MMRB hebben we wel een (groeiende) boekenkast waar je een selectie relevante bronnen kunt vinden. Het is de bedoeling dat deze boeken in de minor blijven! Heb je een boek langer nodig kan je het zelf aanschaffen of lenen in de mediatheek of bibliotheek. Als je tips voor aanvullingen hebt voor de boekenplank horen we die graag! Websites: http://www.bno.nl/ Beroepsorganisatie Ontwerpers http://www.adformatie.nl/ Reclame en Marketing magazine http://www.smashingmagazine.com/ Alles over (web)design
 13. 13 http://www.lynda.com/ Software Tutorials http://adwords.google.nl/ Info over SEO http://logolounge.com/ Logo’s en trends http://www.ted.com/ Just TED http://imjustcreative.com/ Design blog Goeroes en bureaus: Seth Godin nieuwe marketing Paul Arden concepting / reclame Hugh MacLoud creativiteit Kessels Kramer reclamebureau Koeweiden Postma reclamebureau Concept 7 digital designs David Lynch (visie) regisseur Tim Burton (visueel) regisseur 13
 14. 14 Beoordeling Anders dan in voorgaande jaren en bij andere minoren heeft het MMRB geen tussentijds assessment. Na ieder project presenteer je aan medestudenten, docenten en professionals en daar krijg je uitgebreid feedback op. Het is de bedoeling dat je de feedback die je na het 1e project krijgt verwerkt in je POP en in het 2e project laat zien er iets mee gedaan te hebben. Het (individuele) beoordelingsmoment is aan het einde van het semester. Aanleverspecificaties Digitaal Je levert lever je resultaten via WeTransfer.com digitaal aan bij die docenten die je evalueren en assessen. Hierbij verwachten we dat je aandacht en zorg besteedt aan een overzichtelijke structuur en werkbare bestanden. Print Het is niet verplicht, maar wel aan te bevelen je werk ook in print aan te leveren – waarbij je natuurlijk extra let op originele verpakking, presentatiewaarde en de verzorging van je werk.
 15. 15 Structuur en organisatie Betrokken docenten Peter Wassenaar (minor coördinator) mobiel: (06) 4606 5104 E-mail: p.wassenaar@nhl.nl Aanwezig: MA, DI, WO, DO, VR Expertise: Vormgeving, DTP, Huisstijlen, Typografie, Copywriting, PR, Adobe Hendrik Tillema mobiel: (06) 4606 4948 E-mail: tillema@nhl.nl Aanwezig: MA, DI Expertise: Fotografie, Vormgeving Sake Jan Velthuis mobiel: (06) 4606 4137 E-mail: s.j.velthuis@nhl.nl Aanwezig: DI, DO Expertise: Marketing, Communicatie, Research, Groepsdynamica Merlijn Torensma mobiel: (06) 4606 4371 E-mail: torensma@nhl.nl Aanwezig: MAmi , DI, DO, VRmi Expertise: PPO, Copywriting, Engels, Journalistiek, Fotografie, Onderzoek Projectmanagement
 16. 16 Informatiekanalen Website Naast de algemene website voor de opleiding www.cmd-leeuwarden.nl heeft de minor Multimediaal Reclamebureau een eigen website http://multimediaalreclamebureau.nl waar specifieke informatie terug te vinden is zoals mededelingen, documentatie, informatie over colleges en workshops, agenda, slides van presentaties, e.d. (deze website is nog in ontwikkeling). Facebook Volg (Like) op Facebook de pagina Multimediaal Reclamebureau https://www.facebook.com/MultimediaalReclamebureau - hier worden belangrijke mededelingen geplaatst. Op Facebook bestaat ook de groep “CMD Multimediaal Reclamebureau” http://www.facebook.com/groups/201318596578178/ waar docenten en studenten van binnen en buiten de minor samenkomen om vooral inspiratie delen en met elkaar te discussiëren over reclame en CMD-gerelateerde onderwerpen. Consulten Het docententeam van MMRB dekt het grootste gedeelte aan expertises af wat voor jouw ontwikkeling binnen de context van een multimediaal reclamebureau nodig is (kijk voor een overzicht bij betrokken docenten op de vorige pagina). De docenten van MMRB stellen zich als doel zich proactief op te stellen en zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in de minor ruimtes. Een persoonlijke benadering verdient de voorkeur boven mail.
 17. 17 Open dagen en pr-momenten De minor fungeert ook als reclamebureau voor CMD. Dat betekent dat we ons ook bezighouden met de profilering van onze opleiding. De minor ondersteunt de afdeling Marketing & Communicatie van NHL Hogeschool bij Open Dagen en andere pr-momenten, zoals wegwijsdagen, proefstuderen etc. Van iedere student wordt verwacht een keer hieraan mee te werken. Je kunt deze activiteiten, in overleg met een docent, gebruiken voor bijvoorbeeld de competentie ‘Sharing’. Kenniscentrum Externe opdrachten worden voor ons geworven door het Kenniscentrum van CMD. Het Kenniscentrum heeft contact met alle opdrachtgevers. Contactpersoon van het Kenniscentrum is: Gerdien Dijkstra gerdien.dijkstra@nhl.nl (06) 4606 4502
 18. 18 Terugkerende elementen • Elke maandag beginnen we om 10.00 met een weekopening. Hier dient iedereen aanwezig te zijn. • Maandag om 12.00 is er een wekelijks overleg tussen alle MMR docenten. • Wekelijks zijn er korte tussenpresentaties van je voortgang binnen je project. Deze presentatie geef je binnen je intervisie groep in het bijzijn van je tutor. • Gedurende het semester heb je 3 à 4 afspraken met je mentor om je POP en je voortgang te bespreken. • Elk project wordt afgerond met een eindpresentatie/feedbackmoment, waar ook externe professionals een rol zullen spelen. • Projectmanagers hebben elke dinsdag om 11.00 uur overleg met o.a. Merlijn Torensma en Gerdien Dijkstra.
 19. 19 Samenvatting De minor Multimediaal Reclamebureau MMRB werkt in het studiejaar 2013-2014 volgens het 2 projecten principe. Het doel van deze minor is dat iedereen zijn portfolio zo goed mogelijk vult met mooi uitgewerkte opdrachten. Had je vroeger een semester om één opdracht uit te werken, nu doe je twee grote en is er ruimte voor diverse kleinere opdrachten. Het grote voordeel van meerdere opdrachten is dat je een uitgebreid portfolio opbouwt. Na het afronden van iedere opdracht, krijg je van de docenten feedback (tenminste twee keer tussentijds) zodat je nog in het lopende semester kunt werken aan verbetering of doorontwikkeling. Nieuw is ook dat je niet gebonden bent aan het werken in een groep van zes personen. Je mag bijvoorbeeld ook als duo werken aan de twee grote opdrachten. Bij MMRB wordt iedereen individueel beoordeeld. Aan het einde van het semester presenteer je jouw portfolio en vertel je welke keuzes je hebt gemaakt, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en wat je hebt geleerd en waarom je bepaalde colleges en consults wel of niet hebt gevolgd. Je wordt ook beoordeeld op je inbreng en je houding en gedrag. De nadruk ligt op de competenties Concepting, Design, Production en Communication, maar uiteraard kan je binnen de minor aan alle CMD competenties werken.
Anzeige