Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(18)

Similar a Ciència oberta: estat de la qüestió. Anna Guillaumet(20)

Anzeige

Más de Museu de Ciències Naturals de Barcelona(20)

Último(20)

Anzeige

Ciència oberta: estat de la qüestió. Anna Guillaumet

 1. Ciència Oberta: Estat de la qüestió 3 Octubre 2018
 2. Però, què és la ciència oberta?
 3. Ciència oberta: Posar la recerca a l’abast del públic i la societat en general per millorar la productivitat i l’eficiència, la transparència i la resposta a les necessitats de la recerca interdisciplinària - 3 - Ciència tradicional: Recerca feta per a altres investigadors Font: Open Science and its role in universities: a roadmap for cultural change
 4. Amb més presència a les xarxes socials. Font: ResearchGate Investigador 4.0 - 4 -
 5. Font: IUNE2018 de A4U En un món on es fomenta la col·laboració. Un 43,18% de la producció total del SUE es va firmar en col·laboració internacional Investigador 4.0 - 5 -
 6. En el món digital, cada cop més, l’investigador té que fer front a un nou escenari que se li presenta i on ha de gestionar la seva pròpia reputació digital. Amb multitud d’eines i serveis a la seva disposició. Investigador 4.0 - 6 -
 7. Publicar molt = tenir més reputació? Les dades no només han d’estar disponibles sino que han de ser fàcils de trobar i reutilitzar! No ens tornem bojos! No tot és publicable o ha d’estar en obert  copyright, drets d’autor, patents… CRIS No hem de reescriure el nostre CV, cada vegada! Publish or perish! As open as possible as closed as necessary Collect data once reuse it many times Make your data F.A.I.R! - 7 -
 8. Quins són els elements principals de la ciència oberta?
 9. Ciència oberta OpenAccess OpenData OpenScience Evaluation Open Reproducible Research Publicacions: Repositoris oberts i revistes d’accés obert “Tot allò finançat amb diners diners públics, ha d’estar publicat en obert.” Accés lliure als experiments per reproduir investigacions: OpenResearch data OpenSource in OpenScience OpenPeerReview, impacte i mètriques obertes Accés lliure ciutadà. OpenBigData i OpenGovernment data - 9 -
 10. El moviment Open Access es basa en 3 manifests: Budapest Open Access Initiative de febrer de 2002 Bethesda Statement on Open Access Publishing juny de 2003 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities octubre de 2003 Finalitat: - Evitar costos abusius per part principals editorials científiques amb guanys de milions d’euros anuals. - Immediatesa de la informació - Facilitat d’accés i reutilització - 10 - - Ha promogut l’aparició i consolidació dels repositoris oberts de publicacions - La llei de la ciència obliga a que tota publicació produïda a través de finançament públic ha d’estar publicada en obert en els repositoris institucionals o en les plataformes de publicacions en obert (ScienceOpen...) - El projecte H2020 europeu demana que totes les publicacions fetes a través seu, es publiquin en obert (openAIRE...) i al nou projecte Horizon europe, es demanarà encara més com a requeriment
 11. Exemple: Quan signes un acord de finançament en H2020 et compromets a (model grant agreement): - Art 38: Promocionar les accions i els resultats a múltiples audiències. - Art 39: Disseminar els resultats ho abans possible - Art 29: Assegurar l’accés obert (lliure de costos i on-line) de totes les publicacions revisades (peer-review). Sempre que no hi hagi raons legítimes, tipus patents… - Art 28: Prendre mesures per assegurar l’explotació dels resultats, màxim 4 anys després de la fi del projecte (a través de Marketing, serveis i altres activitats estàndards). - Art 27,28,39,38: Reconèixer que és un fons europeu en cada activitat de comunicació, disseminació i explotació, així com en cada equip i infraestructura. Font: IPR Helpdesk - 11 -
 12. El 4 de setembre, 11 organitzacions finançadores de la recerca, amb el suport de la comissió europea incloent el European Research Council (ERC), han anunciat la creació de cOAlition S, iniciativa per fer l’accés obert a les publicacions de recerca, una realitat. Així, totes les publicacions derivadas de projectes finançats per ells, han d’estar en obert. Han creat el Plan S que consisteix en 10 principis. Entre ells, que l’investigador reté el copyright de la publicació. - 12 -
 13. - 13 - Finalitat - Facilitat d’accés i reutilització
 14. La avaluació oberta, tracta tant de les mètriques com de la revisió per parells: Open Peer Review: - No es anònim - La participació és oberta i no seleccionada per un editor - Els resultats de la revisió es publiquen en obert Altmètriques: - No basar-se només amb impacte i cites - Avaluar al investigador de forma mes àmplia i global - 14 -
 15. Una noticia rellevant va sorgir el 2015 quan l’equip del Large Hadron Collider del CERN, va publicar un article que el signaven 5.154 authors!. I no es l’únic exemple, cents d’articles citen almenys 1.000 authors (anomenat el fenòmen kilo-autor). Tendència entre els investigadors d’operar en equips grans, internacionals i interdisciplinaris. Com es pot avaluar això amb la revisió per parells tradicional? - 15 -
 16. Posar les dades a disposició de la ciutadania. Un altre dels objectius de la Ciència oberta. Està relacionat amb la transparència de les dades d’organitzacions públiques. - 16 -
 17. Reticències vs solucions
 18. Open Science aims at: “increasing research quality, boosting collaboration, speeding up the research process, making the assessment of research more transparent, promoting public access to scientific results, as well as introducing more people to academic research” Font: Open Science recommendations EU Bones intencions, pocs incentius!!!... De moment - 18 -
 19. Perquè no està totalment implantada la ciència oberta si es veu que té tants beneficis? Font: «Fostering Open Science at Fraunhofer» - 19 -
 20. Hi ha multitud de recomanacions pels investigadors sobre les bondats de la ciència oberta però la realitat segueix sent: “Si publiques en revistes del primer quartil i de prestigi, tindràs millor reputació i millors possibilitats en la obtenció de finançament i en la teva avaluació” Encara som aquí: Paga per publicar, paga per accedir! - 20 -
 21. Perquè no publico tot en obert?: - Només se m’avalua per l’impacte i les citacions de les meves publicacions en revistes de prestigi de pagament - Crec que publicar en obert, vol dir menys qualitat de la recerca (revistes depredadores). - La revisió per parells es una mesura i garantia de la qualitat de la recerca. - Si publico uns resultats en obert, qualsevol pot usar-los i fer un descobriment més ràpid. - No vull que els resultats de les meves revisions siguin obertes al públic. - - - - Reticències per publicar en obert: publicacions i dades - 21 -
 22. - Potser no tot ha de ser obert. Alguns aposten per un model híbrid d’obertura. - Realització de campanyes internes a les institucions, explicant clarament què es la ciència oberta i com implementar-la. Incentius i premis. - Definició de polítiques autonòmiques, nacionals i internacionals de Recerca. Premis Reconeixement Mètriques - 22 -
 23. La ciència oberta, pel món...
 24. A nivell internacional: Potències en Recerca: 1. USA 2. Europa 3. Xina Font: Science&Engineering indicators report 2018 - 24 -
 25. Es un tema complex. Cadascuna de les agencies federals de finançament NIH, NSF, Dept Agricultura, Departament d’educació... Té les seves pròpies polítiques. El NIH l’agència de finançament més gran, té com a requeriment que totes les publicacions resultants dels projectes finançats per ells, han d’estar en obert màxim 1 any després de la seva publicació. Financen sobretot recerca bàsica. Cada cop més, la resta d’agències requereixen que es posin les dades en obert en base al principi F.A.I.R., i moltes demanen que es faci un pla de gestió de les dades del projecte. Però pocs investigadors ho acompleixen. Tot això no aplica a la part privada de la recerca (recerca aplicada) que suposa aproximadament un 75% de la recerca als Estats Units i tenen cadascuna la seva política pròpia. - 25 -
 26. Està definint el nou programa “Horizon Europe” 100 B€ (2021-2027) que, a mes: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget- may2018-research-innovation_en.pdf La UE ha definit a H2020, 8 pilars de la ciència oberta al seu programa H2020. 80 B€ (2014-2020) https://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0790&from=EN Vídeo sobre el nou programa - 26 - Exemple: França, Holanda tenen o estan elaborant plans estratègics basats en la ciència oberta.
 27. El maig de 2015, el Chinese Academic of Science va començar a requerir que tots els instituts de recerca de Xina tinguessin un repositori obert per emmagatzemar els pre-prints dels programes de finançament públic. Simultàniament, el National Natural Science Foundation of China (NSFC) va crear el Open Repository, sol·licitant als investigadors una versió pre-print dels Articles no mes tard de 12 mesos després de la seva publicació. Sobretot s’emmagatzema recerca bàsica d'enginyeries, ciències dels materials i ciències de la informació. Xina està recopilant gran quantitat d’informació científica, per les seves plataformes de ciència oberta. http://www.copyright.com/blog/5-tips-understanding-stm-open-access-china/ - 27 -
 28. On buscar?...
 29. Google Acadèmic – La més utilitzada? - 29 -
 30. SCI-Hub – La famosa xarxa... “pirata”? de publicacions científiques Infraccions del copyright?Font - 30 -
 31. Xarxes socials acadèmiques (vessant mes col·laborativa) https://www.academia.edu/ +66M acadèmics registrats, 21M papers Des de 2008 https://www.researchgate.net/ +15M acadèmics registrats Des de 2008 https://www.mendeley.com/research-network/community +6M acadèmics registrats Des de 2011 - 31 -
 32. Casos recents...i no tan recents!
 33. OpenAccess al Birmingham Museums Trust The Christabel Necklace, 1893, Sir George James Frampton, Birmingham Museums and Art Gallery, CC0 Al museu Trust de Birmingham recentment han pres la decisió de posar les imatges que no tenen copyright, disponibles sota una llicència Creative Commons CC0. El Museu té 800.000 objectes mostrats i emmagatzemats en 9 localitzacions, alguns d’ells d’important rellevància nacional. Actualment 50.000 ja són en obert i accessibles per recerques i/o consultes. +info - 33 - Proporcionen: - Fàcil accés als investigadors a materials per les seves investigacions - Accés al patrimoni sense horaris - Compliment de les regulacions - En línia amb les directrius europees
 34. Plataforma publicació de llibres en obert +infoFont: - 34 -
 35. SciELO – Scientific Electronic Library On-line Font: “The global road to OpenScience” de Jon Tennant 20 anys publicant en accés obert!! - 35 -
 36. Conclusions
 37. - És un moviment imparable i que anirà creixent, molts parlen de la seva consolidació el 2020. - És un canvi cultural i generacional, una altre manera de fer ciència i té avantatges i inconvenients, però no es ni millor ni pitjor. - Facilita l’accés al coneixement i a les dades per part dels investigadors i al públic en general, augmentant la velocitat dels descobriments, al poder reutilitzar dades i tenir accés a molta literatura científica, a baix cost. - El dia que s’estableixin noves polítiques, mètriques i noves formes d’avaluar la recerca, s’implantarà amb èxit la ciència oberta. - 37 -
 38. Benvinguts a la ciència oberta! - 38 -
 39. Anna.guillaumet@sigmaaie.org @annaguillaumet ORCID.ORG/0000-0002-1944-5259 Preguntes?
 40. - 40 -
Anzeige