csuc open access open science anella científica ciència oberta géant cloud ccuc catnix opennebula gestió bibliotecària biblioteques recerca supercomputació repositoris open data hpc tac cloud computing serveis bibliotecaris gestió de dades acces obert network jornada ccuc hpc services calcul ciberseguretat rediris tic tac17 unificat sig-noc special interest group - network operation software portal de la recerca ixp innovacio docencia universitats esnog/gore tsiuc18 unifica't tecnologíes tsiuc17 iot col·leccions digitals performing arts tsiuc 19 oav tac19 identitat federada ciberseguridad research eacademy compra i gestió pública techday noc cloud híbrido energia tools open repositories colecciones digitales icd2015 prc iaas big data jornada ccuc 2023 trobada de l'anella científica hpc resources ccuc2020 fair serveis tic csuc-csirt administracio electronica tac'16 security tac'15 preservació tsiuc14 nren tac'20 sostenibilitat digital hpc jobs automation punt neutre hardware management jornadas tecnicas mercat d'aplicacions i escriptoris virtualitzacio tac18 bgp libraries rebiun npapw application development jukebox biblioteca gepa internet tsiuc23 network automation cora gn4-3 orchestration conda slurm dmp rdm tecnologia jjtt unicore monitoring dspace routing security crisis open cloud ddos upc e-vot catalogar tdx e-administració smartxac uoc catalan research portal dades de recerca ciencia abierta esnog eina dmp applications urkund virtualisation cnaas unikernels software2 user day uniapps education unidisc workshop manrs future cooperacio gestión de datos appsanywhere sdn software defined networking catalogacion linked open data library tools survey arts esceniques csirt software2 hub rda saas lod orcid administració electrònica serveis consorciats monitoratge cris repositorios ccaba química computacional consorciació difusió accés obert gestió dades recerca internet2 virtualization cora.eina dmp tnc23 esnog29 bsc-cns quantum spain euroix biblioteques universitàries sig-noc acords transformatius evpn network operation e-academy esnog27 ultragrid optimization parallelization hpc modules scientific computing maquinari dataverse research data management covid-19 ciència ciutadana plagio programari antiplagi plagi gn4-3 project python devops cybersecurity gestion infraestructura revistes científiques raco esnog23 electronic voting webinar universitat digital uvic-ucc cloud services multicloud neutral internet exchange point contractació pública emmagatzematge open source preservacion digital heritage echoes communities peerings xxix jornadas técnicas de rediris toolkit csirt-kit infrastructure storage contratación beg trafic apps software2 rdlab-upc it ibercarto datos liber tesis tac16 compra conjunta cesca cpd universities survey bibliotecas xarxes gaia ub splunk talaia networks speedtest iciq mdc col·laboració recerca científica xarxes de recerca & acadèmiques arts escèniques academic & research networks library services software tools quantum day repositori de dades de recerca rdr catalonia data management plans digital curation digital curation conference idcc taller human factor eurocris aneca universitat d'alacant gartner icab discos perforats de cartró museu de la música barcelona biblioteca digital gencat biblioteca pública arús cidma automatització orquestracio projecte gn5-1 catalan open research area gna madurity model yaml xml json data formats technology network eacademy npapw23 polycom reutilització visibilitat gestio dades recerca serveis production services quantum codigo conducta código ético computació quàntica algortimes quàntics cora.rdr quantumspain gna-g ripe meeting ripe85 stf27 xix jornada expania expania exlibris #16jcid esnog28 network integrity journals apc crue publishing route servers ethernet everywan training arquitectura ccuc2021 alma oa descoberta intensiu digital museu de granollers node de dades data storage bats res unikernel eurocc tnc21 internet exchange point voto electronico filtering google open research eurolis intec isoc benestar salut ods reciclab uabopenlabs corubrics ensenyament superior rúbrica avaluació tac20 streaming instruction operations coronavirus pandemic geánt project modules gestor plataforma gestió esdeveniments symposium odilo arxiu digital orfeó català serveis cooperatius jornades ccuc plan s dades obertes plagiarism antiplagio integritat acadèmica eapc processos selectius concursos de personal results patrimoni sonor i audiovisual conservació digital unam informacio digital euro-ix xp esnog24 flujos kubernetes rancher job scheduler cluster manager linux cluster sda administracio publica governance congrés govern digital edició aip metadata biredial-istec border gateway protocol rpki ifae oracle cloud oracle naas equinix biomedicine irb nucli òptic xarxa connexions satec transformació digital estratégia tnc'19 it security market despesa energètica revistas cientificas crecs'19 collections open ecosystem archiving 2019 novedades unifraft lxd containers huawei ankos_link npapw19 user day urv bcn user day egoblab gov2u identificadors persistents handle blockchain diversity uji paas upf telefonica phc privacy dns quad9 acm cost energia onecloud terraform virtual machines vmware obcp humanitats digitals ipx fons museum biblioteca especialitzada cartografia ateneu barcelones magatzem cooperatiu internet governance curso indexación cultural europeanproject route-server oepn science tac'18 data research columbus unesco centres cerca federacions reptes sellmeeting sell rgpd compliance gdpr digital scholarship scholarship fiesole bgp large communities tf-csirt meeting oa2020 couperin tenocologies tsuic17 node collin anderson m-lab claw risk management gestió del risc switch port-channel communications router industry tecniris@ compra consorciada revistas entrepares2017 collaboration work university hurricane electric bgptoolkit carles fragoso ciberseguirdad ip malicioses ozon cibersecurity embl redes academicas telecomunicaciones tcn17 socinfo aapp docker lxd eficiencia energética energy mobile application development continguts digitals patrimoni calaix europeana virtlabs votació electrònica dataresearch seguretat pluribus oaw liga endesa private cloud vcloud preservación cartotecas investigación gestio documental dos gas estalvi electricitat mesoscala brisa marina atmosfera ieec catalisi enzims consorci meeting opencloud e-logs cert no con name dc4cities eficiència energètica smart cities voto electrónico benchmarking cerif-xml sic-noc tf-noc capes producció científica linked data sistema compartit préstec interbibliotecari col·leccions especials normativa biotecnologia rmit europe estrategia 2020 helix nebula tecniris metaarchive arxius jgic ex libris investigadors casrai e-arxiu eviències electròniques logs intelligence operational inteligencia operacional splunk splunk csuc tf-noc sig-noc stuttgart géant gÉant compres conjuntes serveis bibliotecaris supercomputació serveis consorciats catnix compres conjuntes funcionalitats evolución evolució casos d´ús anomalies casos de uso anella cacti monitorización perfsonar smartx portal de investigación cáceres jornadas técnicas exascale edupert bid universitat oberta de catalunya universitat autònoma de barcelona uab bsc telvent bcn analytics cooperació biblioteca de catalunya crowdsourcing memòria digital de catalunya transcriu-me transcripcions recercat cerif icolc cooperation
Mehr anzeigen