Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jyrki Pitkänen

53 Aufrufe

Veröffentlicht am

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jyrki Pitkänen

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jyrki Pitkänen

 1. 1. ELY-keskusten maaseutupäälliköiden terveiset MMM:lle ja Ruokavirastolle Maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden vuoden 2021 tavoitteita koskevat toimialaneuvottelut 21.10.2020 KASELY/Jyrki Pitkänen
 2. 2. Yleistä ▪ MMM:n hallinnonalan ohjausmenettelyyn ja yhteistyöhön yleensäkin ollaan varsin tyytyväisiä ▪ Vuorovaikutus on ollut järjestelmällistä ja korona-aikana sitä edelleen tiivistettiin - erityisesti yhteisiä tilannekuva -infoja on pidetty tärkeinä ▪ Yhteistyö on luontevaa ja myös hyvin ratkaisukeskeistä ▪ Keskusteluissa esiin nousseet avaukset ja palaute otetaan hyvin huomioon jatkovalmisteluissa yms. ▪ Ruokaviraston liikkeellelähtö on ollut sujuvaa KASELY/Jyrki Pitkänen
 3. 3. Covid-19 ▪ Perustehtävien hoitamissa onnistuttiin erittäin hyvin koronapandemian aiheuttamasta toimintaympäristön mullistuksesta huolimatta. ▪ Oman toiminnan kehittäminen monin tavoin (etätyö, kokouskäytännöt, webinaarit, ym., ym.) ▪ Uusina tehtävinä mm. MMM:n väliaikaiset koronatuet ▪ Maaseutuyksiköiden asiantuntijat osallistuivat merkittävällä panoksella myös TEM:ön koronatukien käsittelyyn. Samalla opittiin uutta ja toivottua työkiertoa voitiin toteuttaa! ▪ Varautumiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet laajemminkin vahvasti esille. Korona-ajan toiminta ja tehostettu suunnittelu ovat kehittäneet sekä ELY-keskusten kuin myös laajemmin hallinnonalan ja toimialan valmiuksia erilaisten uhkien kohtaamiseen. KASELY/Jyrki Pitkänen
 4. 4. Maaseutuohjelma etenee hyvin KASELY/Jyrki Pitkänen ▪ Alueelliset suunnitelmat toteutumassa hyvin ▪ Ohjelmakauden määrärahat on saatu sidottua tehokkaasti ▪ Yritystukien kysyntä parantunut monella alueella kuluvana vuonna koronatilanteesta huolimatta ▪ Koronan johdosta moni yritys on joutunut muuttamaan/ kehittämään toimintaansa. Samalla on syntynyt uusia liikeideoita ja/tai kokonaan uusia tuotteita. ▪ Korona-aikana alkutuotannon sekä maaseudun tarjoamien mahdollisuuksien (esim. monipaikkaisuus, kotimaan matkailu, luontomatkailu, ym.) arvostus on noussut
 5. 5. Ohjelmakauden arviointia KASELY/Jyrki Pitkänen ▪ Tulosten ja vaikutusten kokoaminen sekä vaikuttavuuden analysointi ▪ Ulkoinen arviointi tehty useimmilla alueilla – missä onnistuttu, missä parannettavaa, mitä tuloksia on saatu aikaan, hyvät käytännöt ja toimintatavat – ylialueelliset arvioinnit >< benchmarking – Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma (ESA, KAS, KES, PSA, PKA) – Maaseutuluotain -tutkimus (mm. PKA, KAS, UUD, HÄM, ym.) ▪ Tulokset ja kokemukset siirretään tukemaan uuden kauden valmistelua
 6. 6. Maaseutuluotain Kaakkois-Suomi Kysely n. 1500 maaseudun toimijalle KASELY/Jyrki Pitkänen
 7. 7. KASELY/Jyrki Pitkänen
 8. 8. Rakennetuet ▪ Riittävä aloitustuki- ja investointirahoitus on tärkeä kilpailukyvyn ja uusiutuvuuden turvaamiseksi ▪ Maatilainvestointien kysyntä on jatkunut vilkkaana ▪ Alueellinen vaihtelu on edelleen suurta, pääosa investoinneista läntiseen ja pohjoiseen Suomeen ▪ Parempi ennakoitavuus rahoituksessa on toivottavaa ▪ Nykyinen tilanne on tuonut epävarmuutta investointeja suunnitteleville tiloille, heikentänyt asiakaspalvelun tasoa sekä pidentänyt käsittelyaikoja Jyrki Pitkänen KASELY
 9. 9. Valvonnoista ▪ Laitevalintojen ja -hankintojen yhtenäistäminen ▪ Tarvittaisiin selkeä ”laitestrategia”, selkeä suositus käytettävistä mittauslaitteista ja ohjelmistoista ▪ Valvonnan kausityövoimalla on edelleen ratkaiseva merkitys ▪ Olisi toivottavaa, että jatkossa kaikki mahdollinen tarkastettaisiin valvontakauden ulkopuolella. Tämä tasaisi resurssien tarvetta vuoden aikana. ▪ Komission tai muut lisätarkastukset vs. resurssit ▪ Luomutuotannon laajentuessa nykyisillä luomuvalvonnan menettelytavoilla ja työkaluilla toimiminen käy kovin haasteelliseksi KASELY/Jyrki Pitkänen
 10. 10. Katseet kohti uutta ohjelmakautta KASELY/Jyrki Pitkänen ▪ CAP27 alueellisen kehittämissuunnitelman valmistelu – Alkuvuoden suunnitelmat menivät uusiksi koronan vuoksi (esim. Älykkäät maaseudut –kiertue) – Syksyllä uusi aloitus, käytössä webinaarit yms. – Sidosryhmiä osallistava – Yhteensovitus alueellisten ja paikallisten strategioiden ja ohjelmien kanssa ml. rakennerahasto-ohjelmat ▪ Siirtymävuosien menettelyt – Ensi vuoden alueellisiin määrärahoihin, aikatauluihin ym. toivotaan ratkaisuja nopealla aikataululla ▪Käytettävissä oleva rahoitus maatalouden ja maaseudun kehittämiseen ▪Elpymisvarojen käyttö
 11. 11. Strategisia pohdintoja 1/2 KASELY/Jyrki Pitkänen ▪ Huoli maatalouden kannattavuuden kehityksestä. ▪ Tukijärjestelmillä on tavoiteltu tuotannon säilyttämisestä kaikilla alueilla. Onko tapahtunut kehitys ollut tämän tavoitteen mukaista? – Kotieläintuotanto vähentynyt Etelä-Suomessa jo pitkään ja keskittynyt muualle Suomeen ▪ Tulisi myös pohtia, onko tapahtunut tuotannon keskittyminen kestävää nykyisten painotusten (ilmastonmuutoksen torjunta, kiertotalous, ym.) näkökulmista
 12. 12. Muutokset maidontuotannossa KASELY/Jyrki Pitkänen
 13. 13. Muutokset myyntituloissa KASELY/Jyrki Pitkänen
 14. 14. Strategisia pohdintoja 2/2 KASELY/Jyrki Pitkänen ▪ ”Suomi on EU:n maaseutumaisin maa” - MMM painottaa strategiassaan harvaan asuttua maaseutua ja ydinmaaseutua. Lähtökohta on oikea, mutta kuinka paljon sitä painotetaan, onkin toinen kysymys. ▪ Kaupunki – maaseutu -luokitus vaikuttaa kaupunkien lähellä kummalliselta – se ei ota huomioon todellisia toimintaedellytyksiä ▪ Etelä-Suomessa maaseutu on suurelta osin kaupungin läheistä maaseutua. Myös kaupungin kehysalueilla on erittäin paljon maatiloja sekä muuta maaseudun toimintaa. ▪ Myös kaupunkien läheisen maaseudun asema on murroksessa ▪ Luokitusta ei ole mahdollista muuttaa, mutta mikä painoarvo luokitukselle voidaan antaa? ▪ Asia koskettaa todennäköisesti lähes kaikkia alueita. Etelässä sen merkitys on kuitenkin kaikkein suurin.
 15. 15. KASELY/Jyrki Pitkänen
 16. 16. Työpaikat KASELY/Jyrki Pitkänen
 17. 17. Resurssinäkymät 1/2 KASELY/Jyrki Pitkänen ▪ Toimintamenojen osalta vuosi 2020 ~ ok, tulevat vuodet osin epävarmoja ▪ Tukivalvontojen onnistuminen nojaa pitkälti määräaikaisiin tarkastajiin – Lisämääräraha tulisi varmistaa myös tuleville vuosille ▪ Monessa maaseutuyksikössä paljon eläköityviä – Korvausrekrytointien onnistuminen, osaamisen ylläpito ▪ Tulevan CAP27 -ohjelmakauden resurssitarpeet ▪ ELY-keskusten yhteistyön lisääminen erityistehtävissä (esim. rakentamisen asiantuntija, kasvintarkastajien sijaisuudet)
 18. 18. Resurssinäkymät 2/2 KASELY/Jyrki Pitkänen ▪ Vuoden aikana on ollut isoja muutoksia, paljon tehtäviä ja uusia tukimuotoja - henkilöstö on joustanut ▪ Myös tulevat vuodet ovat haasteellisia: ohjelmakauden päättäminen, siirtymävuosien käytännöt, elpymisvarojen käyttö, uuden ohjelmakauden valmistelu ja käynnistäminen ▪ Koronan vaikutus henkilöstön henkiseen hyvinvointiin Henkilöstön jaksamisesta on pidettävä huolta
 19. 19. Kiitos Jyrki Pitkänen KASELY

×