Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jaana Korhonen

61 Aufrufe

Veröffentlicht am

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jaana Korhonen

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jaana Korhonen

 1. 1. ELY-keskuksien yhteinen toimialaneuvottelu ruoka- ja luonnonvaratehtävissä 20.10.2020 Ylijohtaja Korhonen Jaana KAI ELY 21.10.2020 ELY-keskusten näkemyksiä ruoka- ja luonnonvaratehtävien vuoteen 2021 E-johtajat
 2. 2. Poikkeuksellinen vuosi 2020 – pohja uudelle normaalille 2021? Korhonen Jaana  STM: ”COVID 19- epidemian kulkua ei ole mahdollista mallintaa riittävän luotettavasti perinteellisin epidemiologisin keinoin, koska kyseessä on uusi virus ja koska pandemian kulkuun on vaikutettu ja vaikutetaan poikkeuksellisen vahvasti sekä globaalisti että kansallisesti.” ”Tietomme COVID 19 –epidemian taudinkuvasta, leviämisestä ja torjunnan keinoista muuttuu nopeasti.”  STM:n koronan toimintasuunnitelma perustuu hybridistrategiaan, minkä mukaan alueelliset ja valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset kohdennetaan eri vaiheissa oleville alueille tarkoituksenmukaisella tavalla  Eri alueilla on erilainen tilanne erimittaisia aikoja ja siten myös erilaiset määräykset. Määräykset voivat muuttua nopeastikin Edellytykset hoitaa tehtäviä voivat olla erilaisia eri alueilla. Vaikutukset ohjeisiin, tavoitteisiin, resursseihin?
 3. 3. Korhonen Jaana  ELY-keskusten henkilöstö toimi 100 % etätöissä elokuun 2020 loppuun saakka, sen jälkeenkin edelleen vahva suositus etätyöhön.  Siirtyminen etätyöskentelyyn sujui yllättävänkin hyvin, mutta miten jatkossa? Vaikutukset työtekoon/toimintatapoihin ainakin pidemmällä tähtäimellä Poikkeuksellinen vuosi 2020 – pohja uudelle normaalille 2021?
 4. 4. Korhonen Jaana  Valtioneuvosto linjasi yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä aloja 3/2020 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala • Elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja – jakelu • Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt • Vesihuollon turvaamisen tehtävät, ml. vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja –logistiikka • Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala • TE-toimistot, ELY-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut) Tiukan paikan tullen ohjaa henkilöstön ja resurssien käyttöä, mahdolliset häiriöt muuhun toimintaan Poikkeuksellinen vuosi 2020 – pohja uudelle normaalille 2021?
 5. 5. Korhonen Jaana  Eri hallinnonalojen koronatukien käyttöönotto nopealla aikataululla  Koronatukien käsittelyn turvaaminen – Kaikki ELY-keskukset osallistuivat työhön, myös perinteisesti MMM:n hallinnonalan tehtäviä hoitavia oli runsaasti mukana – Koronatukien käsittelyä seurataan erillisellä seurantakoodilla ja kustannukset korvataan ELY-keskuksille – Kirjaukset yhteensä: Yhteensä 38020905 RR-ELYjen korona- avustusten käsittely ja puhelinp. 38020907 Maatalouden koronatuki 38020908 Kalatalouden koronatuki Tuntia (9/2020) 91 689 9 984 1158 Henkilöä, noin 330 120 20 € (8/2020) 2 670 000 272 025 31 669 Poikkeuksellinen vuosi 2020 – pohja uudelle normaalille 2021?
 6. 6. Korhonen Jaana  Koronatuet – ELY-keskukset ja Business Finland saivat keväällä n 61.000 koronarahoitushakemusta + 4000 Kehpa-hakemusta. – MMM-koronatukien myöntäminen jatkuu edelleen – Nyt ollaan sovittu TEM koronatukien jatkotoimenpiteistä, missä jokaisella ELY-keskuksella on vetovastuu alueellisesti. Luontevaa sisällyttää soveltuvin osin myös MMM:n koronatukien saajat – Uudet haut vuonna 2021?  Volyymit ovat suuria käytössä oleviin resursseihin nähden Käytännössä kestämätön tilanne, mikäli suurivolyymiset haut käynnistyvät uudestaan. Poikkeuksellinen vuosi 2020 – pohja uudelle normaalille 2021?
 7. 7. ELY-keskusten resursseista ja työkaluista Korhonen Jaana  ELY-keskusten ylijohtajat ovat systemaattisesti nostaneet esille toimintamääräraharesurssit – Viime syksynä tehdyn analyysin perusteella ELY-keskusten toimintamäärärahat eivät ole riittävällä tasolla, mikäli halutaan turvata palvelutaso ja varmistaa lain edellyttämä palvelujen tuottaminen – Vuosi 2020 hieman siirtää ongelman ”laukeamista”, mutta ei poista sitä – Viime vuosina tapana on ollut kohdentaa korvamerkittyä rahoitusta eri toiminnoille. Tämä on kokonaisuuden ja hallinnoinnin kannalta ongelmallista Toivomus: ohjaavien tahojen tiivis yhteistyö resurssikysymyksessä VM:n suuntaan  Valvontamäärien vaihtelevuus ja yllättävät lisävalvonnat haastaa ELY-keskuksia  Sähköisten yritys- ja hanketukihakemusten osuus hakemuksista on edelleen korkea. Sähköisten rakennetukihakemusten osuudessa jäädään vielä useilla alueilla 90 %:n tavoitteesta. Miten sähköistä asiointia edistettäisiin voimallisemmin?
 8. 8. ELY-keskusten resursseista ja työkaluista Korhonen Jaana  Vaikka digitalisaatiossa on edistytty, se ei kuitenkaan ole edennyt kaikissa palveluissa riittävän nopeasti (esim. tarkastustoiminta, takaisinperintä). Käyttäjälähtöisyys on avainasemassa!  Uusi ohjelmakausi  Vaatimukset ja odotukset (sekä asiakkaat että asiakkaat) kasvavat koko ajan Miten sähköisten palvelujen kehittämistä voitaisiin edelleen vauhdittaa?  Henkilöstökoulutusta varsin laajaa Jatkossakin tulee huolehtia osaamisen Esim. takaisinperinnän osalta tarvittaisiin lisää (petostentorjunta- asioista (mielellään syyttäjän, poliisin ja verottajan puheenvuoroja), tietosuoja-asioista, substanssilaeista takaisinperintään liittyen, oikeuskäytännön tapauksista jne.)
 9. 9. ELY-keskusten resursseista ja työkaluista Korhonen Jaana  Maatilojen rakennekehitys jatkuu, yksiköt kasvavat, toiminta muistuttaa monelta osin ”tavallista” yritystoimintaa. Osaavan työvoiman saatavuus on ongelma.  Uusi momentum: tilan ja maaseudun arvostus, työtapojen muuttuminen  Maailma muuttuu: turveala, turkistarhaus… Ovatko meidän työkalumme sopivia, vastaavatko ne kaikilta osin tarpeisiin? Osaammeko yhdistää riittävän hyvin muita työkaluja näihin työkaluihin? Esim. osaamisen kehittäminen, kansainvälistyminen jne.
 10. 10. Tämä ja uusi ohjelmakausi sekä elvytyspaketti Korhonen Jaana
 11. 11. ja Korhonen Jaana
 12. 12. Korhonen Jaana Elpymisvarojen yhteensovittaminen? Valmistelu- ja toimeenpanoresurssien riittävyys Uuden ohjelmakauden valmistelu ylipäätään ja maaseutuohjelman varojen jakoon liittyvät kriteerit? Viestintä? Vuoden 2021 määrärahojen jako alueille? Tämä ja uusi ohjelmakausi sekä elvytyspaketti
 13. 13. MMM strategia 2030 / ELY-AVI strategia 2023 / CAP valmistelu Korhonen Jaana ELY-keskusten strategia toteuttaa hyvin MMM strategiaa ja se antaa hyvä pohjan myös tulevan ohjelmakauden toteuttamiseen
 14. 14. Korhonen Jaana  MMM /ruokavirasto ovat aktiivisia yhteydenpitäjiä, siitä kiitos!  Ruokaviraston organisoimat tilannepalaverit korona-aikana olivat loistava asia!  Keskitettyjen tehtävien hoitamisessa toimintatavat ovat vakiintuneet /vakiintumassa – Aluekehittämisen näkökulmasta alueita kiinnostaa erityisesti se, miten tehtävät sujuvat ko. alueella ja mitä toimenpiteitä ja suunnitelmia alueen näkökulmasta tarkasteltuna on tehty /tekeillä, millaisia volyymejä ko. tehtävissä alueella on jne.  Yrityspalveluekosysteemi 2020+: tavoitteena on kehittää asiakkuustyön yhteisiä toimintamalleja ja kumppanuuksia sekä uudistaa palveluita ja yhteensovittaa niitä yhä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Lopuksi muutamia yksittäisiä nostoja
 15. 15. Kiitos! jaana.korhonen@ely-keskus.fi 044 5919472 @JaanaKorhonen @Jaana Korhonen @korhonenjaa Jaana Korhonen @KainuunELY @KainuunELY @kainuunely Kiitos!

×