Rob abbenhuis 17 feb

M
Curriculair planmatig handelen: over spinnenweb en ontwerpcyclus Rob Abbenhuis SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 17 februari 2011
Programma ,[object Object],[object Object],[object Object]
Curriculum
Curriculum, what’s in a name? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Niveaus van leerplan(ontwikkeling) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CENTRAAL vs DECENTRAAL VERLEDEN HEDEN TOEKOMST gecentraliseerd gedecentraliseerd X ENG CAL VLA ENG NRW NRW HON HON ? ? NLD NLD ZWE X X X X X X VLA ZWE ? ? CAL ? FIN X POR X POR FIN ? ? ? X SH SH
Curriculaire verschijningsvormen Beoogd (Intended) Denkbeeldig (Ideal, Ideological, Ideaistic) Formele, Geschreven (Formal, Written) Uitgevoerd (Implemented) Geïnterpreteerd (m.n. door leraren, maar ook anderen…; cf. false clarity; painful unclarity ) (Perceived) In actie (Operational) Bereikt (Attained) Ervaren (m.n. door leerlingen) (Experiential, Experienced) Geleerd (Learned)
Curricular spider web (2003) Rationale Content Teacher role Materials & Resources Grouping Location Time Assessment Aims & Objectives Learning activities
Curriculaire spinnenweb (2008)
Visie: Waartoe leren ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Doelen en inhouden: Wat leren? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Leeractiviteiten en Docentrollen: Hoe leren en hoe dat (bege)leiden? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Bronnen en materialen: Waarmee leren? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Groeperingsvorm: Met wie (samen) leren? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Leeromgeving: Waar leren? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tijd: Wanneer leren? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Beoordeling: Hoe het leren beoordelen? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Aan de slag: Curriculum in de krant ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Curriculumontwikkeling
Curriculumontwikkeling ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Instrumentele benadering ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Communicatieve benadering ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Artistieke benadering ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Prototyping benadering ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Aan de slag: Heb jij eigenlijk een voorkeursstijl? ,[object Object]
Werkwijze ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Continuum 1 Ik start met een uitgebreid vooronderzoek waarbij ik alle betrokkenen benader. Het vooronderzoek moet leiden tot consensus over het te ontwikkelen curriculum.  Ik ontwikkel op grond van mijn eigen ideeën een concept-curriculum. Dit concept bespreek ik vervolgens met betrokkenen. Op grond daarvan pas ik het concept aan.
Continuum 2 Het programma dat ik ontwerp zal zo precies mogelijk (inclusief tijdsschema) aangeven welke activiteiten docenten en leerlingen uitvoeren.  Het programma dat ik ontwerp zal bestaan uit een globaal raamwerk waaraan iedere docent zelf aan kan geven.
Continuum 3 Het curriculum is algemeen toepasbaar op elke school in Nederland  Het curriculum is specifiek voor één school of scholengroep bedoeld.
Continuum 4 Ik ben tevreden over het curriculum als het voldoet aan de eisen die ik vooraf met de betrokkenen ben overeengekomen . Ik ben tevreden over het curriculum als ik er zelf enthousiast van word.
Curriculumontwerp
Belangrijke vragen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cyclische ontwerpbenadering ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
a. Uitgebreid gebruik van prototypes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Prototype ,[object Object]
b. Cyclisch proces ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Formatieve en summatieve evaluatie Summatieve evaluatie (“to prove”) Is een systematisch uitgevoerde activiteit gericht op het verkrijgen van bewijs voor de effectiviteit van een interventie en argumenten die bijdragen aan de beslissing om wel of niet door te gaan met de invoering van de interventie. Formatieve evaluatie (“to improve”) Is een systematisch uitgevoerde activiteit geintegreerd in het ontwikkelproces van een onderwijsinterventie gericht op het verbeteren van (deels ontwikkelde) prototypes van de interventie via het achterhalen van tekortkomingen en het genereren van verbetersuggesties.
Each prototyping cycle represents the evolution of intentions of the final deliverable
c. Deelname afvaardiging doelgroep ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Rol van onderzoek bij curriculumontwikkeling Evaluatie
Vier onderzoeks strategieën Strategie Wat? Waar? Wie? Hoe? Experiment Gedrag Laboratorium Veld Groepen van proefpersonen Bijv. observatie, toetsing Survey Opvattingen Bureau Veld Groepen respondenten Bijv. enquête, Observatie Veldonderzoek Gedrag en opvattingen Veld Enkele groepen of een groep Diverse methoden triangulatie Bestaand materiaal Neerslag van gedrag en opvattingen Bureau Bibliotheek Archief Databank Alles mogelijk Niet reactieve metingen of secundaire analyses
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],"In het onderwijs worden vaak nieuwe methoden en aanpakken geïntroduceerd zonder dat duidelijk is dat het nieuwe beter is dan het voorgaande" (Onderwijsraad, 2006)
Wat geldt als bewijs? Afhankelijk van aan wie je het vraagt: Bewijs Geschikte methoden What Works Clearinghouse Hard bewijs voor effectiviteit ('what works') - experiment Actie programma Onderwijs Bewijs Hard bewijs voor effectiviteit - experiment Onderwijsraad Stapelen van bewijs voor effectiviteit (van zacht naar hard) zijdelings ook enige aandacht voor meer exploratieve wat-, hoe- en waaromvragen in eerdere fasen van onderwijsontwikkeling - pilots - surveys - tijdreeks- of longitudinaal cohortonderzoek - correlationeel onderzoek - casestudies - ontwikkelings- en ontwerpgericht onderzoek - experiment Ontwerponderzoek ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Bewijs volgens “What Works Clearinghouse” (WWC) ,[object Object],(bron: www.ies.ed.gov/ncee/wwc)
Bewijs volgens het Actieprogramma “Onderwijs Bewijs” (bron: www.onderwijsbewijs.nl)
Volgens Onderwijsraad: Stapelen van bewijs ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],(Bron: Advies Onderwijsraad, 2006) van zacht ... naar steeds ... harder bewijs
Ontwerponderzoek ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Volgens Ontwerponderzoek: Bewijs stapelen voor kwaliteit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Formatieve evaluatie ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Evaluatiemethoden Kwaliteits - aspect Ontwikkel-fase Ontwerp-specificaties Globaal ontwerp Gedeeltelijk in detail uitgewerkt product Volledig uitgewerkt product Geïmplementeerd product Relevantie   Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Consistentie   Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Bruikbaarheid verwachte Screening Focusgroep Screening Focusgroep Focusgroep Walkthrough Focusgroep Walkthrough   werkelijke     Micro-evaluatie Micro-evaluatie Try-out Effectiviteit verwachte Screening Focusgroep Screening Focusgroep Focusgroep Focusgroep   werkelijke     Micro-evaluatie Micro-evaluatie Try-out Survey (quasi-) experiment
Formatieve evaluatie methoden ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Rol van SLO I.s.m. derden (onderzoeks- Instellingen) Formatieve evaluatie Summatieve evaluatie SLO Kwaliteits - aspect Ontwikkel-fase Ontwerp-specificaties Globaal ontwerp Gedeeltelijk in detail uitgewerkt product Volledig uitgewerkt product Geïmplementeerd product Relevantie   Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Consistentie   Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Bruikbaarheid verwachte Screening Focusgroep Screening Focusgroep Focusgroep Walkthrough Focusgroep Walkthrough   werkelijke     Micro-evaluatie Micro-evaluatie Try-out Effectiviteit verwachte Screening Focusgroep Screening Focusgroep Focusgroep Focusgroep   werkelijke     Micro-evaluatie Micro-evaluatie Try-out Survey (quasi-)experiment
Dank u wel!! En… meer informatie?? ,[object Object],http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/ Free downloadable
1 von 53

Recomendados

Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
783 views21 Folien
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014 von
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Ilya Zitter
760 views29 Folien
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014 von
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014Ilya Zitter
1.1K views78 Folien
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
483 views14 Folien
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
576 views24 Folien
Module oo toelichting module v20nov2013 von
Module oo toelichting module v20nov2013Module oo toelichting module v20nov2013
Module oo toelichting module v20nov2013Ilya Zitter
417 views25 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Ilya Zitter
903 views50 Folien
Docentprofessionalisering met TPACK von
Docentprofessionalisering met TPACKDocentprofessionalisering met TPACK
Docentprofessionalisering met TPACKJanneke van der Loo
415 views58 Folien
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
680 views77 Folien
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013 von
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013Ilya Zitter
886 views81 Folien
Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende video... von
Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende video...Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende video...
Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende video...SURF Events
1.6K views31 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014 von Ilya Zitter
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Ilya Zitter903 views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter680 views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013
Ilya Zitter886 views
Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende video... von SURF Events
Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende video...Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende video...
Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende video...
SURF Events1.6K views
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider von Gerard Dummer
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleiderVelon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Gerard Dummer6.7K views
ICT voor actief en samenwerkend leren Leon van Gelder publiek von WilfredRubens.com
ICT voor actief en samenwerkend leren Leon van Gelder publiekICT voor actief en samenwerkend leren Leon van Gelder publiek
ICT voor actief en samenwerkend leren Leon van Gelder publiek
WilfredRubens.com820 views
Algemene voorstelling wanda op esf von timvan
Algemene voorstelling wanda op esfAlgemene voorstelling wanda op esf
Algemene voorstelling wanda op esf
timvan602 views
Ditte Lockhorst, Liesbeth Kester, Caressa Janssen, Lysanne Post en Monika Lou... von Kennisnet
Ditte Lockhorst, Liesbeth Kester, Caressa Janssen, Lysanne Post en Monika Lou...Ditte Lockhorst, Liesbeth Kester, Caressa Janssen, Lysanne Post en Monika Lou...
Ditte Lockhorst, Liesbeth Kester, Caressa Janssen, Lysanne Post en Monika Lou...
Kennisnet178 views
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten von Kennisnet
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenPersonaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten
Kennisnet809 views
Ontwikkelen van e-modules: door de docent of de expert - Anne-Petra Rozendal ... von SURF Events
Ontwikkelen van e-modules: door de docent of de expert - Anne-Petra Rozendal ...Ontwikkelen van e-modules: door de docent of de expert - Anne-Petra Rozendal ...
Ontwikkelen van e-modules: door de docent of de expert - Anne-Petra Rozendal ...
SURF Events604 views
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014 von Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014
Ilya Zitter600 views
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013 von Ilya Zitter
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Ilya Zitter608 views
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp... von SURF Events
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
SURF Events424 views

Similar a Rob abbenhuis 17 feb

Open onderwijsvormen toepassen: handvatten voor docenten en onderwijsonderste... von
Open onderwijsvormen toepassen: handvatten voor docenten en onderwijsonderste...Open onderwijsvormen toepassen: handvatten voor docenten en onderwijsonderste...
Open onderwijsvormen toepassen: handvatten voor docenten en onderwijsonderste...SURF Events
434 views35 Folien
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014 von
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Ilya Zitter
276 views12 Folien
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen) von
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)ExpoSchoolaanZet
407 views29 Folien
Masterclass verbeter het onderwijs met Learning Analytics von
Masterclass verbeter het onderwijs met Learning AnalyticsMasterclass verbeter het onderwijs met Learning Analytics
Masterclass verbeter het onderwijs met Learning AnalyticsSURF Events
1.3K views40 Folien
Leeractiviteiten ontwerpen (Mooc blended learning ontwikkelen week 6) von
Leeractiviteiten ontwerpen (Mooc blended learning ontwikkelen week 6)Leeractiviteiten ontwerpen (Mooc blended learning ontwikkelen week 6)
Leeractiviteiten ontwerpen (Mooc blended learning ontwikkelen week 6)Steven Verjans
1.1K views47 Folien
Startbijeenkomst von
StartbijeenkomstStartbijeenkomst
StartbijeenkomstGerard Dummer
3.2K views45 Folien

Similar a Rob abbenhuis 17 feb(20)

Open onderwijsvormen toepassen: handvatten voor docenten en onderwijsonderste... von SURF Events
Open onderwijsvormen toepassen: handvatten voor docenten en onderwijsonderste...Open onderwijsvormen toepassen: handvatten voor docenten en onderwijsonderste...
Open onderwijsvormen toepassen: handvatten voor docenten en onderwijsonderste...
SURF Events434 views
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014 von Ilya Zitter
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Ilya Zitter276 views
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen) von ExpoSchoolaanZet
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
ExpoSchoolaanZet407 views
Masterclass verbeter het onderwijs met Learning Analytics von SURF Events
Masterclass verbeter het onderwijs met Learning AnalyticsMasterclass verbeter het onderwijs met Learning Analytics
Masterclass verbeter het onderwijs met Learning Analytics
SURF Events1.3K views
Leeractiviteiten ontwerpen (Mooc blended learning ontwikkelen week 6) von Steven Verjans
Leeractiviteiten ontwerpen (Mooc blended learning ontwikkelen week 6)Leeractiviteiten ontwerpen (Mooc blended learning ontwikkelen week 6)
Leeractiviteiten ontwerpen (Mooc blended learning ontwikkelen week 6)
Steven Verjans1.1K views
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014 von Ilya Zitter
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Ilya Zitter313 views
Docentondersteuning op maat von SURF Events
Docentondersteuning op maatDocentondersteuning op maat
Docentondersteuning op maat
SURF Events1.3K views
Training blended learning von nielsm1978
Training blended learningTraining blended learning
Training blended learning
nielsm1978353 views
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013 von Yves Blieck
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
Yves Blieck293 views
gelezen en goedgekeurd von Alan Veys
gelezen en goedgekeurdgelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurd
Alan Veys708 views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Ilya Zitter1.1K views
De Academische School, 12 Juni 2006 von iahpostmes
De Academische School, 12 Juni 2006De Academische School, 12 Juni 2006
De Academische School, 12 Juni 2006
iahpostmes373 views
Tweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursus von WilfredRubens.com
Tweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursusTweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursus
Tweedaagse blended learning ontwikkelen Toll-cursus
WilfredRubens.com1.4K views
Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010 von Ilya Zitter
Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010
Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010
Ilya Zitter1.5K views
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ... von SURF Events
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
SURF Events802 views

Más de mkuiten

Strategisch beleidsplan 2010 2015 von
Strategisch beleidsplan 2010 2015Strategisch beleidsplan 2010 2015
Strategisch beleidsplan 2010 2015mkuiten
3.3K views20 Folien
Triple a encyclopedie von
Triple a encyclopedieTriple a encyclopedie
Triple a encyclopediemkuiten
3.7K views770 Folien
Keynote martin valcke von
Keynote martin valckeKeynote martin valcke
Keynote martin valckemkuiten
788 views50 Folien
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie von
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie mkuiten
1.3K views44 Folien
Sectorbeleidsplan 2008 2010 von
Sectorbeleidsplan 2008 2010Sectorbeleidsplan 2008 2010
Sectorbeleidsplan 2008 2010mkuiten
902 views39 Folien
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie von
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie mkuiten
312 views44 Folien

Más de mkuiten(13)

Strategisch beleidsplan 2010 2015 von mkuiten
Strategisch beleidsplan 2010 2015Strategisch beleidsplan 2010 2015
Strategisch beleidsplan 2010 2015
mkuiten3.3K views
Triple a encyclopedie von mkuiten
Triple a encyclopedieTriple a encyclopedie
Triple a encyclopedie
mkuiten3.7K views
Keynote martin valcke von mkuiten
Keynote martin valckeKeynote martin valcke
Keynote martin valcke
mkuiten788 views
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie von mkuiten
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie
mkuiten1.3K views
Sectorbeleidsplan 2008 2010 von mkuiten
Sectorbeleidsplan 2008 2010Sectorbeleidsplan 2008 2010
Sectorbeleidsplan 2008 2010
mkuiten902 views
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie von mkuiten
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie
Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie
mkuiten312 views
Onderzoeks en innovatieopdracht_mli_versie_12_september_2010[1] von mkuiten
Onderzoeks en innovatieopdracht_mli_versie_12_september_2010[1]Onderzoeks en innovatieopdracht_mli_versie_12_september_2010[1]
Onderzoeks en innovatieopdracht_mli_versie_12_september_2010[1]
mkuiten326 views
Evaluatierapport onderzoekseenheid kwaliteit_van_l_1_ von mkuiten
Evaluatierapport onderzoekseenheid kwaliteit_van_l_1_Evaluatierapport onderzoekseenheid kwaliteit_van_l_1_
Evaluatierapport onderzoekseenheid kwaliteit_van_l_1_
mkuiten1.2K views
Good learning von mkuiten
Good learningGood learning
Good learning
mkuiten552 views
Keynote martin valcke von mkuiten
Keynote martin valckeKeynote martin valcke
Keynote martin valcke
mkuiten1K views
Opbouw opleiding ouders2 von mkuiten
Opbouw opleiding ouders2Opbouw opleiding ouders2
Opbouw opleiding ouders2
mkuiten260 views
Op weg naar je diploma von mkuiten
Op weg naar je diplomaOp weg naar je diploma
Op weg naar je diploma
mkuiten720 views
Denkgewoonten en leervoorkeuren von mkuiten
Denkgewoonten en leervoorkeurenDenkgewoonten en leervoorkeuren
Denkgewoonten en leervoorkeuren
mkuiten2.9K views

Rob abbenhuis 17 feb

 • 1. Curriculair planmatig handelen: over spinnenweb en ontwerpcyclus Rob Abbenhuis SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 17 februari 2011
 • 2.
 • 4.
 • 5.
 • 6. CENTRAAL vs DECENTRAAL VERLEDEN HEDEN TOEKOMST gecentraliseerd gedecentraliseerd X ENG CAL VLA ENG NRW NRW HON HON ? ? NLD NLD ZWE X X X X X X VLA ZWE ? ? CAL ? FIN X POR X POR FIN ? ? ? X SH SH
 • 7. Curriculaire verschijningsvormen Beoogd (Intended) Denkbeeldig (Ideal, Ideological, Ideaistic) Formele, Geschreven (Formal, Written) Uitgevoerd (Implemented) Geïnterpreteerd (m.n. door leraren, maar ook anderen…; cf. false clarity; painful unclarity ) (Perceived) In actie (Operational) Bereikt (Attained) Ervaren (m.n. door leerlingen) (Experiential, Experienced) Geleerd (Learned)
 • 8. Curricular spider web (2003) Rationale Content Teacher role Materials & Resources Grouping Location Time Assessment Aims & Objectives Learning activities
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27. Continuum 1 Ik start met een uitgebreid vooronderzoek waarbij ik alle betrokkenen benader. Het vooronderzoek moet leiden tot consensus over het te ontwikkelen curriculum. Ik ontwikkel op grond van mijn eigen ideeën een concept-curriculum. Dit concept bespreek ik vervolgens met betrokkenen. Op grond daarvan pas ik het concept aan.
 • 28. Continuum 2 Het programma dat ik ontwerp zal zo precies mogelijk (inclusief tijdsschema) aangeven welke activiteiten docenten en leerlingen uitvoeren. Het programma dat ik ontwerp zal bestaan uit een globaal raamwerk waaraan iedere docent zelf aan kan geven.
 • 29. Continuum 3 Het curriculum is algemeen toepasbaar op elke school in Nederland Het curriculum is specifiek voor één school of scholengroep bedoeld.
 • 30. Continuum 4 Ik ben tevreden over het curriculum als het voldoet aan de eisen die ik vooraf met de betrokkenen ben overeengekomen . Ik ben tevreden over het curriculum als ik er zelf enthousiast van word.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37. Formatieve en summatieve evaluatie Summatieve evaluatie (“to prove”) Is een systematisch uitgevoerde activiteit gericht op het verkrijgen van bewijs voor de effectiviteit van een interventie en argumenten die bijdragen aan de beslissing om wel of niet door te gaan met de invoering van de interventie. Formatieve evaluatie (“to improve”) Is een systematisch uitgevoerde activiteit geintegreerd in het ontwikkelproces van een onderwijsinterventie gericht op het verbeteren van (deels ontwikkelde) prototypes van de interventie via het achterhalen van tekortkomingen en het genereren van verbetersuggesties.
 • 38. Each prototyping cycle represents the evolution of intentions of the final deliverable
 • 39.
 • 40. Rol van onderzoek bij curriculumontwikkeling Evaluatie
 • 41. Vier onderzoeks strategieën Strategie Wat? Waar? Wie? Hoe? Experiment Gedrag Laboratorium Veld Groepen van proefpersonen Bijv. observatie, toetsing Survey Opvattingen Bureau Veld Groepen respondenten Bijv. enquête, Observatie Veldonderzoek Gedrag en opvattingen Veld Enkele groepen of een groep Diverse methoden triangulatie Bestaand materiaal Neerslag van gedrag en opvattingen Bureau Bibliotheek Archief Databank Alles mogelijk Niet reactieve metingen of secundaire analyses
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45. Bewijs volgens het Actieprogramma “Onderwijs Bewijs” (bron: www.onderwijsbewijs.nl)
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50. Evaluatiemethoden Kwaliteits - aspect Ontwikkel-fase Ontwerp-specificaties Globaal ontwerp Gedeeltelijk in detail uitgewerkt product Volledig uitgewerkt product Geïmplementeerd product Relevantie   Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Consistentie   Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Bruikbaarheid verwachte Screening Focusgroep Screening Focusgroep Focusgroep Walkthrough Focusgroep Walkthrough   werkelijke     Micro-evaluatie Micro-evaluatie Try-out Effectiviteit verwachte Screening Focusgroep Screening Focusgroep Focusgroep Focusgroep   werkelijke     Micro-evaluatie Micro-evaluatie Try-out Survey (quasi-) experiment
 • 51.
 • 52. Rol van SLO I.s.m. derden (onderzoeks- Instellingen) Formatieve evaluatie Summatieve evaluatie SLO Kwaliteits - aspect Ontwikkel-fase Ontwerp-specificaties Globaal ontwerp Gedeeltelijk in detail uitgewerkt product Volledig uitgewerkt product Geïmplementeerd product Relevantie   Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Consistentie   Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Screening Focusgroep Bruikbaarheid verwachte Screening Focusgroep Screening Focusgroep Focusgroep Walkthrough Focusgroep Walkthrough   werkelijke     Micro-evaluatie Micro-evaluatie Try-out Effectiviteit verwachte Screening Focusgroep Screening Focusgroep Focusgroep Focusgroep   werkelijke     Micro-evaluatie Micro-evaluatie Try-out Survey (quasi-)experiment
 • 53.

Hinweis der Redaktion

 1. Subject matter and target group analysis: see Smith & Ragan
 2. Brede opvatting van curriculumontwikkeling Sleutelrol docenten Implementatieperspectief