Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Entorns Personals d'Aprenentatge i desenvolupament professional dels docents (CEFIRE Castelló, 2016)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 91 Anzeige

Entorns Personals d'Aprenentatge i desenvolupament professional dels docents (CEFIRE Castelló, 2016)

Herunterladen, um offline zu lesen

Presentació sobre entorns personals d'aprenentatge i desenvolupament professional dels docents de la sessió inicial del curs sobre el mateix tema organitzat pel CEFIRE de Castelló 2016.

Presentació sobre entorns personals d'aprenentatge i desenvolupament professional dels docents de la sessió inicial del curs sobre el mateix tema organitzat pel CEFIRE de Castelló 2016.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Entorns Personals d'Aprenentatge i desenvolupament professional dels docents (CEFIRE Castelló, 2016) (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Entorns Personals d'Aprenentatge i desenvolupament professional dels docents (CEFIRE Castelló, 2016)

 1. 1. Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE) Jordi Adell Universitat Jaume I
 2. 2. Index • TIC, societat i educació. • Desenvolupament professional docent. • Entorns Personals d’Aprenentatge • El curs: proposta.
 3. 3. Objectiu del curs: Com podem utilitzar les TIC* per desenvolupar-nos professionalment i ser millors docents? * algunes
 4. 4. La història de la Humanitat és, en part, la història de les tecnologies que ha creat i ha fet servir.
 5. 5. Ara vivim un canvi revolucionari…
 6. 6. que no sabem on ens portarà
 (el futur no està escrit)
 7. 7. Les relacions entre tecnologia i societat son complexes https://www.flickr.com/photos/zeno77/2236396973
 8. 8. Un “PLE-test”
 9. 9. Escrius regularment en el teu blog sobre la teva docència i/o investigació? O aprenentatge?
 10. 10. Et relaciones amb col.legues i companys en xarxes socials?
 11. 11. Reps índexs de revistes científiques per RSS o mail?
 12. 12. Fas servir un gestor bibliogràfic?
 13. 13. Difons als teus contactes les “troballes” que fas a la xarxa?
 14. 14. Recomanes als estudiants “seguir” blogs o recursos?
 15. 15. Gestiones les recomanacions als teus alumnes?
 16. 16. El Desenvolupament Professional Docent (DPD)1
 17. 17. 1. Canvis en les idees sobre educació 2. Canvis en les pràctiques docents 3. Millora en els resultats dels estudiants
 18. 18. El desenvolupament professional docent (*DPD) és un tema complex... http://www.flickr.com/photos/lefthandrotation/2674097208
 19. 19. 1. Exigeix implicació intel·lectual i emocional dels docents. Compromís i identitat.
 20. 20. 2. Exigeix analitzar i qüestionar les pròpies idees i pràctiques.
 21. 21. 3. Exigeix treballar en grup en un context molt complex: el centre.
 22. 22. 4. La carrera docent és un marc impossible d'ignorar.
 23. 23. 5. Mals temps per a la lírica: 
 - separació entre el context de decisió i el d'aplicació,
 - desprofessionalització (i.e., llibre de text), 
 - intensificació, burocratització…
 24. 24. Què decidim els docents del nostre treball? • Finalitats educatives i objectius? • Continguts? • Espais i temps? Organització? • Metodologia docent? • Recursos i materials? • Avaluació? (què, com, quan,
 25. 25. Les quatre eres de la professionalitat docent 1. Preprofessional. 2. El professional autònom. 3. El professional col·legial. 4. Postprofessional o professional postmodern. 5. El docent desprofessionalitzat per la tecnologia? (Heargraves, 2000)
 26. 26. La professionalitat docent, avui: …en el present hi ha poderoses forces “desprofesionalitzadores”: la mercantilitzación de l'educació, l'exigència d'eficiència econòmica amb recursos minvants, la competència artificial entre institucions educatives pels “clients”, els models de gestió empresarial, l'estandardització del curriculum, la precaritzación del professorat, etc. L'efecte de tot això és retornar l'ensenyament a un ofici amateur, desprofessionalitzat i premodern en el qual les habilitats i coneixements existents són passats pràcticament de l'expert al principiant, però en el qual la pràctica pot, com a molt, ser reproduïda, no millorada” (Hargreaves, 2000, pàg. 168).
 27. 27. La professionalitat docent, avui: …en el present hi ha poderoses forces “desprofesionalitzadores”: la mercantilitzación de l'educació, l'exigència d'eficiència econòmica amb recursos minvants, la competència artificial entre institucions educatives pels “clients”, els models de gestió empresarial, l'estandardització del curriculum, la precaritzación del professorat, etc.
 …
 28. 28. La professionalitat docent, avui: L'efecte de tot això és retornar l'ensenyament a un ofici amateur, desprofessionalitzat i premodern en el qual les habilitats i coneixements existents són passats pràcticament de l'expert al principiant, però en el qual la pràctica pot, com a molt, ser reproduïda, no millorada” (Hargreaves, A. (2000). Four Ages of Professionalism and Professional Learning, Teachers and Teaching: theory and practice, 6(2), 168).
 29. 29. Existeixen dos grans orientacions sobre el desenvolupament professional dels docents i difereixen en moltes coses: cognitiu sociocultural
 30. 30. En el propi concepte de “coneixement” cognitiu sociocultural Estàtic, un producte Dinàmic, un proces
 31. 31. En la metàfora bàsica
 de l’aprenentatge cognitiu sociocultural Conducte- substancia Participació, identitat
 32. 32. El coneixement “resideix a”: cognitiu sociocultural El cap dels experts i docents Distribuït, les xarxes de docents
 33. 33. La metodologia d’ensenyament cognitiu sociocultural Expositiva, instruccional Experièncial, participativa
 34. 34. Context/espai de la 
 formació: cognitiu sociocultural Curset, presencial o e-learning, fora del aula Qualsevol moment i lloc. Comunitats de pràctica (virtuals o no)
 35. 35. Qui ensenya? cognitiu sociocultural Experts externs al centre… triats per l’Administració El grup, el claustre, la xarxa
 (amb inputs externs)
 36. 36. Procés cognitiu sociocultural Ignorància Adquisició de coneixement Aplicació pràctica Participació legitima perifèrica Membre actiu de la comunitat, creador de coneixement Pràctica reflexiva com a investigació-acció
 37. 37. Lectura recomanada: Castañeda, L. y Adell, J. (2011): El desarrollo profesional de los docentes en entornos personales de aprendizaje (PLE). En Roig Vila, R. y Laneve, C. (Eds.) La práctica educativa en la Sociedad de la Información: Innovación a través de la investigación / La pratica educativa nella Società dell’informazione: L’innovazione attraverso la ricerca. Alcoy: Marfil. 83-95 http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/24647/1/CastanedaAdell2011preprint.pdf
 38. 38. Veieu les contradiccions?
 39. 39. Tenim que redefinir els objectius, metodologia i rols del curs!
 40. 40. Las TIC i la nova ecologia de l’aprenentatge... 3
 41. 41. Accés a continguts
 42. 42. Eines “cognitives”
 43. 43. Un context d’aprenentatge
 44. 44. El concepte d’ecologia de l’aprenentatge L’ecologia de l’aprenentatge és el “conjunt de contexts* de l’espai físic o virtual que proporcionen oportunitats per a aprendre”. B. Barron (2006)
 45. 45. Cada context és una configuració única d’agents, activitats i pràctiques 
 socio-culturals, recursos, relacions i interaccions entre tots aquests elements. Context? B. Barron (2006)
 46. 46. Context? La teoria de l’activitat (Engeström) Regles Comunitat Divisió del treball Subjecte Artefactes mediadors: instruments i signes Objecte Sentit Significat Resultat
 47. 47. Entorns personals d’aprenentatge(PLE) http://www.flickr.com/photos/haoli/218599341 4
 48. 48. Un nou enfocament 
 per entendre 
 processos i contextos d'aprenentatge informal amb les TIC PLE?
 49. 49. “Un PLE és el conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que una persona utilitza de forma habitual per a aprendre”.(Adell & Castañeda, 2010) Una definició?
 50. 50. “Els PLE basats en la web 2.0 són entorns d'aprenentatge construïts amb eines Web 2.0 i serveis en el núvol, dissenyats per ajudar als estudiants a agregar i compartir recursos, participar en la generació de coneixement col·lectiu i gestionar la seva pròpia creació de significats.” (Dabbagh & Kitsantas, 2012) Un altra definició?
 51. 51. Què NO és un PLE • NO és una aplicació. • NO és una “plataforma”. • NO és un lloc web de la red. • NO és una teoria de l’aprenentatge. • NO és una teoria de la ensenyament. Linda dixit.
 52. 52. ¿Un esquema?
 53. 53. Gent intel·ligent i interessant i que fa “coses” Jo Simple! etc. Blogs Twitter Mail Scoop.it! Slideshare Congrése-revista
 54. 54. Com plicat! Scott Leslie
 55. 55. Dallas McPheeters- My Personal Learning Network
 56. 56. Accés a la informació Creació de coneixement La PLN (relació amb altres) Parts d’un PLE
 57. 57. Accés a la informació Activitats, eines i recursos relacionats amb la cerca, adquisició, gestió i ús de la informació. Creació de coneixement Activitats, eines i recursos relacionats amb la modificació de la informació, la creació de coneixement i la seua difusió en múltiples formes. La PLN (relació amb altres) Activitats, eines i recursos per comunicar-se i col·laborar amb altres persones, de les quals, i amb les quals, aprenem.
 58. 58. 1. Eines i serveis
 59. 59. 2. Recursos i fonts d’informació
 60. 60. 3. Xarxa Personal d’Aprenentatge Un grup de persones que poden guiar el teu aprenentatge, senyalar-te oportunitats d’aprenentatge, contestar les teues preguntes i donar-te el benefici dels seus propis coneixements i experiència. Tobin, D.R. (1998). BuildingYour Personal Learning Network. http://www.tobincls.com/learningnetwork.htm
 61. 61. Per què un PLE? (aprendre a aprendre amb TIC, etc.)
 62. 62. "L'argument més convincent per al PLE és el desenvolupament de una tecnologia educativa que pot respondre a la forma en què la gent està utilitzant la tecnologia per a aprendre i que els permet donar forma als seus propis espais d'aprenentatge, formar i afiliar- se a les comunitats i crear, consumir, remesclar i compartir materials". 
 Graham Attwell. 
 http://www.knownet.com/writing/weblogs/Graham_Attwell/ entries/6521819364 Justificació:
 63. 63. Com podem preparar-nos i preparar els joves per a viure en un món complex i en constant canvi?
 64. 64. El concepte d’aprenentatge emergent …learning which arises out of the interaction between a number of people and resources, in which the learners organise and determine both the process and to some extent the learning destinations, both of which are unpredictable. The interaction is in many senses self-organised, but it nevertheless requires some constraint and structure. It may include virtual or physical networks, or both. Williams, Karousou, and Mackness (2011). Emergent Learning and Learning Ecologies in Web 2.0. International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 39-59.
 65. 65. Aprenentatges emergents Williams, R., Mackness, J., y Gumtau, S. (2012). Footprints of emergence. International Review of Research in Open and Distance Learning, 13(4). Accesible en http://www.irrodl.org/ index.php/irrodl/article/view/1267/230 CaosCaos Currículum prescrit
 66. 66. Framework for emergent learning and learning ecologies Williams, Karousou, and Mackness (2011). Emergent Learning and Learning Ecologies inWeb 2.0. International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 39-59.
 67. 67. Problemes: • Aprenentatge informal i institucions educatives? La perspectiva de l’alumne. El “sistema”. Disseny d’activitats. • Aprenents auto-regulats vs.“Explicam què he de fer per a aprovar”- • Avaluació d’aprenentatges informals.
 68. 68. 4 idees per a desenrotllar-te com a docent amb el teu PLE
 69. 69. https://www.flickr.com/photos/somegeekintn/3709203268 1.Analitza el teu actual PLE
 70. 70. 2. Connecta amb gent interessant https://www.flickr.com/photos/jakerust/16659706488/
 71. 71. 3. Explora noves eines
 72. 72. https://www.flickr.com/photos/creativecommons/2294317199/ 3. Comparteix el que fas
 73. 73. Actua! https://www.flickr.com/photos/a2gemma/1448178195
 74. 74. ¡Muchas gracias! http://www.flickr.com/photos/alwaysbecool/2871346522
 75. 75. Jordi Adell
 <jordi@uji.es>
 Centre d’Educació i 
 Noves Tecnologies
 Universitat Jaume I
 <http://elbonia.cent.uji.es/jordi>
 Twitter: jordi_a
 FriendFeed: jordiadell
 76. 76. Per a saber més... Castañeda, L. y Adell, J. (eds.). (2013). Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil. http://www.um.es/ple/libro/
 77. 77. Moltes gràcies! http://www.flickr.com/photos/alwaysbecool/2871346522
 78. 78. Jordi Adell Dept. d’Educació Universitat Jaume I jordi@uji.es @jordi_a

×