Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Feiten en cijfers over de
mentale gezondheid van
kinderen en jongeren
2015
WELZIJN
Eerst het goede nieuws:
Het gaat goed met (het merendeel van)
onze jongeren!!!
WELZIJN
Algemeen welbevinden: er zijn 1,4 miljoen jongeren
in Vlaanderen: een onderzoek uit 2010[1]:
• Gemiddelde levenste...
WELZIJN
WELZIJN
• 420.000 kinderen leven onder de armoedegrens (20%)
• Grote regionale verschillen: 1op10 in Vlaanderen, 2op10 in
...
WELZIJN: opvang
• 2010: 8.340 jongeren (12-17j) aangemeld (= 8,7% van
het totaal aantal aangemelden)
• Daarvan 1.691 (20%)...
Psychische problemen
• Bij 31,4% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar is
sprake van psychische problemen. Dit is een sterk...
Psychische problemen
• Voorkomen in België: 2 tot 9% van de jongeren tussen 0 en
18 jaar [6]
Gedrags-
problemen
• Mediane ...
Psychische problemen
• Voorkomen
• 4 tot 6,5% [10]
• Sterke verschillen in het onderzoek: van 2,2% tot
17,8% [12]
ADHD
• S...
Psychische problemen
• Jongeren Secundair Onderwijs: cannabis is meest gebruikte
illegale middel
• 17% heeft ooit gebruikt...
Zelfdoding: denken aan
• Het aantal jongeren dat al 2 keer of meer gedacht
heeft om een einde aan zijn leven te maken:
13-...
Zelfdoding [18]
Zelfdoding [19]
• In vergelijking met andere leeftijdsgroepen, komt sterfte
door suïcide het minst voor bij jongeren.
• Jo...
Opvang van psychische proble-
men bij kinderen en jongeren
Geestelijke Gezondheidszorg
• Algemeen Ziekenhuis (AZ)
• Psychi...
Opvang GG-problemen
GGZ
• AZ
• PZ
• CGG
• Privé therapeuten
• Revalidatiecentra
Bijzonderen Jeugdzorg
Gehandicaptenzorg
We...
Psychiatrische opvang: aanbod
• 261 K-bedden op een totaal van 10.185 (2,6%)
• Op 10 jaar: afname met 5%
• In Vlaanderen: ...
Psychiatrische opvang: aanbod
• 6.028 behandelperiodes (51% jongens)
• 6% van alle behandelperiodes
PZ + AZ
• 13.247 behan...
Aanbod en nood…
80.000 met psychische problemen
Versus
32.000 in “behandeling” (?)
= 40%...
Noodzaak van behan-
deling wor...
Residentiële zorg:
diagnoses
Ambulante zorg:
aanmeldingsproblematieken[14]
Preventie-acties
Kies kleur
tegen
pesten
Leef-
sleutels
Ga Voor
Geluk
School
zonder
Pesten
Nok Nok
On Track
Again
Awel
Laa...
Bekendheid van
(laagdrempelig) aanbod?[15]
gekend
niet gekend
AWEL (87%)
Drugslijn (83%)
Zelfmoordlijn (77%)
JAC (40%)
Tel...
Hulp zoeken?
• Stap naar externe professionele hulpverlening is moeilijk
• Liever binnen de eigen bekende omgeving
• Als d...
Beeldvorming
• Enquête Discriminatie depressie… (5de en 6de SO)[1]
• Uit een depressie raak je als je maar wil 63%
• Depre...
Besluiten
Verder te versterken en te ondersteunen:
• Autismewerking als voorbeeldfunctie (zo
gedifferentieerd en uitgebouw...
Besluiten
Werk aan de winkel:
• Meer en betere cijfers…
• Beperkt aanbod ggz: therapeutic gap
• Slecht regionaal gespreid ...
Besluiten
Aandacht voor:
• Veel problemen starten jong! Vroegdetectie is
nodig
• Online hulpverlening: kids love it…
• Pro...
Referentielijst
[1] Maes, L. & Vereecken, C. (2010). Mentaal welbevinden bij jongeren in Vlaanderen 2010. Afgehaald op 15
...
Referentielijst
[7] Bruffaerts, R., Bonnewyn, A. & Demyttenaere, K. (red., 2011). Kan Geestelijke Gezondheid worden gemete...
Referentielijst
[15] Kinderrechtencommissariaat (2007). Toegankelijke jeugdhulpverlening? Afgehaald op 15 oktober 2014 van...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kinderen en jongeren facts and figures

185.045 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hoe is het gesteld met de geestelijke gezondheid van de Vlaamse kinderen en jongeren?

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Kinderen en jongeren facts and figures

 1. 1. Feiten en cijfers over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren 2015
 2. 2. WELZIJN Eerst het goede nieuws: Het gaat goed met (het merendeel van) onze jongeren!!!
 3. 3. WELZIJN Algemeen welbevinden: er zijn 1,4 miljoen jongeren in Vlaanderen: een onderzoek uit 2010[1]: • Gemiddelde levenstevredenheid: 90% • Gemiddelde Vlaamse jongere scoort hoger dan Europese jongeren • Het algemeen welbevinden bij meisjes daalt met de leeftijd • Jongens voelen zich beter in hun vel dan meisjes • Jongeren uit ASO geven aan zich beter in hun vel te voelen dan jongeren uit BSO
 4. 4. WELZIJN
 5. 5. WELZIJN • 420.000 kinderen leven onder de armoedegrens (20%) • Grote regionale verschillen: 1op10 in Vlaanderen, 2op10 in Wallonië, 4op10 in Brussel • Armoede = kwetsbaarheid voor psychische problemen! Armoede[2] • 39% van de jongeren (11j, 13, 15j): slachtoffer van pesten op school Pesten[3] • 4 op 10 jongeren kwam in aanraking met fysiek geweld • In West Europa scoort geen enkel land slechter… Geweld[3] • 2013: 10838 gemelde kinderen bij de vertrouwensartscentra • Hiervan: 16% seksueel misbruik (), 31% lichamelijk misbruik (), 27% emotioneel misbruik (=) Kinder- mishandeling[4]
 6. 6. WELZIJN: opvang • 2010: 8.340 jongeren (12-17j) aangemeld (= 8,7% van het totaal aantal aangemelden) • Daarvan 1.691 (20%) naar begeleidingsaanbod • Voornaamste modules van begeleiding: • Begeleiding psych. probl. 21% (=355?) • Bezoekruimte 14% • Begeleiding Slachtoffer 10% • Gezinsbegeleiding 8% CAW[5] • ?CLB
 7. 7. Psychische problemen • Bij 31,4% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar is sprake van psychische problemen. Dit is een sterke stijging t.o.v. 5 jaar geleden[6] • Bij volwassenen: life time prevalentie (= de kans dat je gedurende je leven met psychische problemen te maken hebt): 27% (1 op 4). One year (de kans dat je het laatste jaar met psychische problemen te maken had): 12%[20] • Ongeveer 5 tot 6% hebben nood aan gespecialiseerde ggz. In Vlaanderen: ongeveer 75.000 à 84.000 algemeen
 8. 8. Psychische problemen • Voorkomen in België: 2 tot 9% van de jongeren tussen 0 en 18 jaar [6] Gedrags- problemen • Mediane ontstaansleeftijd: 14 jaar [7] • Meest voorkomende stoornissen bij kinderen en adolescenten (10 à 20%) [8] • Voorkomen in Vlaanderen: 9,2% jongeren [9] Angst- stoornissen • Het aantal kinderen met een depressieve stoornis neemt toe met de leeftijd[10] • Voorkomen in Vlaanderen: 16,1% jongeren [9] • Antidepressiva gebruik: • RIZIV: 36425 met een leeftijd tussen 15 en 24 jaar [11] • Teveel gebruik en te kort gebruik! Waar is de noodzaak? Depressie
 9. 9. Psychische problemen • Voorkomen • 4 tot 6,5% [10] • Sterke verschillen in het onderzoek: van 2,2% tot 17,8% [12] ADHD • Sterke stijging in de cijfers… [12] • 1966: 0,04% • 1990: 0,4 tot 0,6% • Recent: 0,6 tot 0,7% • Verklaring: verandering van concepten en definities, toegenomen aandacht (bij hulpverlening, bij bevolking) Autisme (ASS) • Voorkomen in België: 4% (vnl. meisjes) [9]Somatisatie
 10. 10. Psychische problemen • Jongeren Secundair Onderwijs: cannabis is meest gebruikte illegale middel • 17% heeft ooit gebruikt • 11% gebruikte cannabis gedurende het laatste jaar • 2,5% gebruikt wekelijks of meer • 1% gebruikt dagelijks • Licht dalende trend Cannabis- gebruik[13] •Schatting: 3,54% van de Belgen en 10,4% Vlaamse jongeren ontwikkelt een eetstoornis [8] •Vrouwen 10j – 30j [16]: 10,3% •3,7% anorexia •3,8% boulemia •4,4% eetbuistoornis •6,8% allerlei eetbuien •Desastreuze gevolgen [17]: hoe jonger, hoe groter de problemen. •De helft ‘geneest’ ervan. 30% functioneert redelijk… [17] Eet- stoornissen
 11. 11. Zelfdoding: denken aan • Het aantal jongeren dat al 2 keer of meer gedacht heeft om een einde aan zijn leven te maken: 13-14j 15-16 j 17-18 j Jongens 14% 15% 16% Meisjes 19% 21% 22% Leeftijd [1] • Het aantal jongeren dat al 2 keer of meer gedacht heeft om een einde aan zijn leven te maken: aso tso bso Jongens 14% 15% 19% Meisjes 18% 22% 29% Scholing [1]
 12. 12. Zelfdoding [18]
 13. 13. Zelfdoding [19] • In vergelijking met andere leeftijdsgroepen, komt sterfte door suïcide het minst voor bij jongeren. • Jongeren vormen wel de hoogste risicogroep wat betreft het ondernemen van suïcidepogingen. • Meisjes ondernemen meer pogingen dan jongens.
 14. 14. Opvang van psychische proble- men bij kinderen en jongeren Geestelijke Gezondheidszorg • Algemeen Ziekenhuis (AZ) • Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) • Privé therapeuten • Revalidatiecentra Bijzonderen Jeugdzorg Gehandicaptenzorg Welzijnswerk Eerste lijnszorg Onderwijs Integralejeugdhulpverlening
 15. 15. Opvang GG-problemen GGZ • AZ • PZ • CGG • Privé therapeuten • Revalidatiecentra Bijzonderen Jeugdzorg Gehandicaptenzorg Welzijnswerk Eerste lijnszorg Onderwijs Integralejeugdhulpverlening • Reguliere zorg • Forensische zorg • Intensieve behandeleenheden (IBE) • Outreach • KOPP • VDIP • Online hulpverlening • Telefonische hulpverlening
 16. 16. Psychiatrische opvang: aanbod • 261 K-bedden op een totaal van 10.185 (2,6%) • Op 10 jaar: afname met 5% • In Vlaanderen: vnl. in Limburg • Ook opnames in volwassenpsychiatrie PZ • 268 K-bedden op 30.689 (0,9%) • Op 10 jaar: toename met 61% • In Vlaanderen vnl. in Antwerpen en Vlaams-Brabant AZ • 200 voltijdse kinder- en jongerentherapeuten in de 20 CGG • Geografische verschillen van vroeger nemen af CGG • 160 K&J-psychiaters • 168 K&J-psychologen (?)Privé
 17. 17. Psychiatrische opvang: aanbod • 6.028 behandelperiodes (51% jongens) • 6% van alle behandelperiodes PZ + AZ • 13.247 behandelperiodes (57% jongens) • 24% van alle behandelperiodes (ong. 56.000) CGG • Schatting: 8.000 behandelperiodesPrivé • Geen ideeCAR’s
 18. 18. Aanbod en nood… 80.000 met psychische problemen Versus 32.000 in “behandeling” (?) = 40%... Noodzaak van behan- deling wordt niet altijd door de omgeving gezien…
 19. 19. Residentiële zorg: diagnoses
 20. 20. Ambulante zorg: aanmeldingsproblematieken[14]
 21. 21. Preventie-acties Kies kleur tegen pesten Leef- sleutels Ga Voor Geluk School zonder Pesten Nok Nok On Track Again Awel Laatje niet vangen
 22. 22. Bekendheid van (laagdrempelig) aanbod?[15] gekend niet gekend AWEL (87%) Drugslijn (83%) Zelfmoordlijn (77%) JAC (40%) TeleOnthaal (26%)
 23. 23. Hulp zoeken? • Stap naar externe professionele hulpverlening is moeilijk • Liever binnen de eigen bekende omgeving • Als de intieme kring ontbreekt of afwezig is, zelf zoeken • Kwetsbaarheid tonen blijft een probleem…
 24. 24. Beeldvorming • Enquête Discriminatie depressie… (5de en 6de SO)[1] • Uit een depressie raak je als je maar wil 63% • Depressie is een teken van persoonlijke zwakte 25% • Depressieven zijn gevaarlijk 15% • Depressieven zijn onvoorspelbaar 38% • Ik zou niemand over mijn depressie vertellen 22% • Ik zou niemand uitnodigen met een depressie 8% Zelfde cijfers als bij volwassenen…
 25. 25. Besluiten Verder te versterken en te ondersteunen: • Autismewerking als voorbeeldfunctie (zo gedifferentieerd en uitgebouwd op alle echelons) • Cgg-werking in de netwerken • Plannen rond nieuwe organisatie van netwerken ggz m.b.t. kinderen en jongeren • De creatieve k&j-sector… • Beeldvormingscampagnes
 26. 26. Besluiten Werk aan de winkel: • Meer en betere cijfers… • Beperkt aanbod ggz: therapeutic gap • Slecht regionaal gespreid aanbod • Psychotherapeutisch aanbod kinderen en jongeren met een depressie
 27. 27. Besluiten Aandacht voor: • Veel problemen starten jong! Vroegdetectie is nodig • Online hulpverlening: kids love it… • Problematieken: • Gedragsproblemen • Depressie • Eetstoornissen • Zelfdoding • Verhoogde kwetsbaarheid door armoede
 28. 28. Referentielijst [1] Maes, L. & Vereecken, C. (2010). Mentaal welbevinden bij jongeren in Vlaanderen 2010. Afgehaald op 15 oktober 2014 van www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be [2] Bruggeman, F. (2014). Structurele oorzaken van kinderarmoede nu aanpakken. Opgehaald op 15 oktober 2014 van http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1995176 [3] Van Hecke, M. (2013). Cijfers kinderwelzijn zijn verontrustend. Afgehaald op 15 oktober 2014 van http://www.knack.be/nieuws/belgie/cijfers-kinderwelzijn-zijn-verontrustend-mieke-van-hecke/article- normal-92227.html [4] Kind en Gezin (2015). Kindermishandeling: gemelde kinderen bij de vertrouwensartscentra. Afgehaald op 14 juli 2015 van www4.vlaanderen.be/.../kinderen/Kindermishandeling/Welzkinm002.xls [5] Beelen, S. & Van Hecke, I. (2012). Een klare kijk op 12 tot 17 jarigen. Beleving, hulpverleningsnoden en antwoorden in het Algemeen Welzijnswerk. Afgehaald op 15 oktober 2014 van http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjABahUKEwi_z9zTz9rGA hUCVhQKHc9HAPk&url=http%3A%2F%2Fwww.steunpunt.be%2Fmedia%2Fdocument%2F68647%2Fdownloa d%2FEen%252Bklare%252Bkijk%252Bop%252B12%252Btot%252B17%252Bjarigen.pdf&ei=eQClVf- uA4KsUc-PgcgP&usg=AFQjCNFMDkWXQ-fOj2DmDJ-t0TiEqQKnpw&sig2=- 8LZDXzqoyCKZ0OcP3I1ew&bvm=bv.97653015,d.d24&cad=rja [6] Hoge Gezondheidsraad (2011). Kinderen en Jongeren: Gedragsstoornissen in context. Afgehaald op 14 juli 2015 van http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19072167.pdf
 29. 29. Referentielijst [7] Bruffaerts, R., Bonnewyn, A. & Demyttenaere, K. (red., 2011). Kan Geestelijke Gezondheid worden gemeten? Psychische Stoornissen bij de Belgische Bevolking. Acco: Leuven. [8] Manassis, K. (2000). ‘Childhood Anxiety Disorders: Lessons from the Literature’ in Rigter, J. (2002). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Bussum: Coutinho. [9] Belgian Health Interview Survey (2015). Interactive Analysis. Mental Health – Update 2013. Afgehaald op 5 juni 2015 van https://s9xjb.wiv- isp.be/SASStoredProcess/guest?_program=/HISIA/SP/selectmod2013&module=menthlth [10] Rigter, J. (2002). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Bussum:Coutinho. [11] De Cock, J. (2014). De anti-depressiva – infospot. Afgehaald op 15 juli 2015 van http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/infospot-2014-02-nl.pdf [12] Beersmans, S. (2012). Evolutie van psychiatrische diagnoses bij kinderen en jongeren. Huisarts Nu, 41, 1, 38-42. [13] Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen (2014) Factsheet cannabis. Afgehaald op 5 juni 2015 van http://www.vad.be/media/733558/vad_factsheet_cannabis_december%202014.pdf [14] Agentschap Zorg & Gezondheid (2012). Databestand: EPD-registratie CGG. Afgehaald op 15 oktober 2014 van http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Over-deze-cijfers/Databestand--EPD---registratie-CGG/
 30. 30. Referentielijst [15] Kinderrechtencommissariaat (2007). Toegankelijke jeugdhulpverlening? Afgehaald op 15 oktober 2014 van http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/dossier_toegankelijkheid_200 7_drukversie.pdf [16] Smet, P. (2010). Gecoördineerd antwoord. Afgehaald op 15 oktober 2014 van http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDAQFjADahUKEwjc6eqp4t zGAhUB0RQKHct5D40&url=http%3A%2F%2Fdocs.vlaamsparlement.be%2Fpfile%3Fid%3D234777&ei=fCC mVdy7OoGiU8vzvegI&usg=AFQjCNEWY- fRZgWy5bN5DqfdxdA2AMt7qA&sig2=3uPhTi_SViJgzT_Ye5PBuA&cad=rja [17] Expoo (n.d.). Eetstoornissen Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa bij tieners en adolescenten. Afgehaald op 15 oktober 2014 van http://www.expoo.be/node/1397 [18] Agentschap Zorg en Gezondheid (2012). Zelfdoding per leeftijd. Afgehaald op 15 oktober 2014 van https://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Sterftecijfers/Cijfers-oorzaken-van-sterfte/ Zelfdoding-per- leeftijd/ [19] Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (Vlesp; 2015). Communicatiefiche Zelfmoord bij jongeren. Ontvangen van Vlesp op 15 juli 2015. [20] Bruffaert R. e.a.. Prevalentie van mentale stoornissen in de Belgische bevoking. Resultaten van de European Study on Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD). Tijdschrift voor Geneeskunde, 60, nr.2, 2004, p.75-85

×