eerstelijnszorg eerste lijn raedelijn agora 2014 tweede lijn congres eerstelijnszorgverleners gemeenten adviesbureau advies ondernemerschap ros geïntegreerde eerstelijnszorg gemeente agora welzijn ouderenzorg huisarts substitutie samenwerking poh-ggz nulde lijn wijkgerichte zorg zorg op de juiste plek awbz wmo praktijkverpleegkundige wijkgerichte samenwerking ziekenhuizen geboortezorg knelpunten eerstelijnsdiagnostiek ziekenhuis huisartsen wijkteam communicatie zorg dichtbij transmurale zorg st. antonius ziekenhuis jeugdzorg fysiotherapeut specialist programma raedelijn 2017 persoonsgerichte zorg populatiegericht werken bewegen proposities gebiedsgerichte aanpak veroorzaken van beweging regionale samenwerking programmalijnen zorgvernieuwing zelfmanagement partners gezonde wijkaanpak populatiemanagement co creatie palliatieve zorg professionalisering bouwstenen miriam de kleijn e-book onderzoek gegevensoverdracht structureel expertmeeting gegevensuitwisseling rube van de poelgeest professionalisering bedrijfsvoering transities integrale wijkaanpak samenwerking huisarts specialist ggz verkenning patiënten bestuurders optimalisatie eerstelijnsdiagnostiek economisch perspectief femke seesing bloedonderzoek midden-nederland saltro denise seelen verpleegkundige zorg pilot soesterkwartier jeugdarts jeugdartsen zorgverzekeraar gez-wijken chronische aandoeningen geboorte bevolking hospital health care umcu communicatiestijlen presentatie basis ggz organisatievergroting schaalvergroting joop vorst slotcollege tussen de lijnen gelijkwaardigheid belangen lean renderend stuurbaar praktijkvoering duurzaam transparantie sociale kaart wijkverpleegkundige zorg preventie multidisciplinaire samenwerking verbinding integraal tom zaan financieringsstructuur zorg dichtbij integraal werken business case financiering ketensamenwerking spreekuur tweedelijnsdiagnostiek transmuraal centrum samenwerkingsmodel mensplus
Mehr anzeigen