Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

El cinema orígens

 1. 1. EL CINEMAEL CINEMA Orígens i evolucióOrígens i evolució cronos.cat
 2. 2. LES LLANTERNESLES LLANTERNES MÀGIQUESMÀGIQUES LES IMATGES ES MANIPULAVEN EN EL PROJECTOR DE LA LLANTERNA PER OFERIR SENSACIÓ DE MOVIMENT
 3. 3. OMBRES XINESESOMBRES XINESES
 4. 4. LES FANTASMAGORIESLES FANTASMAGORIES E. G. ROBERTSON (1790)
 5. 5. París - Finals segle XVIII
 6. 6. LALA CRONOFOTOGRAFIACRONOFOTOGRAFIAMUYBRIDGE (1872)
 7. 7. LA CRONOFOTOGRAFIALA CRONOFOTOGRAFIA E. J. MAREY (1882) FUSELL FOTOGRÀFIC Cronofotografia de placa fixa que registra 12 imatges per segon
 8. 8. INFLUÈNCIA EN LA PINTURAINFLUÈNCIA EN LA PINTURA D'AVANTGUARDAD'AVANTGUARDA Giacomo Balla CUBISME Picasso FUTURISME
 9. 9. LA PERCEPCIÓ DEL MOVIMENTLA PERCEPCIÓ DEL MOVIMENT TEORIA DE LA PERSISTÈNCIA RETINIANA P. M. ROGET (1824) El metge anglès Roget planteja el principi de la persistència retiniana on exposa que la retina té la capacitat de guardar l'última imatge que li arriba, fent que es percebi fins i tot quan ja no hi és. En una fracció de segon l'estímul lluminós és gravat a la retina i proporciona sensació de continuïtat i moviment. Podem percebre 24 imatges per segon.
 10. 10. LES JOGUINES ÒPTIQUESLES JOGUINES ÒPTIQUES TAUMÀTORP 1825 (meravella giratòria) FENAQUITOSCOPI 1832 (engany òptic)
 11. 11. ZOOTROP 1834ZOOTROP 1834 (animal giratori)(animal giratori) PRAXINOSCOPI 1877PRAXINOSCOPI 1877
 12. 12. ESTEREOSCOPISESTEREOSCOPIS
 13. 13. EL QUINETÒGRAFEL QUINETÒGRAF EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE CHICAGO (1893) W.K. DICHINSON /THOMAS ALBA EDISON
 14. 14. EL CINEMATÒGRAFEL CINEMATÒGRAF GERMANS AUGUSTE I LOUISE LUMIÈRE (1895) La sortie de l'Usine Lumière à Lyon
 15. 15. EL PROJECTOR PATHÉEL PROJECTOR PATHÉ 19101910

×