paquita ribas uoc multimedia pac resum resums resums uoc matematiques programacio gestió de projectes javascript tractament i publicació s'Àudio llenguatges i estandards web fotografia programacio web fca grau multimèdia xarxes animacio algorismes composició digital usabilitat processing intergracio digital continguts arquitectura de la informacio 3d max vídeo programació web composicio digital resum uoc tipografia html css imatge i llenguatge visual disseny grafic correccio física grau de disseny color diseno grafico licencias fo grau multimed paquitya ribas tractament i publicació dÀudio ago educacionline apuntes e-marketing e-commerce social media marketing xarxes multimedia mitjans interactius expressions regulars disseny interficies fonaments multimedia imarge i llenguatge visual diseño grafico estadistica practica solucio programació video grau multimedia pac3 presentació
Mehr anzeigen