Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Citat kap 1 2 att följa lärande

1.187 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Citat kap 1 2 att följa lärande

  1. 1. CITAT UT KAP ETT OCH TVÅ I ”ATT FÖLJA LÄRANDE” AV DYLAN WILLIAM måndag 23 september 13
  2. 2. “SÅ DEN MODELL SOM FÖRESPRÅKAR ATT MAN I SKOLAN, NÄR MAN ÄR UNG, SKA LÄRA SIG DE FÄRDIGHETER MAN SKA TILLÄMPA UNDER LIVET HÅLLER INTE LÄNGRE. DE FÄRDIGHETER MAN KAN LÄRA SIG I SKOLAN KOMMER INTE ATT VARA MÖJLIGA ATT TILLÄMPA. DE ÄR OMODERNA NÄR MAN KOMMER UT I ARBETSLIVET OCH BEHÖVER DEM, MED UNDANTAG FÖR EN FÄRDIGHET. DEN ENDA RIKTIGT KONKURRENSKRAFTIGA FÄRDIGHETEN ÄR FÄRDIGHETEN ATT KUNNA LÄRA SIG. DET ÄR INTE FÄRDIGHETEN OM ATT KUNNA GE RÄTT SVAR PÅ FRÅGOR OM VAD MAN LÄRDE SIG I SKOLAN, UTAN ATT KUNNA GE RÄTT SVAR I SITUATIONER SOM LIGGER UTANFÖR RAMEN FÖR VAD MAN FICK LÄRA SIG I SKOLAN. VI MÅSTE SKAFFA FRAM MÄNNISKOR SOM VET HUR DE SKA BETE SIG NÄR DE STÅR INFÖR SITUATIONER SOM DE INTE ÄR SPECIELLT FÖRBEREDDA FÖR.” (SEYMORE PAPERT 1998) (S. 24-25) måndag 23 september 13
  3. 3. “ALL UNDERVISNING GÅR I KORTHET UT PÅ TRE NYCKELPROCESSER OCH TRE SLAGS INVOLVERADE INDIVIDER. PROCESSERNA ÄR: ATT TA REDA PÅ VAR ELEVERNA BEFINNER SIG I SITT LÄRANDE, ATT TA REDA PÅ VART DE ÄR PÅ VÄG OCH ATT TA REDA PÅ HUR MAN KOMMER DIT. ROLLERNA ÄR: LÄRARE, ELEV OCH KAMRAT. OM VI KORSAR ROLLERNA MED PROCESSERNA FÅR VI EN RUTA MED NIO CELLER, TRE GÅNGER TRE SOM KAN GRUPPERAS TILL FEM “NYCKELSTRATEGIER” FÖR FORMATIV BEDÖMNING MED EN STOR IDÉ. DE FEM NYCKELSTRATEGIERNA ÄR: måndag 23 september 13
  4. 4. 1. KLARGÖRA, DELGE OCH FÖRSTÅ LÄRANDEMÅL OCH KRITERIER FÖR FRAMSTEG. 2. GENOMFÖRA EFFEKTIVA DISKUSSIONER, AKTIVITETER OCH INLÄRNINGSUPPGIFTER SOM TAR FRAM BELÄGG FÖR LÄRANDE. 3. GE FEEDBACK SOM FÖR LÄRANDET FRAMÅT. 4. AKTIVERA ELEVERNA ATT BLI LÄRRESURSER FÖR VARANDRA. 5. AKTIVERA ELEVERNA TILL ATT ÄGA SITT EGET LÄRANDE. DEN STORA IDÉN ÄR ATT BELÄGG FÖR LÄRANDE SKA ANVÄNDAS FÖR ATT ANPASSA UNDERVISNINGEN FÖR ATT BÄTTRE MÖTA ELEVERNAS BEHOV”. (SID 61) måndag 23 september 13
  5. 5. “ ELEVER LÄR SIG INTE DET VI LÄR UT. OM DE GJORDE DET SKULLE VI INTE BEHÖVA BETYG. VI KUNDE I STÄLLET HELT ENKELT REGISTRERA VAD VI HAR LÄRT UT. ALLA SOM HAR TILLBRINGAT NÅGON TID I ETT KLASSRUM VET EMELLERTID ATT VAD ELEVERNA LÄR SIG SOM RESULTAT AV VÅR UNDERVISNING INTE ÄR HELT FÖRUTSÄGBART. VI HÅLLER VAD VI TROR ÄR BRA LEKTIONER, MEN NÄR VI SAMLAR IN ELEVERNAS SKRIVBÖCKER UNDRAR VI HUR DE SÅ FULLSTÄNDIGT KAN HA MISSTOLKAT DET VI HAR SAGT. SANNINGEN ÄR ATT VI OFTA BLANDAR IHOP UTLÄRNING OCH INLÄRNING” (SID. 63) måndag 23 september 13
  6. 6. “ LÄRARENS ARBETE ÄR INTE ATT ÖVERFÖRA KUNSKAP ELLER ATT FÖRENKLA LÄRANDE. DET ÄR ATT SKAPA EFFEKTIVA LÄRMILJÖER FÖR ELEVERNA. DET VIKTIGASTE KÄNNETECKNEN PÅ EFFEKTIVA LÄRMILJÖER ÄR ATT DE SKAPAR ENGAGEMANG HOS ELEVERNA OCH GÖR ATT LÄRARE, ELEVER OCH DERAS KAMRATER BLIR FÖRVISSADE OM ATT LÄRANDET GÅ I AVSEDD RIKTNING. DEN ENDA VÄGEN ATT NÅ DIT ÄR GENOM BEDÖMNING. DET ÄR DÄRFÖR SOM BEDÖMNING VERKLIGEN ÄR BRON MELLAN UNDERVISNING OCH LÄRANDE.” (SID 65) måndag 23 september 13

×