Buruketak 2. maila egokitzapena

idoialariz
idoialarizPedagogia terapeutikako irakaslea
Laguntza gela
        Izena:             1
Laguntza gela1. Jonek 5 komiki ditu eta bere amak 6 gehiago
oparitzen dizkio. Zenbat komiki ditu orain?
   5          6
2. Nik 3 txikle eta 5 euro ditut. 2 txikleak jaten
baditut. Zenbat euro izango ditut?
   3          2

   5
3. 14 gominolak nituen. Batzuk jan ditut eta
oraindik 6 gelditzen zaizkit. Asmatu galdera eta
problema ebatzi.
   14          6
4. 5 euro ditut . 3 euro gehiago ematen ba
didate. Zenbat euro izango ditut?


                        2
Laguntza gela5. Mirenek 12 gaileta ditu. Bere lagunari 4 gaileta
oparitzen    dizkio.  Zenbat   gailetak  gelditzen
zaizkio?
   12             4
6.
             8€            5€
                10 €
                         1€
         9€
   a- Imanolek 7 € ditu. Erosi ahal ditu prakak?
Dirua soberan du ala falta zaio? Zenbat?

   b- Inesek 4 € ditu. Gauza bat erosten du eta
   3 € geratzen zaizkio. Zer erosi du?


                            3
Laguntza gelad- Aitorrek 3 € ditu. Osabak dirua ematen dio
pizza erosteko. Zenbat diru eman dio osabak?

e- Nagorek 5 € ditu. Esnea erosten du. Asmatu
galdera bat


7. 5 gozoki dituzu eta 2 jaten dituzu. Zenbat
gozoki geratuko zaizu?
   5           2
8. 4 zapi dituzu eta 3 galtzen dituzu. Zenbat
zapi geratuko zaizu?
   5           3
  9. 5€ dituzu eta 3 galtzen dituzu. Zenbat
  euro geratuko zaizu?
                        4
Laguntza gela 10. Zenbat sagar-erdi daude sagar batean?
  5
11. Metroko lehenengo bagoian 12 pertsona daude.
Bigarrenean lehenengoan baino 8 pertsona gehiago
daude. Zenbat pertsona daude bigarren bagoian?
a) 12 – 8 = 4 pertsona
b) 12 + 8 = 20 pertsona


12. Astero 14 yogurt jaten ditut eta zuk 7.
Zenbat yogurt gehiago jaten ditut nik zuk baino?.
     14          7
13. Nagorek 14 bonboi dauzka eta Anek  5 bonboi
gutxiago . Zenbat bonboi dauzka Anek?.
  14           5 gehiago


  a) 14 – 5 = 9 bonboi
  b) 14 + 5 = 19 bonboi
                         5
Laguntza gela14. Katuak 12 kilo pisatzen ditu eta txakurrak 14
kilo gehiago. Zenbat pisatzen ditu txakurrak?.
   12          14 gehiago
15.Leireri 60 €ko telefono mugikorra erosi diote
eta Amaiari 10 €ko merkeago beste bat. Zenbat
balio ditu Amaiaren mugikorrak ?.
a) 60 – 10 = 50 €
b) 60 + 10 = 70


16. Arantzak 60 futbol – kromo dauzka eta
Josuk 40. Zenbat kromo erosi behar ditu Josuk
biak berdin izateko? Aukeratu erantzun zuzena.
a) 60 + 40 = 100 kromo
b) 60 – 40 = 20 kromo
d) 20 kromo


17.Baserri batean 79 oilo daude. 45 saldu
eta gero, Zenbat oilo daude baserrian?

                         6
Laguntza gela18. Mirenek gaur goizean 10 euroa izan ditu.
Arratsaldean bere amak 10 gehiago ematen dizkio.
Zenbat ditu orain ?

  10          10 gehiago
19. Autobus batean, 15 pertsonak doaz. 8 jeisten
badira.Zenbat pertsona gelditzen dira autobusean?
a) 15-8= 7 pertsona
b) 15+8 =23 pertsona20. Asierrek kurtso hasieran 32kg. pisatzen zuen.
Orain 38kg. pisatzen du. Zenbat kg. loditu du
Asierrek?
  32          34
21. Nola ordain daiteke 6 € balio duen jostailu
bat?

                        7
Laguntza gela  22. Animaliaren denda batean 16 txakur eta
  12 katu daude. Zenbat animalia daude dendan?
  16          12
23. Irakasle eta ikasleen artean 210 gara, eta 10
irakasle baino ez gara. Asmatu galdera eta ebatzi.
  210          10
24.Zenbat diru gastatu dut etxetik irten ba naiz
21 eurorekin eta 9 eurorekin bueltatu banaiz?
     21          9
  25.Denda batetan______________ jogurt natural
  eta_____________marrubizko   jogurt  daude.
  Zenbat jogurt daude guztira ?
  Datuak : 160 eta 240.

                         8
Laguntza gela26.                 2€
           8€


                      10 €


            4€
a-Anek3 € ditu.Zenbat behar du paella erosteko?

b-7 € dituzu. Erosi ahal duzu Nescafé? Zergaitik?

d. Paellak 8 € balio ditu eta Neskafek 10 €.
Zenbat falta zaio paellari Neskaferen prezio bera
izateko?.27. Asmatu honelako problema bat. Problemaren
galdera da: “Zenbat diru falta zait erosteko”?
                         9
Laguntza gela28. Paulek 7 metroko zinta bat dauka. 5metro
ebakitzen ditu. Zenbat metro geratzen zaio ?
   7          5
29. Zenbat egiten dituzte 4 aldiz 2 sagar ?
30. 6 kromo ditut eta Junek 3. Zenbat kromo
ditugu bion artean?
   6          3
31. Peiok 7 puxtarri ditu, baina 4 galtzen ditu.
Zenbat puxtarri geratzen zaio?
  7          4
                 8
32. Zenbat da 8 orrien erdia?

                        10
Laguntza gela33. Eiderrek, kurtso hasieran, 42kg. pisatzen
zuen. Kurtsoa joan ahala, argaldu egin da eta
orain 37kg, pisatzen du. Zenbat kg, galdu du
Eiderrek? Aukeratu erantzuna.
a) 42-37= 5 kg.
b) 42+37 = 79 kg.34.Jonek 6 komiki ditu eta bere aitak 18 gehiago
oparitzen dizkio. Zenbat komiki ditu orain?
  6           18 gehiago
35.Nik kutxa bat 25 margoekin nituen. 7 gastatu
egin zaizkit. Zenbat gelditzen zaizkit?
  25          7
36. Baserri batean 243 txerri eta 168 ardi
daude. Zenbat animalia daude?


                       11
Laguntza gela37. Nik 11 urte ditut eta 38 euro. Ematen
badidate 14 euro gehiago. Zenbat urte ditut?
  11     38     14 gehiago
38. Etxean 22 jolas dauzkat. 12 ordenagailurako
badira, zenbat dira playrako ? Aukeratu.
a) 22 - 12 = 10 play-jolas
b) 22 + 12 = 34 play-jolas39. Zu eta bion artean 100 € ditugu. Zenbat
daukagu bakoitzak?


40.   Lantegi batean 140 emakume eta 260 gizon
lan egiten dute. Zenbat pertsonek lan egiten dute
lantegi horretan? Aukeratu.
  140          260  a) 260 – 140 = 120 pertsona
 b) 140 + 260 = 400 pertsona
                        12
Laguntza gela41. Zirkoan 14 lehoi eta 12 elefante daude. Beste
batean,   4  lehoi  gehiago.  Zenbat  lehoi  daude
bigarren zirkoan?.
  14            12
42.Furgonetan 8 pertsona daude eta autobusean
35. Zenbat pertsona gutxiago daude furgonetan
autobusean baino?.
  8             35
43. Etxean 34 liburu dauzkat eta Komiki bilduma
ere. 15 komiki gehiago badauzkat. Zenbat komiki
dauzkat?.
a) 34 – 15 = 19 komiki
b) 34 + 15 = 49 komiki
                  34
c) 15 komiki
                       15 gehiago
                             13
Laguntza gela44. Josu eta Ibon arropa erostera joan dira.
Josuk 140 € gastatu ditu eta Ibonek Josuk baino
25 € gutxiago. Zenbat diru gastatu ditu Ibonek?.
  140             25 gutxiago
45.    Bilbotik  Madrilera  400     km   daude    eta
Bartzelonara 200 km gehiago. Zenbat km daude
Bilbotik Bartzelonara?.               BILBO

a) 400 + 200 = 600 km
                               BARTZELONA
b) 400 – 200 = 200 km              MADRIL


c) 200 km46. Kiosko batean 20 zentimoko komiki bat erosi
dut eta 60 zentimoko goxoki poltsa bat. Zenbat
ordaindu ditut?
a) 80 zentimo
b) 40 zentimo
c) 30 zentimo        20               60
                                   14
Laguntza gela47. Mariak 4 tximeleta zeuzkan, baina 2 askatu
zituen. Zenbat geratzen zaizkio?
a) 6 tximeleta
b) 2 tximeleta
c) tximeleta bat48. Imanolek 9 puxtarri zeuzkan eta 9 irabazi
ditu. Zenbat dauzka orain?
a) 21 puxtarri
b) 18 puxtarri
c) 23 puxtarri49. Peiok 9 puxtarri dauzka eta Kepak Peiok
baino 10 puxtarri gehiago dauzka. Zenbat puxtarri
dauzka Kepak ?
a) 19 puxtarri
b) puxtarri bat
c) 8 puxtarri                       15
Laguntza gela50.   Atzo     goizean,  5  km   ibili   nintzen  eta,
arratsaldean, 6 km. Zenbat km. Ibili nintzen
guztira?         5          6
a) km bat
b) 8 km
c) 11 km51. Zoo batean neguan 25 tximino eta 12 zebra
zeuden. Udan 10 tximino eta 9 zebra gehiago
ekarri dituzte. Zenbat daude guztira orain ?
        25            10 gehiago


        12            9 gehiago
52.   Metroko     lehenengo  bagoian     38  pertsona
daude eta bigarrenean 52.
  - Zenbat pertsona daude guztira metroan?                                16
Laguntza gela53. Iñigok 41 € dauzka. 37 € gehiago emanez
gero, gustatzen zaion jaka eros dezake. Zenbat
balio du jakak?
  41            37 gehiago
54.
            90 €         30 €
                50 €
                      70 €
        10 €
a. Andonik erlojua eta flotagailua erosten ditu.
Zenbat gastatu du?


                          17
Laguntza gelab. Markelek 2 gauza erosten 40 € gastatu ditu.
Bata flotagailua bada, zein da bestea?


c. Bion artean bizikleta erosi dugu. Nik 60 € ipini
baditut, zenbat ipini duzu zuk?

           60 €d. Mirenek esekitokia eta flotagailua erosi ditu.
Asmatu galdera.
55. Zenbat begi dituzte 3 katuk?
56.   Zenbat  hanka   dituzte  klasean  dauden
bezalako 3 aulkik?                           18
Laguntza gela57. Bi sagarretan, zenbat sagar erdi daude?
58. Zenbat buztan dituzte 12 elefantek?


   12
59. 4 gazta erdietan zenbat gazta dauzkagu?
                       19

Recomendados

4 maila BURUKETAK 2.pdf von
4 maila BURUKETAK 2.pdf4 maila BURUKETAK 2.pdf
4 maila BURUKETAK 2.pdfidoialariz
10.4K views31 Folien
4 maila buruketak 1 von
4 maila buruketak 1 4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1 idoialariz
14.1K views26 Folien
Nire lehen buruketak 9 arte irudiekin von
Nire lehen buruketak 9 arte irudiekin Nire lehen buruketak 9 arte irudiekin
Nire lehen buruketak 9 arte irudiekin idoialariz
8.6K views20 Folien
Ahozko buruketak 3.maila von
Ahozko buruketak 3.mailaAhozko buruketak 3.maila
Ahozko buruketak 3.mailaidoialariz
17.6K views11 Folien
Buruketak azterketa von
Buruketak azterketaBuruketak azterketa
Buruketak azterketaidoialariz
18.9K views3 Folien
Hitzak banatu II von
Hitzak banatu IIHitzak banatu II
Hitzak banatu IIidoialariz
12.9K views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana - von
5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana -5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana -
5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana -idoialariz
15.8K views10 Folien
5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana - von
5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana -5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana -
5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana -idoialariz
13.6K views14 Folien
Eta aitona non dago von
Eta aitona non dagoEta aitona non dago
Eta aitona non dagoidoialariz
27.3K views4 Folien
Buruketak lehen biderketak von
Buruketak lehen biderketak Buruketak lehen biderketak
Buruketak lehen biderketak idoialariz
14.5K views4 Folien
Buruketak biderketa txantiloiarekin von
Buruketak biderketa txantiloiarekinBuruketak biderketa txantiloiarekin
Buruketak biderketa txantiloiarekinidoialariz
8.9K views12 Folien
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana von
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana 5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana idoialariz
15.1K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana - von idoialariz
5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana -5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana -
5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana -
idoialariz15.8K views
5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana - von idoialariz
5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana -5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana -
5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana -
idoialariz13.6K views
Eta aitona non dago von idoialariz
Eta aitona non dagoEta aitona non dago
Eta aitona non dago
idoialariz27.3K views
Buruketak lehen biderketak von idoialariz
Buruketak lehen biderketak Buruketak lehen biderketak
Buruketak lehen biderketak
idoialariz14.5K views
Buruketak biderketa txantiloiarekin von idoialariz
Buruketak biderketa txantiloiarekinBuruketak biderketa txantiloiarekin
Buruketak biderketa txantiloiarekin
idoialariz8.9K views
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana von idoialariz
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana 5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
idoialariz15.1K views
ZATIKIAK azterketa- 4. maila egokitzapena von idoialariz
ZATIKIAK azterketa- 4. maila egokitzapenaZATIKIAK azterketa- 4. maila egokitzapena
ZATIKIAK azterketa- 4. maila egokitzapena
idoialariz16.5K views
8 gaia askari onena ogi tartean dagoena euskara 4 santillana von idoialariz
8 gaia askari onena ogi tartean dagoena euskara 4 santillana8 gaia askari onena ogi tartean dagoena euskara 4 santillana
8 gaia askari onena ogi tartean dagoena euskara 4 santillana
idoialariz39.6K views
4 gaia inuitak euskara 4 santillana von idoialariz
4 gaia inuitak euskara 4 santillana4 gaia inuitak euskara 4 santillana
4 gaia inuitak euskara 4 santillana
idoialariz47.7K views
Pinta, gure behia von idoialariz
Pinta, gure behia Pinta, gure behia
Pinta, gure behia
idoialariz41.6K views
4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak von idoialariz
4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak
4 gaia izenondoak nolakoa da - ariketak
idoialariz8.4K views
Irakurgaiak eta galderak von MargaGutierrez
Irakurgaiak eta galderakIrakurgaiak eta galderak
Irakurgaiak eta galderak
MargaGutierrez49.8K views
Noren norekin norentzat ariketak von idoialariz
Noren norekin norentzat ariketakNoren norekin norentzat ariketak
Noren norekin norentzat ariketak
idoialariz12.2K views
Ulermena escolar letra bi katakume beldurti von idoialariz
Ulermena escolar letra bi katakume beldurtiUlermena escolar letra bi katakume beldurti
Ulermena escolar letra bi katakume beldurti
idoialariz18K views
Ezezko esaldiak ariketak von idoialariz
Ezezko esaldiak ariketakEzezko esaldiak ariketak
Ezezko esaldiak ariketak
idoialariz9.7K views
Buruketak batuketa txantiloiarekin von idoialariz
Buruketak batuketa txantiloiarekinBuruketak batuketa txantiloiarekin
Buruketak batuketa txantiloiarekin
idoialariz8.9K views
Testu laburrak ulermena lantzeko von uda88
Testu laburrak ulermena lantzekoTestu laburrak ulermena lantzeko
Testu laburrak ulermena lantzeko
uda881.3K views
3 gaia liburuzainaren bahiketa von idoialariz
3 gaia liburuzainaren bahiketa3 gaia liburuzainaren bahiketa
3 gaia liburuzainaren bahiketa
idoialariz48.2K views
Ulermena escolar letra txakur galdua von idoialariz
Ulermena escolar letra txakur galdua  Ulermena escolar letra txakur galdua
Ulermena escolar letra txakur galdua
idoialariz23.7K views

Similar a Buruketak 2. maila egokitzapena

Udarako buruketak von
Udarako buruketakUdarako buruketak
Udarako buruketakIkasbidea Ikastola
3.6K views45 Folien
Aldaketak, konbinazioak, berdinketak (zuzenketa) von
Aldaketak, konbinazioak, berdinketak (zuzenketa)Aldaketak, konbinazioak, berdinketak (zuzenketa)
Aldaketak, konbinazioak, berdinketak (zuzenketa)iralekontsultazerbitzua
251 views10 Folien
Buruketak von
BuruketakBuruketak
BuruketakSaioa Ibarguren Arrizabalaga
220 views10 Folien
Buruketak von
BuruketakBuruketak
BuruketakSaioa Ibarguren Arrizabalaga
225 views10 Folien
1.maila .ahozko.problemak s von
1.maila .ahozko.problemak s1.maila .ahozko.problemak s
1.maila .ahozko.problemak sLiiide
76 views20 Folien
Zenb hamartarrekin buruketak von
Zenb hamartarrekin buruketakZenb hamartarrekin buruketak
Zenb hamartarrekin buruketakMargaGutierrez
2.4K views3 Folien

Similar a Buruketak 2. maila egokitzapena(16)

1.maila .ahozko.problemak s von Liiide
1.maila .ahozko.problemak s1.maila .ahozko.problemak s
1.maila .ahozko.problemak s
Liiide76 views
Zenb hamartarrekin buruketak von MargaGutierrez
Zenb hamartarrekin buruketakZenb hamartarrekin buruketak
Zenb hamartarrekin buruketak
MargaGutierrez2.4K views

Más de idoialariz

NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf von
NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdfNOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf
NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdfidoialariz
9.1K views2 Folien
NOLA EGIN malabare pilotak.pdf von
NOLA EGIN malabare pilotak.pdfNOLA EGIN malabare pilotak.pdf
NOLA EGIN malabare pilotak.pdfidoialariz
8.4K views2 Folien
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdf von
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdfNOLA EGIN Koko-moko bat.pdf
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdfidoialariz
8.4K views2 Folien
Hitzak banatu I von
Hitzak banatu IHitzak banatu I
Hitzak banatu Iidoialariz
12.7K views10 Folien
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu von
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatuGrafomotrizitatea esaldiak kopiatu
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatuidoialariz
19.2K views20 Folien
Zenbaki segidak batu kendu von
Zenbaki segidak batu kenduZenbaki segidak batu kendu
Zenbaki segidak batu kenduidoialariz
17.4K views9 Folien

Más de idoialariz(20)

NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf von idoialariz
NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdfNOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf
NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf
idoialariz9.1K views
NOLA EGIN malabare pilotak.pdf von idoialariz
NOLA EGIN malabare pilotak.pdfNOLA EGIN malabare pilotak.pdf
NOLA EGIN malabare pilotak.pdf
idoialariz8.4K views
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdf von idoialariz
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdfNOLA EGIN Koko-moko bat.pdf
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdf
idoialariz8.4K views
Hitzak banatu I von idoialariz
Hitzak banatu IHitzak banatu I
Hitzak banatu I
idoialariz12.7K views
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu von idoialariz
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatuGrafomotrizitatea esaldiak kopiatu
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu
idoialariz19.2K views
Zenbaki segidak batu kendu von idoialariz
Zenbaki segidak batu kenduZenbaki segidak batu kendu
Zenbaki segidak batu kendu
idoialariz17.4K views
Silabak lotu hitzak osatu von idoialariz
Silabak lotu hitzak osatuSilabak lotu hitzak osatu
Silabak lotu hitzak osatu
idoialariz19K views
Aurreko hurrengo zenbakia von idoialariz
Aurreko hurrengo zenbakiaAurreko hurrengo zenbakia
Aurreko hurrengo zenbakia
idoialariz14.9K views
Neurriak biderik luzeena von idoialariz
Neurriak biderik luzeenaNeurriak biderik luzeena
Neurriak biderik luzeena
idoialariz11.5K views
Hitzak ordenatu esaldia osatzeko von idoialariz
Hitzak ordenatu esaldia osatzekoHitzak ordenatu esaldia osatzeko
Hitzak ordenatu esaldia osatzeko
idoialariz11.6K views
Zatiketa ez zehatzak 3 zifra zifra 1 von idoialariz
Zatiketa ez zehatzak  3 zifra zifra 1Zatiketa ez zehatzak  3 zifra zifra 1
Zatiketa ez zehatzak 3 zifra zifra 1
idoialariz8.3K views
Zatiketak ez zehatzak 2 zifra zifra 1 von idoialariz
Zatiketak ez zehatzak 2 zifra zifra 1Zatiketak ez zehatzak 2 zifra zifra 1
Zatiketak ez zehatzak 2 zifra zifra 1
idoialariz8.2K views
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1 von idoialariz
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1
idoialariz8.5K views
Zatiketa osoak 2 zifra zifra 1 von idoialariz
Zatiketa osoak 2 zifra zifra 1Zatiketa osoak 2 zifra zifra 1
Zatiketa osoak 2 zifra zifra 1
idoialariz8K views
Zenbat kg marraztu von idoialariz
Zenbat kg marraztuZenbat kg marraztu
Zenbat kg marraztu
idoialariz5K views
Zenbat pisatzen du kg kg erdi laurden von idoialariz
Zenbat pisatzen du kg kg erdi laurdenZenbat pisatzen du kg kg erdi laurden
Zenbat pisatzen du kg kg erdi laurden
idoialariz4.7K views
Zenbakiak txantiloia b h e von idoialariz
Zenbakiak txantiloia b h eZenbakiak txantiloia b h e
Zenbakiak txantiloia b h e
idoialariz594 views
Zenbakienposizioataukaplantilatxikiak von idoialariz
ZenbakienposizioataukaplantilatxikiakZenbakienposizioataukaplantilatxikiak
Zenbakienposizioataukaplantilatxikiak
idoialariz298 views
Ezetz asmatu animaliak bideoekin haur hezkuntza von idoialariz
Ezetz asmatu animaliak bideoekin haur hezkuntza Ezetz asmatu animaliak bideoekin haur hezkuntza
Ezetz asmatu animaliak bideoekin haur hezkuntza
idoialariz13.6K views
Ezetz asmatu animaliak haur hezkuntza von idoialariz
Ezetz asmatu animaliak haur hezkuntza Ezetz asmatu animaliak haur hezkuntza
Ezetz asmatu animaliak haur hezkuntza
idoialariz11.4K views

Buruketak 2. maila egokitzapena

 • 1. Laguntza gela Izena: 1
 • 2. Laguntza gela 1. Jonek 5 komiki ditu eta bere amak 6 gehiago oparitzen dizkio. Zenbat komiki ditu orain? 5 6 2. Nik 3 txikle eta 5 euro ditut. 2 txikleak jaten baditut. Zenbat euro izango ditut? 3 2 5 3. 14 gominolak nituen. Batzuk jan ditut eta oraindik 6 gelditzen zaizkit. Asmatu galdera eta problema ebatzi. 14 6 4. 5 euro ditut . 3 euro gehiago ematen ba didate. Zenbat euro izango ditut? 2
 • 3. Laguntza gela 5. Mirenek 12 gaileta ditu. Bere lagunari 4 gaileta oparitzen dizkio. Zenbat gailetak gelditzen zaizkio? 12 4 6. 8€ 5€ 10 € 1€ 9€ a- Imanolek 7 € ditu. Erosi ahal ditu prakak? Dirua soberan du ala falta zaio? Zenbat? b- Inesek 4 € ditu. Gauza bat erosten du eta 3 € geratzen zaizkio. Zer erosi du? 3
 • 4. Laguntza gela d- Aitorrek 3 € ditu. Osabak dirua ematen dio pizza erosteko. Zenbat diru eman dio osabak? e- Nagorek 5 € ditu. Esnea erosten du. Asmatu galdera bat 7. 5 gozoki dituzu eta 2 jaten dituzu. Zenbat gozoki geratuko zaizu? 5 2 8. 4 zapi dituzu eta 3 galtzen dituzu. Zenbat zapi geratuko zaizu? 5 3 9. 5€ dituzu eta 3 galtzen dituzu. Zenbat euro geratuko zaizu? 4
 • 5. Laguntza gela 10. Zenbat sagar-erdi daude sagar batean? 5 11. Metroko lehenengo bagoian 12 pertsona daude. Bigarrenean lehenengoan baino 8 pertsona gehiago daude. Zenbat pertsona daude bigarren bagoian? a) 12 – 8 = 4 pertsona b) 12 + 8 = 20 pertsona 12. Astero 14 yogurt jaten ditut eta zuk 7. Zenbat yogurt gehiago jaten ditut nik zuk baino?. 14 7 13. Nagorek 14 bonboi dauzka eta Anek 5 bonboi gutxiago . Zenbat bonboi dauzka Anek?. 14 5 gehiago a) 14 – 5 = 9 bonboi b) 14 + 5 = 19 bonboi 5
 • 6. Laguntza gela 14. Katuak 12 kilo pisatzen ditu eta txakurrak 14 kilo gehiago. Zenbat pisatzen ditu txakurrak?. 12 14 gehiago 15.Leireri 60 €ko telefono mugikorra erosi diote eta Amaiari 10 €ko merkeago beste bat. Zenbat balio ditu Amaiaren mugikorrak ?. a) 60 – 10 = 50 € b) 60 + 10 = 70 16. Arantzak 60 futbol – kromo dauzka eta Josuk 40. Zenbat kromo erosi behar ditu Josuk biak berdin izateko? Aukeratu erantzun zuzena. a) 60 + 40 = 100 kromo b) 60 – 40 = 20 kromo d) 20 kromo 17.Baserri batean 79 oilo daude. 45 saldu eta gero, Zenbat oilo daude baserrian? 6
 • 7. Laguntza gela 18. Mirenek gaur goizean 10 euroa izan ditu. Arratsaldean bere amak 10 gehiago ematen dizkio. Zenbat ditu orain ? 10 10 gehiago 19. Autobus batean, 15 pertsonak doaz. 8 jeisten badira.Zenbat pertsona gelditzen dira autobusean? a) 15-8= 7 pertsona b) 15+8 =23 pertsona 20. Asierrek kurtso hasieran 32kg. pisatzen zuen. Orain 38kg. pisatzen du. Zenbat kg. loditu du Asierrek? 32 34 21. Nola ordain daiteke 6 € balio duen jostailu bat? 7
 • 8. Laguntza gela 22. Animaliaren denda batean 16 txakur eta 12 katu daude. Zenbat animalia daude dendan? 16 12 23. Irakasle eta ikasleen artean 210 gara, eta 10 irakasle baino ez gara. Asmatu galdera eta ebatzi. 210 10 24.Zenbat diru gastatu dut etxetik irten ba naiz 21 eurorekin eta 9 eurorekin bueltatu banaiz? 21 9 25.Denda batetan______________ jogurt natural eta_____________marrubizko jogurt daude. Zenbat jogurt daude guztira ? Datuak : 160 eta 240. 8
 • 9. Laguntza gela 26. 2€ 8€ 10 € 4€ a-Anek3 € ditu.Zenbat behar du paella erosteko? b-7 € dituzu. Erosi ahal duzu Nescafé? Zergaitik? d. Paellak 8 € balio ditu eta Neskafek 10 €. Zenbat falta zaio paellari Neskaferen prezio bera izateko?. 27. Asmatu honelako problema bat. Problemaren galdera da: “Zenbat diru falta zait erosteko”? 9
 • 10. Laguntza gela 28. Paulek 7 metroko zinta bat dauka. 5metro ebakitzen ditu. Zenbat metro geratzen zaio ? 7 5 29. Zenbat egiten dituzte 4 aldiz 2 sagar ? 30. 6 kromo ditut eta Junek 3. Zenbat kromo ditugu bion artean? 6 3 31. Peiok 7 puxtarri ditu, baina 4 galtzen ditu. Zenbat puxtarri geratzen zaio? 7 4 8 32. Zenbat da 8 orrien erdia? 10
 • 11. Laguntza gela 33. Eiderrek, kurtso hasieran, 42kg. pisatzen zuen. Kurtsoa joan ahala, argaldu egin da eta orain 37kg, pisatzen du. Zenbat kg, galdu du Eiderrek? Aukeratu erantzuna. a) 42-37= 5 kg. b) 42+37 = 79 kg. 34.Jonek 6 komiki ditu eta bere aitak 18 gehiago oparitzen dizkio. Zenbat komiki ditu orain? 6 18 gehiago 35.Nik kutxa bat 25 margoekin nituen. 7 gastatu egin zaizkit. Zenbat gelditzen zaizkit? 25 7 36. Baserri batean 243 txerri eta 168 ardi daude. Zenbat animalia daude? 11
 • 12. Laguntza gela 37. Nik 11 urte ditut eta 38 euro. Ematen badidate 14 euro gehiago. Zenbat urte ditut? 11 38 14 gehiago 38. Etxean 22 jolas dauzkat. 12 ordenagailurako badira, zenbat dira playrako ? Aukeratu. a) 22 - 12 = 10 play-jolas b) 22 + 12 = 34 play-jolas 39. Zu eta bion artean 100 € ditugu. Zenbat daukagu bakoitzak? 40. Lantegi batean 140 emakume eta 260 gizon lan egiten dute. Zenbat pertsonek lan egiten dute lantegi horretan? Aukeratu. 140 260 a) 260 – 140 = 120 pertsona b) 140 + 260 = 400 pertsona 12
 • 13. Laguntza gela 41. Zirkoan 14 lehoi eta 12 elefante daude. Beste batean, 4 lehoi gehiago. Zenbat lehoi daude bigarren zirkoan?. 14 12 42.Furgonetan 8 pertsona daude eta autobusean 35. Zenbat pertsona gutxiago daude furgonetan autobusean baino?. 8 35 43. Etxean 34 liburu dauzkat eta Komiki bilduma ere. 15 komiki gehiago badauzkat. Zenbat komiki dauzkat?. a) 34 – 15 = 19 komiki b) 34 + 15 = 49 komiki 34 c) 15 komiki 15 gehiago 13
 • 14. Laguntza gela 44. Josu eta Ibon arropa erostera joan dira. Josuk 140 € gastatu ditu eta Ibonek Josuk baino 25 € gutxiago. Zenbat diru gastatu ditu Ibonek?. 140 25 gutxiago 45. Bilbotik Madrilera 400 km daude eta Bartzelonara 200 km gehiago. Zenbat km daude Bilbotik Bartzelonara?. BILBO a) 400 + 200 = 600 km BARTZELONA b) 400 – 200 = 200 km MADRIL c) 200 km 46. Kiosko batean 20 zentimoko komiki bat erosi dut eta 60 zentimoko goxoki poltsa bat. Zenbat ordaindu ditut? a) 80 zentimo b) 40 zentimo c) 30 zentimo 20 60 14
 • 15. Laguntza gela 47. Mariak 4 tximeleta zeuzkan, baina 2 askatu zituen. Zenbat geratzen zaizkio? a) 6 tximeleta b) 2 tximeleta c) tximeleta bat 48. Imanolek 9 puxtarri zeuzkan eta 9 irabazi ditu. Zenbat dauzka orain? a) 21 puxtarri b) 18 puxtarri c) 23 puxtarri 49. Peiok 9 puxtarri dauzka eta Kepak Peiok baino 10 puxtarri gehiago dauzka. Zenbat puxtarri dauzka Kepak ? a) 19 puxtarri b) puxtarri bat c) 8 puxtarri 15
 • 16. Laguntza gela 50. Atzo goizean, 5 km ibili nintzen eta, arratsaldean, 6 km. Zenbat km. Ibili nintzen guztira? 5 6 a) km bat b) 8 km c) 11 km 51. Zoo batean neguan 25 tximino eta 12 zebra zeuden. Udan 10 tximino eta 9 zebra gehiago ekarri dituzte. Zenbat daude guztira orain ? 25 10 gehiago 12 9 gehiago 52. Metroko lehenengo bagoian 38 pertsona daude eta bigarrenean 52. - Zenbat pertsona daude guztira metroan? 16
 • 17. Laguntza gela 53. Iñigok 41 € dauzka. 37 € gehiago emanez gero, gustatzen zaion jaka eros dezake. Zenbat balio du jakak? 41 37 gehiago 54. 90 € 30 € 50 € 70 € 10 € a. Andonik erlojua eta flotagailua erosten ditu. Zenbat gastatu du? 17
 • 18. Laguntza gela b. Markelek 2 gauza erosten 40 € gastatu ditu. Bata flotagailua bada, zein da bestea? c. Bion artean bizikleta erosi dugu. Nik 60 € ipini baditut, zenbat ipini duzu zuk? 60 € d. Mirenek esekitokia eta flotagailua erosi ditu. Asmatu galdera. 55. Zenbat begi dituzte 3 katuk? 56. Zenbat hanka dituzte klasean dauden bezalako 3 aulkik? 18
 • 19. Laguntza gela 57. Bi sagarretan, zenbat sagar erdi daude? 58. Zenbat buztan dituzte 12 elefantek? 12 59. 4 gazta erdietan zenbat gazta dauzkagu? 19