matematika ingurune idatzizko ulermena idazmena haur hezkuntza hizkuntza gramatika hizkuntza irakurketa ahozko hizkuntza hizkuntza lexikoa lengua zenbakiak tea asoziazioa irakurketa-idazketa idazketa dislexia tdah jolasak hpbdokumentuak inklusioa lan ohiturak atentzioa abestiak hizkuntza ortografia oinarrizko kontzeptuak garun paralisia psikomotrizitatea adimen handiko ikasleak koloreak kontzientzia fonologikoa gizarte ma ga matema jokaera arreta goiztiarra família sailkapenak sukaldaritza adimen urritasuna ikusmen bereizketa ira kurketa-idazketa hiztegia matemati esku-hartzea ma te ma tika dis ingur ingu konpetentziak diskalkulia tda gabonak matematik matemat m hizkun tza hiz kuntza lexikoa ebaluazioa-informazioa hiz kuntza ortografia segidak ipuinak entzumen urritasuna
Mehr anzeigen